ข่าวสดเกษตรขอ1.6พันล.ลุยกล้ายางเฟส 2

27 ม.ค. 2553

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมครม. วันที่ 26 ม.ค. กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้พิจารณาโครง การยางล้านไร่ระยะที่ 2 ปี"53-55 วงเงินประ มาณ 1,620 ล้านบาท โดยจะดำเนินการในภาคอีสานจำนวน 7 แสนไร่ ภาคเหนือ 2 แสนไร่ ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 1 แสนไร่ ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรเสนอเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับรองสภาพของพื้นที่ และต้นกล้ายางซึ่งจะจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาจากภาคเอกชน สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อม สามารถเพาะต้นกล้าได้คุณภาพตามที่กำหนด ในราคากลางต้นละ 18 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ชดเชยเกษตรกรแค่2หมื่นล.

25 ม.ค. 2553

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรที่เข้า โครงการประกันรายได้มาใช้สิทธิน้อยกว่าที่ประเมินไว้ โดยจากยอดผู้ลงทะเบียนและทำสัญญาประมาณ 4 ล้านรายนั้นคาดว่าสิ้นเดือนม.ค.นี้จะมีผู้ใช้สิทธิรับเงินชดเชยส่วนต่างใน พืช 3 ชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลังไม่เกิน 3 ล้านราย จากขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 2.7 ล้านราย เป็นเงิน 2 หมื่นกว่าล้านบาท จากเดิมที่ตั้งวงเงินไว้ 4.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในส่วนของมันสำปะหลังแทบไม่ได้มาใช้สิทธิเลยเพราะราคาตลาดสูงกว่า ราคาประกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

เปิดซอง22บริษัท ชิงข้าว3.75แสนตัน

22 ม.ค. 2553

รายงานพิเศษ

หลังจากนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ อนุมัติให้ระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลแบบยกคลังเพื่อการส่งออกรวม 375,000 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 300,000 ตัน และข้าวเหนียว 10% จำนวน 75,000 ตัน

เพื่อผ่อนคลายความตึงตัวของตลาดข้าวในประเทศ ตอบสนองความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวในสต๊อกรัฐบาล

โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อ ณ กระ ทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรเร่งยกเครื่องระบบฟู้ดเซฟตี้ สร้างจุดแข็ง-เพิ่มจุดขายสินค้าไทยในตลาดโลก

21 ม.ค. 2553

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร หรือฟู้ดเซฟตี้(Food Safety)ระยะที่ 2 ปี 2553-2555 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรได้มีแผนเร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหารด้านพืชให้ได้ มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าพืชผักและผลไม้ของไทย ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสร้างจุดขายให้สินค้าพืชไทยมีความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการผลิตและการค้าพืชไทยในตลาดโลกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูตรวจเข้มผักไทย

21 ม.ค. 2553

นาย นิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้แจ้งเตือนการตรวจพบปัญหาสารตกค้างในสินค้าพืชผักที่นำเข้าจากประเทศ ไทยอยู่บ่อยครั้งอียูจึงได้ออกกฎระเบียบที่ 669/2009 กำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มงวดในการควบคุมสินค้าอาหารและอาหารสัตว์นำ เข้าบางประเภท ซึ่งจะเริ่มมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.53 เป็นต้นไป โดยสินค้าถั่วฝักยาว ผักตระกูลกะหล่ำ และผักตระกูลมะเขือที่ส่งออกจากไทยจะถูกกัก ณ ด่านนำเข้าของอียูเพื่อสุ่มตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม ออแกโนฟอสเฟต ในระดับ 50% จากเดิมที่สุ่มตรวจเพียง 10% หากผู้ประกอบการของไทยไม่เร่งแก้ไขปัญห

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำตาลตลาดโลกพุ่ง-ในไทยถูกกว่า6บ. ผวาขบวนการลักลอบส่งออกฟื้นชีพ

21 ม.ค. 2553

นายกำธร กิติโชติทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในขณะนี้ว่า ราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดโลกขณะนี้อยู่ในระดับสูงถึงกว่า 760 เหรียญ สหรัฐต่อตัน หากเทียบกับราคาน้ำตาลทรายขาวที่ขายหน้าท่าเรือจะเท่ากับอยู่ที่ระดับ 25-26 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานของไทยขายส่งอยู่ที่ระดับ 19 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ทำให้เกิดส่วนต่างราคามากถึง 5-6 บาทต่อกิโลกรัม จนทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวล และยอม รับว่าขณะนี้เริ่มมีการลักลอบนำน้ำตาลทรายขาวไปขายต่างประเทศบ้างแล้ว โดยในวันที่ 20 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบและจำหน่ายน้ำตาลทรายไป ต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งลดภาษีซีเอสอาร์20%-จูงใจเอกชนทำดี

21 ม.ค. 2553

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายรัฐเกี่ยวกับ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ในงานสัมมนา "ภาคีการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน" ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า กระทรวงการคลังมีแนวคิดในการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลจูง ใจให้ธุรกิจภาคเอกชนเกิดความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือจัดกิจกรรม ที่มีจิตสำนึกและเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตุน2แสนตันกันน้ำตาลขม

21 ม.ค. 2553

นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (กบ.) ได้จัดสรรน้ำตาลทรายโควตา ก. (จำหน่ายในประเทศ) ที่ 2.1 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อน 2 แสนตัน เพื่อรองรับการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลไม้กระป๋อง, อาหาร และการขอเปลี่ยนการใช้น้ำตาลโควตา ค. (ผลิตเพื่อส่งออก) มาเป็นโควตา ก. ของผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก หลังจากที่โควตา ค. สูงกว่า ก.ก.ละ 2-3 บาท ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้โควตา ค. แล้วเปลี่ยนมาใช้โควตา ก. ที่มีราคาถูกกว่าจะไม่สามารถกลับไปใช้โควตา ค. ได้อีกหากในอนาคตราคาในโควตา ค. ถูกกว่า โควตา ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด