เดลินิวส์เอสแคปเปิดตัวรายงานสำรวจเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2554

09 พ.ค. 2554

เอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2554 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนอย่างผันผวน

รายงานสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของเอสแคปกระตุ้นให้ กลุ่มจี 20 ช่วยปรับให้ราคาอาหารและน้ำมันลดลง

กรุงเทพฯ (สำนักงานสารนิเทศแห่งสหประชาชาติ) รายงานสำคัญประจำปีของเอสแคปว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย-แปซิฟิกจะยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2554 แต่เรื่องราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูง รวมถึงการที่เงินทุนไหลเข้าผันผวนเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ต้องประสบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ความยากจนในภาคเกษตร

04 พ.ค. 2554

จากผลการศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนในภาคเกษตร ปีเพาะปลูก 2551/52 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 29 หรือประมาณ 7.211 ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน โดย ครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มครัวเรือนยากจนมากที่สุด และเมื่อแบ่งระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรออกเป็น ระดับจนมาก จนน้อย และเกือบจน พบว่า ในจำนวนคนจนทั้งหมด อยู่ในระดับจนมากร้อยละ 21 และระดับจนน้อยร้อยละ 8 ของคนจนทั้งหมด ส่วนครัวเรือนที่เกือบจน ประมาณร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่หลุดพ้นจากความยากจน (มีรายได้มากกว่าเส้นยากจน) คิดเป็นจำนวน 1.560 ล้านคน ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรเสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาว

แหล่งข่าว: 
 

ควักแสนล้าน“ธกส.”จัด3แพ็กเกจอุ้มชาวนา

03 พ.ค. 2554

ธ.ก.ส.เดินหน้า3แพ็กเกจอุ้มชาวนาปีนี้วงเงินกว่าแสนล้าน พร้อมชดเชยประกันรายได้-จัดซื้อปุ๋ยและประกันภัยนาข้าว

วันนี้ (3พ.ค.) นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการประกันภัยพืชผล และการจัดสินเชื่อเพื่อซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรแล้ว ธ.ก.ส.พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีในฤดูการผลิตข้าวนาปี 54/55 นี้ โดยจะทำเป็นแพ็คเกจเดียวแบบครบวงจร (วันสต็อปเซอร์วิส) สำหรับลูกค้าที่เข้าโครงการประกันรายได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่ธ.ก.ส.มีรายชื่อลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปลดแอกชาวนาครม.แก้กม.เช่าที่ดิน

03 พ.ค. 2554

ครม.เอาใจชาวนาจนหยดสุดท้ายไฟเขียวแก้กฎหมายเช่าที่ดินฯ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงช่วยเกษตรกร

แหล่งข่าว: 


ชงครม.ทิ้งทวนโครงการรากหญ้า

02 พ.ค. 2554

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 3 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐบาล จะพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างน้อย 2-3 โครงการ ทั้งโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก่อนยุบสภา โดยเฉพาะโครงการประกันภัยพืชผลที่รัฐบาลต้องการนำมาใช้ให้ทันกับการปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 54/55 นี้ก่อน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ฝนแล้ง นาล่ม หรือเกิดโรคระบาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก

02 พ.ค. 2554

จุฬาฯ แสดงไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก ชี้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยในธรรมชาติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะไทยทำภาษีสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนทันโลก

02 พ.ค. 2554

นักวิชาการเชียร์ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ชี้ประชาชนได้ประโยชน์เลือกสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้โครงการ“ปุ๋ยสั่งตัด”เปิดช่องโกง

28 เม.ย. 2554

ประธานกรรมาธิการการเงินสภาฯ จี้เลิกโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัด” ชี้เปิดช่องโกง- เกษตรกรไม่ได้ประโยชน์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นข้าวพื้นเมืองสูญพันธุ์

26 เม.ย. 2554

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ดังนั้น ส.ป.ก. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายปราชญ์เกษตร แกนนำเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พื้นที่นิคมการเกษตร และนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดทำโครงการรวบรวมข้าว 84 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมฉลองพระบารมี โดยมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวจากพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและเครือข่าย 69 จังหวัด ทั่วประเทศ

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์