เดลินิวส์เปิดไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก

02 พ.ค. 2554

จุฬาฯ แสดงไส้เดือนดินไทยแท้ 5 ชนิดใหม่ของโลก ชี้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยในธรรมชาติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะไทยทำภาษีสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนทันโลก

02 พ.ค. 2554

นักวิชาการเชียร์ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ชี้ประชาชนได้ประโยชน์เลือกสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้โครงการ“ปุ๋ยสั่งตัด”เปิดช่องโกง

28 เม.ย. 2554

ประธานกรรมาธิการการเงินสภาฯ จี้เลิกโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัด” ชี้เปิดช่องโกง- เกษตรกรไม่ได้ประโยชน์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นข้าวพื้นเมืองสูญพันธุ์

26 เม.ย. 2554

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ดังนั้น ส.ป.ก. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายปราชญ์เกษตร แกนนำเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พื้นที่นิคมการเกษตร และนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดทำโครงการรวบรวมข้าว 84 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมฉลองพระบารมี โดยมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวจากพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและเครือข่าย 69 จังหวัด ทั่วประเทศ

แหล่งข่าว: 


ล้างหนี้ชาวไร่2แสนราย

22 เม.ย. 2554

อานิสงส์น้ำตาลราคาพุ่ง อ้อยทะลัก 85.8 ล้านตัน

นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อย 2 แสนครัวเรือนมีกำไรจากการปลูกอ้อยในฤดูกาลผลิตปี
53/54 เฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000-3,000 บาทต่อไร่หรือมีกำไร 15% หลังจากหักต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ชาวไร่สามารถนำเงินไปชำระหนี้สินที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.2-1.3 แสนบาทได้เกือบทั้งหมด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สารเคมีกำจัดศัตรูพืชส่อวิกฤติขาดตลาด

19 เม.ย. 2554

ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 4 เดือน

ก่อน ถึงกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต้องขึ้นทะเบียนสารกำจัด ศัตรูพืชใหม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถขึ้นทะเบียนได้สำเร็จแม้ราย เดียว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตั้งคณะทำงานช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

18 เม.ย. 2554

นายอรรถ อินลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สรุปจำนวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วทั่ว ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 70,257 แห่ง มีสมาชิก 1,184,666 ราย การเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนมีแนวโน้นสูงขึ้น และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ คือ การเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งทุน แต่ยังมีข้อติดขัดบางประการ ตัวอย่างเช่น กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่ได้ระบุชื่อวิสาหกิจชุมชนไว้อย่างชัดเจน จึงไม่เอื้อต่อการรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการความคิด เ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าประกันภัยเกษตรกร

08 เม.ย. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้องประสบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรใน หลายรูปแบบ อาทิ ความเสี่ยงภัยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ หรือความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงส่งผลต่อรายได้หลักของประเทศที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งข่าว: 


“คาด”พ.ร.บ.การยางแห่งชาติ”ตกสภาฯ

08 เม.ย. 2554

“ปู่ชัย” จวก ส.ส.เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเกษตรกร เชื่อ “พ.ร.บ.การยางแห่งชาติ”ตกสภาฯ หลังที่ประชุมมีมติสั่งถอนร่าง

วันนี้ (8 เม.ย.) นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วออกไป เพื่อไปพิจารณาใหม่ เนื่องจากยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบางมาตราจึงอยากให้ถอนออกไปเพื่อทบทวน ก่อน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งตั้งกองเรือจับปลาทูน่า

06 เม.ย. 2554

ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิต ปลาทูน่ากระป๋อง รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นผู้ ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในแต่ละปีมีการส่งออกทูน่ากระป๋องคิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 30,000 ล้านบาทเศษ แต่ทุกวันนี้เราสามารถจับปลาทูน่าได้เพียง 10,000 ตัน ขณะที่ความต้องการใช้มีถึง 800,000 ตัน เราจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อไป จำเป็นที่ไทยจะต้องมีการสร้างกองเรือประมงจับปลาทูน่าของไทยที่สามารถ พัฒนาการจับปลาทูน่าได้ปริมาณมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์