ข่าวสดพาณิชย์ตั้งรับคุมสินค้าขึ้นตามค่าแรง 'เจ๊วา'เต้นเบรกข้าวถุง-ปาล์มขวดจ่อโขกราคา

15 ธ.ค. 2553

นาง พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รายงานผลกระทบต้นทุนราคาสินค้าจากกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวัน ละ 8-17 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.54 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. รับทราบ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ และสินค้าทั่วไป เช่น ชุดนักเรียน และสินค้าเกษตร ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ต้องติดตามข้อสรุปจากการหารือกับภาคเอกชน เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงในสัปดาห์หน้าให้มีความชัดเจน หลังจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมาระบุว่า การขึ้นค่าแรงส่งผลให้ต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

14 ธ.ค. 2553

นครราชสีมา - นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (มทส.) เปิดเผยว่า มทส.

แหล่งข่าว: 


สภาเกษตรกร 4 ภาค

14 ธ.ค. 2553

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธาน พิธีเปิดสัมมนาแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินการจัดตั้งสภา เกษตรกรจังหวัด ว่า พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง โดยสภาเกษตรกรจะเป็นตัวแทนเกษตรกรสะท้อนปัญหาต่างๆ เสนอรัฐบาลโดยตรง ซึ่งงานสัมมนาจะจัดขึ้น 4 ครั้ง รวม 4 ภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-13 ธ.ค. กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 ธ.ค. จ.ขอนแก่น วันที่ 16-17 ธ.ค. และ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

กวางโจวนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ พ่อค้าข้าวจีนมาถึงศรีสะเกษ-ดูแหล่งผลิต

13 ธ.ค. 2553

ศรีสะเกษ - นางอุไร สุวรรณวงศ์ กงสุลฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนักธุรกิจชาวจีน เป็นบริษัทนำเข้าข้าวสาร เดินทางมาเยี่ยมชมการค้าข้าวหอมมะลิ 105 ที่จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์ และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการค้าร่วมกันระหว่างกลุ่มสหกรณ์การเกษตรกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และนักธุรกิจค้าข้าวจากนครกวางโจว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.รุกตลาดข้าว ในฮ่องกง-มาเก๊า

13 ธ.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.53 ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยไปเยือนฮ่องกง-มาเก๊า ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการประสานงานผ่านสมาคมผู้ค้าข้าว ฮ่องกง 3 สมาคม ได้แก่ The Rice Merchants Association of Hong Kong, Hong Kong Rice Suppliers Association Ltd., และ Hong Kong Rice Importers & Exports และสมาคมนักธุรกิจไทย-มาเก๊า โดยใช้แนวทางประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและ กำลังซื้อสูง คือ ภัตตาคารชั้นนำในฮ่องกงและมาเก๊า และผู้บริโภคระดับสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลกระทบภัยแล้ง ราคามะพร้าวแพง

12 ธ.ค. 2553

ประจวบฯ - นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาราคามะพร้าวที่แพงขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเพราะว่าเกิดผลกระทบจากภัยแล้งและศัตรูพืชเข้ามาทำลายจนเสียหาย เพราะ จ.ประจวบฯ มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว ถึง 450,000 ไร่เศษ แต่ก็ถูกศัตรูพืชเข้ามาทำลายเกือบแสนไร่ ประกอบกับในปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภัยแล้งเข้ามากระทบอย่างหนัก จนทำให้เกิดมีปัญหาดังกล่าว

แหล่งข่าว: 


'บ้านดง'ไม่อนุญาตที่ทิ้งมูลดิน'กฟผ.' กระทบสิ่งแวดล้อม-730 ครัวเรือนเดือดร้อน

11 ธ.ค. 2553

ลำปาง - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 มีระเบียบวาระสำคัญ คือการพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นที่เททิ้งมูลดินทรายของ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ทำหนังสือลงวันที่ 9 พ.ย.ขอให้อบต.บ้านดง ให้ความเห็นชอบต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ ท้องที่ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมเนื้อที่ 3 แปลง จำนวนกว่า 11,416 ไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูแสบยืดเวลานำเข้าไก่ไทย-จี้คุมเข้มผัก

11 ธ.ค. 2553

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ ได้มีมติขยายเวลาการระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.55 จากกำหนดเดิมคือวันที่ 31 ธ.ค.53 โดยให้เหตุผลว่า ขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มประเทศที่สาม แต่สินค้าไก่สุกยังคงนำเข้าได้ตามปกติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลผวาแล้ง-ให้ทำนาปรังรอบเดียว

10 ธ.ค. 2553

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ถึงแนวทางการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/54 ของกรมชล ประทาน ว่าปริมาณน้ำในปี 2554 คาดว่าจะอยู่ที่จำนวน 55,101 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้อยกว่าปริมาณน้ำปี 2553 อยู่ที่จำนวน 58,057 ล้านลบ.ม. แต่เชื่อว่าจะเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของประเทศ เบื้องต้นกรมชลฯ ได้จัดสรรน้ำที่ใช้การได้ไว้ จำนวน 20,144 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม 259 ล้านลบ.ม. ด้านการเกษตร 12,672 ลบ.ม. ด้านอุปโภค-บริโภค 1,882 ลบ.ม. และระบบนิเวศ และอื่นๆ 5,311 ล้านลบ.ม.

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด