เดลินิวส์ครม.ช่วยผู้ปลูกอ้อยผลิตเอทานอล

11 Sep 2012

ครม.เจียดเงิน 78 ล้านบาท ช่วยผู้ปลูกอ้อยผลิตเอทานอลที่ได้รับสารพิษที่จ.ตาก โดยเพิ่มเงินรับซื้อหน้าหน้าโรงงานอีก 200 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“ปู” ดันไทยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารโลก

11 Sep 2012

“ยิ่งลักษณ์” เสนอตัวให้ไทยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารโลกในเวทีเอเปก พร้อมปั้นให้เป็นศูนย์กลางของการขนส่งอาหารโลกเสนอไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกปี 65

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สารพัดปัญหาเปิดเออีซีชาติสมาชิกตั้งการ์ดกันเอง

10 Sep 2012

ทีมเศรษฐกิจ

ปัจจุบันประเด็นการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 ถูกถกเถียงกันในสังคมมากขึ้นว่า ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การรวมตัวในครั้งนี้ เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี 4 เดือน เท่านั้น ที่ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ต้องเข้าสู่การเปิดเสรีอย่างจริงจังทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน กันอย่างเต็มตัว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สารพัดปัญหาเปิดเออีซีชาติสมาชิกตั้งการ์ดกันเอง

10 Sep 2012

ทีมเศรษฐกิจ

ปัจจุบันประเด็นการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 ถูกถกเถียงกันในสังคมมากขึ้นว่า ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การรวมตัวในครั้งนี้ เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี 4 เดือน เท่านั้น ที่ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ต้องเข้าสู่การเปิดเสรีอย่างจริงจังทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน กันอย่างเต็มตัว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขยายผลเมล็ดพันธุ์ดีขายอาเซียน

08 Sep 2012

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรขึ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2555 พร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีต่อไป

จากผลการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์เพื่อการนำมาปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โคนมวังน้ำเย็น พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ทิศทางเกษตร

06 Sep 2012

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งผลิตน้ำนมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่เลี้ยงโคนม จึงต้องจัดสร้างศูนย์รับน้ำนมดิบเพิ่มเติมจากจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์รับน้ำนมดิบวังใหม่ ศูนย์รับน้ำนมดิบไพรจิตร ศูนย์รับน้ำนมดิบคลองหินปูน ศูนย์รับน้ำนมดิบวัฒนานคร และศูนย์รับน้ำนมดิบลาดตะเคียน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ความร่วมมือไทย-จีนด้านการค้า

05 Sep 2012

จากงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011) ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์” โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศโดยในปีนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาเสนอภายในงานกว่า 500 ผลงาน นอกจากนี้ วช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์ฯย้ำแผน10เศรษฐกิจโตต่ำกว่าเป้า

31 Aug 2012

สศช.สรุปแผนฯ10 เศรษฐกิจโตต่ำกว่าเป้า หลังเจอมรสุมรุม ทั้ง เศรษฐกิจโลก บาท-ดอลล่าร์แข็ง ปัญหาการเมือง และน้ำท่วม ส่งให้โตเพียง 2.6% จากเป้า 5%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


3กูรูชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทย จี้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสู้

30 Aug 2012

ทีมเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งอเมริกาเมอร์ริล ลินช์ จัดงานไทยแลนด์โฟกัส 2012 หัวข้อประเทศไทยกับการเตรียมตัวสู่การเติบโตครั้งใหม่ ซึ่งมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 100 ราย รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมงานคับคั่ง

“ศุภชัย”แนะปรับโฉมประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จำแนกปัญหาพื้นที่ชาวนา เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว - ดินดีสมเป็นนาสวน

29 Aug 2012

ปัจจุบันปัญหาความยากจนของภาคเกษตรไทย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่ทำกิน การพัฒนาดินและน้ำ ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเกิดความล่าช้า อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน มีหนี้สิน …

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์