เดลินิวส์เปิด 16 นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลดันประชานิยมวัดฝีมือ 'ยิ่งลักษณ์'

23 ส.ค. 2554

ทีมเศรษฐกิจ

รอกันมานานนับเดือน ที่รัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ 1” จะมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศและทำความฝันที่คนไทยกำลังรอคอยให้เป็นจริง ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคนทั้งประเทศ โดยระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.นี้ นายกฯหญิง จะเป็นผู้นำในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมการข้าวเปิดยุทธศาสตร์ผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวคุณภาพ

22 ส.ค. 2554

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 69.82 ล้านไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปี 57.42 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 12.40 ล้านไร่ ส่งผลให้มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปีละไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัน ซึ่งขณะนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคเอกชนมีอยู่เพียง 265,000 ตันต่อปีเท่านั้น จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ทำลายผลผลิตข้าวไปจำนวนมากคิดเป็นพื้นที่เสียหายรวมกว่า 300,000 ไร่ ซึ่งทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการจึงเพิ่มขึ้น ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์จึงควรจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กรมกา

แหล่งข่าว: 


เศรษฐกิจอาเซียนดีโดยเฉลี่ย

17 ส.ค. 2554

บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : “เศรษฐกิจอาเซียนดีโดยเฉลีย”
สมเกียรติ อ่อนวิมล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวถุงขอปรับราคาขึ้น15% เสนอรัฐขาย-แจกออร์เดอร์

17 ส.ค. 2554

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด เปิดเผยว่า หากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายรับจำนำข้าวออกมาชัดเจนแล้ว สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจะขอเข้าพบนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เพื่อขออนุญาตให้ปรับขึ้นราคาข้าวถุง 10-15% จากราคาปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับขึ้นไปเป็นตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท โดยการปรับขึ้นราคานั้นจะเป็นการทยอยปรับราคา เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบกับประชาชนมากจนเกินไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งแก้ ก.ม.ปฎิรูปที่ดิน

15 ส.ค. 2554

ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะต้องมีการแก้ไขตัวบทกฎหมายปฏิรูปที่ดินบางมาตราเพื่อให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านมากฎหมายปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ได้ใช้มาถึง 36 ปีแล้ว ซึ่งบางมาตราไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น ส.ป.ก. ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ได้ทำการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ ปัจจุบันได้จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้วกว่า 33 ล้านไร่ หรือ เกษตรกรประมาณ 2.3 ล้านครัวเรือน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อย่าปลูกข้าวแบบต่อเนื่อง

10 ส.ค. 2554

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีแนวนโยบายทำโครงการรับจำนำข้าว อาจทำให้ชาวนาเล็งเห็นโอกาสที่จะจำหน่ายข้าวได้ในปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น จึงเร่งปลูกข้าวแบบต่อเนื่องโดยไม่ดำเนินการตามนโยบายระบบปลูกข้าวใหม่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ปลูกข้าวปีละ 2 หน และให้พักดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วพืชปุ๋ยสด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดิน อีกทั้งยังใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก จะทำให้ดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก ที่สำคัญการปลูกข้าวต่อเนื่องจะยิ่งทำให้ปัญหาเพลี้ยกระโดดส

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'กรุงเก่า'เขตภัยพิบัติ ผู้ว่าฯประกาศ3อำเภอรับน้ำเหนือไม่ไหวแน่

08 ส.ค. 2554

เมืองกรุงเก่าวิกฤติน้ำเหนือทะลัก ผู้ว่าฯประกาศ 3 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติ พร้อมกับเตรียมประกาศเพิ่มอีก 5 อำเภอ “น่าน” ระทึกน้ำป่าถล่มกลางดึกสูงถึง 2 เมตร 7 หมู่บ้านจมบาดาลทันที และอีก 6 หมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะต้นไม้โค่นขวางถนนรถยนต์ไม่สามารถแล่นผ่านไปมาได้ ส่วนตากระทมไม่แพ้กัน สวนกล้วยไข่จมน้ำกว่า 10,000 ไร่

แหล่งข่าว: 


ดันตั้งองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

08 ส.ค. 2554

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของสคบ.ต่อจากนี้ จะเน้นสร้างเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น และหากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา บริหารแล้ว สคบ.จะเสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันพ.ร.บ.องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มาจากภาคประชาชน เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล และสอดส่องธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภค คาดว่าในสิ้นปีนี้กฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และมีผลบังคับใช้ในปีหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระชุดดังกล่าวจะประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชนทั่วประเทศ ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สนองนโยบายหนุนปรับค่าแรงดันทฤษฎี 3 สูงแก้ปัญหายากจน

04 ส.ค. 2554

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย การพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยในงานเสวนาพิเศษ “การปรับตัวของภาคธุรกิจในยุครัฐบาลชุดใหม่” ที่จัดโดย ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ว่า ทีดีอาร์ไอเห็นด้วยกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทของรัฐบาลชุดใหม่ เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยถูกกดค่าแรงให้ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศไทย (จีดีพี) เห็นได้จาก ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 2.84% ต่อปี แต่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น 3.25% ต่อปี แต่ทั้งนี้รัฐบาลควรจะมีวิธีการคำนวณหาค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมที่สุด แ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ร่นทำนาปีหนีน้ำท่วมได้ผล ลดความเสียหายที่นาลุ่มเจ้าพระยา เล็งขอพื้นที่ทำแก้มลิงช่วงน้ำหลาก

03 ส.ค. 2554

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปีนี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้เขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่ภาคกลางลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากตอนบนนั้น ได้มีการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อรักษาระบบนิเวศลำน้ำหน้าฝน และลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้รองรับน้ำได้มากขึ้น

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์