ข่าวสด

 

เพิ่มโควตาประกันรายได้ มาร์คถก"กขช."วันนี้เอาใจเกษตรกร

18 ต.ค. 2552

ข่าวสด 18 ต.ค. 52 - นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) จะประชุม กขช.เพื่อประเมินโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปีในฤดูกาลผลิตปี 2552/2553 หลังจากรัฐบาลประกาศโครงการประกันรายได้ และเริ่มใช้มาตั้งวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อมาประเมินผลโครงการประกันราคารายได้เกษตรกร ทั้งนี้ จะมีการประเมินเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก หากตลาดตกต่ำมากก็จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อไม่ให้ข้าวเปลือกที่เกษตรกรที่ได้ เข้าร่วมโครงการประกันราคารายได้เกษตรกรไม่ให้ราคาต่ำเกินไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"WWF"สำรวจลุ่มน้ำโขง ตะลึงพบ163สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่

13 ต.ค. 2552

ข่าวสด 13 ต.ค. 52 - กองทุนสัตว์ป่าโลก หรือ "WWF" กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแถวหน้า เปิดเผยรายงานและภาพถ่าย "สัตว์และพืชสายพันธุ์ใหม่" 163 ชนิดที่ค้นพบในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งอนาคตอันใกล้เสี่ยง "สูญพันธุ์" ล้มหายตายจากไปจากพื้นที่ เพราะผลกระทบจากวิกฤตการณ์ "โลกร้อน!"

การค้นพบสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่ 163 ชนิดเกิดขึ้นหลังจากคณะนักวิทยา ศาสตร์ของ WWF ลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศวิทยาของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อปีพ.ศ.2551 อันประกอบไปด้วยไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และพื้นที่มณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดย "สิ่งมีชีวิต" ที่พบใหม่ทั้งหมดนั้น แยกเป็น

พืช 100 ชนิด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลวิจัยชี้สาร"แคปไซซิน"พริกขี้หนู ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

12 ต.ค. 2552

ข่าวสด 12 ต.ค. 52 - ผลวิจัยพบสารแคปไซซิน (Capsaicin) ในพริกขี้หนู ซึ่งทำให้เกิดความเผ็ดร้อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางยา ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

รศ. สุพีชา วิทยเลิศปัญญา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยเรื่อง "เภสัชจลนศาสตร์ของสารแคปไซซินในพริกขี้หนูสด และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี" เพื่อพิสูจน์สรรพคุณของสารแคปไซซินว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้หรือไม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"สังกะสี"ปัจจัยสำคัญ พัฒนาการสุขภาพเด็กไทย

12 ต.ค. 2552

ข่าวสด 12 ต.ค. 52 - นักโภชนาการชั้นนำเผยประเทศไทยยังมีปัญหาภาวะประชากรขาดแร่ธาตุสังกะสี หรือ "ซิงก์" (Zinc) พร้อมแนะวิธีเลือกบริโภคอาหารอุดมสังกะสีสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ ร่วมกับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ประกอบธุรกิจเหมืองและถลุงแร่สังกะสีรายใหญ่ของไทย จัดงานบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธาตุสังกะสีต่อภาวะโภชนาการของ เยาวชน ในหัวข้อ "Zinc for Life" (สังกะสีกับชีวิต) ณ ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

แหล่งข่าว: 


ชงร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม

09 ต.ค. 2552

ข่าวสด 9 ต.ค. 52 - นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ปัญหามาบตาพุดหลังจากศาลปกครองมีคำสั่งให้ชะลอ โครงการลงทุน 76 โครงการ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 8 ต.ค. มีมติใน 2 เรื่องคือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อครม.วันที่ 13 ต.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กก.สิทธิ์ชี้ประชาชนในพื้นที่รับกรรมมา20ปี

07 ต.ค. 2552

ข่าวสด 7 ต.ค. 52 - กกร.ชงนายกฯ5ทางสางมาบตาพุด

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า วันที่ 7 ต.ค. ในการหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมเสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหากรณีศาลปกครองมีคำสั่งระงับ 76 โครงการที่มาบตาพุด จ.ระยอง ประกอบด้วย 1.ภาครัฐควรหาข้อสรุปที่ชัดเจน กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองมีการตีความตามมาตรา 67 วรรค 2 ต่างกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ในแนวทางเดียวกัน 2.ให้นายกฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ว่ามีสิ่งใดต้องดำเนินการเพิ่ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯเต้นสั่งยื่นอุทธรณ์มาบตาพุด หวั่นเอกชนฟ้อง

06 ต.ค. 2552

ข่าวสด 1 ต.ค. 52 - นักลงทุนกระหน่ำถามกกร.หูชา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

ปัญหามาบตาพุด ใครจะแก้ได้...อย่างไร

06 ต.ค. 2552

รายงานพิเศษ
ข่าวสด 3 ต.ค. 52

หลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ชะลอโครงการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 76 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "ใครจะแก้ปัญหามาบตาพุดได้...อย่างไร"

โดย ใช้กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.52 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขตป็นเขตควบคุมมลพิษ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด