มติชนออนไลน์เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จี้ รบ.รับจำนำมันฯทุกหัว 3 บาทต่อกิโลฯ

25 ต.ค. 2555

ที่รัฐสภา นายธวัชชัย อนามพงษ์ ส.ส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ลาว"เตรียมเข้าเป็นสมาชิก"องค์การการค้าโลก" 26 ต.ค.นี้

25 ต.ค. 2555

หลังจากเคยเป็นประเทศที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมาเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกทะเล แต่ปัจจุบัน ลาว ซึ่งมีประชากรราว 6.4 ล้านคน หวังว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากวันศุกร์นี้ (26 ต.ค.)

องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งมีสมาชิก 157 ประเทศเตรียมรับรองให้ลาวเป็นสมาชิกในวันศุกร์นี้ หลังจากใช้เวลาเจรจามานานถึง 15 ปี นักวิเคราะห์มองว่า การเป็นสมาชิกจะช่วยผลักดันการปฏิรูปในลาวให้เดินหน้าเร็วขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ยิ่งลักษณ์" รับต้องหาทางปรองดองประเทศก่อนเข้าเออีซี

24 ต.ค. 2555

วันนี้ (24 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ครั้งที่ 2 หลังการประชุม นางสาวยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เตรียมแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี โดยให้ทุกกระทรวงไปกำหนดรายละเอียด ส่วนสิ่งที่โดดเด่นของไทยในเออีซี คือ อุตสาหกรรมยานยนตร์และภาคการเกษตร ทั้งนี้ รัฐบาลยังพร้อมขับเคลื่อนการเป็นฮับ หรือศูนย์กลางด้านอาหารและการคมนาคมต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โพลชี้เกษตรกรหวังปลอดหนี้ แนะรบ.ประกันราคาสินค้ามากกว่าจำนำข้าว

22 ต.ค. 2555

วันที่ 22 ต.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคาดหวังของเกษตรกรไทย" จากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่างทุกภูมิภาค พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 65.64 มีหนี้สิน ขณะที่ร้อยละ 34.36 ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 81.50 มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุด รองลงมาหรือร้อยละ 11.90 มีหนี้สินกับกองทุนหมู่บ้าน และร้อยละ 7.80 เป็นหนี้นอกระบบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิจัย มก. ผลิตไก่อินทรีย์ปลอดสารพิษ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์”

22 ต.ค. 2555

นายสุชาติ สงวนพันธุ์ และทีมนักวิจัย ได้แก่ นางภคอร อัครมธุรากุล และนางสาวเรญา ม้าทอง และนางจุฑามาศ จงรุจิโรจน์ชัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้วิจัยและผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง ไก่ตะเภาทอง กับ ไก่สามเหลือง (ซาอึ้ง) ไก่พื้นเมืองจีน จนได้สายพันธุ์ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ไก่อินทรีย์ปลอดสารพิษ มีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่ม หวานหอม นำมาประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น นึ่ง ต้ม ตุ๋น หรือนำไปทำข้าวมันไก่ และยังแปรรูปได้หลากหลายประเภทอีกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ค้าด่านหนองคายทะลุ6หมื่นล้าน แนวโน้มปี"56ยัง"พุ่งแรง" เหตุต่างชาติทุ่มลงทุนในลาว

21 ต.ค. 2555

นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยเกี่ยวกับมูลค่าการค้าชายแดนในปีงบประมาณ 2555 สรุป ณ วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าข้อมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งยอดรวมมูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้า ในปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่าสูงถึง 64,229 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2554 ที่มีมูลค่าการค้ารวม 43,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,477 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว 60,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ถึง 19,680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.80 ในส่วนสินค้าที่นำเข้าจาก สปป.ลาว นั้น ในปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรอ.ชง"ครม."แผนพัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 เรื่อง 14 ประเด็น งบฯ22,426 ล้าน

21 ต.ค. 2555

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 4 เรื่อง 14 ประเด็น วงเงินรวม 22,426 ล้านบาท และเสนอให้ ครม.รับทราบ ในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การส่งเสริมการค้าการลงทุนแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เช่น ยุทธศาสตร์พืชปาล์มน้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อินโดนีเซียห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร ทุเรียนลำไยจากไทยได้รับผลกระทบหนัก

19 ต.ค. 2555

นางวิลาสินี นนท์ศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประจำกรุงจาการ์ตา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าหลังจากอาเซียนลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับจีน ในช่วงที่ผ่านมาด้วยการลดภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างกัน แต่ปรากฎว่าอินโดนีเซียกลับได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะมีสินค้าเกษตรไหลทะลักจากจีนเข้ามายังอินโดนีเซียจำนวนมาก แม้จะเป็นสินค้านำเข้าแต่มีราคาต่ำกว่าสินค้าเกษตรในอินโดนีเซีย ทำให้เกษตรอินโดนีเซียได้รับผลกระทบหนัก รัฐบาลอินโดนีเซียจึงพยายามออกมาตรการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเข้ากีดกันทางการค้าด้วยการลดจำนวนท่าเรือสินค้านำเข้าสินค้าเกษตร การควบคุมคุณภาพ การออกใบอนุญา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟัง"ดาวเรือง พืชผล" พูดเรื่องข้าว ก้าวที่กล้าของวิถีเกษตรยั่งยืน บนแผ่นดิน"ยโสธร"

19 ต.ค. 2555

เริ่มต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา หลายภูมิภาคในโลกต้องประสบกับวิกฤติด้านอาหาร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเกินจะคาดคิด ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด อากาศแปรปรวน ล้วนส่งผลต่อการผลิตอาหารทั้งระบบใหญ่และระบบย่อย ขณะที่การผลิตลดน้อยลงเพราะภัยธรรมชาติแต่ความต้องการกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าว” อาหารหลักของมนุษย์ส่วนใหญ่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์