ข่าวสดบีโอไอปิดประตูต่างชาติทำนา-เลี้ยงสัตว์

17 ส.ค. 2553

น.ส.อัจ ฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดทำรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลง ทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ซึ่งบีโอไอในฐานะหน่วยงานที่เป็นตัว กลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ผ่านมาบีโอไอยังไม่สามารถแจ้งต่อที่ประชุมของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่าง เป็นทางการ เนื่องจากรายการข้อสงวนของไทยยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา และถือเป็นการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่ต้องการให้ชะลอการจัดทำข้อสงวน เพื่อให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ปั้นสหกรณ์ไทยรับมือเอฟทีเอ

17 ส.ค. 2553

นาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทำโครงการ สหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op) เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของไทย ให้เป็นสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสหกรณ์จะต้องปรับตัวให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในเวทีการค้าโลก และเชื่อว่าอนาคตรูปแบบกระบวนการสหกรณ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยสหกรณ์จะกลายเป็นธุรกิจแถวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจ๊วาอ้อนมะกัน คืนสิทธิจีเอสพี

16 ส.ค. 2553

นาง พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐ จะเดินทางมาหารือกับตนระหว่างเยือนไทยวันที่ 16-22 ส.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงครม.อุ้มธ.ก.ส.8หมื่นล.เจ๊งรับจำนำ ชี้เกษตรกรไม่ไถ่ถอน-แฉสต๊อกหายกว่า1หมื่นล.

16 ส.ค. 2553

นาย ลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ได้ตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลงไปสำรวจรายละเอียดสินค้าเกษตรที่รัฐบาลได้ รับจำนำมาทั้ง 13 โครงการอย่างชัดเจน และตีมูลค่าราคา ณ ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาชดเชยเงินคืนให้ธ.ก.ส. ต่อไปในเร็วๆ นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฮ่องกงเข้มอาหารบีบติดฉลาก

14 ส.ค. 2553

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตั้งแต่ 1 ก.ค.53 เป็นต้นไป สินค้าอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ขายในร้านค้าทั่วไป และซูเปอร์มาร์เก็ตในฮ่องกง จะต้องมีฉลากแสดงโภชนาการอาหารติดบนกล่องตามกฎหมายฉลากโภชนาการใหม่ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดโภชนาการ 7 ชนิดบวก 1 พลังงาน ซึ่งได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันรวม ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่ม ตัวเกลือและน้ำตาล และแสดงพลังงาน ในหน่วย กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม ทั้งนี้ หากมีการกล่าวอ้างโฆษณาสรรพคุณสารอาหารชิ้นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากข้างต้น เช่น ไม่มีคอเลสเตอรอล ในกล่องบรรจุอาหาร ก็ต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารตัวนั้นๆ เพิ่มด้วย ส่วนฉลากที่แสดงโภชนาการนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยางส่งออกพุ่ง-นำเข้าเพิ่ม

13 ส.ค. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ใน ปี"53 เป็นปีที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลิต ภัณฑ์ พลิกฟื้นจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี"52 โดยเฉพาะการฟื้นตัวของยอดจำหน่ายรถยนต์ในจีน และตามมาด้วยการฟื้นตัวของประเทศต่างๆ ทั้ง สหรัฐ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้ความต้องการยางพาราและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอฟทีเออียู

13 ส.ค. 2553

ถุงแดง

กระทรวง พาณิชย์ โดยนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กำลังเร่งเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "คิดเห็นอย่างไร เตรียมพร้อมหรือไม่ จะรับมืออย่างไร หากไทยจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับสหภาพยุโรป (อียู)"

เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอให้รัฐบาล ตัดสินใจต่อไปว่าจะมีการเจรจาหรือไม่ หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก็จะมีการยกร่างกรอบการเจรจาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์เร่งขยายฐานส่งออกอาเซียน

13 ส.ค. 2553

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงความสำคัญของตลาดอาเซียนที่มีสัดส่วนอันดับ 1 ของการส่งออกไทยว่า กรมจะระดมทำตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มีอัตราการขยายตัวเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง ที่ระดับ 30% จากเดิมที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 27.3% เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์การส่งออกไทย ที่จะมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย พร้อมสนับสนุนนโยบายการให้ความสำคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) กรมจึงจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางใน 4 ประเทศ คือ วันที่ 12-15 ส.ค.ที่ผ่านมา งานเมดอินไทยแลนด์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 20-22 ส.ค.53 งานเมดอินไทยแลนด์ เอ้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วอนรง.ปลาป่นเลิกไม้ฟืน หวั่นลักลอบตัดไม้-ขายต่อโรงงาน

09 ส.ค. 2553

ระนอง - นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผยว่าจังหวัดระนองมีโรงงานปลาป่นที่เปิดเดินเครื่องผลิต จำนวน 11 แห่งล้วนแล้วแต่ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิต จึงเห็นว่าทางผู้ประกอบการน่าจะหันมาใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาหรือถ่านหินแทน เพื่อลดการใช้ไม้ลง แม้ว่าในครั้งแรกอาจจะเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการลดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากไม้บางส่วนเชื่อว่าลานไม้น่าจะซื้อมาจากผู้ที่ลักลอบตัดจากป่าสงวน แห่งชาติ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิจากนั้นก็จะนำมาขายต่อให้กับโรงงานปลาป่นอีกทอดหนึ่ง มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหว

แหล่งข่าว: 


"ประดิษฐ์"ดึงธุรกิจต่างชาติหนุนไทยสู้อาเซียน

07 ส.ค. 2553

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง กล่าวปาฐกถากับสมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 150 คน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนในปี"58 ว่า ต้องการให้ภาคธุรกิจเสนอความคิดเห็นเพื่อรัฐบาลจะได้นำไปผลักดันและจัดทำ เป็นนโยบาย เพื่อนำไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคธุรกิจ เมื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่กว่าในระบบการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และงบลงทุนของต่างประเทศในอาเซียนที่มีมูลค่าสูงถึง 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด