เดลินิวส์สภาเกษตรกรแห่งชาติ...เดินหน้าเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ - เกษตรทั่วไทย

28 Feb 2012

การจัดตั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติใกล้ได้สมาชิกครบองค์ประกอบแล้ว หลังจากได้องค์ประกอบที่ 1 คือ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่ง 77 คน เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนขององค์ประกอบที่ 2 คือ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 16 คน จาก 4 ด้าน ด้านละ 4 คน ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 596 องค์กร แบ่งเป็นด้านพืชมากที่สุดจำนวน 403 องค์กร ด้านสัตว์ 83 องค์กร ด้านประมง 36 องค์กร ส่วนด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ อีก 74 องค์กร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รับรองมาตรฐานสินค้า GI

28 Feb 2012

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงมีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพในการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลู่ทางเจาะตลาดข้าวแคนาดา

27 Feb 2012

ตลาดข้าวแคนาดาเป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีผู้อพยพชาวเอเชียเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มีการนำเข้าข้าว 307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากไทย 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 30% มากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมการข้าวแนะชาวนาปลูก...ข้าวพันธุ์ทนน้ำและข้าวหนีน้ำ - เกษตรทั่วไทย

27 Feb 2012

กรมการข้าว ตระหนักดีถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำท่วม ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่างมาก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา ดังนั้น กรมฯ มีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียทั้งด้านผลผลิตข้าวและรายได้ สำหรับพันธุ์ข้าวที่กรมฯ แนะนำให้ปลูกในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมฉับพลัน และ ข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวบ้านนา 432 ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดังกล่าวไว้รองรับความต้องการของชาวนาไ

แหล่งข่าว: 


หนอนหัวดำระบาด 18 จังหวัด -เกษตรทั่วไทย

24 Feb 2012

เจ้าเหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจพบการระบาดของศัตรูมะพร้าวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะนี้ในพื้นที่ปลูกมะพร้าว คือ หนอนหัวดำ มีพื้นที่ระบาด 93,000 ไร่ และแมลงดำหนาม พื้นที่ระบาด 167,000 ไร่ ซึ่งมีการรายงานการพบหนอนหัวดำ คาดว่าติดมากับผลและส่วนของมะพร้าว หรือพืชตระกูลปาล์มที่นำเข้าจากต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 


ผลไม้ไทยมาแรงในตลาดจีน

22 Feb 2012

ส้มเขียวหวานไทยมีแววรุ่งในตลาดจีน หลังจากทุเรียน มังคุดและลำไยประสบความสำเร็จไปก่อนหน้าแล้ว ล่าสุดผลไม้ไทยส่งไปจีนเพิ่มเท่าตัวช่วยตอกย้ำความแรงของกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มกอช.หนุนรับรอง...สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

21 Feb 2012

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงมีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ในการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์แจงพิษน้ำท่วมศก.เจ๊งกว่า3แสนล้าน

20 Feb 2012

สภาพัฒน์ปรับจีดีพีเพิ่ม 5.5-6.5%แจงพิษน้ำทำเศรษฐกิจเจ๊ง 3.28 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 54 หดตัวจนติดลบที่ 9% เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยส่งผลกระทบเป็นมูลค่าสูงถึง 328,154 ล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 54 เติบโตได้เพียง 0.1% เท่านั้น จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ถึง 3.8%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนรับอาฟต้า

17 Feb 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรจำนวน 128 ล้านบาท โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง นครสวรรค์ สุรินทร์ อุดรธานี และอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะในพื้นที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขอระงับขึ้นทะเบียนสารเคมีการเกษตร

16 Feb 2012

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ได้เข้าพบเพื่อหารือและยื่นหนังสือเรื่อง ขอให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ตามที่ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยมีข้อเรียกร้อง ขอให้กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสารที่มีพิษร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์