เดลินิวส์

 

ปฏิรูปภาษีดันจีดีพีโตยั่งยืน

26 มี.ค. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ปีนี้จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้ง จึงเป็นโอกาสสำหรับทุกคนในการทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากจะพัฒนาให้ประเทศที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญ 4 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ และอยู่ในช่วงปฏิรูประบบการศึกษา การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาระบบการค้าสู่ตลาดโลก ความโปร่งใสและการแข่งขันของตลาดในประเทศ เพราะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเติบโตและยั่งยืนนั้น ต้องสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างโอกาสก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

สึนามิต่อสินค้าเกษตร

22 มี.ค. 2554

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสึนามิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

จับตาทุนจีนทุบอาเซียน

22 มี.ค. 2554

นายวันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทยว่า สิ่งที่น่าห่วงในการเปิดเออีซี คือความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศอื่น ที่จะอาศัยโอกาสนี้เข้ามาแข่งขันกับชาติอาเซียน เช่น อาเซียน-จีน ที่ขณะนี้พบว่าจีนกำลังเข้ามาลงทุนและวางรากฐานเชื่อมต่อระบบขนส่งและแหล่ง กระจายสินค้าในอาเซียน เพื่อใช้อาเซียนรวมทั้งไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สาม เพื่อช่วยลดอุปสรรคและสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าที่ส่งออกไปยุโรปและ สหรัฐ เพราะที่ผ่านมาสินค้าจีนมักถูกตรวจตราเข้มงวดสูงมากกว่าประเทศทั่วไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โครงการไทยเข้มแข็งเละ

21 มี.ค. 2554

รายงาน ข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 22 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอให้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร ประธานคณะกรรมการ สศช. เป็นประธาน โดยจะพิจารณาโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 31 โครงการ รวมวงเงิน 2,368.38 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายเงินแล้ว 1,861.06 ล้านบาท หรือ 78.58 % ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระดมร่างก.ม.แฟรนไชส์

21 มี.ค. 2554

นาย บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันที่ 23 มี.ค.นี้ กรมฯ จะจัดระดมความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ซื้อ แฟรนไชส์ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการผลักดันกฎหมายแฟรนไชส์ ให้สามารถกำกับดูแลธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้บริโภค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุวิทย์ดันร่าง พ.ร.บ.ยุบรวมกรมป่าไม้ ยกเหตุเกิดความเสียหาย-ต่อทรัพยากร

18 มี.ค. 2554

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว. ทรัพยากรฯ กล่าวระหว่างรับฟังความเห็นร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ...การโอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้ โดยมีข้าราชการจากกรมอุทยาน และกรมป่าไม้ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 250 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

18 มี.ค. 2554

สืบเนื่องจากที่กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยเฉพาะช่วงหลังจากการปิดอ่าว ระยะเวลา 3 เดือน ทำให้มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์