เดลินิวส์ปิดอ่าวฯ อันดามัน สัตว์น้ำเพิ่มกว่า 2 เท่าตัว

31 มี.ค. 2554

ปิดอ่าวทะเลอันดามัน มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก เป็นกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ปลาได้แพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์ให้สัตว์น้ำมีใช้อย่างยั่งยืน

มาตรการดังกล่าวได้ประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงครอบ คลุมเนื้อที่ จำนวน 4,696 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน ของทุกปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เอเชียแปซิฟิก

31 มี.ค. 2554

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Mr.Chan Ho Choi ผู้อำนวยการ ได้เข้าพบหารือถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดประชุมรัฐมนตรีที่รับผิด ชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก จำนวน 25 ประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่ 9 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ต่อการกำหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ์ในการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ ขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมแล้ว 8 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่เมือง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กนป.ยังไม่ลดราคาขายน้ำมันปาล์ม

30 มี.ค. 2554

คนไทยกระอักกนป.ยังไม่ลดราคาน้ำมันปาล์มขวด47 ต่อ3เดือน สั่งโรงสกัดซื้อผลปาล์มสุกจากเกษตรกรกก.ละ 6 บ

วันนี้ (30มี.ค.)นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์การผลิต การจำหน่าย ผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งระบบ และพิจารณาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและเกษตรกร ซึ่งมีมติที่จะดำเนินการให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเห็นชอบให้คงราคาจำหน่าย น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคไว้ที่ขวด (ลิตร) ละ 47 บาทต่อไปก่อนอีก 3 เดือนคือตั้งแต่เดือนเม.ย.-พ.ค.และมิ.ย. 54

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังเล็งลดภาษีนิติบุคคล

29 มี.ค. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุน เพราะภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บจริงอยู่ที่ระดับ 18-19% เท่านั้น จากปัจจุบันที่จัดเก็บ 30% จากสิทธิลดหย่อนต่าง ๆ ที่มีให้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกับภาระการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในระยะยาวด้วย ส่วนนโยบายของรัฐบาลนั้น ยังคงยืนยันที่จะเน้นใน 4 ประเด็น คือ ด้านการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเปิดตลาดไทยสู่เวทีโลก และการสร้างระบบการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.เตือนชาวสวนยางยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

28 มี.ค. 2554

สถานการณ์ ราคายางพารา ที่ช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยิ้ม เพราะราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 170 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สร้างประวัติศาสตร์วงการยางพาราเมืองไทยก็ว่าได้ แต่ขณะนี้ราคายางเริ่มมีการชะลอตัวและมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกษตรกรเริ่มหวั่นวิตกกับราคาที่ผันผวน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทิ้งไร่สับปะรดปลูกปาล์ม

26 มี.ค. 2554

นายกำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำส่งออกสับปะรดโลกต่อไปได้อย่างไร ว่า อุตสาหกรรมการสับปะรดไทยที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีกำลังอ่อนแอ เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งพื้นที่การผลิตลดลง โดยชาวไร่ได้หันไปปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพาราเพราะขายได้ราคาดีกว่า ประกอบกับแรงงานเริ่มหายากและค่าจ้างแรงงานสูง ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสนใจต่อการพัฒนาค่อนข้างน้อย แม้ปัจจุบันจะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการสับปะรด และมียุทธศาสตร์แล้ว แต่กลับไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

ปฏิรูปภาษีดันจีดีพีโตยั่งยืน

26 มี.ค. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ปีนี้จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้ง จึงเป็นโอกาสสำหรับทุกคนในการทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากจะพัฒนาให้ประเทศที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญ 4 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ และอยู่ในช่วงปฏิรูประบบการศึกษา การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาระบบการค้าสู่ตลาดโลก ความโปร่งใสและการแข่งขันของตลาดในประเทศ เพราะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเติบโตและยั่งยืนนั้น ต้องสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างโอกาสก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

สึนามิต่อสินค้าเกษตร

22 มี.ค. 2554

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสึนามิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์