เดลินิวส์ทิศทางการสร้างเครือข่าย...ตลาด “ข้าวสหกรณ์” ในอาเซียน - หลากเรื่องราว

11 Jul 2012

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งออกขายให้กับบริษัทส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมนำเข้าปาล์มเพิ่มหมื่นตัน

11 Jul 2012

เล็งนำเข้าปาล์ม หมื่นตันแก้วิกฤต พร้อมผนึก ก.เกษตรขอข้อมูลเพิ่ม ชงมาตรการให้ กนป. พิจารณาสัปดาห์หน้า พร้อมจัดธงฟ้าขายน้ำมันปาล์มถูก 37 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร...เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน - บอกกล่าวเล่าขาน

09 Jul 2012

นับวันมาตรฐานสินค้า เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันต้องใช้ชีวิตที่มีมาตรฐานรองรับความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น มาตรฐานสินค้า จึงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง เกินความจำเป็นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Year) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมรับสถานการณ์ “ลำไย” ภาคเหนือ - เกษตรทั่วไทย

09 Jul 2012

กระทรวงเกษตรฯ ประมาณการว่า ปี 2555 นี้ จะมีผลผลิตลำไยจาก 8 จังหวัดภาคเหนือออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า จะมีผลผลิตลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 182,515 ตัน เชียงราย 49,260 ตัน ลำปาง 6,626 ตัน ลำพูน 173,716 ตัน แพร่ 2,947 ตัน พะเยา 29,041 ตัน น่าน 6,429 ตัน และตาก 6,148 ตัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะออกกระจุกตัวมากที่สุด ประมาณ 380,520 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.84 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับผลผลิตผลไม้ของภาคใต้ออกสู่ตลาด ...หากสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ภาคเหนือได้รับความเดือดร้อน …

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนพาเหรดโดดลงทุนพม่าไทยจัดสารพันกลยุทธ์ฉุด...(ไม่อยู่)

09 Jul 2012

ทีมเศรษฐกิจ

นักลงทุนในหลายธุรกิจ กำลังแห่แหนเดินหน้าเข้าไปลงทุนไปเปิดตลาดใหม่ในสหภาพพม่ากันเป็นแถว หลังจากที่ประเทศนี้ได้เดินหน้านโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาทำมาหากินเพื่อโกยเงินโกยทองกันมากขึ้น จนทำให้บรรดามหาเศรษฐีทั้งที่เป็นฝรั่ง แขก ยุ่น จีน หรือแม้แต่ไทยเองต่างตาลุกวาวกันถ้วนหน้า...

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ราคายางไทยยังผันผวน

05 Jul 2012

เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราขณะนี้ มีการขยับตัวลดลงติดต่อกันมา 2-3 สัปดาห์แล้ว จึงได้มีการหารือกับคณะกรรมการบริหารโครงการ 15,000 ล้าน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ว่าขณะนี้ในการดำเนินการตามโครงการ 15,000 ล้านนั้น ได้มีการดำเนินงานอย่างไรบ้างและมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุเรียนนนท์ราคาพุ่ง แตะหมื่นบาท/ลูก

02 Jul 2012

นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 ชัยนาท (สศข.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ทุเรียนนนท์ ถือเป็นทุเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีที่สุด ปลูกมากในอำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ด เป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงมานานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินในจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นดินตะกอนสะสมจากแม่น้ำ มีฮิวมัส มีปุ๋ยจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทับถมกัน ทำให้ผลไม้หลาย ๆ ชนิด ที่ปลูกในแถบนี้มีรสชาติดี โดยเฉพาะทุเรียน จนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของทางจังหวัด และจากการสำรวจพบว่า ราคาขายของทุเรียนปีนี้จะอยู่ที่ ลูกละ 7,000– 10,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่าเท่าตัว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ช่วยคนเลี้ยง-ดีคนดื่ม ‘พัฒนานม’ รับมือประชาคมเออีซี

29 Jun 2012

เรื่องของ “น้ำนม-การดื่มนม” สำหรับเด็กแรกเกิด-เด็กทารก ก็แน่นอนว่าที่ดีที่สุดคือน้ำนมแม่-การดื่มน้ำนมแม่ ส่วนกับเด็กโต วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ การจะได้รับประโยชน์จากการดื่มนมนั้น ส่วนใหญ่ก็จะได้จากการดื่ม ’น้ำนมโค“ จากการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มีหลายรูปแบบ ซึ่งเรื่องของนมโค-โคนมนั้น ก็มีหลากหลายแง่มุม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงรัฐปล่อยกู้ชาวไร่อ้อยแก้ภัยแล้ง 500 ล้าน

28 Jun 2012

ชงรัฐขอ 500 ล้านให้ชาวไร่อ้อยกู้เงินขุดสระแก้ปัญหาแล้ง

วันนี้ ( 28 มิ.ย.) นายวิโรจน์ ภู่สว่าง ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทานสำหรับไร่อ้อย 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้สำนักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยระยะ 3 ปี (55-58) วงเงินสินเชื่อ 500 ล้านบาท โดยให้ชาวไร่อ้อยสามารถกู้เงินในการขุดสระจัดหารแหล่งน้ำวงเงินรายละ 500,000 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'สโลว์ฟู้ด' ใช่แค่ทางเลือก เมื่อการกินคนไทยเปลี่ยน!

27 Jun 2012

"การทำอาหารกินเองเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยของการใช้ชีวิต เนื่องจากเราสามารถรู้ได้ว่าอาหารที่ทำวัตถุดิบก่อนจะนำมาปรุงเป็นอย่างไร และจะล้างน้ำให้สารปนเปื้อนต่าง ๆ ออกอย่างไร แต่ในสภาวะปัจจุบันที่เร่งรีบอาจเป็นปัญหาสำหรับหลายคน ถ้าเป็นไปได้ควรเริ่มทำอาหารกินเองอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก่อน แล้วค่อยเริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับ"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์