ข่าวสดพรทิวาเต้นสั่งสอบด่วนหวั่นเละแบบปาล์ม พ่อค้าแสบขายถั่วเหลืองทำบี100

03 Feb 2011

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์อีก 1.2 แสนตัน คาดว่าปริมาณจะเพียงพอต่อความต้องการ แต่หากพบมีการกักตุนจะต้องถูกดำเนินคดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวนำเข้าน้ำมันปาล์ม1.2แสนตัน เอาใจผู้ผลิตบะหมี่-นมข้นหวาน-ไก่ต้มสุกส่งออก

02 Feb 2011

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงพาณิชย์นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์อีก 1.2 แสนตัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.54 คาดว่าจะเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โดยคณะกรรมการจะติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในทุก 15 วัน และหากมีปัญหาเร่งด่วนพร้อมที่จะเรียกประชุมเปลี่ยนแปลงนโยบายทันที เพื่อไม่ให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพราะนอกจากน้ำมันปาล์มจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังจำเป็นต่ออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกจำนวนมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เงินเฟ้อม.ค.พุ่ง3.03%ดันข้าวแกงแพง

02 Feb 2011

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อประจำเดือนม.ค.54 ว่า มีค่าเท่ากับ 109.51 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าคือธ.ค.53 ในอัตรา 0.54% ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นมากจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอัตราเงิน เฟ้ออยู่ที่ 0.16% และหากเทียบกับเดือนม.ค.53 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 3.03%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไร่สับปะรดสามร้อยยอดเจอแล้ง ร้องภาครัฐเข้ามาช่วย-ประกาศพท.ภัยพิบัติ

31 Jan 2011

แล้งจัด - ชาวไร่สับปะรดพื้นที่บ้านหนองเป่าปี่ ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ร้อง ขอให้รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งเนื่องจากปีนี้ฝนแล้งและ ทิ้งช่วงมานาน ทำให้สับปะรดที่ปลูกไว้แห้งตาย

แหล่งข่าว: 


ซีพีเอฟโอดแบกรับต้นทุนหลังแอ่น

31 Jan 2011

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จากภาวะราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของซีพีเอฟปรับเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งประเมินแล้วว่าต้นทุนในปีนี้น่าจะมีโอกาสเพิ่ม 8-10% และเป็นต้นทุนที่ต้องแบกภาระเพิ่มไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลขอร้องให้ตรึงราคา และบริษัทพยายามตรึงราคาให้ได้นานที่สุด โดยเฉพาะล่าสุดทางรัฐบาลให้ซีพีตรึงราคาไข่ไก่ไว้ ซึ่งซีพีได้ดำเนินการตาม แต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเกษตรกรรายย่อยมากกว่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เสนอแก้ระเบียบตัดหนี้เกษตรกร

31 Jan 2011

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการตัดหนี้ 50% กับลูกหนี้เกษตรกร เนื่องจากระเบียบของธ.ก.ส.ไม่สามารถดำเนินการได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขระเบียบของธ.ก.ส. และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 ก.พ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หอการค้าโลกแนะไทยลดเสี่ยง

30 Jan 2011

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายการค้าไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นขยายการส่งออกไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมทั้งการขยายธุรกิจออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทำให้ยอดการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีཱ อัตราการส่งออกของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 6,000 ล้านบาท ส่วนการนำเข้ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 30% คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 5,800 ล้านบาท ซึ่งในการทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้น การทำสัญญาการค้าระหว่างกันเป็นประเด็นที่สำคัญมาก หากมีการกำหนดบทบาทของผู้ซื้อและผู้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รื้อโครงสร้างเกษตร-ดันไทยส่งออกไก่อันดับ1 ธีระฟุ้งผลงาน2ปีเพียบ10เรื่องใหญ่

30 Jan 2011

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรที่สนองนโยบายของรัฐบาลตามแนว นโยบายรัฐบาล ทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายเศรษฐกิจในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1.สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ ได้อบรมความรู้เกษตรกรให้ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจำนวน 2,345 ศูนย์ เกษตรกรจำนวน 156,200 ราย ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 367 ศูนย์ 2.การขยายพื้นที่ชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการก

แหล่งข่าว: 


แนะเกษตรอบรมระบบจีเอพีส่งออก

30 Jan 2011

นครปฐม - ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มก.วิทยาเขตกำแพงแสน เผยถึงปัญหาพืชผัก 16 ชนิด ถูกระงับการส่งออกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ว่า แมลงศัตรูพืชที่พบในพืชผักส่วนมากเป็นเพลี้ยไฟ อาจพบเป็นตัวหรือเป็นไข่ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ที่ใช้เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ สองปัญหานี้เป็นเรื่องที่นักวิชาการเกษตรทราบและหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอด โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการรับรองระบบคุณภาพให้แก่หน่วยรับรองเอกชนเพื่อขยายและส่ง ผ่านกระบวนการรับรองของ GAP เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานเอกชนที่เป็นสากล นอกจา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วัตถุดิบเลี้ยงสัตว์พุ่ง15-45%-ชงรัฐหั่นภาษีนำเข้า ธุรกิจแหยงวิกฤตอาหารราคาแพง

28 Jan 2011

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร และกรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนา "อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์จะถึงทางตันหรือไม่" ถึงแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปีนี้ ว่า จะเพิ่มขึ้นถึง 15-45% เนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้สต๊อกของโลกลดลง ขณะที่ประเทศต่างๆ มีความจำเป็นต้องนำเข้ามากขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มขึ้นไปสูงถึงบาร์เรลละ 100 เหรียญสหรัฐ ทำให้มีการนำพืชไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพด ราคาขณะนี้ขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 8-9 บาท จากเดิมเคยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7 บาท มันสำปะหลัง กิโลกรัมละ 3.50 บาท ถั่วเหลือง กิโลกรัมละ 15 บาท และกากถั่วเหลื

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด