ข่าวสดชำแหละธุรกิจเกษตรปี"57 ปศุสัตว์สดใส-"ข้าว-ยาง"ทรุด

27 ธ.ค. 2556

รายงานพิเศษ

ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นปีที่อับเฉาของสินค้าเกษตรไทย เนื่องจากศักยภาพ ในการแข่งขันที่ตกต่ำ สินค้าเกษตรหลายตัวขายไม่ออก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรปี 2557 จะขยายตัว 3.0-4.0% แรงขับเคลื่อนสำคัญจากการผลิต ในสาขาพืช ปศุสัตว์ รวมถึงสาขาประมง ที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากเดิม ในปี 2556 ขยายตัวแค่ 0.5-1.5% เป็น ผลจากโรคระบาดกุ้งทำให้ผลผลิตลดลง จนกระทบต่อการส่งออก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกข้าววืดเป้าได้6ล.ตัน

27 ธ.ค. 2556

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในปีนี้ไม่ได้ตามเป้าหมายคาดการณ์ไว้ว่าจะส่งออกไม่ต่ำกว่า 8-8.5 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เพียง 6-7 ล้านตันเท่านั้น เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่เเข่งเล็กน้อย และประเทศที่ต้องการข้าวไทยกลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเอง รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น จึงทำให้หลายประเทศที่ต้องการข้าวไทยมีการชะลอการนำเข้าข้าวไทยปีนี้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้า แต่ได้มีการจัดทำแผนการผลักดันข้าวไทยในปี 2557 ไว้ โดยจะต้องส่งออกไม่ต่ำกว่า 8-10 ล้านตัน ซึ่งไทยพยายามรักษาระดับคุณภาพข้าว และเร่งเจรจาเปิด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูแบน"ยาฆ่าแมลง"กังวลทำฝูงผึ้งสูญพันธุ์

26 ธ.ค. 2556

หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งสหภาพยุโรป เผยผลวิจัย ถึงผลข้างเคียงของสารพิษในยาฆ่าแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoid) 2 ชนิด ได้แก่ อิมมิดาคลอปริด (imidacloprid) และ อะเซตามิพริด (acetamiprid) ที่มีผลกระทบกับสมองและระบบประสาทของมนุษย์ อ้างอิงจากการทดลองซึ่งพบว่าสารพิษดังกล่าวมีผลต่อระบบประสาทของหนูที่เกิดใหม่ โดยสารเคมีจะเข้าไปทำให้ลูกหนูมีอาการสมองหดตัว น้ำหนักลด รวมถึงไม่ค่อยเคลื่อนไหว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปศุสัตว์สารคามหนุนเกษตรกร ส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือป้อนตลาดอาเซียน

26 ธ.ค. 2556

มหาสารคาม - นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ จัดงาน "กระบือไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 1" พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว "โครงการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้"ฟาร์มวัว"สาเหตุร่วมโลกร้อน

24 ธ.ค. 2556

ผลการศึกษาล่าสุดจาก สถาบันวิจัยการปศุสัตว์นานาชาติ (ไอแอลอาร์ไอ) ร่วมกับ องค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพอังกฤษ (ซีเอสไออาร์โอ) พบว่า

ฟาร์มวัวเนื้อ-นมเป็นสาเหตุของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3 ใน 4 ของการปศุสัตว์ทั้งหมดบนโลกที่ปลดปล่อยก๊าซดังกล่าว โดยมีประเทศสหรัฐ และทวีปยุโรป เป็นแหล่งผลิต โคเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีการผลิตนมวัวอยู่ที่ราว 586 ล้านตันต่อปี และเนื้อไก่ 124 ล้านตันต่อปี รวมทั้งเนื้อวัวอีก 59 ล้านตันต่อปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้ชะตา"จัดโซนนิ่งเกษตร" สู่โหมดเดินหน้าหรือแช่แข็ง

24 ธ.ค. 2556

รายงานพิเศษ

คงต้องยอมรับความจริงว่าการเกษตรบ้านเรายังมีความล้าหลังอยู่มากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ เกิดความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลผลิตและราคาเพราะยังต้องพึ่งธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศไม่สามารถบริหารจัดการได้

รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือที่เรียกว่า"ระบบโซนนิ่ง"เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนการผลิตให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุมเข้มส่งออกลำไยไปจีน

23 ธ.ค. 2556

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าลำไยสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนามมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า เนื่องจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งเตือนปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยที่นำเข้าจากไทยเกินค่ามาตรฐาน ตามที่พิธีสารว่าด้วยการส่งออกผลไม้เมืองร้อนจากไทยไปจีน ปี 2547 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวไร่ข้าวโพดเมืองน่านเครียด วิกฤตราคาตกต่ำ-โควตาเต็มพ่อค้าไม่กล้าซื้อ

20 ธ.ค. 2556

น่าน-นายวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา ผู้จัดการ หจก.ซินกวงน่าน เผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านทั้งหมด 80 กว่าราย กำลังประสบปัญหาภาวะวิกฤตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ำ และผันผวนรายวัน อีกทั้งบริษัทผู้ส่งออกหยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากโควตาส่งออกเต็ม จนผู้ประกอบการไม่กล้ารับซื้อ เนื่องจากเกรงว่าซื้อไปแล้วจะไม่มีที่ขายและราคาปลายทางไม่แน่นอน เสี่ยงขาดทุน จนหลายรายหยุดรับซื้อข้าวโพดไปแล้วและมีทีท่าจะหยุดรับซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้โครงการแทรกแซงราคาของรัฐบาลที่ช่วยรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 7 บาทที่ความชื้น 30 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ยืดหนี้ให้ชาวนา1ปี

20 ธ.ค. 2556

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการยืดเวลาในการชำระหนี้ออกไป 1 ปี เป็นกรณีเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับใบประทวนแล้ว แต่ยังมาเบิกเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่ได้ ทั้งนี้ ถือเป็นมาตรการที่ธ.ก.ส.ดำเนินการได้ทันที และที่ผ่านมาได้สั่งการไปยังสาขาทั่วประเทศแล้ว ซึ่งเกษตรกรรายใดที่ได้ใบประทวนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน และถึงกำหนดชำระหนี้ในช่วงนี้สามารถเข้าไปขอให้พนักงานธ.ก.ส.ผ่อนปรนภาระหนี้ได้ และสำหรับกรณีนี้ถือเป็นกรณีพิเศษที่ธนาคารจะไม่คิดเบี้ยปรับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พัฒนาการศก.เมียนมาร์

17 ธ.ค. 2556

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เศรษฐกิจติดดิน

ปี 2556 นับเป็นปีที่เมียนมาร์มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศหลายด้านหลากมิติ

ล่าสุดคือการได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้ง ที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-22 ธ.ค. 2556 ซึ่งเป็นเวทีเปิดตัวและแนะนำเมียนมาร์สู่สายตานานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ เริ่มทยอยเปิดประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด