มติชนออนไลน์ช็อก นักวิทย์พบคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศโลก พุ่งทะลุสูงสุดในประวัติศาสตร์"มนุษยชาติ"

11 พ.ค. 2556

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ว่า ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สร้างสถิติ เพิ่มสูงสุดในชั้นบรรยากาศโลก มากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ โดยเกินระดับ 400 ส่วนต่อ 1 ล้านส่วน ท่ามกลางกระแสเรียกร้องครั้งใหม่ให้มีการลดระดับก๊าซดังกล่าวซึ่งจะก่อปฎิกิริยาเรือนกระจกสูงขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รู้ทัน′โรคไร้พรมแดน′ รับมือ′ภัยเงียบ′จาก′ประชาคมอาเซียน′

10 พ.ค. 2556

ทีมข่าวเฉพาะกิจ

ให้รู้สึกคึกคักเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการคืบใกล้เข้ามาของ "ประชาคมอาเซียน"

หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เริ่มมีนโยบายในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้แล้ว ดังจะเห็นได้จากการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจ เพราะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง คือ "การเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิจัย ยินดี ครม.ดัน "กัญชง"เป็นพืชเศรษฐกิจ แนะแยกแยะใช้ประโยชน์ มากกว่าเป็นยาเสพติด

09 พ.ค. 2556

เมื่อวันที่ 8 พฤาภาคม ที่ผ่านมา รศ.อาคม กาญจนประโชติ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานฝ่ายพืชไร่ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวภายหลังทราบว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เมื่อ 7 พ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำนักงานสถิติฯ ส่ง"คุณมาดี" จิ้มแท็บเล็ต เก็บข้อมูลด้านการเกษตรไทย

09 พ.ค. 2556

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะจัดทำสำมะโนครัวการเกษตร เพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมด้านการเกษตร สำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศให้ทันสมัย ทั้งภาครัฐและภาคภาคเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือคุณมาดี ออกไปสัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตร หัวหน้าเกษตรกรทุกครัวเรือน เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำการเกษตร เช่น เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด รวมไปถึงการทำนาเกลือสมุทร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้ และ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?

08 พ.ค. 2556

วานนี้ (7พ.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สำหรับกัญชงแล้ว ปัจจุบันเป็นพืช ที่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก่อน

จะว่าไปแล้ว "กัญชง" กับ "กัญชา" มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก หรือมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือ "กัญชง" หรือ "กัญชา"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชสยท. มีมติแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ให้เกษตรกรพึ่งตนเอง-ลดกำลังการผลิต

08 พ.ค. 2556

วันที่ 8 พ.ค. ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จ.สงขลา นายเพิก เลิศวังพง ประธานชมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนชาวสวนยางในภาคใต้และภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราต่ำตก ที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อ โดยที่ประชุมมีมติใช้มาตรการพึ่งตนเองเป็นหลัก และใช้รัฐเป็นรอง ซึ่งมีมาตรการทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรและภาครัฐร่วมกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ เล็งระบายข้าวบิ๊กล็อต รับผลกระทบบาทแข็ง

07 พ.ค. 2556

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เรียกนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารายงานสถานการณ์ส่งออก รวมถึงแนวทางดูแลราคาสินค้า ภาวะเงินเฟ้อ และแผนการระบายข้าวและสินค้าเกษตร ที่วิตกว่าบาทแข็งจะมีผลต่อการระบายสินค้าและปริมาณจำนำข้าวที่สูงกว่าประมาณการณ์ไว้ และมีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ กระทบต่อโครงการรับจำนำรอบใหม่ปลายปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วท.นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรแปรรูปผลไม้แก้ล้นตลาด

07 พ.ค. 2556

วันที่ 7 พฤษภาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปผลไม้ไทยได้หลากหลาย และมีความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการฝึกอบรมให้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ที่สามารถแปรรูปได้หมดทั้งผลออกมาเป็น 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐบาล ส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

07 พ.ค. 2556

มติชนออนไลน์รายงานว่า วันนี้ (7 พ.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ก่อนหน้านี้ สธ. รายงานว่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"พีมูฟ" ปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบฯ เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้าน

06 พ.ค. 2556

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีต เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ปัญหาการสร้างเขื่อน และสถานะชาติพันธุ์ ชุมนุมเรียกร้องบริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มดังกล่าวได้ปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล รับปากแก้ไขปัญหาแต่ขณะนี้เกิดความล่าช้า และความไม่ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์