มติชนออนไลน์"ชาวนา" ยื่นเงื่อนไขให้ปรับลดราคาจำนำข้าวเป็น 12,000 บาทในฤดูการผลิตหน้า

24 Jun 2013

วันที่ 24 มิถุนายน ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตัวแทนเกษตรกร เครือข่ายสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กว่า 40 จังหวัด มีนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นแกนนำ และมี นายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย , นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย , นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา , นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมประชุมกับชาวนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


26 อรหันต์ กก.นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ มีใครบ้าง ? แล้วใครนั่งหัวโต๊ะ !!!

24 Jun 2013

มติชนออนไลน์ รายงานว่า ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ระเบียบระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"จำนำข้าว"สะวิงกลับ รัฐบาลตั้งรับอย่างไร?

21 Jun 2013

หมายเหตุ - คณะรัฐมนตรีมีมติปรับหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพื่อลดภาระงบประมาณและการขาดทุน โดยจำกัดปริมาณรับจำนำไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท ซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา และหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป จะปรับลดราคารับจำนำจากตันละ 15,000 บาท ลงเหลือ 12,000 บาท โดยภาครัฐจะหาแนวทางให้ชาวนาได้รับเงินจากการจำนำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น รวมถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไป ขณะที่กลุ่มองค์กรชาวนาต่างๆ เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ คัดค้านการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งนี้

 
กิตติรัตน์ ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขู่บุกทำเนียบทวง1.5หมื่น ชาวนาฮือ จี้ทบทวนลดราคาจำนำ เร่งผู้ว่า76จว.ช่วยเคลียร์ ปชป.จวกแก้ปลายเหตุ

21 Jun 2013

ที่มา:ข่าวหน้า 1 มติชนรายวัน 21 มิ.ย. 2556

ขอพร - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบนมัสการขอพรจากพระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

"ปู"เปิดบ้านพิษฯให้คนร่วมอวยพรวันเกิด "แซม"ควบโฆษก มท. ชาวนา 17 จว.เหนือ-ภาคกลางฮือประท้วง ขู่บุกทำเนียบ 25 มิ.ย.

"ปู"ปลอบยังได้ลุ้นขึ้นราคาจำนำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สมาคมชาวนาฯ เตรียมยื่น นายกฯ กดดันราคาจำนำข้าวเป็น 15,000 ภายใน1สัปดาห์-หากนิ่งเฉย เตรียมกดดัน

20 Jun 2013

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ยืนยันข้อเสนอเบื้องต้นของกลุ่มชาวนาไทยทั่วประเทศที่ต้องการให้รัฐบาลทบทวนราคารับจำนำข้าวเปลือกอีกครั้งโดยให้กลับไปใช้ราคารับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท/ตัน ตามเดิมอย่างน้อยจนถึงสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ย.

หลังจากที่เมื่อวาน(19 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ที่จะปรับลดราคารับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 55/56 และนาปรัง 56 ลงเหลือ 12,000 บาท/ตัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หลากทรรศนะลดจำนำข้าว "นักธุรกิจ"ห่วง-"เกษตรกร"ค้าน แนะ รบ.จัดการแบบโปร่งใส

20 Jun 2013

หมายเหตุ - ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ให้ลดการจำนำข้าวนาปรังปี 2556 ความชื้น 15% จากราคา 1.5 หมื่นบาท/ตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาท/ตัน มีความเห็นที่หลากหลายทั้งจากหอการค้าไทย ประธานสภาเกษตรกร และเกษตรกร มีสาระสำคัญ ดังนี้

อิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งขึ้นทะเบียน“ผีตาโขน-ฟ้อนเล็บ-ลำตัด-ผ้าขาวม้า”มรดกภูมิปัญญาปี56

20 Jun 2013

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ... เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่สำคัญรองรับกรณีประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อเร็วๆ นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดผลสำรวจชาวนารวยขึ้น พึงพอใจโครงการจำนำข้าว กรมข้าวแนะ7วิธีลดต้นทุน

20 Jun 2013

ธ.ก.ส.เปิดผลสำรวจความเห็นเกษตรกร ยกนิ้วให้โครงการรับจำนำข้าว เพิ่มรายได้ มีเงินเก็บเยอะขึ้น ′กรมการข้าว′จัดทำ 7 มาตรการ ลดต้นทุนการปลูกข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.ไฟเขียว!โครงการแก้น้ำท่วม กรอบกู้กว่า 3 แสนล้านบาท

19 Jun 2013

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  นายปลอดประสพ สุรัสวัสดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ที่มีนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา รวมถึงเห็นชอบตามที่ กบอ. และรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเสนอ ขออนุมัติกรอบวงเงินกู้ 304,000ล้านบาท เพื่อเดินหน้าดำเนินโครงการดังกล่าว หลังคณะกรรมการคัดเลือกให้ 4 บริษัทเข้ามาดำเนินการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกว.เจ๋งสะกัดอาหารสัตว์จากพริก ทำ"หมู-ไก่"โตเร็ว-เนื้อคุณภาพดี"ออกไข่"นาน

18 Jun 2013

วันที่ 18 มิถุนายน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนายฟรองซัวส์ โกติเยร์ ที่ปรึกษาบริษัท Gautier Agro Consult จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกันลงนามในสัญญาการขอใช้สิทธิจากผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” เพื่ออุตสาหกรรมสารเสริมในอาหารสัตว์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์