ข่าวสดสภาเกษตรกรจับมือ24องค์กรจัดตั้ง"นอปก."

19 ม.ค. 2557

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยยังขาดการรวมกลุ่มอย่าง เข้มแข็ง ทำให้ขาดอำนาจต่อรองด้านต่างๆ โดยเฉพาะการต่อรองทาง การค้า ขณะเดียวกันยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ บางส่วนตกเป็นเบี้ยล่างของระบบคอนแทร็กฟาร์มมิ่งที่คอยเอารัด เอาเปรียบเกษตรกร นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทั้งยังขาดโอกาสทางด้านการตลาด ทำให้มีรายได้ต่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ร่วมกับ 24 องค์กร จัดตั้งแนวร่วมองค์กรเกษตรกรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม (นอปก.) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการปฏิรูปด้านการเกษตรไทยทั้งระบบอย่างเป็นรูปธร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ยรรยง"วอนเห็นใจหนี้จำนำ-พร้อมคุยชาวนา

17 ม.ค. 2557

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงวงเงินที่จะนำมาจ่ายให้เกษตรกรที่ถือใบประทวนแต่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2556/57 ว่า ในส่วนนี้รัฐบาลจะใช้เงินจากการหมุนเวียนจากการระบายข้าวในสต๊อกที่รับจำนำไว้ ซึ่งขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรอยู่แล้ว แต่จะให้ได้เงินครบทุกรายเสมอกันคงไม่ได้ อยากให้เกษตรกรเข้าใจด้วยเพราะปัญหาเกิดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนเงินหมุนเวียนที่ยังขาดอยู่และต้องกู้เพิ่มให้ไปถามนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"พาณิชย์"เปิดประมูลข้าวในเอเฟตอีก 22 ม.ค.นี้ เร่งหาเงินคืนคลังหลังขายจีทูจีแท้ง

16 ม.ค. 2557

"พาณิชย์"สำรวจข้าวในสต๊อกก่อนเปิดประมูลในตลาดเอเฟต 22 ม.ค.นี้อีก 1.48 แสนตัน เชื่อได้ราคาดี เพราะเป็นข้าวใหม่ และยังเพิ่มสิ่งจูงใจ ผู้ประมูลไม่ต้องวางค้ำประกัน ยันเดินหน้าระบายข้าวต่อ เน้นผ่านเอเฟตและให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อยื่นซื้อได้โดยตรง หลังขายจีทูจีแท้ง หวังหาเงินคืนคลังจ่ายจำนำข้าว ยันล่าสุดรัฐเตรียม 5 หมื่นล้าน จ่ายเกษตรกรแล้ว พร้อมรอลุ้น กกต. ไฟเขียว กู้เพิ่ม 1.3 แสนล้าน จ่ายส่วนที่เหลือ
       

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โยนรัฐใหม่รื้อเอทานอล

16 ม.ค. 2557

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอผ่านมายังคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้เพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันให้ใช้หัวมันสดเพิ่มเป็น 3 ล้านตันในปี 2557 จากปีที่แล้วใช้อยู่ 1.6 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและโมลาส (กากน้ำตาล) จากสัดส่วนเดิม 62:38 ต้องปรับใหม่ที่คาดว่าจะเป็นสัดส่วน 50 : 50 นั้นคงต้องรอความชัดเจนจากนโยบายภาครัฐก่อน เนื่องจากขณะนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ประกอบกับไตรมาสแรกปีนี้ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกันไปแล้ว หากปรับใหม่ก็จะไปเกิดช่วงไตรมาส 2

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปลดยาโบราณพ้นขายตรง

16 ม.ค. 2557

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ. อยู่ระหว่างทบทวนการจัดระเบียบธุรกิจขายตรงใหม่ โดยเตรียมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทยาแผนโบราณออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรง หลังจากได้รับทราบว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกกฎระเบียบใหม่ โดยกำหนดให้ยาแผนโบราณ เป็นยาที่สามารถจำหน่ายได้ในสถานที่เฉพาะเท่านั้น จึงทำให้สินค้าประเภทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจขายตรง เพราะถ้ายังจำหน่ายในช่องทางดังกล่าวอยู่ อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยันจีนเปล่าห้ามนำเข้าลำไยจากไทย

16 ม.ค. 2557

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรณีที่นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ออกมาระบุว่าจีนห้ามนำเข้าลำไยจากไทย ถือว่ามั่วเป็นคน พูดแบบไม่มีความรับผิดชอบ นายสัญชัยเป็นพ่อค้าลำไยก็ใช้วิธีให้ข่าวมั่วๆ อาจกระทบภาพลักษณ์การส่งออกลำไยของไทยไปเวียดนาม อินโดนีเซีย ต้องเสียหายด้วย เพราะความจริงคือกรม งดออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 2 บริษัทของจีน คือ บริษัท Phong Charoen Trading Haadyai และบริษัท Jia Bei Group (Thailand) ที่เข้ามารับซื้อลำไยในไทยหลังตรวจพบมีการใช้สารซัลเฟอร์ (กำมะถัน) รมทั้งเปลือกในปริมาณสูงเกินกำหนด จึงต้องระงับการส่งออกลำไยสดไปจีนชั่วคราว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตีปี๊บประมูลข้าว ผ่านเอเฟตคึกคัก

16 ม.ค. 2557

นายศักดิ์ดา ทองปลาด รองผู้จัดการ และผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต หรือ AFET) เปิดเผยว่า การประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในเอเฟต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 22 ม.ค.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี จะนำข้าวฤดูการผลิตปีปัจจุบัน 2556/57 ทั้งข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 มาประมูลผ่านเอเฟต โดยกำหนดเดือนรับมอบสินค้าข้าวล่วงหน้า ที่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบการเห็น แนวโน้มทิศทางราคา สามารถใช้เป็นราคาอ้างอิง และวางแผนจัดการค้าข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ยันเหลือแค่1หมื่นล.-ชาวนาขู่ฟ้องรัฐเบี้ยว "ทนุศักดิ์"ฉุนโดนยื้อจ่ายค่าจำนำข้าว

16 ม.ค. 2557

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การจ่ายเงินจำนำข้าวจากนี้ไป คงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ธ.ก.ส.ที่จะตัดสินใจ เพราะรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อให้ ธ.ก.ส.สบายใจไปแล้ว และไม่อยากให้ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.คิดมากหรือกลัวการเมืองมากเกินไป หากการดำเนินการนั้นเป็นการกระทำที่สุจริต ส่วนกรณีที่ ธ.ก.ส.ขอถอนเรื่องการจ่ายเงินที่สอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะถาม กกต.ตั้งแต่แรก เพราะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากอดีต และตนในฐานะประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ไม่ได้อนุมัติให้ไปสอบถาม เพราะเป็นเรื่องที่ดำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวไร่จี้จ่ายเงินชดเชยข้าวโพด ค้าภายในพะเยาเร่งชี้แจงเหตุช้า-ยันจ่ายแน่

15 ม.ค. 2557

พะเยา - นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนข้าวโพดใน อ.ปง ได้มาทวงถามตนเรื่องเงินค่าชดเชยข้าวโพด ก.ก.ละ 1.50 บาท ตามที่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้แก่กลุ่ม ผู้ชุมนุมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้เกษตรกรได้รับเงินค่าชดเชยยังไม่ครบ จึงต้องทวงถาม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จีนคุมตลาดยาง ฉุดราคาไทยทรุด

15 ม.ค. 2557

นายประชัย กองวารี นายกสมาคมถุงมือยางไทย เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง "สินค้าเกษตรไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ" ว่าประเทศที่มีการปลูกยางมากที่สุดในโลกคือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ราคายางปรับขึ้นลงมาโดยตลอด โดยสูงสุดกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 115 บาท ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันราคาถุงมือยางที่ราคา ปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ จากถุงมือยาง 100 ชิ้น ราคา 17 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้โรงงานถุงมือยางของไทยลดลงจาก 200 แห่ง เหลือ 20 แห่ง แม้ไทยจะมีวัตถุดิบ แต่มีการส่งออกถุงมือยางเพียงปีละ 30,000 ล้านบาท น้อยกว่ามาเลเซียที่ส่งออกปีละ 90,000 ล้านบาท จาก 70 โรงงาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด