เดลินิวส์จำแนกปัญหาพื้นที่ชาวนา เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว - ดินดีสมเป็นนาสวน

29 ส.ค. 2555

ปัจจุบันปัญหาความยากจนของภาคเกษตรไทย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่ทำกิน การพัฒนาดินและน้ำ ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเกิดความล่าช้า อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน มีหนี้สิน …

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รับจำนำข้าวโพด1ล้านตันเมล็ดชื้นเกิน14.5%ราคาตก

29 ส.ค. 2555

คณะกรรมการนโยบายข้าวโพด เปิดรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ล้านตันเมล็ดถึง ธ.ค. แนะดูแลผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูฝนระวังความชื้นเกิน14.5%ราคาตก

วันนี้ (29 ส.ค.) นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 ราชบุรี(สศข.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2555ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จ.ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และจะออกสู่ตลาดประมาณ 83,550 ตันโดยผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนก.ย.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จัดรูปที่ดินทั่วประเทศ

29 ส.ค. 2555

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานการจัดรูปที่ดินว่า คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทงานจัดรูปที่ดินทั้งประเทศจำนวน 1,297,728 ไร่ ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา ที่กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นำร่องพัฒนาระบบตามสอบ... “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ภายใต้ GI

28 ส.ค. 2555

ปัจจุบัน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ได้รับการขึ้นทะเบียน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”(Geographical Indications : GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงได้ขยายผลต่อยอดการส่งเสริมการผลิตสินค้าดังกล่าว โดยพัฒนาระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตและเสริมจุดขายให้กับสินค้าผ้าไหมยกดอกลำพูนได้

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.สั่งดูผลประชุมข้าวไทยเวียดนาม

28 ส.ค. 2555

ครม.สั่งหน่วยงานดูผลประชุมข้าวไทยเวียดนาม หลังเวียดนามเสนอให้ร่วมมือผลิตข้าว รับต้องดูให้รอบคอบ เพราะอาจครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวที่ไทยได้เปรียบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้วิกฤตแรงงานไทยไม่ตรงความต้องการ

27 ส.ค. 2555

สศช.ชี้วิกฤตแรงงานไทยไม่ตรงความต้องการเด็กจบบริหาร-พาณิชย์-ศิลปกรรม-คอมพ์-มนุษย์ฯ-สังคมเตะฝุ่นแน่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดใจ...ประธาน"เอเฟท"เสริมเขี้ยวเล็บให้เกษตรกร

25 ส.ค. 2555

ทีมเศรษฐกิจ

ระบบซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ตสล.) นับเป็นกลไกการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีการก่อตั้งแพร่หลายไปทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยแล้ว ก็มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเช่นกันมาตั้งแต่ปี 2547 โดย “ทีมข่าวเศรษฐกิจเดลินิวส์” ฉบับนี้ได้มีโอกาสเจาะลึก ’ประสาท เกศวพิทักษ์“ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ผ่าน “รายการเศรษฐกิจติดจอ” ทางเดลินิวส์ทีวี ที่รับชมผ่านจานดาวเทียมพีเอสไอ ช่อง 26 ถึงบทบาทความสำคัญของเอเฟทในประเทศไทย และทิศทางก้าวเดินต่อไปในอนาคต

ช่องทางปลอดพ่อค้าคนกลาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันอาหารปิ่นโตเทียบเท่าเบนโตะ

21 ส.ค. 2555

“ปู”สั่งศึกษายกระดับอาหารปิ่นโตเทียบเท่าเบนโตะของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ฝันขายโอทอปบนรถไฟไฮสปีด "ทนุศักดิ์" เตรียมปูพรมโชว์ผลงาน 1 ปี25-26 ส.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุรินทร์แล้งหนัก ข้าวหอมมะลิ 1 ล้าน 5 แสนไร่ ยังคาดหวังรอฝนยืดชีวิต

17 ส.ค. 2555

สุรินทร์แล้งหนักทั้ง 17 อำเภอ ฝนทิ้งช่วงกว่า 2 เดือน จนชาวนานำเครื่องตัดหญ้ามาตัดต้นข้าวและตัดหญ้าที่ขึ้นเต็มทุ่งให้วัวกิน ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 1 ล้าน 5 แสนไร่ ยังคาดหวังรอฝนยืดชีวิต

แหล่งข่าว: 


ตีตราเกษตรอินทรีย์

17 ส.ค. 2555

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม โดยแยกเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตร และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดความชัดเจน และแยกความแตกต่างระหว่างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั่วไป และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามรายละเอียดที่กำหนดใน “ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์