เดลินิวส์"ปู"โรดโชว์ร้านอาหารไทยในนิวยอร์ก ตอกย้ำภาพศูนย์กลางส่งออกอาหารโลก

04 ต.ค. 2555

สุกัญญา สังฆธรรม

เรียกเรตติ้ง ปลุกกระแสร้านอาหารไทยในต่างแดน ให้กลับมากระหึ่มอีกครั้ง กรมส่งเสริมการส่งออกเลยจัดทัพใหญ่ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปจัดกิจกรรม ไทยเรสเตอรองท์ วีค ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออกอาหารของโลก ขณะเดียวกัน ยังมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย ที่ได้รับตรา “ไทย ซีเล็คท์” ให้เป็นที่ประจักษ์สายตาต่อชาวโลก ซึ่งถือเป็นนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ปู"โรดโชว์ร้านอาหารไทยในนิวยอร์ก ตอกย้ำภาพศูนย์กลางส่งออกอาหารโลก

04 ต.ค. 2555

สุกัญญา สังฆธรรม

เรียกเรตติ้ง ปลุกกระแสร้านอาหารไทยในต่างแดน ให้กลับมากระหึ่มอีกครั้ง กรมส่งเสริมการส่งออกเลยจัดทัพใหญ่ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปจัดกิจกรรม ไทยเรสเตอรองท์ วีค ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออกอาหารของโลก ขณะเดียวกัน ยังมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย ที่ได้รับตรา “ไทย ซีเล็คท์” ให้เป็นที่ประจักษ์สายตาต่อชาวโลก ซึ่งถือเป็นนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าพืชผัก - หลากเรื่องราว

03 ต.ค. 2555

ขณะนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรอง มาตรฐาน Q ของ สินค้าเกษตร พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช ผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในซูเปอร์มาร์เกตและตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างปนเปื้อนในสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q และสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย (มกษ.9002 และ มกษ.9003) และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ (Codex) ซึ่งมีความเชื่อถือ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แผนพัฒนาปี 2556 - 2560...อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันฯ - ดินดีสม เป็นนาสวน

03 ต.ค. 2555

จากที่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2551-2555 กำลังจะสิ้นสุดลง คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) จึงมอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือ สศก. ในฐานะเลขานุการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2556-2560 นั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุมเข้มแปลงปลูกพืช GAP

02 ต.ค. 2555

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาแจ้งเตือนการตรวจพบสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในสินค้าพืชผักและผลไม้ส่งออกของไทย ผ่านระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนของสหภาพยุโรป(อียู)มีแนวโน้มลดลงมาก เนื่องจากผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และเกษตรกรได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าพืชผักส่งออกให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ภายใต้ระบบมาตรการควบคุมพิเศษบัญชีรายชื่อ(Establishment list : EL)ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับการส่งออกพืชผักสดของไทยไป อียู

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นำร่องสำรองข้าวฉุกเฉิน

01 ต.ค. 2555

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่องการจัดตั้งโครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวฉุกเฉินในเอเชียตะวันออก (East Asia Emergency Rice Reserve : EAERR) ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ+3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) รวมเป็น 13 ประเทศ ในการผลักดันให้เป็นองค์กรถาวร ภายใต้ชื่อว่า ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) นั้นมีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว และประเทศบวกสาม ได้แก่ ญี่ปุ่น มีการยื่นสัตยาบันสารให้กับสำนักเลขาธิการอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กมธ.ที่ดิน สภาฯ ชมจนท.จับกุมผู้บุกรุกป่าพรุควนเคร็ง

20 ก.ย. 2555

กมธ.ที่ดิน สภาฯ ชมจนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จับกุมผู้บุกรุกป่าพรุควนเคร็ง พร้อมมีมติยื่นปปง.จัดการผู้บุกรุก คาใจรายงานกรมยุทยานตัดชื่อนักการเมือง 2 รายออก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.เศรษฐกิจรับทราบสหรัฐอัดคิวอี3

19 ก.ย. 2555

ครม.เศรษฐกิจรับทราบสหรัฐอัดคิวอี3 ไม่กระทบไทย แม้ทำให้บาทแข็ง แต่ยังน้อยกว่าสกุลเงินประเทศอื่น เชื่อธปท.มีกลไกดูแลดีอยู่แล้ว ขณะที่นายกฯเร่งพาณิชย์สรุปแผนอุ้มส่งออกใน 1-2 สัปดาห์นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีส่งขายอาเซียน

14 ก.ย. 2555

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์โดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรขึ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2555 พร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีต่อไป

ในช่วงที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์หลายแห่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองพันธุ์ดีมีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้เพื่อการเพาะปลูกนับเป็นหนึ่งในแนวทางของการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.ช่วยผู้ปลูกอ้อยผลิตเอทานอล

11 ก.ย. 2555

ครม.เจียดเงิน 78 ล้านบาท ช่วยผู้ปลูกอ้อยผลิตเอทานอลที่ได้รับสารพิษที่จ.ตาก โดยเพิ่มเงินรับซื้อหน้าหน้าโรงงานอีก 200 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์