ข่าวสดประชดราคายางเหมือนอากาศเย็น ลุ้นตั้งรง.แปรรูปภาคเหนือ-เร่งคลอดกม.บังคับใช้

04 Jan 2015

พะเยา - นายสาย อิ่นคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เผยว่า สถานการณ์ราคายางพาราในตลาดท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาขณะนี้ ยางก้อนถ้วยทิ้ง 1 คืน ยังมีราคาอยู่ที่ก.ก.ละ 18-19 บาท และยางพาราแผ่นดิบ ก.ก.ละ 43-44 บาท แต่ยางแผ่นดิบไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น พ่อค้าไม่เข้ามารับซื้อเลย ราคายางพาราที่ตลาดกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลกรัมละ 60 บาทนั้นเป็นราคาของยางพาราแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ซึ่งเป็นราคาประกาศที่ตลาดกลาง แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวในตลาดท้องถิ่นทั่วไป ดังนั้น สถานการณ์ราคายางพาราทั่วไปในตลาดท้องถิ่นจังหวัดพะเยาด้านยางแผ่นยังคงซบเซา จะมีเคลื่อนไหวเฉพาะยางก้อนถ้วยเท่านั้น ราคาระดับนี้จะคงท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภารกิจ"บัวแก้ว" 2015 เมื่อ"ประชาคมอาเซียน"มาถึง

04 Jan 2015

สุจิตรา ธนะเศวตร

งานเฉลิมฉลองปีใหม่ 2015 กำลังจะสิ้นสุดลงโดยมีภารกิจมากมายที่รออยู่ข้างหน้า สำหรับ "กิจการต่างประเทศ" กระทรวงบัวแก้วย่อมต้องรับบทหนักและบทแนวหน้าในการ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีดีเดย์ อยู่ที่วันสุดท้ายของปี 31 ธันวาคม 2015

โอกาสนี้ น.ส.ภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยเน้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

บทบาท"บัวแก้ว"ขับเคลื่อนไทยสู่เออีซี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ประจิน"ชูยุทธศาสตร์8ปี

03 Jan 2015

พอ.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงจัดทำตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 ตามแผนระยะ 8 ปีเสร็จแล้ว เบื้องต้นจะใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทั้งประเทศไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพการขนส่งทางบก น้ำ รางและอากาศครั้งนี้ จะช่วยให้ไทยลดความสูญเสียจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท หากรวมระยะเวลา 8 ปีตามแผนจะช่วยลดความสูญเสียจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 8 แสนล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจาะลึกแผนคมนาคม ปี 58 "ออร์เดิร์ฟ"ก่อนถึง"3ล้านล้าน"

02 Jan 2015

ในปี 2557 กระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงหลักที่มีบทบาทอย่างมาก ชื่อ "พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง" รมว.คมนาคม แทบจะโผล่ออกสื่อมากที่สุด เป็นรองแค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเท่านั้น

เนื่องจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน "3 ล้านล้านบาท" ทั้งทางบก-ราง-เรือ และอากาศ ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมทั้งสิ้น

โครงการนี้แปลงร่างมาจาก "2 ล้านล้าน" ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่มีการปรับเปลี่ยน-เพิ่มเติมบางส่วน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯตั้งเป้า2.5แสนตัน หนุนร่วมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศ

01 Jan 2015

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าให้เกษตรกรทั่วประเทศผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน หลังปี 2557 ทำได้เกือบ 240,000 ตัน ชี้ลดต้นทุนได้ถึง 20% ประสานทุกองค์กรท้องถิ่นสนับสนุน จัดทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงานเกษตรฯ ทั่วประเทศ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น และลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวรับซื้อที่ดิน"สปก." เน้นเกษตรกรชรา-พิการขายคืนให้รัฐ

30 Dec 2014

รัฐไฟเขียวให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ รับซื้อคืนที่ "ส.ป.ก." มีเงื่อนไขต้องเป็นเจ้าของที่และทำกินไม่น้อยกว่า 5 ปี ชราหรือพิการ ให้เงิน 60% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน ไร่ละ 6 หมื่น คาดมีเกษตรกรที่อายุเกิน 65 ปี ราว 2 หมื่นคนขายสิทธิ์คืน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐของส.ป.ก.กรณีมีผู้คืนสิทธิ์ ในอัตรา 60% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์) แต่ไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เผยเปิดเออีซี-รับไม่อั้นสินค้า"ออร์แกนิก"

29 Dec 2014

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ไทยถือเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก (Organic) ที่มีศักยภาพ ภายหลังกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คาดว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีโอกาสทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มสดใส

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มั่นใจศก.ดิจิตอลสร้างเศรษฐีใหม่เพียบ

26 Dec 2014

นายสิทธิชัย โภไคยอุดม ที่ปรึกษาม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมนาหัวข้อ "ปฏิรูปเกษตรไทย ในยุคดิจิตอล" จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่า เศรษฐกิจดิจิตอล คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เชื่อว่าหากคนไทยปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ในการนำไอซีทีมาสนับสนุนเศรษฐกิจและการค้า ของประเทศ จะสร้างความร่ำรวยและเศรษฐีใหม่ขึ้นในเมืองไทยจำนวนมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังชี้ขาดทุนจำนำข้าวรัฐบาลก่อนพุ่งอีกไม่ต่ำกว่า5หมื่นล้าน

24 Dec 2014

วันที่ 24 ธ.ค. ที่กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯได้รับข้อมูลเพื่อใช้ปิดบัญชีจำนำข้าวถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557 ครบหมดแล้ว และจะประชุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนม.ค. 2558 ซึ่งยอมรับว่าผลขาดทุนข้าวจะเพิ่มจากครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการปิดบัญชีจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2557 มีผลขาดทุน 6.82 แสนล้านบาท จากการจำนำข้าวทั้งหมด 15 โครงการ เป็นผลขาดทุนของโครงการรับจำนำรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 4 โครงการ จำนวน 5.19 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นผลโครงการของรัฐบาลก่อนหน้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รากหญ้าเจอพิษเศรษฐกิจเงินหด-"มาม่า"หงายเก๋ง ยอดขายฟุบครั้งแรกในรอบ42ปี

23 Dec 2014

"มาม่า"ยังส่ายหัวยอดขายหดครั้งแรกในรอบ 42 ปี คาดโตได้แค่ 0.2% ต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มขายเป็นต้นมา โดยแบบซองไม่เติบโต ขณะที่แบบถ้วยซึ่งเคยขยายตัวระดับ 20% เหลือแค่เลขหลักเดียว แต่เชื่อปีหน้ากลับมาสู่ภาวะปกติ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า กล่าวว่าปีนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 42 ปี นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา ที่ยอดขายของมาม่า และบริษัท เติบโตต่ำที่สุด คือเติบโตเพียง 0.2% หรือคาดว่าจบปีนี้จะมีรายได้ 10,186 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อหดหายไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด