ข่าวสดชาวสวนแห่ปลูกยาง-ปาล์มหลังราคาพุ่ง โค่นทิ้งเงาะ-ทุเรียนผลผลิตลด

19 ธ.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ ไทย ปี53-57 โดยในปีི มีหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ ไว้เป็นเงิน 205.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการผลิต 97.44 ล้านบาท กลยุทธ์พัฒนาตลาดภายในประเทศ 80.01 ล้านบาท กลยุทธ์พัฒนาตลาดส่งออก 27.80 ล้านบาท ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี52 ในช่วงแรกของการเพาะปลูก พบว่าทุเรียนมีพื้นที่ยืนต้นลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีราคาดีกว่า แทน โดยขณะนี้ทุเรียนอยู่ในช่วงออกดอกแล้วประมาณ 34% คาดว่าจะสามารถเก็บเก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์เต้นลงดาบ5ผู้ผลิตปาล์มฮั้วตุนสต๊อก ชาวบ้านอ่วมสินค้าจ่อขึ้นราคาปีใหม่

18 ธ.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนและมีราคาแพง ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ 5 ราย ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาด 60-70% อาจจะมีการฮั้วกันไม่นำน้ำมันปาล์มออกมาจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อรอนำออกจำหน่ายช่วงหลังอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาแล้ว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำมันปาล์มมีราคาแพงและขาดแคลน ดังนั้นจึงสั่งการให้กรมการค้าภายในกลับไปพิจารณาข้อกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ในประเด็นการผูกขาดทางการค้าและการฮั้วกัน ปั่นราคาสินค้า หากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หอมมะลิจุกโดนชิงตลาดฮ่องกง

15 ธ.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการหารือกับสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง 3 สมาคม รวมถึงสมาคมนักธุรกิจไทย-มาเก๊า ว่า เห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันประกอบด้วยตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อตั้งเป้าหมายและวางแผนการขายข้าวในตลาดฮ่องกง โดยจะประชุมร่วมกันอีกครั้งที่ไทยในเดือนม.ค.54 ฮ่องกงถือเป็นตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทย และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 แต่ช่วงหลังๆ ถูกข้าวหอมเวียดนามและจีนแย่งตลาดไปมาก โดยมีการลอกเลียนบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์คล้ายข้าวหอมไทย และขายถูกกว่า 20% ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยมายังฮ่องกง ลดลงมากในปีนี้ จากปีก่อนส่งออกได้ 2-3 แสนตัน เหลือเพียง 1.7 แสนตัน

แหล่งข่าว: 


พาณิชย์ตั้งรับคุมสินค้าขึ้นตามค่าแรง 'เจ๊วา'เต้นเบรกข้าวถุง-ปาล์มขวดจ่อโขกราคา

15 ธ.ค. 2553

นาง พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รายงานผลกระทบต้นทุนราคาสินค้าจากกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวัน ละ 8-17 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.54 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. รับทราบ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ และสินค้าทั่วไป เช่น ชุดนักเรียน และสินค้าเกษตร ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ต้องติดตามข้อสรุปจากการหารือกับภาคเอกชน เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงในสัปดาห์หน้าให้มีความชัดเจน หลังจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมาระบุว่า การขึ้นค่าแรงส่งผลให้ต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

14 ธ.ค. 2553

นครราชสีมา - นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (มทส.) เปิดเผยว่า มทส.

แหล่งข่าว: 


สภาเกษตรกร 4 ภาค

14 ธ.ค. 2553

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธาน พิธีเปิดสัมมนาแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินการจัดตั้งสภา เกษตรกรจังหวัด ว่า พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง โดยสภาเกษตรกรจะเป็นตัวแทนเกษตรกรสะท้อนปัญหาต่างๆ เสนอรัฐบาลโดยตรง ซึ่งงานสัมมนาจะจัดขึ้น 4 ครั้ง รวม 4 ภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-13 ธ.ค. กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 ธ.ค. จ.ขอนแก่น วันที่ 16-17 ธ.ค. และ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

กวางโจวนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ พ่อค้าข้าวจีนมาถึงศรีสะเกษ-ดูแหล่งผลิต

13 ธ.ค. 2553

ศรีสะเกษ - นางอุไร สุวรรณวงศ์ กงสุลฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนักธุรกิจชาวจีน เป็นบริษัทนำเข้าข้าวสาร เดินทางมาเยี่ยมชมการค้าข้าวหอมมะลิ 105 ที่จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์ และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการค้าร่วมกันระหว่างกลุ่มสหกรณ์การเกษตรกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และนักธุรกิจค้าข้าวจากนครกวางโจว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.รุกตลาดข้าว ในฮ่องกง-มาเก๊า

13 ธ.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.53 ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยไปเยือนฮ่องกง-มาเก๊า ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการประสานงานผ่านสมาคมผู้ค้าข้าว ฮ่องกง 3 สมาคม ได้แก่ The Rice Merchants Association of Hong Kong, Hong Kong Rice Suppliers Association Ltd., และ Hong Kong Rice Importers & Exports และสมาคมนักธุรกิจไทย-มาเก๊า โดยใช้แนวทางประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและ กำลังซื้อสูง คือ ภัตตาคารชั้นนำในฮ่องกงและมาเก๊า และผู้บริโภคระดับสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลกระทบภัยแล้ง ราคามะพร้าวแพง

12 ธ.ค. 2553

ประจวบฯ - นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาราคามะพร้าวที่แพงขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเพราะว่าเกิดผลกระทบจากภัยแล้งและศัตรูพืชเข้ามาทำลายจนเสียหาย เพราะ จ.ประจวบฯ มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว ถึง 450,000 ไร่เศษ แต่ก็ถูกศัตรูพืชเข้ามาทำลายเกือบแสนไร่ ประกอบกับในปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภัยแล้งเข้ามากระทบอย่างหนัก จนทำให้เกิดมีปัญหาดังกล่าว

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด