เดลินิวส์เผยโอกาสทองนักธุรกิจไทย รัฐบาลจีนดันลุยลงทุนตปท.

08 Feb 2013

ทีมเศรษฐกิจ

มีการคาดการณ์กันว่า ในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2562 เศรษฐกิจจีนจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกในอีก 6 ปีข้างหน้า แซงสหรัฐอเมริกาที่ขณะนี้ยังซวนเซและยังอยู่ในอาการ “ลูกผีลูกคน” กับการรักษาสภาพเศรษฐกิจของตัวเองให้เป็นผู้นำของโลก แต่ดูเหมือนว่าการรักษาแชมป์ครั้งนี้คงจะเป็นไปได้ยากเต็มที ขณะที่ชาติตะวันออกกำลังจะก้าวเข้ามาแทนที่ต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผ้าไหมยกดอก...จีไอ - ลูกเล่น / ลีลา

06 Feb 2013

เพราะเคยถูกลอกเลียนและแอบอ้างชื่อว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนอันเลื่องชื่อ ทั้งที่ไม่ใช่งานฝีมือโดยแท้ เพื่อเป็นการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (Geographical Indications หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นประเภทแรกจีไอที่ว่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้จดทะเบียนหรือขอใช้จะต้องมีการผลิตในแหล่งที่มาหรือแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีความเฉพาะเท่านั้น ผู้ใดจะแอบอ้าง หรือผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาแข่งขันแล้วใช้ชื่อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เหมือนกันไม่ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ศึกษาน้ำท่วมซ้ำซาก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

01 Feb 2013

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และชัยนาท มีประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างหลากหลาย ซึ่งกรม ชลประทานจะนำมาใช้ประกอบและปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พม่า-ลาว-เขมร : โอกาสของธุรกิจไทย - เออีซีกับม.หอการค้าไทย

30 Jan 2013

ทีมเศรษฐกิจ

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบให้ภาพรวมการค้า การส่งออกของประเทศไทยชะลอตัว ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการค้า-การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการส่งออกการลงทุนของไทย และลดแรงเสียดทานจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ค้าข้ามแดนมุกดาหารคึกร้องรัฐเร่งเปิดฟรีโซน

30 Jan 2013

ทุนต่างถิ่นแห่เข้ามุกดาหารข้ามโขงค้าขายทะลุเวียดนามเข้าจีน กระทบกิจการเล็ก หอการค้าใจกว้างยังยินดีต้อนรับ ปรับตัวรับสภาพ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โอกาสของแรงงานไทย 7วิชาชีพใน AEC

28 Jan 2013

เผยแรงงานไทย 7 สาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นแรงงานระดับบนจะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานของอาเซียนได้ง่ายเมื่ออาเซียนรวมเป็นประชาคมเดียวกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนหวั่นเปิดเอฟทีเอไทย-ยุโรปช้าเสียหายกว่า80,000ล้าน

24 Jan 2013

เอกชนหนุนรัฐเดินหน้าเปิดเจรจาเอฟทีเอไทย-ยุโรป เผยล่าช้าเสียหายกว่า 80,000 ล้านกระทบจีดีพี1.2%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บูรณาการ...อนาคตสินค้าเกษตรไทย

23 Jan 2013

แม้นักวิจัยไทยจะได้รับการยอมรับในเรื่องความสามารถ ทว่าในทางกลับกันก็ต้องยอมรับด้วยว่างานวิจัยอันทรงคุณค่าเหล่านั้นมักจะถูกตั้งอยู่บนหิ้งและไม่มีใครหยิบยกนำมาใช้ประโยชน์ แต่สถานการณ์ในแบบที่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลมีแนวนโยบายที่นำด้วยคำว่า “บูรณาการ” เน้นไปที่การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นหลักเพื่อให้ไทยพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แบงก์รวงข้าวเผยบาทแข็งโป๊กกระทบสิ่งทอ-เกษตร

17 Jan 2013

ธ.กสิกรไทย ชี้บาทแข็งโป๊ก กระทบธุรกิจสิ่งทอ-เกษตร เหตุไม่ได้นำเข้าวัตถุดิบจากตปท. คาดธปท.แทรกแซงค่าเงินหากบาทยืนระดับ29.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.วิเคราะห์พืชเศรษฐกิจรับผลกระทบค่าจ้างขั้นต่ำ

14 Jan 2013

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศก.ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่มีต่อภาคเกษตร โดยเบื้องต้นพบว่าค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรที่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตทุกชนิด เฉลี่ยอยู่ที่ 6-15% สำหรับพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ ถั่วเหลือง มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 15.62% รองลงมาได้แก่ ยางพารา 14.46% อ้อย 12.22% มันสำปะหลัง 10.70% ข้าวนาปี 9.86% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.70% ปาล์มน้ำมัน 6.79% และไม้ผล มีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 13% ส่วนด้านปศุสัตว์และประมงได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์