เดลินิวส์ผู้ซื้ออ่วมกล้วยไม้-มะพร้าวแพงโหด

16 พ.ค. 2554

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ดอกไม้ และ มะพร้าวอ่อนมีราคาแพงกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ค.–มิ.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวบ้านอ่วมข้าว-ปุ๋ยจ่อขึ้นราคาอีก

10 พ.ค. 2554

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ผู้ผลิตข้าวถุงอาจจะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกข้าวถุงในช่วงครึ่งปีหลังอีกประมาณ 5-10% เนื่องจากอาจต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับเพิ่มราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลใหม่ ประกอบกับผลผลิตข้าวเปลือกนาปียังลดลง และค่าธรรมเนียมช่องทางจำหน่ายผ่านค้าปลีกเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดห้างขอเพิ่มค่าธรรมเนียมแรกเข้าจาก 5-10% ต่อปี เป็น 10-15% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปรับโครงสร้างสวนปาล์มน้ำมัน

09 พ.ค. 2554

ปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าเกษตรหนึ่งใน 23 รายการสินค้าอ่อนไหว ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องยกเลิกโควตาและลดภาษีนำเข้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตามที่ผูกพันไว้เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ดังนั้น ถ้าเกษตรกรไทยไม่มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาจจะสู้กับประเทศอื่นอย่างประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีศักยภาพการผลิตที่สูงกว่าค่อนข้างยาก โดยเฉพาะหากมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเหล่านี้ที่มีราคาต่ำกว่าเข้ามาแข่งขันกับน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ภายในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอสแคปเปิดตัวรายงานสำรวจเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2554

09 พ.ค. 2554

เอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2554 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนอย่างผันผวน

รายงานสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของเอสแคปกระตุ้นให้ กลุ่มจี 20 ช่วยปรับให้ราคาอาหารและน้ำมันลดลง

กรุงเทพฯ (สำนักงานสารนิเทศแห่งสหประชาชาติ) รายงานสำคัญประจำปีของเอสแคปว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย-แปซิฟิกจะยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2554 แต่เรื่องราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูง รวมถึงการที่เงินทุนไหลเข้าผันผวนเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ต้องประสบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ความยากจนในภาคเกษตร

04 พ.ค. 2554

จากผลการศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนในภาคเกษตร ปีเพาะปลูก 2551/52 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 29 หรือประมาณ 7.211 ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน โดย ครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มครัวเรือนยากจนมากที่สุด และเมื่อแบ่งระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรออกเป็น ระดับจนมาก จนน้อย และเกือบจน พบว่า ในจำนวนคนจนทั้งหมด อยู่ในระดับจนมากร้อยละ 21 และระดับจนน้อยร้อยละ 8 ของคนจนทั้งหมด ส่วนครัวเรือนที่เกือบจน ประมาณร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่หลุดพ้นจากความยากจน (มีรายได้มากกว่าเส้นยากจน) คิดเป็นจำนวน 1.560 ล้านคน ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรเสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาว

แหล่งข่าว: 
 

ควักแสนล้าน“ธกส.”จัด3แพ็กเกจอุ้มชาวนา

03 พ.ค. 2554

ธ.ก.ส.เดินหน้า3แพ็กเกจอุ้มชาวนาปีนี้วงเงินกว่าแสนล้าน พร้อมชดเชยประกันรายได้-จัดซื้อปุ๋ยและประกันภัยนาข้าว

วันนี้ (3พ.ค.) นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการประกันภัยพืชผล และการจัดสินเชื่อเพื่อซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรแล้ว ธ.ก.ส.พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีในฤดูการผลิตข้าวนาปี 54/55 นี้ โดยจะทำเป็นแพ็คเกจเดียวแบบครบวงจร (วันสต็อปเซอร์วิส) สำหรับลูกค้าที่เข้าโครงการประกันรายได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่ธ.ก.ส.มีรายชื่อลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปลดแอกชาวนาครม.แก้กม.เช่าที่ดิน

03 พ.ค. 2554

ครม.เอาใจชาวนาจนหยดสุดท้ายไฟเขียวแก้กฎหมายเช่าที่ดินฯ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงช่วยเกษตรกร

แหล่งข่าว: 


ชงครม.ทิ้งทวนโครงการรากหญ้า

02 พ.ค. 2554

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 3 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐบาล จะพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างน้อย 2-3 โครงการ ทั้งโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก่อนยุบสภา โดยเฉพาะโครงการประกันภัยพืชผลที่รัฐบาลต้องการนำมาใช้ให้ทันกับการปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 54/55 นี้ก่อน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ฝนแล้ง นาล่ม หรือเกิดโรคระบาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก

02 พ.ค. 2554

จุฬาฯ แสดงไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก ชี้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยในธรรมชาติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์