ข่าวสดร่นเวลาขนส่ง3วัน-คาดการค้าโตอีก10% ไทยส่งผลไม้ไปจีนผ่านR3ฉลุย

24 Apr 2011

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและ นำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน กับนายจือ ชู่ รมว.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านเส้นทางบกสาย R3A หรือ R3E โดยเริ่ม จากอ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่านเมืองห้วยทราย บ่อแก้ว หลวงน้ำทา บ่อเต็น ของลาว เข้าสู่เมือง โม่หาน จิ่งหง เชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มีระยะทางประมาณ 1,104 กิโลเมตร ทำให้เส้นทางสายนี้จะเป็นเครื่องมือให้เกิดการขยายตัวทางการค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อบก.เตือนถูกหลอกคาร์บอนเครดิต

23 Apr 2011

ร้อยเอ็ด - นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เปิดเผยว่า ขณะนี้ขบวนการหลอกลวงประชาชนให้เสียเงินในการขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า โดยขอโฉนดที่ดินไปเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีโครงการ หรือมีการชักจูงให้ปลูกป่าเพื่อพัฒนาโครงการขายคาร์บอนเครดิตโดยเจตนาขาย พรรณไม้ ล่าสุดมีการเก็บเงินค่าสมาชิกเพื่อดำเนินโครงการ หลอกลวงเพื่อขายกล้าไม้ หรือเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือมีเจตนาใช้สำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้หมู-ไก่สุดแพง-ยางพุ่งนักลงทุนเร่งตุนสต๊อก ราคาสินค้าเกษตรทะยานเฉียด20%

22 Apr 2011

รายงาน ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปปช.-สศช.เบรกปลูกยางระยะที่3

20 Apr 2011

รายงาน ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 เม.ย.54 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเสนอครม. ชะลอโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 ปี"53-55 ไว้ก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาทบทวนกระบวนการส่งเสริม การปลูกยางพารา และผลจากการส่งเสริมการปลูกยางพาราระยะที่ 2 ว่ามีปัญหาในเรื่องใดบ้าง เพราะที่ผ่านมาพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดปัญหาต้นยางตายมากกว่า 100,000 ไร่ นอกจากนั้นในการดำเนินการยังส่อว่ามีช่องทางที่สามารถทุจริตได้ด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สั่งผู้ค้าเบรกส่งออกชั่วคราว-ขู่ฟันเขียงโขกราคา พาณิชย์ดิ้นขายหมู-ไข่ธงฟ้าแก้แพง

20 Apr 2011

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาไข่ไก่มีราคาแพง ว่า จากการหารือพบว่าราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากฟาร์มขนาด ใหญ่ร่วมมือกันใช้อำนาจตลาดเพื่อขึ้นราคาไข่ไก่ แต่เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงจากปัญหาโรค ปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ รวมทั้งราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นมากทำให้ประชาชนหันมาบริโภคไข่ไก่แทน ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์มยังปรับสูงขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น แต่ฟาร์มขนาดใหญ่ยังยืนยันที่จะไม่ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม โดยยังจำหน่ายในราคาฟองละ 3 บาท นอกจากนี้ เพื่อดูแลไม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เบรกล้วงเงินคชก. ชดเชยขึ้นราคาปุ๋ย

19 Apr 2011

นาง วัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขึ้นราคาและชดเชยราคาปุ๋ยเคมีว่า ยังไม่มีข้อสรุป เพราะสำนักงบประมาณ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่กระทรวงพาณิชย์ขอให้นำเงินจากคณะกรรม การนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 570 ล้านบาท ไปชดเชยราคาปุ๋ยตันละ 1,500 บาท จากที่ต้องขึ้นราคาตันละ 3,000 บาท รวม 380,000 ตัน เพราะเป็นภาระ งบประมาณระยะยาว ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าจะซ้ำซ้อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่มีอยู่แล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'แมลงบั่ว'ศัตรูข้าวชาวนาระบาด

19 Apr 2011

นครสวรรค์ - นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พบการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าวในหลายพื้นที่ แมลงบั่วมีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้น หนวดและขามีสีดำ เพศผู้มีลำตัวสีน้ำตาลปนเหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพศเมียส่วนท้องมีสีแดงส้มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่ม 3-4 ฟอง บริเวณใต้ใบข้าววางไข่ได้คราวละหลายร้อยฟอง ไข่รูปร่างคล้ายกล้วยหอมสีชมพูอ่อน ระยะไข่ 3-4 วัน ตัวหนอนคล้ายหนอนแมลงวันหัวท้ายเรียว สามารถขยายพันธุ์ได้ 6-7 ชั่วอายุ ทำความเสียหายได้มากที่สุด ลักษณะการทำลายพบตั้งแต่ระยะกล้าถึงแตกกอ

แหล่งข่าว: 


พิจิตรถกปัญหามะนาวราคาตก ปธ.ชมรมโวยนำเข้าจากกัมพูชา-เวียดนาม

18 Apr 2011

พิจิตร - นายมานพ อัศวอาชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าเรียกประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจำนวน 1,633 ราย พื้นที่ปลูกมะนาว 9,653 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนจากราคามะนาวภายในประเทศตกต่ำ เหตุเป็นเพราะมะนาวจากประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เข้ามาตีราคาตลาดมะนาวไทย โดยอ้างเหตุการค้าเสรีของกลุ่มอาเซียน โดยในที่ประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือว่า จะทำเรื่องขอร้องไปยังจังหวัดชายแดนให้เข้มงวดในการอนุญาตให้มะนาวของ กัมพูชาและเวียดนามเข้าประเทศ ให้เกษตรกรรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อมีพลังในการต่อสู้ทางการตลาด อีกทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันการค้าเสรี เน้นจุดเด่น รสชาติและกลิ่นหอมของมะนาวไ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจ้าสัว'ธนินท์ เจียรวนนท์' มองโอกาสในวิกฤตอาหารโลก

18 Apr 2011

รายงานพิเศษ

ท่ามกลางวิกฤตใดๆ ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ เช่นเดียวกับวิกฤตอาหารโลกที่กำลังลามไปทั่วทุกสารทิศ ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยและเกษตรกรไทยเช่นเดียวกัน

และในสายตาของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี. ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มองโอกาสท่ามกลางวิกฤตนี้อย่างไร และไทยจะฉกฉวยโอกาสนี้ได้หรือไม่

นี่คือมุมมองของเจ้าสัวธนินท์ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ยุคทองเกษตรกรไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุ้นครม.ไฟเขียว'แม่สอด'เขตศก.พิเศษ

18 Apr 2011

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เม.ย. จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องผลการศึกษาการกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ตามมติของที่ประชุมครม. เมื่อ 19 ต.ค.53 ที่เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และหลังจากนั้นคณะทำงานได้ประชุมหารือเรื่องแผนการดำเนินการ ขั้นตอน หรือแม้กระทั่งองค์กรที่จะมาบริหารพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยการเสนอเข้าครม.ครั้งนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย หาก ครม.อนุมัติให้จัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจแม่สอด กระทรวงฯจะเร่งดำเนินการทันทีภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 วงแหวน 5 ประตู

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด