มติชนออนไลน์“ประภาส ปิ่นตบแต่ง” ลูกชาวนาปลุกกระแส “ปฏิรูปข้าว” หลังบทเรียนโครงการรับจำนำ

10 มี.ค. 2557

ด้วยสายเลือดที่เป็นชาวนามาแต่ดั้งเดิมรุ่นปู่ย่าตายาย “ประภาส ปิ่นตบแต่ง” อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสวมบทบาทนักวิชาการ แต่กลับไปใช้ชีวิตวิถีชาวนา เมื่อตัวเองเป็นหนึ่งในเกษตรกรรายย่อยที่ร่วมกันทวงสิทธิในที่ดินทำกินของสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ่งเป็๋นชุมชนเก่าแก่ของทุ่งนครชัยศรี จ.นครปฐม จนมาเป็นโฉนดชุมชนแห่งแรก ที่ให้สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสมาชิกของสหกรณ์มีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยห้ามจำหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อื่นใด เว้นแต่จะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท เมื่อ 14 ธันวาคม 2553

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะผู้ผลิตไทยพัฒนาอาหารฮาลาลเจาะตลาดมุสลิมทั่วโลก

10 มี.ค. 2557

นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันอาหาร ระบุว่ามุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 2,000 ล้านคน อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุดประมาณ 1,365 ล้านคน กล่าวเฉพาะมุสลิมในอาเซียนมีประมาณ 264 ล้านคน หรือราว 40% ของจำนวนประชากรในอาเซียนทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 606 ล้านคน  และประเทศที่มีมุสลิมอยู่มากกว่า 60% ของจำนวนประชากรในประเทศ คืออินโดนีเซีย, มาเลเซีย และบรูไน  โดยอินโดนีเซียมีมุสลิมสูงถึง 210 ล้านคน หรือคิดเป็น 88% ของจำนวนประชากร 241 ล้านคน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระเบิดเวลา! ยูเอ็นเตือนเอเชียเตือนเสี่ยงปะทุวิกฤตสังคม-สงครามกลางเมือง จากภาวะขาดแคลนอาหาร

10 มี.ค. 2557

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ว่า องค์การอาหารและการเกษตรประจำสหประชาชาติ(FAO) ออกรายงานเตือนว่า โลกจะต้องเพิ่มการผลิตอาหารขึ้นอีก 60 เปอร์เซนต์ก่อนกลางศตวรรษนี้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหารที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะความไม่สงบทางสังคม และสงครามกลางเมือง โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยจับมือญี่ปุ่นดันส่งออกอาหารไทย

10 มี.ค. 2557

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น(เอเจซี) เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2557 (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558)โดยปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม(มิติ) ได้ประกาศให้เงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมแก่เอเจซีจำนวน 130 ล้านเยน (ประมาณ 43 ล้านบาท) เพื่อให้เอเจซีนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สธ.ลั่นฟ้องแน่ชาติไหนนำสมุนไพร-ศาสตร์โบราณ ไปใช้ไม่ขออนุญาต

09 มี.ค. 2557

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์สมุนไพรไทยและศาสตร์โบราณของไทย ว่า ทางกรมประกาศชัดเจนว่าสิ่งไหนที่เป็นของไทยเรา หากประเทศไทยนำไปผลิตหรือนำไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาตจากทางกรมฯ และในส่วนที่เกิดผลประโยชน์ก็จำเป็นจะต้องนำผลประโยชน์อันนั้นมาจัดสรรให้ประเทศไทยด้วย หากประเทศใดหรือบริษัทใดฝ่าฝืน ทางไทยโดยกรมพัฒนาการแพทย์ฯ จะดำเนินการฟ้องร้องแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกย. จับมือ ม.เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาครูยางไทย บุกตลาดเออีซี

09 มี.ค. 2557

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวยยาง (สกย.) จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำร่องพัฒนาความรู้ครูยางทั่วประเทศ 12,000 คน เพิ่มศักยภาพดูแลกิจการยางพารากว่า 1.2 ล้านครัวเรือน   ในปี 2558 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมรุกสู่การผลักดันเป็นผู้นำต่อยอดให้เป็นฐานธุรกิจยางพาราครบวงจรระดับโลก หวังเพิ่ม GDP ให้กับประเทศภายใน 5 ปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วันนั้นถึงวันนี้ ′ขบวนการชาวนา′ ใครเป็นเครื่องมือใครในวิกฤต′ม็อบนกหวีด′ ?

04 มี.ค. 2557

เมธาวุฒิ เสาร์แก้ว

และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...

กว่าสี่ทศวรรษที่เงียบหายไปของขบวนการเคลื่อนไหวชาวนา แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง หากแต่ต่างกรรมต่างวาระ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ "อุดมการณ์" ของชนชั้นกรรมาชีพ ที่ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี้เปลี่ยนไปหรือไม่?

นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างยิ่ง

"อยากได้เร็วๆ จะตายกันอยู่แล้ว ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ เพราะไม่งั้นเราจะเอาอะไรกิน ไหนจะลูกหลานอีก"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภัยแล้ง-อาหารแพง ดัน"เงินเฟ้อเดือนก.พ."สูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จับตาเม.ย.ลอยตัวดีเซล

03 มี.ค. 2557

ภัยแล้ง-อาหารแพง กระตุ้นเงินเฟ้อก.พ.สูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จับตาเม.ย.ลอยตัวดีเซล เงินเฟ้อเพิ่มอีก 1%
นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป(เงินเฟ้อ)เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 106.71 สูงขึ้น 0.23% จากเดือนมกราคม 2557 และสูงขึ้น 1.96% เทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2556  เป็นอัตราขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7  เฉลี่ยเงินเฟ้อ 2 เดือนแรกปีนี้ สูงขึ้น 1.95%  ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน(หักสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน) เท่ากับ 104.14 สูงขึ้น 0.27% จากเดือนมกราคม 2557 และสูงขึ้น 1.22% เทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เฉลี่ย 2 เดือน สูงขึ้น 1.13%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประชุมแก้ปัญหาอ้อยล่ม เหตุขัดแย้งกันเองเรื่องระยะห่างของโรงงานน้ำตาล

03 มี.ค. 2557

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สอน.ได้หารือร่วมกับตัวแทนชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลถึงทางออกของหลายปัญหาที่ยังติดค้าง เนื่องจากปัญหาการเมืองทำให้ไม่มีคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่จะมาอนุมัติหลายเรื่องทั้งเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต 2555/2556 เงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิต  2556/57  ตลอดจนการแก้ไขระยะห่างของที่ตั้งโรงงานน้ำตาล แต่พบว่าการประชุมดำเนินไปได้ไม่ถึงชั่วโมงมีเกษตรกรชาวไรอ้อยจากจ.สระแก้วประมาณ 20 คน มารวมตัวบริเวณหน้าห้องประชุมขอพบเลขาธิการ สอน.จนการประชุมดำเนินต่อไม่ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ม็อบข้าวโพด เพชรบูรณ์ ยอมสลายม็อบแล้ว หลังมติยอมเยียวยาค่าชดเชย

27 ก.พ. 2557

จากกรณีม็อบเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจ.เลยจำนวนราว 300 คน เรียกร้องเงินชดเชยข้าวโพด ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 หลังปักหลักชุมนุมที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวันที่ 3 แล้วนั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์