ข่าวสดพาณิชย์เร่งขยายฐานส่งออกอาเซียน

13 ส.ค. 2553

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงความสำคัญของตลาดอาเซียนที่มีสัดส่วนอันดับ 1 ของการส่งออกไทยว่า กรมจะระดมทำตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มีอัตราการขยายตัวเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง ที่ระดับ 30% จากเดิมที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 27.3% เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์การส่งออกไทย ที่จะมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย พร้อมสนับสนุนนโยบายการให้ความสำคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) กรมจึงจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางใน 4 ประเทศ คือ วันที่ 12-15 ส.ค.ที่ผ่านมา งานเมดอินไทยแลนด์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 20-22 ส.ค.53 งานเมดอินไทยแลนด์ เอ้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วอนรง.ปลาป่นเลิกไม้ฟืน หวั่นลักลอบตัดไม้-ขายต่อโรงงาน

09 ส.ค. 2553

ระนอง - นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผยว่าจังหวัดระนองมีโรงงานปลาป่นที่เปิดเดินเครื่องผลิต จำนวน 11 แห่งล้วนแล้วแต่ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิต จึงเห็นว่าทางผู้ประกอบการน่าจะหันมาใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาหรือถ่านหินแทน เพื่อลดการใช้ไม้ลง แม้ว่าในครั้งแรกอาจจะเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการลดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากไม้บางส่วนเชื่อว่าลานไม้น่าจะซื้อมาจากผู้ที่ลักลอบตัดจากป่าสงวน แห่งชาติ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิจากนั้นก็จะนำมาขายต่อให้กับโรงงานปลาป่นอีกทอดหนึ่ง มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหว

แหล่งข่าว: 


"ประดิษฐ์"ดึงธุรกิจต่างชาติหนุนไทยสู้อาเซียน

07 ส.ค. 2553

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง กล่าวปาฐกถากับสมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 150 คน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนในปี"58 ว่า ต้องการให้ภาคธุรกิจเสนอความคิดเห็นเพื่อรัฐบาลจะได้นำไปผลักดันและจัดทำ เป็นนโยบาย เพื่อนำไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคธุรกิจ เมื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่กว่าในระบบการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และงบลงทุนของต่างประเทศในอาเซียนที่มีมูลค่าสูงถึง 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะทิศทางแผนฯ11 พ้นกับดักพัฒนาชาติ

07 ส.ค. 2553

รายงานพิเศษ

สํา นักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการประชุมประจำปี"53 เรื่อง "ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปี"55-59 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

หลัง จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมและปาฐกถาในรอบเช้าแล้ว ช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ประดิษฐ์"ดึงธุรกิจต่างชาติหนุนไทยสู้อาเซียน

06 ส.ค. 2553

นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง กล่าวปาฐกถากับสมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 150 คน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนในปี"58 ว่า ต้องการให้ภาคธุรกิจเสนอความคิดเห็นเพื่อรัฐบาลจะได้นำไปผลักดันและจัดทำ เป็นนโยบาย เพื่อนำไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคธุรกิจ เมื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่กว่าในระบบการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และงบลงทุนของต่างประเทศในอาเซียนที่มีมูลค่าสูงถึง 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำตาชาวสวน

05 ส.ค. 2553

ถุงแดง

แม้ว่าปีนี้ราคาลำไยจะแพงเกินคาด ราคาหน้าสวนเกรด AA ราคากิโลกรัมละ 28-29 บาท เกรด B ราคากิโลกรัมละ 22-23 บาท เกรด C ราคากิโลกรัมละ 14 บาท หากคิดเป็นราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-19 บาท สูงกว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อ 2 เดือนที่แล้วถึง 3 บาท

เนื่องจากมี ผลผลิตน้อย เพราะอากาศแล้ง ผลผลิตเสียหายกว่า 300,000 ตัน เหลือผลผลิตลำไยอยู่ราว 200,000 ตัน ลดลงจากปี52 ที่มีประมาณ 400,000-500,000 ตัน

ทำให้พ่อค้าจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และโรงงานผลไม้กระป๋องแถบภาคเหนือแย่งกันซื้อลำไยสด ส่งผลให้ราคาปีนี้ค่อนข้างดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อุ้มสวนปาล์ม ตั้งรับอาฟต้า

02 ส.ค. 2553

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการรับมือผลกระทบการเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียน (อาฟต้า) ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทย ว่า ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องใช้ปาล์มน้ำมันพันธุ์ ดี การดูการใช้ปุ๋ยเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสิ้นเปลืองมากทำให้ต้นทุน การผลิตสูง ดังนั้นควรจะนำดินไปวิเคราะห์ว่าขาดธาตุอาหารชนิดใด แล้วใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สร้างเครือข่ายจับหัวขโมยพันธุ์ข้าวไทย

02 ส.ค. 2553

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า ขณะนี้กรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยเสร็จแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในประเทศไทย โดยจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว ผู้บริโภคและสาธารณชน เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในประเทศและนำผลการคุ้มครองไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพดีของไทย จัดทำการประเมินสถานการณ์และปัญหาข้าวไทยรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า เป็

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถ่วงกม.ภาษีที่ดิน-คลังยันไม่ทันใช้ปีหน้า เซ็งกฤษฎีกายื้อกองทุนเงินออมชรา

02 ส.ค. 2553

รายงาน ข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ(กอช.) ยังอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่ 12 ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง เนื่องจากมีอดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลังหลายคน ทำให้มีการพิจารณาล้วงลึกไปในรายละเอียดของการจัดตั้งกองทุน การจ่ายเงินสมทบและเงินสะสม รวมไปถึงได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาหากไม่มีแรงงานนอกระบบสนใจเข้าเป็น สมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงแล้วหลาย ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะส่งร่างกฎหมายกลับมาให้รัฐบาลได้เมื่อไหร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิชาการเจ๋ง! คิดข้าวพันธุ์ใหม่

01 ส.ค. 2553

นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวเหนียวมีราคาค่อนข้างสูง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ว่า จากสถานการณ์ ดังกล่าว กรมการข้าวขอแนะนำข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเจ้าที่มีคุณ สมบัติทางเคมีที่ใกล้เคียงกับข้าวเหนียวและสามารถนำมาทดแทนข้าวเหนียวได้ โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวเหนียว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด