ข่าวสดธ.ก.ส.ผุดกองทุนประกันพืชผล ซีพีสอนมวยรัฐขายข้าว

27 ก.ย. 2553

นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือซีพี เปิดเผยว่า สต๊อกข้าวของไทยที่แต่ละปีมีจำนวนมาก ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ หากรัฐบาลมีวิธีการจัดการที่ดี โดยรัฐบาลควรเร่งติดต่อกับ 3 ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก พร้อมๆ กันคือ เวียดนาม อินเดีย และจีน เพื่อร่วมกันจัดระบบการบริหารจัดการข้าวในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ ของโลกภายใต้ระบบเดียวกัน หลังจากนั้นให้กำหนดราคากลางของการขายข้าวแต่ละประเภท เพื่อให้ประเทศที่มีข้าวปริมาณน้อยได้ขายก่อน ส่วนประเทศที่มีปริมาณมากให้ชะลอไว้ขายในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีกับไทยที่จะสามารถเลือกขายตลาดข้าวพรีเมียมได

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ผู้นำเข้าต่างชาติ'หนีซบอกจีน-ญวน บาทแข็งทำของไทยแพงขึ้น15%-ยอดซื้อข้าว-ผลไม้วูบ

26 ก.ย. 2553

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยจากกรณีค่าเงินบาทแข็งค่าว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก(ทูตพาณิชย์)ได้ทยอยส่งผลกระทบ ด้านการส่งออกสินค้าไทยในแต่ละประเทศมาแล้ว โดยมีผลกระทบที่แตกต่างกันซึ่งเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ต้นทุนและค่า ใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้ราคาขายของสินค้าไทยสูงขึ้นเป็นอุป สรรคต่อการแข่งขันด้านราคา โดยขณะนี้กรมอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกมาตรการ ช่วยเหลือ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย(เอสเอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นไทยเสียออร์เดอร์ข้าว

23 ก.ย. 2553

นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐ กล่าวถึงผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่าต่อการนําเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาต่อไทย ว่า ผู้นําเข้ารายใหญ่จะให้ความสำคัญต่อความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน สกุลสําคัญๆ ไปพร้อมๆ กันกับค่าเงินยูโร หรือเงินเยน จึงจะส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า หากในระยะยาวปัญหาในเรื่องค่าเงินแข็งค่าของเงินบาทไม่คลี่คลาย ผู้นําเข้าจะหันไปนําเข้าสินค้าจากแหล่งอื่นที่มีความพร้อม เช่น จีน หรือเวียดนาม มาทดแทนสินค้าไทย ขณะที่สินค้าข้าวมีแนวโน้มหันไปซื้อข้าวจัสมินไรซ์จากคู่แข่งขันของไทยแทน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุมผักไทย

23 ก.ย. 2553

คอลัมน์ ถุงแดง

ปัญหาผู้ประกอบการบางรายไม่ซื่อสัตย์ แอบส่งตัวอย่างสินค้าผักมาตรวจสอบไม่ตรงกับชิปเมนต์ที่ส่งออก ทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างในสินค้าเกษตร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กรมวิชาการเกษตร ได้พยายามป้องกันแก้ไขมาโดยตลอด

ล่าสุด กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าผักสด ก่อนที่จะส่งออกไปสหภาพยุโรป (อียู) เข้มงวดมากขึ้น โดยใช้ระบบสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รายงานให้อียูทราบแล้วว่า ไทยใช้มาตรการนี้ควบคุมคุณภาพสินค้าผัก 3 ชนิด คือ ถั่วฝักยาว มะเขือ และพืชตระกูลกะหล่ำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.หวั่นฮั้วประกันรายได้-ดิ้นอุดช่องโหว่

23 ก.ย. 2553

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามโครงการประกัน รายได้เกษตรกรปีการผลิต 53/54 ว่า โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลในปี"53 มีความสับสนเกิดขึ้นในหลายด้าน ต้องมีการแก้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง 20 มติ เพื่อให้โครงการประกันรายได้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งยังถูกต่อต้านจากผู้ที่เสียประโยชน์ไม่อยากให้โครงการเกิดขึ้น เช่น นักการเมืองไปปล่อยข่าวไม่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระบุว่ารัฐบาลหลอกลวง เข้าโครงการแล้วไม่ได้ประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้งพวกโรงสีบางกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังอยากให้กลับไปใช้โครงกา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรไทยสดใสในรัสเซีย

21 ก.ย. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของรัสเซียหนาวเย็นทำให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารไม่ เพียงพอต่อความต้องการบริโภค รัสเซียจึงเป็นผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่ของโลก มีประชากร 142 ล้านคน มีระดับรายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์สูงราว 8,693 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี (รายงานโดย World Economic Outlook Database, April 2010, IMF)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้ไทยรับมือตลาดข้าวโลกแข่งดุ

20 ก.ย. 2553

นาง นารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ราคาข้าวนาปี"53/54 ที่เกษตรกรขายได้ คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับปี"52/53 โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 13,572 บาท/ตันข้าวเปลือก ข้าวเปลือก 5% อยู่ที่ตันละ 8,472 บาท และข้าวนาปรังความชื้น 14-15% ราคา 8,252 บาท/ตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ ในปี"53/54 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโลกประมาณ 459.167 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.74% ในขณะที่ปริมาณข้าวทั้งหมดคาดว่าจะมีปริมาณการค้าในตลาดโลกรวม 31.325 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยไทยเป็นผู้ส่งออกมากที่สุด 9 ล้านตันข้าวสาร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

ทูน่ากระป๋องส่งออกรุ่ง

17 ก.ย. 2553

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ไทย ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งปี"52 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกในสัดส่วน 49.1% และ 43.2% ของการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งทั่วโลก

ส่วนด้านวัตถุดิบไทยยังจำเป็นต้องนำเข้าปลาทูน่ามากกว่า 80% ของความต้องการใช้ในประเทศ โดยมีปริมาณการนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งถึง 97.6% และปลาทูน่าสด/แช่เย็น 0.8% ของปริมาณการนำเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวตั้งสถาบันยางดันราคา

16 ก.ย. 2553

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาแห่งที่ 7 ของประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาง พาราของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ยางพารายังไม่เต็มประสิทธิภาพเห็น ได้จากผลผลิตยางพาราทั้งประเทศมีมากถึงปีละ 3.16 ล้านตันต่อปี แต่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยางในประเทศเพียง 12% หรือคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่อีก 88% ได้ส่งออกเป็นวัตถุดิบคือน้ำยางพารา และมีมูลค่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด