ข่าวสดธ.ก.ส.สางหนี้เกษตรนอกระบบ4แสนราย

04 Oct 2010

นายลักษณ์ วัจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวสรุปโครงการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบในส่วนที่ธ.ก.ส.รับผิดชอบว่า สิ้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมาสามารถปล่อยกู้โอนหนี้นอกระบบมาอยู่ที่ธนาคารได้รวม 2.9 แสนราย วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาทเฉลี่ยให้เงินกู้รายละ 1 แสนบาท ผู้ขอกู้เงิน 3.6 แสนราย จากยอดที่ลงทะเบียนทั้งหมด 6 แสนราย นอกจากนั้น ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการจัดทำประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกหนี้โดยจ่ายค่าเบี้ย ประกันแทนทั้งหมดในอัตรา 26 สตางค์ต่อยอดหนี้ 100 บาท รวมใช้เงินไปปีละ 80 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอีก 5 หมื่นรายนั้น รมว.คลังได้ขอให้เข้าไปดูว่าจะช่วยเหลือได้อย่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เงินเฟ้อชะลอ

04 Oct 2010

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย.53 ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าชะลอลง สะท้อนว่า แรงกดดันในช่วงขาขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ทั้งในรูปของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของไทย มีทิศทางที่อ่อนลงค่อนข้างมาก แม้ว่าในช่วงระหว่างเดือนสินค้าในหมวดอาหารจะขยับราคาขึ้น แต่ก็มีการปรับตัวลงของระดับราคาในหมวดที่มิใช่อาหารมาถ่วงให้ดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไป ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงจากเดือนก่อนหน้าเป็นครั้งแรกในปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สมาคมเลี้ยงหมูนครศรีร้องผู้ว่าฯ ยกเลิกโควตาสุกรขุนภาคกลางล้นตลาด

04 Oct 2010

นครศรีธรรมราช - นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เผยว่า ขอร้องเรียนจากนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าฯ เพื่อขอให้ยกเลิกโควตาสุกรขุนจากภาคกลาง ขณะนี้ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค โดยไม่จำเป็นต้องนำลงมาจากภาคกลาง เข้าสู่ช่วงปิดเทอม เทศกาลกินเจและช่วงฤดูฝน ในหลายพื้นที่บริโภคลดลงอย่างมาก ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่ามีการนำสุกรขุนจากภาคกลางลงจังหวัดนครศรี ธรรมราชและจำหน่ายไม่หมด เนื่อง จากสุกรในจังหวัดมีปริมาณสุกรล้นตลาด นำไปจำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แฉนายทุน-คนมีสีรุกป่าห้วยศาลา เสียหายกว่า3,000ไร่-ชาวบ้านฮือปกป้อง

03 Oct 2010

ศรีสะเกษ - จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า มีขบวนการบุกรุกทำลายป่าห้วยศาลาฝั่งซ้าย ป่าอนุรักษ์ตามมติ ครม.ปี 2530 เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ บริเวณบ้านเขาแดง ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ โดยเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ นำโดย ด.ต.ฉัตรชัย จันทะศิลา ประธานเครือข่าย นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลว่า กลุ่มคนที่เข้ามามี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทุนจากต่างจังหวัด กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และกลุ่มนักการเมือง เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนและจับจองที่ดินปลูกกล้วยและปลูกยางพารา จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งเข็นมาตรฐานจีเอพีหนุนส่งออก

03 Oct 2010

นาย วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกได้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เกษตรและอาหารที่นำเข้าเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากเกรงว่าอาจมีสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนสินค้าพืชผัก นำเข้าและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ประเทศไทยต้องเร่งยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2552) หรือมาตรฐานจีเอพี (GAP) พื

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขวางมั่วประกันรายได้

03 Oct 2010

นาย นิกร จำนง ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ขึ้นทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย.53 ซึ่งได้มีการป้องกันและตรวจสอบการรับขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการสุ่มตรวจพื้นที่จริง 10% ของเกษตรกรที่ผ่านประชาคม การตรวจสอบโดยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกัน การขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่ขึ้นทะเบียนตามมติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงคุ้มครองพันธุ์พืช 8 ชนิด

03 Oct 2010

นาง จารุวรรณ จาติเสถียร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เตรียมเสนอให้รมว.เกษตรและสหกรณ์พิจารณาประกาศกำหนดชนิดพันธุ์พืชใหม่เพิ่ม อีก 8 ชนิด ให้ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โอดแผนรับมือบนหิ้ง-หวั่นผลผลิตข้าวหด เตือนต.ค.'ลานีญา'เข้าไทย

03 Oct 2010

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสศก.และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ขณะนี้มาจากภาวะโลกร้อน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนั้น เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดทำแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตรมาตั้งแต่ปี཮ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการขับเคลื่อนตามแผนงานที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม มากนัก จึงต้องเร่งรัดให้เกิดการปฏิบัติตามแผนให้มากขึ้น นอกจากนี

แหล่งข่าว: 


กรีนพีซฮือต้าน พืชผัก-จีเอ็มโอ

30 Sep 2010

.วิทย์ยัน ดัน"ครม." ให้ปลูกได้

ข่าวสด 29 ส.ค. 50 - กลุ่มกรีนพีซขนมะละกอจีเอ็มโอทิ้งหน้ากระทรวงเกษตรฯ คัดค้าน 3 กระทรวงเสนอครม.ยกเลิกการห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงนา "ยงยุทธ ยุทธวงศ์"รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ยันเสนอครม.แน่ อ้างเป็นมติร่วมกันทั้งกระทรวงเกษตรฯ วิทยาศาสตร์ฯ และทส.เพื่อประโยชน์ด้านการทำวิจัย ขณะที่กก.สิทธิมนุษยชนร่วมคัดค้าน เช่นเดียวกับ"หมอมงคล"เตรียมเสนอข้อมูลครม.พิจารณา ระบุไทยไม่พร้อมปลูกพืชจีเอ็มโอระดับไร่นา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ม็อบสตูลต้านสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา

29 Sep 2010

สตูล - นายสมบูรณ์ คำแหง ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการจัดเวทีสาธารณะและมีผู้ใหญ่ในจังหวัดกล่าวอ้างว่าทีมคัดค้านก่อ สร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา เป็นทีมที่สร้างความปั่นป่วนให้กับคนสตูล ไม่อยากเห็นการพัฒนา และทีมนี้มีการรับเงินจากต่างชาติก็คือสิงคโปร์ เราไม่มีโอกาสตอบโต้เลย จำเป็นต้องชี้แจงเพราะทำให้กลุ่มเครือข่ายเสียหาย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด