มติชนออนไลน์เปิดร่าง กม.องค์การอิสระ HIA ดองยาวจาก"ขิงแก่"ถึง "มาร์ค1" &

10 Oct 2009

มติชน 10 ต.ค. 52 - หมายเหตุ : เป็น ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามความในมาตรา 67 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทส.เคยเสนอให้รัฐบาลชุด พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีพิจารณา แต่รัฐบาลขณะนั้นเห็นควรส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปแก้ไขถ้อยคำ แล้วก็เงียบหายไปจนกระทั่งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยังไม่นำมาพิจารณาใหม่

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาษีที่ดินส่อลากยาว

10 Oct 2009

มติชน 10 ต.ค. 52 - "สาธิต"ไม่รีบต้องเคลียร์ชัดทุกประเด็น

ลากยาว พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผอ.สศค.คนใหม่เผยไม่รีบร้อน จะเสนอเมื่อมีความชัดเจนที่สุด พ่วงทั้งกฎหมายแม่และลูกพร้อมกัน ป้องกันสับสน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนาขอประกันข้าวเฉพาะอีสาน

10 Oct 2009

มติชน 10 ต.ค. 52 - นำร่องใน8จว.ที่เหลือรับจำนำเหมือนเดิม "พรทิวา"ชง"มาร์ค"ตัดสินใจสัปดาห์หน้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สรุป2วิธีแก้ปัญหามาบตาพุด "มาร์ค"อ้างต่างชาติเข้าใจกม.

09 Oct 2009

มติชน 9 ต.ค. 52 - กก. แก้ปัญหามาบตาพุด สรุป 2 วิธีแก้ให้ ทส.เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อ ครม.สัปดาห์หน้า และให้รื้อ กม.สิ่งแวดล้อม แยกแยะอุตสาหกรรมใดต้องทำอีไอเอ-เอชไอเอ "มาร์ค"อ้างต่างชาติเข้าใจเป็นเรื่องกฎหมาย ไม่ใช่นโยบายฝ่ายบริหาร สอท.อ้างเริ่มส่งผลกระทบแล้ว นักลงทุนชะลอแผน 2 แสนล้าน

@ กก.มาบตาพุดสรุปให้แก้กม.สวล.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประเดิมราคาอ้างอิงสินค้าเกษตร แนะเร่งขึ้นทะเบียนยื่นขอชดเชย

09 Oct 2009

มติชน 9 ต.ค. 52 - นาย ยรรยง พวงราช รักษาการปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2552 แล้ว เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ซึ่งการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวจะมีผลระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้เท่านั้น เพราะราคาอ้างอิงจะกำหนดทุกๆ 15 วัน โดยจะประกาศทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สช.ชงเอชไอเอให้"อภิสิทธิ์" ประเมินผลสุขภาพมาบตาพุด

09 Oct 2009

มติชน 9 ต.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้ "จี8" ลงขันตั้งกองทุนแก้โลกร้อน

08 Oct 2009

บางกอกทอล์ค 2009 28 ก.ย.-9 ต.ค.
มติชน 8 ต.ค. 52

เครือข่ายภาคประชาสังคมเอเชียออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว หรือกลุ่มจี 8 แสดงความรับผิดชอบการก่อโลกร้อนด้วยการยอมลงขันอย่างน้อย 1.5 แสนล้านเหรียญ สำหรับตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวรับโลกร้อน (Adaptation Fund) โดยอ้างข้อมูลศาลประชาชน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พิพากษาเพิกถอนประกาศกรมป่าไม้

08 Oct 2009

มติชน 8 ต.ค. 52 - ชาวบ้านลาด9รายเฮ!ได้ที่ทำกินคืน ศาลชี้ทับซ้อน-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข่าว จากศาลปกครองกลางแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา นายประเวศ รักษพล ตุลาการศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ระหว่างนางบุญเรือน ทองมาก ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี กับพวกรวม 19 คน ผู้ฟ้องคดี กับกรมป่าไม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในคดีหมายเลขดำที่ 389/2547 หมายเลขแดงที่ 1520/2552

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระงับ 76 โครงการมาบตาพุด ควรเร่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

08 Oct 2009

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มติชน 8 ต.ค. 52

เกริ่นนำ

แนวคิดการนำเอชไอเอหรือเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย หวังใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งฝ่ายรัฐ ฝ่ายผู้ลงทุน และฝ่ายประชาชน เพื่อช่วยกันหาทางเลือกในการทำโครงการหรือกำหนดนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพหรือสุขภาวะให้น้อยที่สุด

รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

เพื่อทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ไม่ได้หวังให้เป็นเครื่องมือประเมินเพื่อตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ โครงการต่างๆ แบบอีไอเอ

แหล่งข่าว: 


ชง 3 ทางแก้มาบตาพุด ขู่ฟ้อง2บ.ยักษ์ดื้อแพ่ง

07 Oct 2009

มติชน 7 ต.ค. 52 - กก ร.เตรียมเสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหามาบตาพุดต่อ"มาร์ค" จี้เร่งประกาศ 8 กิจการที่มีผลกระทบรุนแรง ออก กม.ลูกโดยเร็ว และสั่งให้ดำเนินการตามเขตควบคุมมลพิษ นายกฯนัดทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถกบูรณาการจัดการปัญหาทั้งหมด ชี้ 8 ต.ค.ชัดเจน ปธ.เครือข่าย ปชช.ตะวันออกขู่ร้องศาลเอาผิด กล่าวหา 2บริษัทยักษ์ใหญ่ดื้อแพ่ง ไม่ยอมระงับโครงการตามคำสั่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์