มติชนออนไลน์เขมรเร่งรัดไทยขยายเวลาปิด-เปิดด่านคลองลึกถึง 4 ทุ่ม ตามข้อตกลง

26 Sep 2013

นายตรี นริน ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา กล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ. ศาลากลางจังหวัดบันเตียเมียนเจย ในโอกาสที่นายชูศักดิ์ เดินทางไปเยือน ที่ผ่านมาว่าทางกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ได้สั่งการให้ปรึกษากับทางจังหวัดสระแก้ว ในการขยายเวลาปิด-เปิด ด่านคลองลึก จากเดิมระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เป็น ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สหฟาร์มพบกรมคุ้มครองสิทธิฯไกล่เกลี่ยค้างชำระหนี้เกษตรกร

25 Sep 2013

เวลา 11.30 น. ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   น.ส.ปิติกาญจน์  สิทธิเดช  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ  เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายวิรัตน์   กัลยาศิริ  ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรพันธสัญญาระหว่างบริษัทสหฟาร์มและเกษตรกรคู่สัญญา  ซึ่งในวันนี้(25 ก.ย.) นายปัญญา โชติเทวัญ  ประธานกรรมการบริษัท สหฟาร์ม จำกัดและบริษัทในเครือ  และตัวแทนธนาคารกรุงไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยปัญหาค้างชำระค่าเลี้ยงไก่ของเกษตรกรด้วย
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดชุมนุมที่หน้าว่าการอำเภอแม่แจ่ม

24 Sep 2013

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประมาณ 2,500-3,000 คน รวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ที่กำลังประสบปัญหาได้รับความเดือนร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เผยผลสำรวจสำมะโนเกษตรกร พบเกือบครึ่งเป็นหนี้เฉลี่ย 1.2 แสนบาทต่อราย

23 Sep 2013

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แถลงข่าว "ผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556" ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556  เพื่อให้ทราบโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปี สำหรับนำไปวางแผน  กำหนดนโยบาย  และติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ   ทั้งนี้พบว่าข้อมูล ณ เดือนพ.ค.  2556 มี เกษตรกรจำนวน    5.9 ล้านราย   หรือ  25.9%  ของครัวเรือนทั้งประเทศ  และมีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 114.6 ล้านไร่  โดยมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 19.4 ไร่ต่อราย    

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์เคาะเป้าส่งออก"57โต8-10% เรียกทูตพณ.ทั่วโลกแจงแผน พร้อมเร่งค้าชายแดน"มาเลย์"

23 Sep 2013

พาณิชย์ไม่หวั่นส่งออก"56 พลาดเป้า เดินหน้ากำหนดเป้าหมาย"57 โต 8-10% เปิดแผนเร่งเจรจาเปิดการค้าประเทศใหม่ๆ ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาลดอุปสรรค นำเอกชนออกโรดโชว์ต่างประเทศ หวังมูลค่าส่งออกพุ่งเกิน 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรวจสต๊อกยาง 135 บริษัท 3.2 แสนตัน

22 Sep 2013

1.บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) 1,707 ตัน 2.บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 5,091 ตัน 3.บจก.ไทยรับเบอร์ เอช.พี.เอ็น.อาร์ 4,408 ตัน 4.บจก.ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ 969 ตัน 5.บจก.อี.คิว.รับเบอร์ 4,571 ตัน

6.บจก.วงศ์บัณฑิต 41,012 ตัน 7.บมจ.ไทยฮั้วยางพารา 11,544 ตัน 8.บมจ.ไทยฮั้วระยองยางพารา 3,355 ตัน

9.บมจ.ศรีตรังแอโครอินดัสทรี 48,969 ตัน 10.บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 22,291 ตัน 11.บจก.หน่ำฮั่วรับเบอร์ 7,470 ตัน

12.บจก.สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ 363 ตัน 13.บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ 4,042 ตัน 14.บจก.เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ 12,845 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลักดันไทยแปรรูปยางพาราเป็นอันดับ 1 อาเซียน

19 Sep 2013

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 กสอ.เตรียมส่งเสริมผู้ ประกอบการยางพาราไทยแปรรูปยางพาราครบวงจรให้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารามากขึ้น อาทิ ยางล้อรถยนต์ ถุงยางอนามัย และเฟอร์นิเจอร์ไม้จากยางพารา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าการส่งออกให้ประเทศกว่า 260,000 ล้านบาท และไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยจะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาเชิงลึกให้กับกลุ่มอุตฯ ยางพารา พัฒนาและการออกแบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แกนนำเครือข่ายสวนยาง 16 จว.ใต้หารือยกระดับชุมนุมประท้วง รบ.

18 Sep 2013

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กันยายน บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ได้มีแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางพารา จาก 16 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ 50 คน นำโดยนายศักดิ์สฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ได้ร่วมประชุมหารือ เพื่อขอมติในการชุมนุมประท้วงในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 14 จังหวัดภาคใต้ และ 2 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหารือในการชุมนุมประท้วงที่บ้านควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าจะมีการยกระดับในการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อรองกับรัฐบาลหรือไม่ หลังจากรัฐบาลไม่ทำตามที่ให้สัญญากับชาวสวนยางพาราก่อนหน้านี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักเศรษฐศาสตร์ นิด้า หนุน พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน รับAEC วอนร่วมหาแหล่งที่มาเงิน หวั่นสะดุดฉุดศก.

17 Sep 2013

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลั่น พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยสู่ความพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียนได้หรือไม่ วอนทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่มาของเงินเพื่อนำไปลงทุนอย่างมีเหตุผล หวั่นโครงการสะดุด ฉุดขีดความสามารถแข่งขันไทยในอาเซียนดิ่งเหว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ม็อบยางปิดถนนสาย41ต่อเนื่อง เผาป้อมตร.อีก ชาวบ้านดับทัน

17 Sep 2013

ภาพเหตุการณ์ม็อบยางพารา เผายางรถยนต์บนถนนเอเชียสาย 41 บริเวณแยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ก.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - มติชนออนไลน์