ประชาไทชุมชนโคกยาว–บ่อแก้ว ผวา คำสั่ง64/57 พ่นพิษซ้ำสอง ขีดเส้นตายไล่รื้อ 25 ต.ค.

23 ต.ค. 2557

ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ศาลปกครองสูงสุดยืนยกฟ้องคดีมะละกอจีเอ็มโอ

23 ต.ค. 2557

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ที่ศาลปกครองกลาง ศาลอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่พิพากษายืนให้ยกฟ้อง คดีที่มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) ยื่นฟ้อง กรมวิชาการเกษตรและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 เรื่องละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอ นอกพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นเหตุให้พันธุ์มะละกอดังกล่าวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมไปสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) ในภาคสนามหรือในสภ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชุมชนท้องถิ่นในทวายเรียกร้องให้แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

22 ต.ค. 2557

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


180 วัน ‘คิดถึงบิลลี่’ กับ ‘คังด้ง’ 1,000 ใย

22 ต.ค. 2557

กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์ รายงาน/ภาพ

กิจกรรม 180 วัน คิดถึงบิลลี่กับคังด้ง 1,000 ใย จึงไม่ได้เป็นเพียงพิธีเรียกขวัญบิลลี่เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลอบขวัญชาวบ้านบางกลอย นำกำลังใจจากคนเมืองที่สนใจอยากให้ความช่วยเหลือไปสู่ชาวบ้านซึ่งกิจกรรมลำดับถัดไปกลุ่มดินสอสีได้จัดตั้งกองทุนบิลลี่เพื่อครอบครัวและต่อสู้คดีอีกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กสม.ชี้ โครงการเขตเศรษฐกิจฯทวาย ละเมิดสิทธิฯแบบข้ามพรมแดน

22 ต.ค. 2557

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจฯทวาย เข้าให้ข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ สะท้อนภาพรวมของผลกระทบ ที่ยังไม่ได้แก้ไข ภายใต้การผลักดันโครงการครั้งใหม่ของรัฐบาลไทย-พม่า ด้าน‘หมอนิรันดร์’ ชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบข้ามพรมแดน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 15 - 21 ตุลาคม 2557

21 ต.ค. 2557

จ้างชาวนาขุดคลอง 1,264 ล้านบาท

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดย ครม.เห็นชอบให้งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้า พระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง และให้มีการออกประกาศทางราชการแจ้งพื้นที่ที่งดการส่งน้ำและงดทำนาปรังใน พื้นที่ 26 จังหวัดให้ประชาชนรับทราบ หากเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองจะไม่ได้รับ การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองและสังคม – ผลกระทบต่อสังคมและแรงงาน

20 ต.ค. 2557

อนุสรณ์ ธรรมใจ[1]
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

เห็นชอบมาตรการช่วยชาวสวนยาง ไร่ละพัน-ตั้งเป้าดึงราคายาง 60 บาท/ก.ก.

17 ต.ค. 2557

16 ต.ค.2557 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ แล้ว

17 ต.ค. 2557

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ผู้พิการ คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ กำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ตลอดจนสั่งทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิดได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ประชาไท