ข่าวสดชาวนาพิจิตรจี้โครงการจำนำข้าว ชี้โรงสี-พ่อค้าคนกลางซิกแซ็ก-เอาเปรียบ

21 Jul 2011

พิจิตร - นายมานะ วุฒยากร นายก อบต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เผยว่า นโยบายที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าว โดยจะให้ข้าวเปลือกมีราคาถึง 15,000 บาทในเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลใหม่คิดให้ดี ระหว่างการรับจำนำการประกันรายได้ เพราะโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะทำให้คนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มโรงสีและกลุ่มลานตากข้าว พร้อมกลุ่มพ่อค้าคนกลางร่ำรวย ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำโครงการประกันรายได้ทำให้โรงสีหรือกลุ่มพ่อค้าคนกลางไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวนาได้ ทำให้โรงสีหรือพ่อค้าคนกลางแทบล้มละลายไปเป็นจำนวนมากอีกทั้งปิดกิจการไปก็มี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สสว.หวั่นเอสเอ็มอีไทยสะดุดเออีซี ชงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ-ขยายลงทุนอาเซียน

18 Jul 2011

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยถึงผลกระทบที่จะมีต่อเอสเอ็มอีจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปีྲྀ ว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเอสเอ็มอี โดยด้านบวกคือขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมเป็นตลาดเดียว และการลดอุปสรรคกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้านภาษี ขณะที่ผลในด้านลบที่คาดว่าจะเกิดคือ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากคู่แข่งขันในกลุ่มที่เคยมีศักยภาพต่ำกว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นโยบายที่ถูกลืม

18 Jul 2011

เศรษฐกิจติดดิน
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB

การมาของรัฐบาลชุดใหม่พร้อมกับคะแนนเสียงที่ท่วมท้นจากประชาชน ทำให้รัฐบาลชุดนี้น่าจะสามารถดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

บางมาตรการและนโยบายอาจเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดก่อนเป็นผู้เสนอและเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ก็มีมาตรการหลายอย่างที่เป็นประโยชน์และค้างคามาจากรัฐบาลชุดก่อนที่ควรได้รับการสานต่อ เช่น

1.การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ รัฐบาลใหม่ควรเร่งพิจารณาต่อเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัวและทันกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีྲྀ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขู่ชงครม.ใหม่ห้ามส่งออกหมูไปนอก

18 Jul 2011

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน (คน.) จะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลขนย้ายสุกรมีชีวิต โดยเฉพาะพื้นที่ตามชายแดน หลังตรวจสอบพบว่า ผู้ค้าสุกรยังมีพฤติกรรมลักลอบค้าสุกรไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเก็งกำไรขายไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน ที่ได้ราคาสูงกว่าไทย โดยกลุ่มที่ลักลอบกระทำผิดยังเป็นพื้นที่เดิมในจ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ หลังจากการตรวจสอบ กรมการค้าภายในได้รับรายงานว่า พ่อค้ามีการขนย้ายสุกรไม่ตรงกับใบขออนุญาตขนย้าย โดยพ่อค้า 4-5 ราย พบมีการขออนุญาตขนย้ายเพียง 4-5 ตัว แต่เมื่อถึงเวลาขนย้ายจริงกลับลักลอบบรรทุกเกิน 10 ตัว กรมจึงดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.เปิดแผน11ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโตยั่งยืน อัดฉีด3.7ล้านล้านลงทุนภาครัฐ5ปี

18 Jul 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(55-59) สศช.วางงบการลงทุนภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในช่วงแผนฯ 11 ไว้วงเงิน 3,765,508.73 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี ในจำนวนนี้มีการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน วงเงิน 2,737,286 ล้านบาท คิดเป็น 72.71% ของวงเงินลงทุนรวม รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในสัดส่วน 7.79% และ 7.59% ตามลำดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตลาดส่งออกอาหารไทยระส่ำหนัก ทูตพาณิชย์ชี้ศก.มะกันไม่ฟื้น-พ่อค้าขาดทุนอ่วม

18 Jul 2011

นางสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในสหรัฐขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ เนื่องจากปัญหาการว่างงานในสหรัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ยังมีการว่างงานอยู่ 9-10% เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่สามารถแก้กฎหมายหนี้สาธารณะได้ เพราะเสียงในสภาน้อยส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านในสภา ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐที่จะชนเพดานได้ สหรัฐอาจจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ วิธีแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐ จะต้องแก้ กฎหมายโดยจะต้องขยายหนี้ให้สูงขึ้น ซึ่งวันที่ 22 ก.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กางโจทย์กระทรวงศก. ท้าทายฝีมือรัฐบาลใหม่

17 Jul 2011

รายงานพิเศษ

รัฐบาลชุดใหม่เข้ามา ต้องใส่เกียร์ 5 ผลักดันโครงการตามที่ได้หาเสียงในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกันการบ้านเก่าๆ ของแต่ละกระทรวงก็มีมากมาย โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีงานสำคัญดังนี้

กระทรวงการคลัง

นอกจากการเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ที่หาเสียงไว้ รัฐบาลเพื่อไทยยังต้องเร่งพิจารณาชี้เป็นชี้ตายอีกหลายโครงการในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเปิดโครงการไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เด้งรับ5นโยบายเกษตร-พร้อมพักหนี้ชาวนา สศก.เตรียมแผนงานรอรัฐบาลใหม่

17 Jul 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการกรนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อคส.ยกเครื่อง-รองรับจำนำสินค้าเกษตร

16 Jul 2011

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส.ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อย หากรัฐบาลมีความชัดเจนของนโยบาย อคส.ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งล่าสุด อคส.ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่ โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ด้วยการปรับสำนักบริหารทั้ง 4 สำนัก คือ สำนักบริหารนโยบายรัฐ สำนักพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักธุรกิจบริการ และสำนักบริหารสินทรัพย์ เข้าด้วยกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สคร.เข็นเรื่องด่วนชงรัฐบาลใหม่ ไฮสปีดเทรน-แปรรูปรสก.-รื้อกฎหมายร่วมทุน

16 Jul 2011

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด