เดลินิวส์พาณิชย์ ชูแนวคิดรักอินทรีย์ รักษ์โลก

29 Aug 2011

ส่งเสริมตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า และผลักดันไทยเป็น 'ออร์แกนิก ฮับ' ในอาเซียน

แนวโน้มการค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดรับกับกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น แม้จะมีราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาสินค้าโดยทั่วไป ส่งผลให้การค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โรงสีบี้พาณิชย์เพิ่มจำนำข้าวยุ้งฉางอีกตันละ1,000บาท

27 Aug 2011

นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ประธานกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า สมาคมฯจะประชุมใหญ่วันที่ 27 ส.ค.นี้ เพื่อรวบรวมความเห็นและข้อเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาสัปดาห์หน้า โดยกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิที่มี 92 โรง ในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคอีสานและ 3 จังหวัดภาคเหนือ ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มราคาจำนำข้าวแบบยุ้งฉางอีกตันละ 1,000 บาท หรือรับจำนำข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท หากจำนำแบบยุ้งฉางให้เพิ่มเป็น 21,000 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจำนำยุ้งฉางมากขึ้น ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิประมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือก ปริมาณใกล้เคียงกับผลผ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดีเดย์รูดปื๊ดชาวนา1พ.ย.นี้

27 Aug 2011

ขุนคลังรับสางหนี้ธ.ก.ส.เดินหน้าสนองนโยบาย

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง พร้อมด้วยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ธ.ก.ส. โดยได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน 4 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยโครงการพักชำระหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย การรับจำนำข้าว บัตรเครดิตเกษตรกร และโครงการกองทุนหมู่บ้าน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อย.ห้ามนำวัตถุอันตรายไปใช้รดผัก

26 Aug 2011

อย.เข้มห้ามนำวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขไปใช้ทางการเกษตร ระบุโทษหนักถึงขั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ปรับแผนส่งออกใหม่หนีวิกฤติสหรัฐ-ยุโรป เจาะอาเซียน-จีน-แขก

24 Aug 2011

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังกรมส่งเสริมการส่งออกได้เน้นแผนการบุกตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน จีน อินเดีย และเอเชียใต้ ซึ่งมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และศักยภาพในการเติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ขยายตัวทดแทนตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (อียู) ที่กำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจผันผวน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิด 16 นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลดันประชานิยมวัดฝีมือ 'ยิ่งลักษณ์'

23 Aug 2011

ทีมเศรษฐกิจ

รอกันมานานนับเดือน ที่รัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ 1” จะมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศและทำความฝันที่คนไทยกำลังรอคอยให้เป็นจริง ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคนทั้งประเทศ โดยระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.นี้ นายกฯหญิง จะเป็นผู้นำในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมการข้าวเปิดยุทธศาสตร์ผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวคุณภาพ

22 Aug 2011

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 69.82 ล้านไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปี 57.42 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 12.40 ล้านไร่ ส่งผลให้มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปีละไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัน ซึ่งขณะนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคเอกชนมีอยู่เพียง 265,000 ตันต่อปีเท่านั้น จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ทำลายผลผลิตข้าวไปจำนวนมากคิดเป็นพื้นที่เสียหายรวมกว่า 300,000 ไร่ ซึ่งทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการจึงเพิ่มขึ้น ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์จึงควรจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กรมกา

แหล่งข่าว: 


เศรษฐกิจอาเซียนดีโดยเฉลี่ย

17 Aug 2011

บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : “เศรษฐกิจอาเซียนดีโดยเฉลีย”
สมเกียรติ อ่อนวิมล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวถุงขอปรับราคาขึ้น15% เสนอรัฐขาย-แจกออร์เดอร์

17 Aug 2011

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด เปิดเผยว่า หากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายรับจำนำข้าวออกมาชัดเจนแล้ว สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจะขอเข้าพบนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เพื่อขออนุญาตให้ปรับขึ้นราคาข้าวถุง 10-15% จากราคาปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับขึ้นไปเป็นตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท โดยการปรับขึ้นราคานั้นจะเป็นการทยอยปรับราคา เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบกับประชาชนมากจนเกินไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งแก้ ก.ม.ปฎิรูปที่ดิน

15 Aug 2011

ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะต้องมีการแก้ไขตัวบทกฎหมายปฏิรูปที่ดินบางมาตราเพื่อให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านมากฎหมายปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ได้ใช้มาถึง 36 ปีแล้ว ซึ่งบางมาตราไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น ส.ป.ก. ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ได้ทำการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ ปัจจุบันได้จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้วกว่า 33 ล้านไร่ หรือ เกษตรกรประมาณ 2.3 ล้านครัวเรือน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์