เดลินิวส์จับตาทุนจีนทุบอาเซียน

22 มี.ค. 2554

นายวันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทยว่า สิ่งที่น่าห่วงในการเปิดเออีซี คือความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศอื่น ที่จะอาศัยโอกาสนี้เข้ามาแข่งขันกับชาติอาเซียน เช่น อาเซียน-จีน ที่ขณะนี้พบว่าจีนกำลังเข้ามาลงทุนและวางรากฐานเชื่อมต่อระบบขนส่งและแหล่ง กระจายสินค้าในอาเซียน เพื่อใช้อาเซียนรวมทั้งไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สาม เพื่อช่วยลดอุปสรรคและสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าที่ส่งออกไปยุโรปและ สหรัฐ เพราะที่ผ่านมาสินค้าจีนมักถูกตรวจตราเข้มงวดสูงมากกว่าประเทศทั่วไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โครงการไทยเข้มแข็งเละ

21 มี.ค. 2554

รายงาน ข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 22 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอให้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร ประธานคณะกรรมการ สศช. เป็นประธาน โดยจะพิจารณาโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 31 โครงการ รวมวงเงิน 2,368.38 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายเงินแล้ว 1,861.06 ล้านบาท หรือ 78.58 % ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระดมร่างก.ม.แฟรนไชส์

21 มี.ค. 2554

นาย บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันที่ 23 มี.ค.นี้ กรมฯ จะจัดระดมความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ซื้อ แฟรนไชส์ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการผลักดันกฎหมายแฟรนไชส์ ให้สามารถกำกับดูแลธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้บริโภค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุวิทย์ดันร่าง พ.ร.บ.ยุบรวมกรมป่าไม้ ยกเหตุเกิดความเสียหาย-ต่อทรัพยากร

18 มี.ค. 2554

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว. ทรัพยากรฯ กล่าวระหว่างรับฟังความเห็นร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ...การโอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้ โดยมีข้าราชการจากกรมอุทยาน และกรมป่าไม้ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 250 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

18 มี.ค. 2554

สืบเนื่องจากที่กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยเฉพาะช่วงหลังจากการปิดอ่าว ระยะเวลา 3 เดือน ทำให้มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมถกแก้ราคายางวอนอย่ารีบขาย

15 มี.ค. 2554

“สุเทพ” เตรียกเรียกประชุมกก.ยาง 21 มี.ค.เหตุราคาตก กำชับชาวสวนอย่ารีบขายยาง พร้อมสั่งพ่อค้าหยุดส่งออกยาง ให้รอ 120 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาการยางฯ จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

15 มี.ค. 2554

ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย จี้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

วันนี้ 15 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคายางพาราในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าวันนี้ดิ่งลงต่ออย่างรุนแรง เป็นวันที่ 6 แล้ว และเป็นปริมาณการซื้อขายน้อยที่สุดตั้งแต่เปิดทำการมา โดยยางแผ่นรมควันซื้อขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 114-118 บาท ส่วนตลาดซื้อขายยางในญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ราคายางปรับตัวลดลง 4-6% ขณะที่ตลาดกลางยางพาราที่ยะลาเมื่อวานนี้ ราคายางทุกประเภทตกลงกิโลกรัมละ 28 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สึนามิญี่ปุ่นส่งผลกระทบไทยส่งออกวูบ1.4พันล้าน

15 มี.ค. 2554

คาด”สึนามิ”ญี่ปุ่นกระทบไทย ส่งออกวูบ 1.4 พันล้านเหรียญ ลงทุนหด 2-3 ปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งช่วยเกษตรกรประสบภัย

14 มี.ค. 2554

สถานการณ์ ภัยแล้ง เริ่มทวีความรุนแรงให้เห็นในหลายพื้นที่ ซึ่งล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 32 จังหวัด โดยในส่วนของภาคเกษตรนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในระดับจังหวัด แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ อาทิ การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ตลอดจนการปฏิบัติการฝนหลวง

แหล่งข่าว: 


ชาวบ้านบักโกรกเจอของแพง รบ.หมดกึ๋นไร้น้ำยาควบคุม

14 มี.ค. 2554

ทีมเศรษฐกิจ

สิ้นเสียง ’มาร์คโพเดียม” นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เดี่ยวไมโครโฟนนโยบายเลือกตั้งในงานหาเงินระดมเข้าคลังพรรคเมื่อ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ไม่รู้จะแอบดีใจหรือเสียใจดีกับมันสมองของรัฐบาลชุดนี้ เพราะตั้งแต่ต้นจนจบจับใจความไม่ได้เลยว่า ปัญหาใหญ่ ๆ อย่างค่าครองชีพข้าวของแพงจะถูกลงหรืออย่างน้อย ๆ ทำไม่ให้แพงขึ้นได้อย่างไร มีแต่คุยจะเพิ่มรายได้ชาวบ้านให้พอต่อรายจ่าย เหมือนกับส่งสัญญาณกลาย ๆ ยังไงข้าวของขึ้นราคาเบรกแตกแน่ ส่วนนโยบาย ’ประชาชนต้องมาก่อน”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์