มติชนออนไลน์อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

24 May 2011

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า จากการศึกษาหมอพื้นบ้านเพื่อศึกษาสมุนไพรทั้ง 1,927 ตำรับ ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งชนิดใดได้บ้าง โดยจะเน้นชนิดที่มีกลุ่มผู้ป่วยมากในลำดับต้นๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง

24 May 2011

สราวุธ เบญจกุล
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสังคมต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่มีลักษณะความรุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบ้าง เช่น เหตุการณ์ดินถล่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เหตุการณ์วิกฤติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้าง เกือบทุกประเทศเฝ้าติดตามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตะลึง!! หน่วยงานรัฐ "รุกป่าชายเลน" มากถึง 112 แห่ง อธิบดี ทช.สั่งแจ้งความเอาผิดยกแผง

22 May 2011

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในความดูแลและยังมีสภาพป่าจำนวน 1.5 ล้านไร่ พบว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุก 112 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) โดยผู้บุกรุกมักอ้างว่าจะนำพื้นที่ป่าชายเลนไปสร้างเป็นสาธารณะประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ได้นำเรื่องนี้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ ซึ่ง ครม.ก็มีมติไม่ให้มีการนำพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ทช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปาล์มน้ำมัน และสินค้าเกษตรหลายชนิด มีแนวโน้มผลผลิตสูงขึ้น พ.ค. นี้

18 May 2011

ครม. รับทราบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานเรื่องดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2554

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนเมษายน 2554 เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ร้อยละ 22.28 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

โดยดัชนีผลผลิตสินค้าการเกษตรประเภทข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15% มีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 14.87 ขณะที่สินค้าที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรดโรงงาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประกาศ 15 อำเภอ กาฬสินธุ์ พื้นที่ประสบภัยพิบัติเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

11 May 2011

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ 15 อำเภอ จากทั้งหมด 16 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเร่งจัดหางบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และลงพื้นที่ควบคุมปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังไม่ให้ลุกลาม ก่อนที่ผลผลิตในปีนี้จะมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังเร่งจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 10 แห่ง เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุนถูกและมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าว: 


ทีดีอาร์ไอ ลั่นหมดยุค"นโยบายลงโทษภาคเกษตร"แล้ว จี้รัฐแก้กฎหมายเช่าที่ดิน

11 May 2011

วันที่ 11 พฤษภาคม สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บรรยายพิเศษหัวข้อ “กึ่งศตวรรษการเกษตรไทย”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ซีพีเอฟเผยผลประกอบการไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เตรียมขอยื่นจัดอันดับเครดิต

11 May 2011

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ร้อยละ 70 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในไตรมาส 2 เนื่องจากสภาวะอาหารทั่วโลกยังขาดแคลน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังเร่งดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี

10 May 2011

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการประกันภัยพืชผลและโครงการลดต้นทุนปุ๋ยเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการได้ทันที ถือเป็นแพคเกจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรมีความเข้าใจทั่วถึง โดยเฉพาะการประกันภัยนั้นรัฐบาลจะรับภาระให้ส่วนที่เกิน 60 บาท จากค่าเบี้ยรวม 130 บาท และลดดอกเบี้ยของสินเชื่อ ธ.ก.ส. รวมถึงการได้รับเงินชดเชย 2 พันบาทต่อไร่หากเกิดความเสียหาย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ก่อนปิดฉาก กก.ปฏิรูป ขายไอเดียพรรคการเมือง จับประเด็น “ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร”

10 May 2011

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร หวังพรรคการเมืองนำข้อเสนอ คปร. ไปใช้หาเสียง ทำเป็นนโยบายพรรค โดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดิน พร้อมเสนอให้นำที่ดินของรัฐ ออกมาใช้เพื่อส่วนกลางมากขึ้น

จากกรณีที่ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เตรียมประกาศลาออกทั้งคณะก่อนจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งแม้ว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จะกำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปมีวาระ 3 ปี ก็ตาม โดยประธาน คปร.ให้เหตุผลการลาออกครั้งนี้ว่า เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่มีความอิสระในการตัดสินใจว่าจะมีคณะกรรมการ ปฏิรูปต่อหรือไม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.ตั้งกรมฝนหลวงเเละการบินเกษตร

03 May 2011

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่รัฐสภา นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติจัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกันศึกษาในรายละเอียด และข้อกฎหมายต่างๆ

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์