ข่าวสดราคายางพุ่งทุบสถิติทะลุ160บ.

17 ม.ค. 2554

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กล่าวว่า ได้รายงานแนวโน้มสถานการณ์ยางพาราในไตรมาสแรกปี ི ให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับทราบ ซึ่งแนวโน้มราคายางพาราส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปีนี้คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของปี ཱ โดยปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนให้ราคายางพาราทั้งในและต่างประเทศยังทรงตัวใน ระดับที่สูงประกอบด้วย แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงขยายตัว ทั้งนี้ ความต้องการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์คาดว่าจะยังคง เพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อคส.เล็งนำเข้าน้ำมันปาล์มขวดมาเลเซีย

17 ม.ค. 2554

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติมีมติให้อคส.เป็นผู้ดำเนิน การนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ จากประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย จำนวน 30,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.นี้ เพื่อ นำเข้ามาแทรกแซงและเสริมปริมาณน้ำมันปาล์มภายในประเทศให้มีการกระจายอย่าง เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนการบริโภคอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดังกล่าวจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ม.ค.นี้ คาดว่าน่าจะนำเข้าได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กลุ่มอนุรักษ์บ้านกรูดร่วมเกี่ยวข้าว ตุนเป็นเสบียง-ต้านโรงงานอุตฯในประจวบฯ

17 ม.ค. 2554

เกี่ยวข้าว - นางจินตนา แก้วขาว แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ร่วมกันเกี่ยวข้าวเกษตรอินทรีย์ ที่กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกไว้ เก็บเป็นเสบียงในการเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านโครงการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ฝันเพิ่มแชร์ตลาดส่งออกเออีซีเป็น30%

16 ม.ค. 2554

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีི กระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์การพัฒนาและขยายการค้าของไทยสู่ทั่วโลก โดยเน้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ให้ขยายสัดส่วนการส่งออกไทยกับอาเซียนจาก 20% เป็น 30% ของยอดรวมการส่งออกกับต่างประเทศของไทยในปีྲྀ ซึ่งในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา(ม.ค.-พ.ย.53) การส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียนเติบโต 39% หรือมีมูลค่า 40,638 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้มอบ 7 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อผลักดันส่งเสริมและพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน คือ1.การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการค้าการลงทุน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการและการลงทุน 2.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐใ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตือนฝืนส่งออกผักอียูเสี่ยงสูง

16 ม.ค. 2554

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการ เกษตร เปิดเผยว่า กรณีที่ประเทศไทยจำเป็นต้องหยุดส่งออกสินค้าพืชผัก 5 กลุ่มไปยังสหภาพยุโรป(อียู)ชั่วคราว ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า พริก มะระจีน มะระขี้นก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือขาว มะเขือขื่น และผักชีฝรั่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.54 เป็นต้นไป ก็เพื่อแสดงให้สหภาพยุโรปเห็นความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา สุขอนามัยพืชของไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมทั้งระบบเองซึ่งจะทำได้ง่ายและเป็นผลดีกว่าการ ปล่อยให้ส่งออกได้เป็นบางบริษัท ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่ไทยจะถูกสหภาพยุโรปจะออกกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้า พืชผักทั้ง 5 กลุ่ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่ม500ล้านบาท ผุดโรงงานนมผง

16 ม.ค. 2554

นาย สาธิต ปิติวรา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กล่าวถึงการสร้างโรงงานนมผงว่า สหกรณ์ได้ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่ปี' 30 ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีปัญหาเรื่องการตลาด สหกรณ์จึงได้สร้างโรงงานนม ยูเอชที ในปี' 40 นอกจากนี้ เมื่อปี' 13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริไว้ว่า ผู้เลี้ยงโคนมสามารถจะมีอาชีพที่ยั่งยืนได้จะต้องมีโรงงานนมผง ทำให้ทางสหกรณ์ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเป็นแห่งแรกที่สร้างโรงงานนมผง ขนาดน้ำนมดิบ 200 ตัน/วัน ซึ่งนำมาผลิตเป็นนมผงปริมาณ 20 ตัน/วัน โดยปีหนึ่งสามารถผลิตได้ 6,000-7,000 ตัน จากปกติที่นำเข้า 150,000 ต

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โวยรัฐให้ขึ้นน้ำมันปาล์ม เอื้อเถ้าแก่ภาคใต้-บี้หยุดไบโอดีเซล

16 ม.ค. 2554

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ระงับพืชไทยไปอียู

13 ม.ค. 2554

นาย ศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สหภาพยุโรป (อียู) ได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการออกมาตรการระงับการนำเข้าพืชผักไทยที่พบปัญหาศัตรูพืชกักกันติดไป กับสินค้าจำนวนมาก และไม่ลดลงตั้งแต่ปี཭ จำนวน 16 ชนิด 5 กลุ่ม อาทิ กะเพรา โหระพา ยี่หร่า มะเขือ มะระ พริกหยวก ผักชีฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเดินทางไปเจรจากับอียู เพื่อขอผ่อนผันมาตร การห้ามนำเข้าพืชผักจากไทย ซึ่งอียูได้ปฏิเสธ แต่ไม่ขัดข้องหากไทยจะขอหยุดการส่งออกสินค้าชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงตัดสินใจระงับการส่งออกพืชผักดังกล่าวตั้งแต่วันที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แม่บ้านจ๊ากน้ำมันถั่วเหลืองเข้าคิวขอขึ้นราคา

13 ม.ค. 2554

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมมนตรี เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้า ว่าได้สั่งให้นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) ไปช่วยดูลู่ทางอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งติดตามราคาสินค้าอื่นๆ ด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงครม.แก้มาบตาพุด15โครงการ

10 ม.ค. 2554

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันที่ 11 ม.ค. นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดเพิ่มเติม 15 โครงการ วงเงิน 255.72 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง โดยให้ใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับ 15 โครงการที่เสนอครั้งนี้เป็นการเสนอขอเพิ่มเติมจากที่ครม.เคยอนุมัติโครงการ เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาของมาบตาพุดไปแล้วจำนวน 8 โครงการ วงเงิน 908 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด