ข่าวสดเกษตรสั่งทำแผนใช้งบปี'57

04 พ.ย. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ทั้งสิ้น 80,411.38 ล้านบาท แบ่งเป็นงบฯ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศจำนวน 5,690.59 ล้านบาท ตามนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งรวมถึงโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานด้วย จำนวน 45,694.47 ล้านบาท นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 27,909.89 ล้านบาท และนโยบายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,114.43 ล้านบาท โดยแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เป็น 9 โครงการสำคัญที่จะเร่งรัดให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยาหอมจีนขยายโควตานำเข้าข้าวไทย1ล้านตัน

03 พ.ย. 2556

เรือโทโกเมศ กมลนาวิน กงสุลไทยประจำนครเฉินตู มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยถึงสถานการณ์การนำเข้า ข้าวจากไทยที่มหานครฉงชิ่ง ว่าปัจจุบันจีนปลูกข้าวได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยปริมาณการนำเข้าข้าวในแต่ละปีรัฐบาลกลางจะพิจารณาจัดสรรเป็นปริมาณโควตาให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑล จากนั้นรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งจะจัดสรรปริมาณนำเข้าข้าวให้กับเอกชนแต่ละราย ซึ่ง ภาคเอกชนจีนต้องนำเข้าข้าวตามโควตาของรัฐบาล ทั้งนี้ ตลาดข้าวไทยในจีนถือว่าดีมากเนื่องจากชาวจีนมีกำลังซื้อมากขึ้นทำให้มีความพร้อมที่จะซื้อข้าวจากไทย เพราะมั่นใจคุณภาพข้าวไทยอยู่แล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะจับตามาตรการกีดกันการค้าทั่วโลก

03 พ.ย. 2556

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศทั่วโลกมีการใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้) โดยในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ค.2555-พ.ค.2556) มีการใช้มาตรการคุ้มครองทางการค้าใหม่ๆ มากถึง 154 มาตรการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บุกสำรวจตลาดเวียดนาม ฟันธงการค้า-ลงทุนไทยสดใส

03 พ.ย. 2556

มยุรี นวมมี
รายงานพิเศษ

ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังตื่นตัวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558

ระหว่างวันที่ 24-27 ต.ค.ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ว่าที่ปลัดกระทรวงการคลัง ได้นำคณะสื่อมวลชนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เออีซี ณ เมืองโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" ร่วมเดินทาง ในครั้งนี้ด้วย จึงถือโอกาสนำข้อมูลด้านการค้า การลงทุนและอนาคตสินค้าไทยในเวียดนามมานำเสนอให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โลจิสติกส์สู่เออีซี เส้นทางขนส่งที่ท้าทาย

02 พ.ย. 2556

รายงานพิเศษ

การขนส่งสินค้า (Logistics) เป็นปัจจัยสำคัญช่วยพัฒนาศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก

แต่กระนั้นก็ยังมีความท้าทายใหม่ในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ใกล้จะมาถึง

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา Logistics Asia 2013 - AEC Logistics Best Practices ที่โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ใช้ยางได้แค่ 1.49 หมื่นตัน

01 พ.ย. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ส่งรายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณยางในสต๊อกรัฐบาลที่มี 2 แสนตัน จากทั้ง 10 กระทรวงดังนี้ 1.ในปี 2557 มีโครงการที่ต้องใช้ยางสังเคราะห์ 30 โครงการ มีปริมาณยางที่คาดว่าจะใช้ได้ 6,316.14 ตัน 2.โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถเพิ่มการใช้ยางในระยะต่อไปรวม 49 โครงการ มีปริมาณยางที่คาดว่าต้องใช้ 8,617.40 ตัน รวมเป็น 14,933.54 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อัด 2.7 แสนล้านจำนำข้าว

01 พ.ย. 2556

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อเนื่องในฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 (นาปี) เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556-1 พ.ค. 2557 โดยให้ราคาจำนำข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาตันละ 15,000 บาท และไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ความร้อนคลื่นวิทยุ ขจัดความชื้น-แมลงข้าว

30 ต.ค. 2556

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน "ข้าว" เป็นพืชขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ระยะหลังกระแสข่าวเกี่ยวกับสารพิษปนเปื้อนอยู่ในข้าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นนอกจากทำการเกษตรอินทรีย์แล้ว การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดความชื้นและกำจัดแมลงนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งในการลดการใช้สารเคมีในข้าว และเพิ่มความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่ม1.9พันล.อุ้มข้าวจำนำช้า

30 ต.ค. 2556

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2556 เห็นชอบให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/2556 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 ได้ทัน โดยกำหนดอัตราช่วยเหลือในอัตราเดียวกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ เช่นเดียวกับการคำนวณอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2556 ในอัตราตันละ 2,121 บาท ซึ่งปรับ ลดลงจากข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่เสนออัตราช่วยเหลือตันละ 2,500 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สั่งจับ11แกนนำม็อบยางประจวบ

30 ต.ค. 2556

หมายจับ - กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ยังคงปิดถนนเพชรเกษม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดตำรวจขออนุมัติหมายจับ 11 แกนนำ ที่มีการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค.

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกตร. แถลงผลการประชุมของศอ.รส.ว่า จากรายงานของฝ่ายข่าวทราบว่าการชุมนุมที่กรุงเทพฯ ทั้งบริเวณสวนลุมพินีและถนนอุรุพงษ์ รวมถึงการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบหลักฐานยืนยันของกลุ่มแกนนำ ผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมชุมนุมมีความเชื่อมโยงกันชัดเจน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด