แนวหน้าสศก.ดันรง.ปลาป่นเข้าระบบGMP ช่วยต่างชาติยอมรับ-ขายได้ราคาดี

26 ก.ค. 2554

นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยผลการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตปลาป่นระบบประกันคุณภาพ GMP ถึงต้นทุนการผลิตปลาป่นระบบประกันคุณภาพ GMP ของภาคกลางและตะวันออก ว่า ต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.67 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรกิโลกรัมละ 31.35 บาท หรือ ร้อยละ 99 ของต้นทุนทั้งหมด โดยเป็นค่าวัตถุดิบมากที่สุดคือ ร้อยละ 82 ของต้นทุน (วัตถุดิบปลาเป็ด และเศษหัวปลา 4 กิโลกรัมผลิตปลาป่นได้ 1 กิโลกรัม) รองลงมาเป็นค่าเชื้อเพลิงและเสียโอกาสเงินทุน รวมทั้งมีค่าปรับปรุงโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบประกันคุณภาพ กิโลกรัมละ 0.02 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คน.ชี้นโยบายจำนำ ดันราคาข้าวถุงขยับ แต่มั่นใจรัฐบาลใหม่ มีแผนฯช่วยผู้บริโภค

20 ก.ค. 2554

กรมค้าภายใน ยอมรับ นโยบายรับจำนำข้าว ดันราคาข้าวถุงขยับแน่ แต่มั่นใจรัฐบาลใหม่มรแผนช่วยเหลือผู้บริโภค พร้อมย้ำขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะรีบปรับราคา แม้ ข้าวเปลือกจะขยับขึ้นตามกลไกตลาด เผยพร้อมเข้าช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการข้าวถุง ยันไม่มีการกักตุน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผวานายทุนฮุบที่ชลประทาน กรมชลเล็งแก้กม.จัดรูปที่ดิน ขยายเขตคุ้มครองพื้นที่เกษตร

15 ก.ค. 2554

นายจรัญ ภูขาว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวถึงการเข้ามาถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรจากทุนต่างชาติหรือทุนไทยว่า เป็นเรื่องน่าห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่รัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเองก็คำนึงถึงประเด็นนี้ เพราะพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพื้นที่ที่มีระบบคันคูน้ำเข้าถึงต่างก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปฯ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาคส่งออกหมดแรง ดัชนีหัวทิ่ม4เดือนต่อเนื่อง

12 ก.ค. 2554

หอการค้าไทยชี้ดัชนีส่งออกแตะ 100.5 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เหตุเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า ราคาพลังงานสูง แถมเจอนโยบายค่าแรงแพงรัฐบาล"เพื่อไทย" ดันต้นทุนเพิ่ม คาดทั้งปีโตแค่ 17.3%

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำการส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 100.5 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน และเป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เป็นการส่งสัญญาณว่า การส่งออกไทยในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวและอาจต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลอดระบบบัญชีธุรกิจปาล์ม กรมตรวจฯแจกจ่ายคู่มือช่วยวางแนวทางปฏิบัติสหกรณ์

05 ก.ค. 2554

นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายภาคส่วนกำลังให้ความสนใจและเร่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่สำคัญของไทย ซึ่งที่ผ่านมามีผลิตผลปาล์มน้ำมันที่รวบรวมผ่านภาคสหกรณ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2554

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กำหนดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ หมอดินขยายเพิ่มพืช5ชนิด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

04 ก.ค. 2554

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำโครงการสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจนั้นๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายด้านพืชอาหารและพืชพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่และการขนส่งวัตถุดิบเป็นหลัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรได้มากที่สุด โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พด.ขยายวางแผนใช้ที่ดิน เพิ่ม45แห่งระดับลุ่มน้ำสาขา/มุ่งใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

04 ก.ค. 2554

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา เป้าหมายดำเนินการในปี 2554 จำนวน 45 ลุ่มน้ำสาขา โดยเน้นวางแผนการใช้ที่ดินที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ดิน ปริมาณน้ำ กับการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างเกื้อกูล เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรใช้ที่ดินโดยขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้องและไม่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ทำให้ดินเสื่อมโทรม นอกจากนั้นการวางแผนใช้ที่ดินระดับต่างๆ เช่น ระดับภาค ระดับจังหวัด ถือว่า กว้างเกินไป ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่และภาคการผลิต ดังนั้นจึงได้ทำโครงการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับลุ่มน้ำสาขา โด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯเปิดไฟเขียวโอนสิทธิ เขตจัดรูปที่ดินให้133เกษตรกร

04 ก.ค. 2554

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนสิทธิที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ซีพีพัฒนาเทคนิคผลิตกล้ายาง "แตกตาเร็ว-แข็งแรง-เติบโตสม่ำเสมอ"

17 มิ.ย. 2554

เล็งขยายสู่ระดับอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถึงเวลาต้องรื้อโครงสร้างภาษีทั้งระบบ... ถ้าไทยยังอยากคว้าโอกาสและอยู่รอดใน...ประชาคมอาเซียน

09 มิ.ย. 2554

สัมภาษณ์พิเศษ
อนันตเดช พงษ์พันธุ์

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเราจะได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นนักวิชาการ เป็นนักธุรกิจ มา ก่อนเข้ามาก่อนเดินเข้าสู่ระบบการเมือง บ้างก็เคยทำงานการเมืองแบบเบื้องหลังมาก่อน บ้างก็ไม่เคยทำงานการเมืองมาเลย...และในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้เห็น กลุ่มคนรุ่นใหม่ทางการเมืองที่แต่ละพรรคการเมืองส่งมาเปิดตัวในฐานะนักการเมืองอย่างเต็มตัว...

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า