เดลินิวส์ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ

15 Feb 2012

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมกับ สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมอารักขาพืชไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้ ณ โรงแรมคุ้ม ภูคำ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็ม "สภาเกษตรกรแห่งชาติ" - เกษตรทั่วไทย

14 Feb 2012

จากผลการดำเนินงานในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ได้ดำเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกร 77 จังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทที่ 1 โดยตำแหน่งนั้น ขั้นตอนต่อไปที่จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรครบองค์ประกอบจำนวน 100 คน ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หมู่บ้านผลิตพันธุ์ข้าวต้นแบบ...แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ดีขาดแคลน - เกษตรทั่วไทย

13 Feb 2012

ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ตลอดจนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ทำลายผลผลิตข้าวไปจำนวนมหาศาล ยิ่งทำให้ชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นอีก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งในแต่ละปีชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่กรมการข้าวสามารถผลิตได้เพียงปีละไม่เกิน 1 แสนตัน จึงต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเครือข่ายในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พี่น้องชาวนาให้เพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น

แหล่งข่าว: 


เทคโนโลยีลดต้นทุน...เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

08 Feb 2012

ประเทศไทยผลิตข้าวได้กว่า 32 ล้านตันข้าวเปลือก มีการบริโภคภายในประเทศเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือมีการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งในการส่งออกมีการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ประกอบกับการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ำลง จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แจงแผนช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติ - นานาสารพัน

07 Feb 2012

แม้ว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ว่าพื้นที่เกษตรหลายแห่งยังคงต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือในการฟื้นฟูเยียวยาให้สามารถเริ่มต้นในการประกอบอาชีพได้อีกครั้ง

แหล่งข่าว: 


เภสัช มช.พัฒนา“ฟักข้าวนาโนลบริ้วรอย”

07 Feb 2012

ผลงานคนไทยคนแรกได้รับรางวัล “IFSCC Host Society Award 2011” จากงานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 (IFSCC 2011) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงผลงานวิจัย และศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปีนี้ “ฝนมาเร็ว-มามาก” แต่ไม่ท่วมซ้ำรอย?

06 Feb 2012

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

เมื่อปีที่แล้ว นายเกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) เป็นคนแรกที่ออกมาเตือนเรื่องฝนจะมาเร็วกว่าปกติ และแนะนำให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมไว้ให้ดี เนื่องจากปรากฏการณ์ลานินญ่าที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้มีฝนตกหนัก

ล่าสุด นายเกรียงไกร เปิดเผยกับเดลินิวส์ออนไลน์ ถึงข้อสงสัยของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังกังวลว่า ฝนที่จู่ๆ ก็ตกตั้งแต่ต้นปี หมายถึง ฤดูฝนมาถึงแล้วหรือ? และหน้าฝนจะยาวนานส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำอีกหรือไม่?

แหล่งข่าว: 


จัดตลาดนัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - บอกกล่าวเล่าขาน

06 Feb 2012

ผ่านมาเราอาจเคยเห็นแต่ตลาดนัดค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือตลาดนัดของใช้มือสอง วันนี้มีตลาดนัดแห่งใหม่ที่จำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาหรือสมาชิกสหกรณ์มาจับจ่ายหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หายากในท้องตลาด ซื้อขายในราคาถูกยุติธรรมภายใต้สินค้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เจ้าของไอเดียการันตีแล้วว่า คุณภาพได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนดทุกประการ ตลาดนัดแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้วิกฤติ การณ์น้ำท่วมในพื้นที่นาข้าวภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ ชาวนาจำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะมาถึง เพราะไม่สามาร

แหล่งข่าว: 


ผู้เลี้ยงไข่ไก่โวยขาดทุนร้องรัฐช่วยดันราคา ขู่ปลุกม็อบประท้วงรัฐบาล

02 Feb 2012

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ บุกพาณิชย์ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐเร่งพิจารณาปรับขึ้นราคาไข่ไก่ ไม่ต่ำ 2.60 บาทต่อฟอง อ้างแบกต้นทุนต่อไปไม่ไหว พร้อมวอนให้เปิดรับจำนำไข่เหมือนกับสินค้าเกษตรตัวอื่น ขู่หากรัฐบาลเมินเฉยไม่ช่วยเหลือ จะรวมกลุ่มประท้วง ด้าน"บุญทรง"ยันไม่มีนโยบายรับจำนำไข่ แต่รับปากช่วยดูแลด้านต้นทุน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประชุม รมต.สหกรณ์ ระดับเอเชี่ยแปซิฟิก

31 Jan 2012

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ในหัวข้อหลักคือ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ระดับรัฐมนตรีจาก 30 ประเทศเข้าร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งแต่ละประเทศจะหยิบยกเรื่องระบบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะสามารถส่งเสริม สนับสนุนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่ระบบสหกรณ์ขอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์