เดลินิวส์ครม.สั่งดูผลประชุมข้าวไทยเวียดนาม

28 Aug 2012

ครม.สั่งหน่วยงานดูผลประชุมข้าวไทยเวียดนาม หลังเวียดนามเสนอให้ร่วมมือผลิตข้าว รับต้องดูให้รอบคอบ เพราะอาจครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวที่ไทยได้เปรียบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้วิกฤตแรงงานไทยไม่ตรงความต้องการ

27 Aug 2012

สศช.ชี้วิกฤตแรงงานไทยไม่ตรงความต้องการเด็กจบบริหาร-พาณิชย์-ศิลปกรรม-คอมพ์-มนุษย์ฯ-สังคมเตะฝุ่นแน่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดใจ...ประธาน"เอเฟท"เสริมเขี้ยวเล็บให้เกษตรกร

25 Aug 2012

ทีมเศรษฐกิจ

ระบบซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ตสล.) นับเป็นกลไกการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีการก่อตั้งแพร่หลายไปทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยแล้ว ก็มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเช่นกันมาตั้งแต่ปี 2547 โดย “ทีมข่าวเศรษฐกิจเดลินิวส์” ฉบับนี้ได้มีโอกาสเจาะลึก ’ประสาท เกศวพิทักษ์“ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ผ่าน “รายการเศรษฐกิจติดจอ” ทางเดลินิวส์ทีวี ที่รับชมผ่านจานดาวเทียมพีเอสไอ ช่อง 26 ถึงบทบาทความสำคัญของเอเฟทในประเทศไทย และทิศทางก้าวเดินต่อไปในอนาคต

ช่องทางปลอดพ่อค้าคนกลาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันอาหารปิ่นโตเทียบเท่าเบนโตะ

21 Aug 2012

“ปู”สั่งศึกษายกระดับอาหารปิ่นโตเทียบเท่าเบนโตะของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ฝันขายโอทอปบนรถไฟไฮสปีด "ทนุศักดิ์" เตรียมปูพรมโชว์ผลงาน 1 ปี25-26 ส.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุรินทร์แล้งหนัก ข้าวหอมมะลิ 1 ล้าน 5 แสนไร่ ยังคาดหวังรอฝนยืดชีวิต

17 Aug 2012

สุรินทร์แล้งหนักทั้ง 17 อำเภอ ฝนทิ้งช่วงกว่า 2 เดือน จนชาวนานำเครื่องตัดหญ้ามาตัดต้นข้าวและตัดหญ้าที่ขึ้นเต็มทุ่งให้วัวกิน ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 1 ล้าน 5 แสนไร่ ยังคาดหวังรอฝนยืดชีวิต

แหล่งข่าว: 


ตีตราเกษตรอินทรีย์

17 Aug 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม โดยแยกเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตร และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดความชัดเจน และแยกความแตกต่างระหว่างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั่วไป และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามรายละเอียดที่กำหนดใน “ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กำหนดโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร

17 Aug 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการประชุมระหว่างประเทศเอเปคว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการนำเสนอโครงการด้านความมั่นคงอาหารของไทยที่แนบท้ายปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์กางแผนระบายข้าว เปิดให้ประมูล-จีทูจี-เอเฟท ไม่ได้ราคากำหนดเบรกขาย

12 Aug 2012

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการระบายสต๊อกข้าวของรัฐบาลตามมติของคณะอนุกรรมการด้านการตลาดว่า การระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาลจะขายทั้งรูปแบบการระบายผ่านรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเปิดประมูลให้ผู้สนใจทั่วไป และการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศกำลังจัดทำแผนระบายข้าว โดยยืนยันว่าการระบายข้าวผ่านการประมูลให้ผู้สนใจทั่วไปนั้น จะเน้นทยอยระบายคราวละไม่มาก เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาดในประเทศและส่งออก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อย.เผย “ผักคะน้า”เสี่ยงมีสารพิษตกค้างมากสุด

09 Aug 2012

อย. แจงเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาด และมีมาตรการทางกฎหมายคุมเข้มสารตกค้างในผักผลไม้อย่างเข้มงวด พร้อมแนะผู้บริโภคล้างผักให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน พบคะน้าเสี่ยงมากที่สุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สินค้าเกษตรไทย 5 เดือนแรก ได้ดุลการค้ากว่า 9 หมื่นล้าน - เกษตรทั่วไทย

06 Aug 2012

จากการติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ที่มีต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (หลังเปิดเสรี AFTA ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก AFTA ให้มากที่สุดซึ่งจากการติดตามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-พฤษภาคม) พบว่า ไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด 01-24 และยางพารา) กับประเทศอาเซียนจำนวน 90,851 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้วประมาณร้อยละ 7 โดยไทยมีการส่งออกสูงถึง 123,448 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 32,597 ล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์