เดลินิวส์อาหารแปรรูปสะดุดน้ำท่วม

02 เม.ย. 2554

นายสุมิดา บุรณศิริ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นห่วงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างมากโดย เฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เนื่องจากวัตถุดิบ เช่น กุ้งแช่แข็งได้รับความเสียหายมาก ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการส่งออกไปยังตลาด ญี่ปุ่น เพราะมีความต้องการอาหารแช่แข็งมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผักเปื้อนรังสีจากญี่ปุ่นเข้าไทย

01 เม.ย. 2554

รังสีในน้ำทะเลพุ่งเกินปกติหลายพันเท่า เผยสูงสุดที่เคยตรวจวัดมาปาไป 4,385 เท่า อันตรายสุดชีด ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ยอมประกาศขยายพื้นที่เขตอันตรายห้ามเข้ารอบโรง ไฟฟ้านิวเคลียร์ฯ ด้านนายกฯแดนปลาดิบยอมรับต้องทุบทิ้งสถานเดียว “สหรัฐ” ส่งทีมเชี่ยวชาญนิวเคลียร์จากกองกำลังนาวิกโยธินเข้าไปช่วย ซามูไรผวาไหวซ้ำที่เดิม 6.2 ริคเตอร์ “ตองกา” ไหวนอกฝั่ง 6.4 ริคเตอร์ ขณะที่รัฐบาลไทยเพิ่งตื่น เรียกประชุมหารือรับมือภัยพิบัติกันยกใหญ่ เตรียมแก้กฎกระทรวงเรื่องดัดแปลงอาคาร อย.ผงะตรวจพบ “ผักอูโด” จากญี่ปุ่น ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากนักท่องเที่ยวยุ่นหิ้วเข้ามากิน เตือนงดนำเข้าผัก-ผลไม้ ลั่นอายัด ดีเดย์ 1 เม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกข้าวไปญี่ปุ่น

01 เม.ย. 2554

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

เหตุ ภัยพิบัติในญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อพื้นที่กสิกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งกสิกรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้เป็นที่นิยมบริโภคของชาวญี่ปุ่น ข้าวที่ผลิตในพื้นที่ภัยพิบัติคิดเป็นประมาณ 20% ของปริมาณการผลิตข้าวทั้งหมดของญี่ปุ่น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถกวุ่นเบี้ยประกันพืชผล

01 เม.ย. 2554

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำลังเจรจารายละเอียดกับสมาคมประกันวินาศภัย เรื่องเบี้ยประกันภัยพืชผลการเกษตร เพื่อให้สามารถนำระบบประกันภัยมาใช้กับข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต ปี 54/55 ในเดือนมิ.ย.ที่จะถึงนี้ เนื่องจากในหลักการ รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันอัตราเดียวกันทุกพื้นที่ เพราะจะเฉลี่ยความเสี่ยงทั่วประเทศได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปิดอ่าวฯ อันดามัน สัตว์น้ำเพิ่มกว่า 2 เท่าตัว

31 มี.ค. 2554

ปิดอ่าวทะเลอันดามัน มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก เป็นกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ปลาได้แพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์ให้สัตว์น้ำมีใช้อย่างยั่งยืน

มาตรการดังกล่าวได้ประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงครอบ คลุมเนื้อที่ จำนวน 4,696 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน ของทุกปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เอเชียแปซิฟิก

31 มี.ค. 2554

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Mr.Chan Ho Choi ผู้อำนวยการ ได้เข้าพบหารือถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดประชุมรัฐมนตรีที่รับผิด ชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก จำนวน 25 ประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่ 9 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ต่อการกำหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ์ในการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ ขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมแล้ว 8 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่เมือง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กนป.ยังไม่ลดราคาขายน้ำมันปาล์ม

30 มี.ค. 2554

คนไทยกระอักกนป.ยังไม่ลดราคาน้ำมันปาล์มขวด47 ต่อ3เดือน สั่งโรงสกัดซื้อผลปาล์มสุกจากเกษตรกรกก.ละ 6 บ

วันนี้ (30มี.ค.)นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์การผลิต การจำหน่าย ผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งระบบ และพิจารณาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและเกษตรกร ซึ่งมีมติที่จะดำเนินการให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเห็นชอบให้คงราคาจำหน่าย น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคไว้ที่ขวด (ลิตร) ละ 47 บาทต่อไปก่อนอีก 3 เดือนคือตั้งแต่เดือนเม.ย.-พ.ค.และมิ.ย. 54

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังเล็งลดภาษีนิติบุคคล

29 มี.ค. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุน เพราะภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บจริงอยู่ที่ระดับ 18-19% เท่านั้น จากปัจจุบันที่จัดเก็บ 30% จากสิทธิลดหย่อนต่าง ๆ ที่มีให้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกับภาระการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในระยะยาวด้วย ส่วนนโยบายของรัฐบาลนั้น ยังคงยืนยันที่จะเน้นใน 4 ประเด็น คือ ด้านการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเปิดตลาดไทยสู่เวทีโลก และการสร้างระบบการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.เตือนชาวสวนยางยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

28 มี.ค. 2554

สถานการณ์ ราคายางพารา ที่ช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยิ้ม เพราะราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 170 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สร้างประวัติศาสตร์วงการยางพาราเมืองไทยก็ว่าได้ แต่ขณะนี้ราคายางเริ่มมีการชะลอตัวและมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกษตรกรเริ่มหวั่นวิตกกับราคาที่ผันผวน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทิ้งไร่สับปะรดปลูกปาล์ม

26 มี.ค. 2554

นายกำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำส่งออกสับปะรดโลกต่อไปได้อย่างไร ว่า อุตสาหกรรมการสับปะรดไทยที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีกำลังอ่อนแอ เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งพื้นที่การผลิตลดลง โดยชาวไร่ได้หันไปปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพาราเพราะขายได้ราคาดีกว่า ประกอบกับแรงงานเริ่มหายากและค่าจ้างแรงงานสูง ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสนใจต่อการพัฒนาค่อนข้างน้อย แม้ปัจจุบันจะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการสับปะรด และมียุทธศาสตร์แล้ว แต่กลับไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์