ข่าวสดเน้นอาหารพื้นบ้านขจัดเบาหวาน

07 ก.ค. 2553

ขจัดเบาหวาน-กลุ่มผู้ป่วยเบา หวานอยู่ในความดูแลของสถานีอนามัย ต.แม่พูลและผามูบ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 30 คนเข้าโครงการตำรับอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าหลังเข้าโครงการผู้ป่วยบางรายระดับน้ำตาลลดลง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงครม.3มาตรการแก้ไข่แพง-ปลดแม่ไก่ช้าลง

06 ก.ค. 2553

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังหารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ถึงมาตรการแก้ปัญหาไข่ราคาแพง ว่า ได้ให้กรมปศุสัตว์ไปหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างของ Egg Board ทั้งระบบ ซึ่งเมื่อได้ผลการศึกษาอีก 60 วัน ก็ต้องดูรายละเอียดของโครงสร้างที่ขณะนี้มองว่า โครงสร้าง Egg Board มีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก ซึ่งจะนำไปสู่การรื้อโครงสร้างหรือไม่ต้องมาหารือกันอีกครั้ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ราคาปาล์มทรุด-หนุนเพิ่มผลผลิต

05 ก.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คาดการณ์ราคาปาล์มน้ำมันปี"53 จะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้ผลปาล์มมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มค่อนข้างต่ำ เป็นเหตุให้ราคาปาล์มน้ำมันอาจลดลง โดยการส่งออกปาล์มน้ำมันในปี"52 อยู่ที่ 200,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,900 ล้านบาท ลดลงจากปี"51 ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 500,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 16,800 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พ่อค้าหวั่นส่งออกหอมมะลิไปอียูเดี้ยง

28 มิ.ย. 2553

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัท Laurent Import Export Company จำกัด ของกัมพูชาเริ่มทดลองส่งออกข้าวหอมมะลิไปจำหน่ายยังตลาดสหภาพยุโรป (อียู) โดยใช้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้าว่า ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเป็นอย่างมาก เพราะราคาจะถูกกว่า เนื่องจากปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 30% ขณะที่ข้าวหอมมะลิกัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ซึ่งอาจทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิในยุโรป ซึ่งมีมูลค่าปีละประมาณ 3,300 ล้านบาทให้กับกัมพูชาได้ นอกจากนี้ เวียดนามก็เร่งส่งเสริมการส่งออกหอมมะลิมากขึ้นเช่นกัน โดยในช่วง 3 เดื

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทีทีอาร์เข็นยุทธศาสตร์ข้าวรับผลผลิตลด

28 มิ.ย. 2553

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย สำนักงานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยว่า ทีทีอาร์อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายอุตสาหกรรม โดยจะนำร่องที่ยุทธศาสตร์ข้าว ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยยุทธศาสตร์ข้าวที่เตรียมจัดทำขึ้นนี้ จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อหาทางออกให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทย และแนวทางประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ถือเป็นคนหมู่มากของประเทศ และหากยุทธศาสตร์นี้จัดทำได้สำเร็จในรัฐบาลนี้ สิ่งที่จะเห็นในอีก 5-

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"มาร์ค"สั่งรื้อระบบไข่-แก้ราคาแพง

28 มิ.ย. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาราคาไข่ไก่แพงว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาโรคไข้หวัดนก ซึ่งเรื้อรังมาจากปีที่แล้ว ประกอบกับไข่ราคาตกต่ำทำให้กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการวางระบบกันใหม่ อีกทั้งในปีนี้ยังมีปัญหาภัยแล้ง ทำให้ระบบยังไม่ลงตัว ไข่จึงมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น หลังจากนี้จึงต้องมีการปรับหาความสมดุล เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อในราคาไม่แพงและเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลจะเร่งหามาตรการแก้ไขเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียมงบ11ล้านซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

27 มิ.ย. 2553

สุรินทร์ - นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง แต่เกษตรกรได้หว่านพันธุ์ข้าวและปักดำไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ซึ่งนาข้าวในเขตชลประทานก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะปริมาณน้ำในอ่างพอมีน้ำหล่อเลี้ยงไปได้ แต่นาข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทานน่าจะมีปัญหาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วย จึงมีความพยายามให้มีการทำฝนหลวงในพื้นที่ แต่โครงการฝนหลวงมีภารกิจไปทำฝนเทียมในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ และการให้บริการทำฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำนั้นก็อาจจะไม่ทั่วถึง

แหล่งข่าว: 


อนุมัติ7ล้าน-ช่วย ชาวนาเหยื่อเพลี้ย

27 มิ.ย. 2553

นครสวรรค์ - นายกวี กิตติสถาพร ผวจ. นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ข้าวนาปรังในพื้นที่ต.พนมเศษ, วังมหากร, วังใหญ่, สายลำโพง, ทำนบ และพนมรอก อ.ท่าตะโก ได้รับความเสียหายจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลช่วงเดือนมีนาคมที่ ผ่านมา ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย 14,743 ไร่ เกษตรกร 510 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการของจังหวัดได้อนุมัติงบทดรองราชการในอำนาจของนายอำเภอช่วยเหลือไป แล้ว 1,636 ไร่ อัตราไร่ละ 606 บาท เป็นเงิน 991,416 บาท ในส่วนที่ยังไม่ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรอีก 415 ราย พื้นที่ 13,107 ไร่ อัตราไร่ละ 606 บาท เป็นเงิน 7,942,842 บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

แหล่งข่าว: 


รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ

26 มิ.ย. 2553

นายช่าง . . เลาะรั้ว

มีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและการลงทุนโครงการในนิคมมาบตาพุดคืบ หน้าไปได้ระดับหนึ่งในสัปดาห์ก่อน เมื่อครม.มีมติรับร่างพ.ร.บ.องค์ การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เรื่องต้องมี "องค์การอิสระ" ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรม ชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาตราเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นกฎหมายต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คาดส่งออกกุ้งโต 25%

26 มิ.ย. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

จากแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่อง ถึงปี"53 จึงคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการนำเข้ากุ้งในตลาดโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด