เดลินิวส์สางปัญหาค่าเช่านาให้ชาวนา

13 ธ.ค. 2553

จากประเด็นปัญหาที่ นายกรัฐมนตรี ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร ที่เช่านาว่า หลังจากได้เงินจากโครงการประกันรายได้แล้ว เจ้าของที่นาได้ปรับเพิ่มค่าเช่านา ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้ โดยสำรวจข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลการเช่านาของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง สภาพการเช่านาของเกษตรกรในปัจจุบัน และการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

แหล่งข่าว: 


นำร่องลงนามกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

10 ธ.ค. 2553

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ กรมฯ จึงจัด “โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีในขบวนการสหกรณ์” ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับสหกรณ์ที่มีสมาชิกทำนา ซึ่งต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และปัจจุบันมีปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง โดยเริ่มเปิดตัวโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภ

แหล่งข่าว: 


ปั้นต้นแบบส้มตำ-ผัดไทยปะทะร้านอาหารญี่ปุ่น

09 ธ.ค. 2553

ชี้เจเทปาทำร้ายไทยพัง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แฉ!น้ำในมาบตาพุดเจอสารปนเปื้อนเพียบ

09 ธ.ค. 2553

กรมควบคุมมลพิษเผยคุณภาพน้ำมาบตาพุดพบการปนเปื้อนสารมลพิษอื้อ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สาหร่ายทะเล

04 ธ.ค. 2553

สาหร่ายทะเล เป็นพืชชนิดหนึ่งในทะเล เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในฐานะผู้ผลิตหรือผู้สร้างอาหาร หน่วยแรกของห่วงโซ่อาหาร จัดเป็นทรัพยากรจากทะเลที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสำคัญทาง เศรษฐกิจสามารถขึ้นได้ในแหล่งน้ำกร่อยหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ สาหร่ายทะเลที่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อการอุตสาหกรรมได้จัดอยู่ในกลุ่ม สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ก.ยุติธรรมชี้นิรโทษกรรมคนจนแก้เรื่องที่ทำกิน

03 ธ.ค. 2553

กระทรวงยุติธรรมเสนอนิรโทษกรรม-งดบังคับคดีคนจน-นายทุน-รัฐ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน เปิดโอกาสพิสูจน์สิทธิ

วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่โรงแรมสยามซิตี้ กระทรวงยุติธรรม จัดเวที“คนจนกับความเป็นธรรมในปัญหาที่ดินทำกิน” โดยมีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


TAP ชู “ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรอินทรีย์” นำวิทย์-เทคโนฯฟื้นวิถีชุมชน

02 ธ.ค. 2553

iTAP ชูผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟื้นชุมชนทำระบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เช่น เลี้ยงหมูชีวภาพ-ผลิตปุ๋ย-ทำไบโอแก๊ส-ปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต ฯลฯ ย้ำการทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีความรู้วิทย์-เทคโนฯเข้าช่วยลดต้นทุนสำคัญอย่าง “ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง” หวังให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถก 20 หน่วยงานรัฐแก้น้ำท่วมซ้ำซาก

02 ธ.ค. 2553

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถก 20 หน่วยงานรัฐ หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ และ นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมประชุมกับ 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งในการประชุมก็ได้มีการพูดถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน

แหล่งข่าว: 


รง.ขอขึ้นน้ำมันปาล์ม 10 บาท

30 พ.ย. 2553

อ้างต้นทุนพุ่ง 40 บาท พาณิชย์ดึงต้นปีหน้า

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อุปนายกสมา คมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า ได้ยื่นขอกรมการค้าภายในให้พิจารณาปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร จากเพดานควบคุมสูงสุดที่ขวดละ 38 บาท เพิ่มเป็นขวดละ 48 บาท เนื่องจากตอนนี้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนมากหลังจากผลปาล์มดิบในประเทศขาดแคลนเพราะเข้าใกล้ช่วงปลายฤดูกาลผลผลิต รวมถึงผลปาล์มดิบยังมีราคาสูงขึ้นมากเป็นกก.ละ 7 บาท จนทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

แหล่งข่าว: 


ซีเอสอาร์เอสเอ็มอี1% โบ้ยภาระให้รายใหญ่

27 พ.ย. 2553

นาย ดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรม การหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยยังให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจแบบมีส่วนรับผิดชอบ ต่อสังคม (ซีเอสอาร์) น้อย โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีไม่ถึง 1% เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง เห็นว่าซีเอสอาร์เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้ง ๆ ที่การทำซีเอสอาร์เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และธุรกิจระดับใดก็สามารถดำเนินการได้ และไม่ควรถือเป็นภาระต้นทุน เพราะการทำซีเอสอาร์จะมีประโยชน์ที่ทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์