เดลินิวส์ไทยให้ทุนกานาพัฒนาเกษตร

19 เม.ย. 2555

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายแดเนียล ควาซี อะโบดักพี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า แม้ว่าในปัจจุบันการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างไทยกับกานานั้น จะพบว่ามูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับกานายังค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกานามีมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งนอก 2-5ล้านตัว/ปี 'เซียนห้อยหัว' 'ตุ๊กแกไทย' ใกล้สูญ?

16 เม.ย. 2555

ในวันที่ 16 เม.ย. 2555 มีใครโชคดีหรือโชคร้ายเรื่องตัวเลขโดยเกี่ยวโยงกับ “ตุ๊กแก” อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้?? แต่ที่ทราบแน่ ๆ สำหรับเรื่องของตุ๊กแกในประเทศไทยก็คือ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์มีรายงานข่าวออกมาประมาณว่าในไทยมีการ ’ประชุมหารือ“ กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ และมีประเด็น “ตุ๊กแก” รวมอยู่ด้วย

เป็นประเด็นเรื่องการลดลงของจำนวนตุ๊กแกไทย

มีการกังวลว่าในอนาคต ’ตุ๊กแกอาจสูญพันธุ์??“

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บีโอไอนำทัพลงทุนบุกพม่า

16 เม.ย. 2555

28 พ.ค. -1 มิ.ย. 55 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า ที่เมืองย่างกุ้ง, ทวาย และมะริด เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายธุรกิจ

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. -1 มิ.ย. 55 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า ที่เมืองย่างกุ้ง, ทวาย และมะริด เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายธุรกิจ หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่า เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเป็นตลาดใหญ่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“ดินไบโอ” ผลิตจากจุลินทรีย์ บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช

15 เม.ย. 2555

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ทำให้พืชพันธุ์ปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลง และมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันบางพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดิน และน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกัน และแก้ไข

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฤดูผลิต 54/55 ข้าวไทยมี 31 ล้านตัน

05 เม.ย. 2555

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของโครงการฯที่ผ่านมาพบว่า ทุกหน่วยงานได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต เช่น ระบบชลประทานเพื่อแจกจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ตามความเหมาะสม การปรับปรุงโครงสร้างและการบำรุงดิน การบริหารจัดการด้านการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับความเข้มแข็งขององค์การ รวมถึงการพัฒนาสหกรณ์ด้านการทำตลาดข้าวหอมมะลิและ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจ้าสัวซีพีสอนธปท.-รัฐบาลอย่าฝืนตลาดแทรกแซงค่าเงินบาท

05 เม.ย. 2555

เจ้าสัวซีพีสอนธปท. รัฐบาลอย่าฝืนตลาดแทรกแซงค่าเงินบาท ปล่อยให้แข็งค่าเพื่อซื้อน้ำมัน-เครื่องจักรได้ราคาถูกลง พร้อมยันช่วงเวลานี้ไทยยังมีความได้เปรียบและน่าลงทุนที่สุดแม้การเมืองยังไม่นิ่ง หนุนรับค่าแรงดันราคาสินค้าสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บุญทรงนำทีมพาณิชย์บุกแดนโสมเปิดตลาดการค้าข้าว-มัน-ไก่-ผลไม้

04 เม.ย. 2555

ศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์

การพัฒนาของประเทศเกาหลีใต้นับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีสามารถพลิกโฉมหน้าจากผู้เคยตกอยู่ในภาวะสงคราม ก้าวไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ชื่อของเกาหลีใต้ในวันนี้กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งและได้รับการจับตามองจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด...ผลิตสินค้าส่งออกยุโยป

03 เม.ย. 2555

สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต สับปะรดกระป๋อง จนได้รับการรับรอง มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม หรือ Fair Trade จากยุโรป เป็นรายแรกและรายเดียวในทวีปเอเชีย ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดนำเข้าหอมหัวใหญ่

30 มี.ค. 2555

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้มีมติเห็นชอบเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรสินค้าหัวหอมใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปี 2555–2557 ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการติดตามผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาการขาด แคลนพันธุ์พืชที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตเองได้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อนุรักษ์พันธุ์ ข้าวโพดตักหงาย - นานาสารพันธุ์

27 มี.ค. 2555

ข้าวโพดตักหงาย เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเลย เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในพื้นที่สูงโดยเฉพาะ อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย และ อ.นาแห้ว มีบางส่วนปลูกอยู่ใน อ.ท่าลี่ และ อ.เมือง รวมประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งข้าวโพดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่น คือ เมล็ดมีสีม่วง กลิ่นหอม เหนียวนุ่มและเคี้ยวไม่ติดฟันจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป ปัจจุบันข้าวโพดตักหงายถูกปนเปื้อนสายพันธุ์และกลายพันธุ์ เพราะเกิดการผสมข้ามกับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดเทียนพันธุ์อื่น ๆ ที่เกษตรกรนำมาปลูกในพื้นที่มากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรได้เก็บพันธุ์ไว้ปลูกเองโดยไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ ทำให้ลักษณะเด่นของข้าวโพดตักหงายเปลี่ยนไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์