เดลินิวส์



หนอนหัวดำระบาด 18 จังหวัด -เกษตรทั่วไทย

24 Feb 2012

เจ้าเหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจพบการระบาดของศัตรูมะพร้าวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะนี้ในพื้นที่ปลูกมะพร้าว คือ หนอนหัวดำ มีพื้นที่ระบาด 93,000 ไร่ และแมลงดำหนาม พื้นที่ระบาด 167,000 ไร่ ซึ่งมีการรายงานการพบหนอนหัวดำ คาดว่าติดมากับผลและส่วนของมะพร้าว หรือพืชตระกูลปาล์มที่นำเข้าจากต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 


ผลไม้ไทยมาแรงในตลาดจีน

22 Feb 2012

ส้มเขียวหวานไทยมีแววรุ่งในตลาดจีน หลังจากทุเรียน มังคุดและลำไยประสบความสำเร็จไปก่อนหน้าแล้ว ล่าสุดผลไม้ไทยส่งไปจีนเพิ่มเท่าตัวช่วยตอกย้ำความแรงของกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มกอช.หนุนรับรอง...สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

21 Feb 2012

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงมีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ในการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์แจงพิษน้ำท่วมศก.เจ๊งกว่า3แสนล้าน

20 Feb 2012

สภาพัฒน์ปรับจีดีพีเพิ่ม 5.5-6.5%แจงพิษน้ำทำเศรษฐกิจเจ๊ง 3.28 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 54 หดตัวจนติดลบที่ 9% เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยส่งผลกระทบเป็นมูลค่าสูงถึง 328,154 ล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 54 เติบโตได้เพียง 0.1% เท่านั้น จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ถึง 3.8%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนรับอาฟต้า

17 Feb 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรจำนวน 128 ล้านบาท โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง นครสวรรค์ สุรินทร์ อุดรธานี และอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะในพื้นที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขอระงับขึ้นทะเบียนสารเคมีการเกษตร

16 Feb 2012

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ได้เข้าพบเพื่อหารือและยื่นหนังสือเรื่อง ขอให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ตามที่ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยมีข้อเรียกร้อง ขอให้กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสารที่มีพิษร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ

15 Feb 2012

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมกับ สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมอารักขาพืชไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้ ณ โรงแรมคุ้ม ภูคำ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็ม "สภาเกษตรกรแห่งชาติ" - เกษตรทั่วไทย

14 Feb 2012

จากผลการดำเนินงานในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ได้ดำเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกร 77 จังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทที่ 1 โดยตำแหน่งนั้น ขั้นตอนต่อไปที่จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรครบองค์ประกอบจำนวน 100 คน ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หมู่บ้านผลิตพันธุ์ข้าวต้นแบบ...แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ดีขาดแคลน - เกษตรทั่วไทย

13 Feb 2012

ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ตลอดจนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ทำลายผลผลิตข้าวไปจำนวนมหาศาล ยิ่งทำให้ชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นอีก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งในแต่ละปีชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่กรมการข้าวสามารถผลิตได้เพียงปีละไม่เกิน 1 แสนตัน จึงต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเครือข่ายในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พี่น้องชาวนาให้เพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น

แหล่งข่าว: 


เทคโนโลยีลดต้นทุน...เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

08 Feb 2012

ประเทศไทยผลิตข้าวได้กว่า 32 ล้านตันข้าวเปลือก มีการบริโภคภายในประเทศเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือมีการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งในการส่งออกมีการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ประกอบกับการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ำลง จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์