ข่าวสดส่งออกฝ่าปัจจัยลบ

28 Jul 2011

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

การส่งออกของไทยยังคงสะท้อนภาพที่แข็งแกร่ง แม้ว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกในเดือนมิ.ย.54 ชะลอตัวลงจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน แต่ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ทุกสถาบัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผวาจำนำฉุดส่งออกข้าวปีหน้าสูญ7หมื่นล.

28 Jul 2011

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการประกาศนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของพรรคเพื่อไทย โดยจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ว่า จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันส่งออกของข้าวไทย เนื่องจากจะทำให้ราคาข้าวสารเจ้าส่งออกไทยขยับราคาจากตันละ 500 เหรียญสหรัฐ เป็น 830-840 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิขยับจากตันละ 1,060 เหรียญสหรัฐ เป็นตันละ 1,400 เหรียญสหรัฐ มีราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ที่ตันละ 665 เหรียญสหรัฐ ถูกกว่าข้าวไทยถึงตันละ 395 เหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯจี้รับมือวิกฤตราคาอาหารโลก

27 Jul 2011

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาอาหารโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีความกังวลว่าโลกจะขาดแคลนอาหาร ทางองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และธนาคารโลก จึงได้เสนอให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (จี 20) รวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ควรยุติการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Grow energy) มีความเห็นแย้งว่า การที่ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดน้อยลง อันเกิดจากปัญหาปริมาณฝน และความแห้งแล้งมากกว่าปัจจัยอื่น

แหล่งข่าว: 


โครงการรับประกันภัยข้าวส่อเค้าล่ม คลังยืดเวลาอีก1เดือน-ดึงชาวนาร่วมให้ได้ล้านไร่

25 Jul 2011

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการรับประกันภัยข้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ตอนนี้เกิดปัญหามีชาวนาเข้ามาทำประกันภัยน้อยมาก ซึ่งคลังต้องเข้าไปดูปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด โดยจะต้องหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้

นายประกิต เชวงนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า สาเหตุที่ชาวนามาทำประกันภัยข้าวน้อยเพราะโครงการนี้เริ่มช้าไป ควรจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี คือเดือน ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ชาวนาได้กู้เงินไปเพาะปลูกเต็มวงเงินหมดแล้ว ทำให้ไม่ได้ลดดอกเบี้ย เลยไม่สนใจที่จะทำประกันภัย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลฯสกัดนายทุนกว้านซื้อที่ดิน ปรับกฎครอบคลุมพื้นที่เกษตร-คันคูน้ำมากขึ้น

24 Jul 2011

กรมชลประทาน - นายจรัญ ภูขาว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวถึงการเข้ามาถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรจากทุนต่างชาติหรือทุนไทยว่า เป็นเรื่องน่าห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่รัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเองก็คำนึงถึงประเด็นนี้ เพราะพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ที่มีระบบคันคูน้ำเข้าถึงต่างก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปในขณะนี้ กรมชลประทานกำลังดำเนินการแก้ไขควบรวมกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 กับ พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 โดยจะกำหนดให้มีแนวทางคุ้มครองพื้นที่การเกษต

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กีดกันการค้า

23 Jul 2011

ถุงแดง

ท่ามกลางกระแสการเปิดการค้าเสรีต่างๆ ซึ่งจะทำให้แต่ละประเทศต้องลดภาษีลงจนเป็น 0% เพื่อให้การค้าขายระหว่างกันไม่ติดอุปสรรคเรื่องภาษี

แต่ปรากฏว่าทุกประเทศในโลกกลับออกกฎระเบียบเพื่อเป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้ากันมากขึ้น เพราะต้องปกป้องอุตสาหกรรม และคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศของตนเอง เพื่อลดการขาดดุลทางการค้า และป้องกันการก่อการร้าย มาตรการที่คู่ค้านำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร (ฟู้ด เซฟตี้)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เสรีแรงงานอาเซียน

23 Jul 2011

น.ส.สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ ทีดีอาร์ไอ

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนจะมีผลเป็นทางการในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยอาเซียนมีกลไกข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) เป็นคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน แต่ยังคงต้องดำเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนาจ๊ากปุ๋ยพุ่งพรวด-ข้าวถุงแพงแน่

23 Jul 2011

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างมากภายในช่วง 1 สัปดาห์ โดยในเขตภาคกลาง ปุ๋ยยูเรียน้ำหนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม (ก.ก.) ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 650 บาท เป็นกระสอบละ 850 บาท ซึ่งเมื่อสอบถามจากหน้าร้านค้าได้รับคำตอบว่าเป็นการปรับขึ้นราคาตามที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยแจ้งราคาใหม่มา โดยไม่ได้ระบุสาเหตุอื่น จนขณะนี้ทั้งร้านค้าปุ๋ยและชาวนาต่างได้รับความเดือดร้อนไปตามๆ กัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุ้นฝีมือรัฐบาลใหม่ดันยอดทั้งปีทะลักเป้า เจ๊วาปลื้มส่งออก6เดือนพุ่ง23%

22 Jul 2011

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการ ส่งออกเดือนมิ.ย.54 ว่ามีมูลค่าส่งออก 21,074.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,806.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.1% คิดเป็นเกินดุลการค้า 1,268.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญเพิ่มขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรการส่งออกขยายตัวสูงถึง 48.9% สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ขยายตัว 50.6% ยางพารา 48.5% และสินค้าอาหารขยายตัว 50.5% สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญขยายตัว 6.1% ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ขยายตัว 148.8% เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัว 28.3% ผลิตภัณฑ์ยาง 32.3% อัญมณีและเครื่องประดับ 20.8% เครื่องเดินทา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เครดิตสหรัฐกับศก.โลก

22 Jul 2011

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูน์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

แม้ว่าประธานาธิบดี บารัก โอบามาและสมาชิกสภานิติบัญญัติสังกัดพรรครีพับลิกัน จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายในขั้นตอนประนี ประนอมเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผน การลดยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ เพื่อแลกการขยับเพดานหนี้ขึ้นจากระดับ 14.3 ล้านล้านดอลลาร์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด