เดลินิวส์หนุนสหกรณ์เกษตรผลิตอาหารเลี้ยงโลก

20 Nov 2012

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชากรในโลกที่ขาดแคลนอาหารและมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการอยู่ประมาณ 870 ล้านคน โดย FAO และกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้จึงร่วมมือกันรณรงค์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาหารให้กับประชากรโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งโซนนิ่งภาคเกษตรสร้างมาตรฐานการผลิต

07 Nov 2012

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ หรือโซนนิ่ง ตามศักยภาพและความเหมาะสมของภูมิศาสตร์ โดยให้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงระบบโลจิสติกส์สู่การตลาดที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เมื่อก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระดมสมองวิเคราะห์อนาคตข้าวไทย

06 Nov 2012

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดสัมมนาระดมสมองหัวข้อ “ภาพอนาคตเศรษฐกิจข้าวไทย” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และการมองไปข้างหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการค้าข้าวจากหลายฝ่ายเข้าร่วม เช่น ผู้แทนเกษตรกร ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต โรงสี หยง ผู้ส่งออก และนักวิชาการ ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์อนาคตและทิศทาง อุตสาหกรรมข้าวไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 5 กีฬาพื้นบ้าน

06 Nov 2012

“บิ๊กแป๊ะ” รมว.วัฒนธรรม เตรียมขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา กีฬาพื้นบ้านของไทย หมากรุกไทย,ตะกร้อลอดห่วง,วิ่งควาย,วิ่งวัว พร้อมศิลปะการต่อสู้ เจิง และ สีลัต เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย หวั่นต่างชาติละเมิดสิทธิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดภารกิจรมต.เศรษฐกิจ"ปู3"เดินหน้าประชานิยมเอาใจคนไทย

05 Nov 2012

ทีมเศรษฐกิจ

ในที่สุดรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ 3” ได้เดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยการประเดิมการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนโดยเฉพาะในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีรายกระทรวงก็ว่ากันไปตามเนื้องาน เพราะเวลานี้ใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคงไม่มีความสำคัญอีกต่อไป... แต่ขึ้นอยู่กับเรื่องของ “สาย” หรือของ “โควตา” เท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.รับทราบแผนยุทธศาสตร์ประเทศ

02 Nov 2012

ครม.รับทราบแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ใช้เป็นกรอบจ่ายเงินปีงบ57 สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไป ทำรายละเอียดให้สำนักงบในธ.ค.นี้

วันนี้( 2 พ.ย.) น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับทราบผลการประชุมการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58 ครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ และส่งรายละเอียดให้สำนักงบประมาณนำไปใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 ภายในเดือนธ.ค.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กฏหมายการลงทุนในอาเซียน - เออีซีกับม.หอการค้าไทย

31 Oct 2012

มาริสา ช่อกระถิน

ที่สำคัญกฎหมายการลงทุนของชาติสมาชิกที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายกลาง ปรากฏว่ากลับไม่ได้เดินหน้าไปถึงไหน

แม้ภาคเอกชนจะบอกว่าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี พ.ศ. 2558 จะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 50% แต่ในการรวมตัวกันของชาติอาเซียนในวันนี้ดูจะเต็มไปด้วยขวากหนามในหลาย ๆ เรื่อง ความไม่พร้อมทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนยังมีให้เห็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งรับ กลยุทธ์เชิงรุก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจรจาธุรกิจสินค้าเกษตรกับจีน

27 Oct 2012

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าการเกษตรของไทย ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์นม ร่วมเดิน

ทางไปเยือนมณฑลชานตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของไทยและร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้แทนสหกรณ์ นักธุรกิจชาวจีน เพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลผลิตของสหกรณ์ และพบปะสร้างความสัมพันธ์รวมทั้งเจรจาการค้ากับภาคสหกรณ์ ผู้นำเข้าและภาคเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วาง 5 ยุทธศาสตร์วิจัยข้าวไทย หลังคู่แข่งหายใจรดต้นคอ

18 Oct 2012

เกษตรฯวาง 5 ยุทธศาสตร์วิจัยข้าวไทยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหลังประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวได้มากขึ้น เตรียมจัดสรรงบประมาณ 228 ล้านบาท สนับสนุนวิจัยข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยกระดับเกษตรกรไทยสู่อาเซียน

17 Oct 2012

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตัวแทนผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์ครบวงจร และงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดสัมมนาระดมวิทยากรเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2558 ได้อย่างแข็งแกร่งเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์