ข่าวสดพ่อค้าจีนแสบปนข้าวหอมมะลิ

07 มิ.ย. 2553

นางสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโสและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยที่เป็นบริษัทจีนและเกาหลีในสหรัฐนิยมนำ เข้าข้าวปทุมธานีจากไทยในสัดส่วนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แทนการนำเข้าข้าวหอมมะลิทั้งหมด เนื่องจากมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิมาก แต่ยังมีป้ายสำแดงบนถุงบรรจุหีบห่อว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ และข้าวดังกล่าวจะนิยมขายไปยังศูนย์บริการอาหาร(Food Ser- vice) เช่น ร้านอาหาร ร้านของชำในย่านที่ผู้บริโภคมีรายได้ไม่สูง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดถึงคุณภาพข้าว ดังนั้นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิแท้จึงต้องการให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาข้าวหอมมะลิ ปลอมปน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอฟทีเอเกษตร

07 มิ.ย. 2553

ถุงแดง

ล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุนเอฟทีเอ) อนุมัติโครงการจัดทำศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบตามที่กรมการข้าวเสนอ วงเงิน 128 ล้านบาท

เพื่อจัดทำศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุรินทร์ นครสวรรค์ และอ่างทอง จังหวัดละ 1 ศูนย์ และให้ดูแลศูนย์ข้าวชุมชนในเครือข่ายจังหวัดละ 11 ศูนย์

เป็นการ นำร่องวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวลงตันละ 1,000 บาท จากต้นทุนในปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 6,000-7,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่มงบ2พันล.รื้อระบบปลูกข้าวใหม่

06 มิ.ย. 2553

แก้ภัยแล้งตัดวงจรแมลงระบาด-หวังเซฟงบรัฐ

แหล่งข่าว: 


สำรวจครัวเรือนไทย ความเหลื่อมล้ำรายได้ลด

05 มิ.ย. 2553

รายงานพิเศษ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี"52 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,903 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน (72%)

ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน (40.3%) จากการทำธุรกิจ (20.3%) และจากการทำการเกษตร (11.4%) และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ (10.2%) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย (1.6%) นอกจากนั้นยังมีรายได้ในรูปสวัสดิการ/สินค้าและบริการต่างๆ (14.5%)

แหล่งข่าว: 


เผยคนว่างงานลด ครึ่งล้านมุ่งทำเกษตร

03 มิ.ย. 2553

รายงานพิเศษ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรประจำเดือนมี.ค.53 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือผู้อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้น 53.28 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมทำงาน 38.29 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.68 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.17 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานมี 14.99 ล้านคน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์หวั่นไตรมาส3คนตกงานพุ่ง

01 มิ.ย. 2553

ชี้มนุษย์เงินเดือนรายได้หด-จี้ลดความเหลื่อมล้ำ

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้ที่ 12% มีผลให้รายได้ที่แท้จริงโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะภาวะเงินเฟ้อก็เพิ่มตามมาด้วย ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย ลดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยพิจารณาจากมีการกระจายของการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในชนบท ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่การกระจายรายได้ด้านอื่นๆ ยังคงมีน้อย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกไทยไปยุโรป

19 พ.ค. 2553

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

วิกฤตหนี้ในยุโรปดูเหมือน จะบรรเทาลงในระยะสั้นหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และกลุ่มยูโรให้เงินช่วยเหลือรวม 110 พันล้านยูโรแก่กรีซ

อีกทั้ง กลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ได้จัดตั้งกลไกสร้างเสถียรภาพแห่งยุโรปด้วยวงเงินมูลค่า 5 แสนล้านยูโร และเงินสมทบจาก

ไอเอ็มเอฟ อีก 2.5 แสนล้านยูโร เพื่อป้องกันปัญหาหนี้ในยุโรปที่อาจลุกลามจากกรีซไปประเทศยุโรปอื่นๆ

แต่ความกังวลของวิกฤตหนี้ยังคงมีอยู่ เนื่องจากหลายประเทศยุโรปมีฐานะการคลังอ่อนแอจากหนี้สาธารณะและการขาดดุลการ คลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้ใช้ยางในประเทศมากขึ้น

19 พ.ค. 2553

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ต้องเร่งส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตได้ภายในประเทศมากขึ้น จากปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศเพียง 13% เพราะนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมั่นคง ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างงานให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยได้อีกทางหนึ่ง จากปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศทั้งสิ้น 16.9 ล้านไร่ ผลผลิตยาง 3 ล้านตัน เก็บเป็นสต๊อก 3 แสนตัน แต่ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบมากถึง 86% ขณะที่มีการใช้ยางในประเทศเพียง 13% เท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวสวนยางอีสานเป๋าตุง

17 พ.ค. 2553

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อที่ยืนต้นไม่น้อยกว่า 2.79 ล้านไร่ ในจำนวนนี้มีเนื้อที่สามารถเปิดกรีดยางได้แล้วกว่า 5.7 แสนไร่ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวกระเตื้องขึ้นมาก ขณะเดียวกัน ยังสามารถดึงแรงงานคืนถิ่นและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นตามไปด้วย

แหล่งข่าว: 


เกษตรล้างบาง68เอกชนขายปุ๋ยเก๊ ลุยสอบสหกรณ์สกัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ห่วย

17 พ.ค. 2553

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้ 68 บริษัทเอกชน ทราบถึงผลวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยที่จำหน่ายให้กับสหกรณ์การ เกษตร 164 แห่ง ว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทั้ง 68 บริษัทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจำหน่ายปุ๋ยให้สหกรณ์ การเกษตรว่า มีปริมาณตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลและปริมาณไม่ตรงกันแสดงว่ามีขบวนการลักลอบปลอมปุ๋ยส่ง ขายให้กับ สหกรณ์ ซึ่งต้องหาวิธีตัดวงจรเครือข่ายปุ๋ยปลอมดังกล่าวโดยเร็ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด