ข่าวสดชาวสวนยางตราด-จันท์ดันตลาดกลาง เตือนใช้น้ำกรดต้นมีปัญหา

21 Feb 2011

ตราด - น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าฯ ตราด เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดตราด (กรอ.ตร.) เสนอแนวคิดแก้ปัญหาการกำหนดราคาซื้อขายและการชำระเงินให้เกษตรกรที่มีความ ล่าช้า รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับเงินจากพ่อค้าผู้ประมูลยางพารา เพราะปัจจุบันตลาดยางใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรีใช้ระบบการกำหนดราคาในท้องถิ่น ไม่มีมาตรฐาน ควรที่แก้ไขปัญหา ด้วยการตั้งตลาดกลางยางพาราในภาคตะวันออก เพื่อเป็นองค์กรกลางในการรับซื้อผลผลิตยางพาราในจังหวัดและภาคตะวันออก โดยใช้โมเดลของตลาดกลางยางพาราที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


การค้าไทย-ลาว-ญวน ชิงสู่เวที"เออีซี"ในปี"58

20 Feb 2011

การค้าชายแดนถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

จาก ข้อมูลของกรมศุลกากรในช่วงปีงบประมาณ 50-53 การค้าชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 651,965 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 50 มาอยู่ที่ 981,234 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 53 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวกว่า 51%

ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้กรมศุลกากร ต้องเร่งปฏิรูปหน้าด่านเพื่อรองรับการค้าชายแดนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเพื่อให้ทันต่อการรองรับการเปิดเขตการค้า "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือเออีซี ในปี"58

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.ชาวนาฯหวั่นไร้คนทำนาข้าว

19 Feb 2011

กำแพงเพชร - นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกฎหมายว่าด้วยกองทุนสวัสดิการชาวนานั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น โดยเหตุที่การทำนานั้นเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ประเพณีคู่กับสังคมไทยมาช้านาน ชาวนาปลูกข้าวเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงสังคมไทย แต่กลับลำบากมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและพอเพียงพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ขาดเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งยากจนขาดโอกาสในการศึกษา มักถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายได้ดีแต่หนี้ท่วม

19 Feb 2011

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เศรษฐกิจติดดิน

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่เกิดในสหรัฐช่วงปลายปี"49 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในปี"53 นับเป็นปีที่ 3 ที่ไทยและนานาประเทศได้พยายามหานโยบายต่างๆ มาเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ดังกล่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอนำเสนอข้อมูลสถิติเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และภายหลังจากภาวะวิกฤตได้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว

แหล่งข่าว: 


"ไตรรงค์"ถกการค้าฮุนเซนสุดชื่นมื่น รับประกันความปลอดภัยนักธุรกิจไทยในกัมพูชา

18 Feb 2011

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รมช. พาณิชย์ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นมิตร โดยการเยือนครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการประชุมสุด ยอดธุรกิจไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1 ประจำปีนี้ ภายใต้นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า ด้านตะวันออก (ไทย-กัมพูชา) และงานไทยแลนด์เทรดแฟร์ ที่ศูนย์แสดงสินค้า เกาะเพท มี 175 บูธ แบ่งเป็นสินค้าไทย 150 บูธจากเอกชน 53 รายและของกัมพูชา 25 บูธ โดยจัดระหว่างวันที่ 17-20 ก.พ.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"เทือก"ดึงดีเอสไอฟันพวกกักตุน-ขูดรีดชาวบ้าน รัฐจนแต้มแก้ปาล์มขาด-จี้เร่งนำเข้า

18 Feb 2011

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มว่า ในเชิงนโยบายได้กำหนดแนวทางชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน เรื่องนี้ตนติดตามอยู่ทุกวัน และจี้ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้นำเข้าเพิ่มเติม 120,000 ตันยังไม่มีการจัดการ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ตนได้ขอให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ เร่งเรื่องนี้ ซึ่งนายสุเทพบอกว่าได้เริ่มดำเนินการแล้ว และในวันที่ 22 ก.พ. นายไตรรงค์และนาย สุเทพจะประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เขตศก.พิเศษ

17 Feb 2011

คอลัมน ์ถุงแดง

ตามที่พม่ามีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทะวายและภาคเอกชน จ.กาญจนบุรี เสนอให้รัฐบาลพิจารณาตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นที่กาญจนบุรี เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะเป็นโครงการลงทุนมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่ที่จะใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยส่งออกไปสู่ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กาญจนบุรีควรจะเป็น Special Border Zone ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ชายแดน ที่จะต้องมีความชัดเจนเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"เทพเทือก"เต้นล้วงข้อมูลตุนน้ำมันจุกฟ้า ชาวบ้านอ่วมไก่ขยับขึ้นโลละ70บ.

17 Feb 2011

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนว่า ตนเตรียมขอข้อมูลเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันปาล์มจุกฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ เพราะมีหน้าที่พิจารณาเรื่องปริมาณและราคาผลผลิตของเกษตรเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะหาซื้อน้ำมันปาล์มไม่ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถลกแผนปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ผวา!เปิดช่องชาวบ้านรุกป่า-5กระทรวงเร่งสาง

16 Feb 2011

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ห้ามปาล์มนำเข้าทำบี100

15 Feb 2011

น.พ.วรรณ รัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ผลิตไบโอดีเซล 100% (บี 100) ทุกแห่ง ห้ามนำไขปาล์มที่นำเข้าจากต่างประเทศมาผลิตเป็นบี 100 เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การสนับสนุนไบโอดีเซลในไทย ที่ต้องการให้ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรของไทย ส่วนการขายดีเซลบี 2 แทนดีเซลบี 3 ในปั๊มน้ำมันนั้น คาดว่าจะเริ่มขายทุกแห่งช่วงต้นเดือนมี.ค.นี้ เพราะต้องให้บี 3 ที่ยังค้างอยู่ในถังหมดไปก่อน ส่วนจะขยายเวลาจากเดิมกำหนดขายบี 2 จนถึงสิ้นเดือนมี.ค.ออกไปหรือไม่นั้น คงต้องติดตามสถานการณ์ปาล์มในไทยก่อนว่าเป็นอย่างไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด