เดลินิวส์อนาคตการใช้สารเคมีอารักขาพืชผักผลไม้

06 Jan 2013

เปรม ณ สงขลา

อนาคตของพืชผักผลไม้โลกจะสู่ยุคการแปลงโฉมใหม่ไปข้างหน้าสู่่ยุคของความปลอดภัยทั้งผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แก้แรงงานเกษตรขาดแคลน

03 Jan 2013

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2551-2555) เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พบว่าจากการดำเนินโครงการ ได้รับความสนใจและการตอบรับของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่าแผน โดยมีทั้งสิ้น 31,045 ราย จากแผนงานจำนวน 26,760 ราย ได้แก่

แหล่งข่าว: 


ส่งออกกุ้งไทยปี 56 เน้นแปรรูป

03 Jan 2013

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการส่งออกกุ้งของไทยในปี 2556 จะต้องเพิ่มมูลค่าและขยายรูปแบบการส่งออกด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้มากขึ้น อาทิ อาหารแปรรูป นอกจากส่งออกกุ้งสดเพียงอย่างเดียว รวมถึงการแก้ไขปัญหาโรคระบาด เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่เลี้ยงซึ่งไม่สามารถขยายเพิ่มอีกได้ รวมถึงดำเนินการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ กับประเทศคู่ค้าอย่างจีน หรือประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจในกุ้งไทย โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำซึ่งมีผลผลิตคุณภาพเพิ่มขึ้น และรักษาตลาดหลักอย่างสหรัฐ ซึ่งอาจปรับมาเป็นการนำเข้ากุ้งขนาดเล็กทดแทนกุ้งขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาสูงกว่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปี55 ทัวริสต์แห่เที่ยวไทย 22 ล้าน โกยรายได้ 1.46 ล้านล้านบาท

03 Jan 2013

ปี 55 ท่องเที่ยวพุ่งทัวริสต์เข้ามากว่า 22 ล้านคน สร้างรายได้ 1.46 ล้านล้านบาท มั่นใจจะโตอีกไปจนถึงปี 58 อาจถึง 2 ล้านล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้56เป็นปีทองของภาคเกษตร ยกระดับรายได้ 1.8 แสนบาทต่อคนต่อปี

01 Jan 2013

"ยุคล ลิ้มแหลมทอง" ชี้ปี 56 เป็นปีทองของภาคเกษตร มั่นใจจัดโซนนิ่งเกษตร ปรับเข้ากับแนวเศรษฐกิจทษฎีใหม่ ของในหลวง ยกระดับรายได้เกษตรกร 1.8 แสนบาทต่อคนต่อปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“ผักสดไทย”สู่ในตลาด “อียู”แนวโน้มดี - เกษตรทั่วไทย

25 Dec 2012

ปัญหา สารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ตก ค้างปนเปื้อนในพืชผักและผลไม้ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกสินค้าพืชของไทยไปต่างประเทศ ปัญหาดังกล่าวเกือบทำให้ไทยถูก สหภาพยุโรป หรือ อียู (EU) ระงับการนำเข้าสินค้าผักสด หลังได้รับการแจ้งเตือนจากอียูบ่อยครั้ง กรมวิชาการเกษตร ได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ (Establishment list : EL)การส่งออกผักและผลไม้สดไปสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการและผู้ส่งออก ทำให้ปัญหาสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อียูเชื่อมั่นในมาตรการฯนี้ ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าผักสดไปยังอีย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'กระทรวงเกษตรฯ' ภายใต้ผลสำเร็จการประชุมสภาไตรภาคียางพาราฯ - เกษตรทั่วไทย

24 Dec 2012

การประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา (International TripartiteRubber Council : ITRC) และบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมาจบลงอย่างชื่นมื่นโดยได้ข้อสรุปที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มสดใส นอกจากจะได้แนวทางรักษาระดับราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำลงแล้ว ยังมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพราคายางในระยะยาว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.ไฟเขียวกรอบเอฟทีเอไทย-อียู

04 Dec 2012

ครม.ไฟเขียวกรอบเอฟทีเอไทย-อียู ส่ง “โอฬาร” นำทีมเจรจา ยันการเจรจาข้อตกลง ยังเป็นไปตามแนวทางเดิม และไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิบัตรยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มอบรางวัลระพีวิจัยให้ "ด็อกเตอร์" กับ "ชาวนา"

01 Dec 2012

ประกาศชื่อผู้รับรางวัลระพีวิจัยครั้งแรกมีทั้งด๊อกเตอร์และชาวนา คือ "ดร.เสริมลาภ วสุวัต" และ "แดง หาทวี" ชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำพิธีมอบรางวัลในวันจัดงาน 90 ปี ศ.ระพี สาคริก ในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

แหล่งข่าว: 


แนะวิธีผลิตรองรับ AEC

27 Nov 2012

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึง ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่อาจมีต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินว่าจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า พื้นที่การเกษตรของประเทศมีประมาณ 151 ล้านไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่ของ ส.ป.ก. มากถึง 1 ใน 4 ซึ่งที่ผ่านมา ส.ป.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์