มติชนออนไลน์เรียกร้องอียูหยุดหน้าไหว้หลังหลอก แย่งยาคนจนด้วยข้อตกลงการค้าเสรีที่ไม่เป็นธรรม

09 เม.ย. 2556

กรุงเทพ/กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวอทช์/FTA Watch) กับเครือข่ายประชาชนต่างๆ นับร้อยคน รวมตัวกันหน้าสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ อาคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้สหภาพยุโรป ยึดมั่นสัญญาที่จะพัฒนาการสาธา

กรุงเทพ/กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวอทช์/FTA Watch) กับเครือข่ายประชาชนต่างๆ นับร้อยคน รวมตัวกันหน้าสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ อาคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้สหภาพยุโรป ยึดมั่นสัญญาที่จะพัฒนาการสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

09 เม.ย. 2556

ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดพ.ร.บ.ร่วมทุนฉบับใหม่ ผลดี-เสียกับเศรษฐกิจไทย

09 เม.ย. 2556

ที่มา : นายเสรี นนทสูติ รองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

หลังใช้เวลากว่า 2 ปี นับตั้งแต่การยกร่าง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภา ในที่สุด พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งมีเนื้อหา 72 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวด ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ใครว่า เธอกลวง !!! วิสัยทัศน์สู่อาเซียนแบบ"ยิ่งลักษณ์"

06 เม.ย. 2556

เมื่อวันที่ 5 เมษายน เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร ระดับสูงอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หยุดข่าวลือ ! ประกาศแล้ว พ.ร.บ. เอกชนร่วมทุน มีผลบังคับใช้ 4 เมษายน

03 เม.ย. 2556

มติชนออนไลน์ รายงานว่า ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เผยแพร่ ในราชกิจจานุเบกษา แล้ว หลังมีมกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายหลายกระแส

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมิได้มีการกำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์การดำเนินการที่สำคัญบางประการไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"เอฟทีเอ ว็อทช์" ออกแถลงการณ์ "แก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยต้องไม่ถดถอยฯ" บทพิสูจน์ม.190

01 เม.ย. 2556

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน ว่า กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ เอฟทีเอ ว็อทช์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยต้องไม่ถดถอย ประชาชนไม่ถูกเบียดขับ บทพิสูจน์มาตรา 190” ระบุข้อความดังนี้

แถลงการณ์

“แก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยต้องไม่ถดถอย ประชาชนไม่ถูกเบียดขับ บทพิสูจน์มาตรา 190”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ซับน้ำตาเกษตรกรเลี้ยงหอยชายฝั่ง

01 เม.ย. 2556

กัมปนาท ขันตระกูล

ซับน้ำตาเกษตรกรเลี้ยงหอยชายฝั่ง วอนรัฐช่วยหลังรอ 4 เดือนยังไร้วี่แวว

ปัญหาหนักอกของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงชายฝั่งในอ่าว ก.ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ในขณะนี้คือความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แพลงตอนบูม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยกว่า 4 เดือนแล้ว แต่เกษตรกรผู้ประสบภัยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ มีการโยนความรับผิดชอบกันไปมาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งในส่วนของจังหวัด กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รบ.รุกแผนโซนนิ่งพื้นที่เกษตร เรียกถกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศร่วมปฏิรูป

28 มี.ค. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนายยุคล กล่าวว่า สิ่งที่ได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะเป็นหัวหอกที่สำคัญของจังหวัด คือ การเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ได้เป็นประกาศเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับพืช ปศุสัตว์ และประมงไปแล้ว ทางจังหวัดจะต้องทำแผนงานหรือโครงการที่จะให้ภาครัฐให้การสนับนุนอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ข้อมูลกา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดเสรีอาเซียน 3 ปี ไทยสูญรายได้จากการส่งออกกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

26 มี.ค. 2556

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2555 ประเทศไทยมีสถานะศักยภาพทางการค้าลดลงเป็นปีแรก หลังจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)มา 3 ปี โดยสถานะตกมาอยู่กลุ่มที่มีอัตราการขยายตัวทางการค้าและส่วนแบ่งการตลาดต่ำ เหมือนมาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า บรูไน และลาว จากเดิมที่อยู่ในกลุ่มประเทศขยายตัวสูงแต่ส่วนแบ่งตลาดต่ำ ขณะที่เวียดนามและกัมพูชามีสถานะที่ดีขึ้นจากกลุ่มตกต่ำขึ้นเป็นกลุ่มไร้ทิศทาง สะท้อนความสามารถการแข่งขันการค้าไทยต่ำกว่าเวียดนามและกัมพูชา โดยในปี 2555 ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำทั้งการขยายตัวส่งออก ส่ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯ ยืนยันผลสำเร็จการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี เน้นความร่วมมือผลิตสินค้าแปรรูป

25 มี.ค. 2556

วันที่ 25 มี.ค. ตามเวลท้องถิ่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จจากการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี โดยถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรก และในการหารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ได้มีการเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีช่องทางติดต่อประสานงานในการหารือและติดตามความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ ที่ปาปัวนิวกินี สนับสนุนคนไทยให้เข้ามาลงทุน และจะใช้คณะทำงานดังกล่าวหารือในรายละเอียด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์