ข่าวสดพลังงานมึนไบโอดีเซลป่วน

25 Mar 2011

น.พ.วรรณ รัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ให้กระทรวงพลังงานไปปรับสูตรขายไบโอดีเซลจากดีเซลบี 2 เป็นดีเซลบี 3 หรือ ดีเซลบี 5 ให้มีผล 1 เม.ย.นี้ว่า พร้อมที่จะดำเนินการหากปริมาณน้ำมันปาล์มมีเพียงพอและไม่กระทบการบริโภค

ด้านนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเริ่มคลี่คลายแล้ว หากรัฐให้ใช้บี 3 คาดว่าจะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า 11,000 ตัน/เดือน และหากผลิตบี 5 ต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ตัน/เดือน ขณะที่ตอนนี้มีสต๊อกกว่า 100,000 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรมีความสุขเพิ่ม

25 Mar 2011

นาย อภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาด้านความผาสุกในปี"53 พบว่า ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ที่บ่งชี้ภาพรวม มีค่า 79.93% เพิ่มขึ้นจากปี "52 ซึ่งอยู่ที่ 79.46 แสดงว่าเกษตรกรไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้โดยตรง ทั้งนี้ สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง ดอกเบี้ยพุ่ง-บาทผันผวน

25 Mar 2011

รายงานพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดสัมมนา "ค่าเงินบาทหรือดอกเบี้ย Impact ใดแรงกว่ากัน?" ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

โดยนายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท" ว่า หากมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ในเชิงเปรียบเทียบจะเห็นว่า เศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าแรง กดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทที่เริ่มผ่อนคลายลง ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศลิเบีย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ลุยบีบอุตฯลดราคาน้ำตาล "เทือก"จ่อเบรกชดเชยโรงกลั่น-สั่งปรับสูตรบี2

24 Mar 2011

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่า สิ้นเดือนมี.ค.นี้ สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะเพิ่มขึ้นและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จะไม่มีการขาดแคลนน้ำมันปาล์มอีกแล้ว จึงมีมติทบทวนมาตรการให้โรงกลั่นซื้อน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ 4 หมื่นตัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริโภค โดยได้รับการชดเชยส่วนต่างไม่เกิน 9.5 บาท/ลิตร ซึ่งให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับผู้เกี่ยวข้องและสรุปให้ที่ประชุมในวันที่ 30 มี.ค.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกกุ้งจุกมะกันยืดเอดี

23 Mar 2011

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.54 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ ได้ลงคะแนนเสียง 5 ต่อ 1 ให้ต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากจีน เวียดนาม อินเดีย บราซิล และไทย ต่อไปอีก 5 ปี ถึงปี"58 โดยให้เหตุผลว่าหากยกเลิกมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความเสียหายฟื้นคืนมาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลขั้นสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ที่ประกาศผลการทบทวนเอดีเมื่อวันที่ 14 พ.ค.53 โดยตัดสินว่าหากยกเลิกมาตรการเอดีจะทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวไทยส่งออกญี่ปุ่นรุ่ง

22 Mar 2011

นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคม โรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ภายหลังจากประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุสึนามิถล่ม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเสียหายไปมากด้วยเช่นกัน อีกทั้งรัฐบาลไทยส่งข้าวไปช่วยกว่า 1 หมื่นตัน และที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้สั่งนำเข้าข้าวจากไทยเป็นประเทศหลักครั้งละมากๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% ดังนั้น เป็นโอกาสดีของไทย และเกษตรกรชาวนาไทยที่จะขายข้าวดีมีคุณภาพได้ราคา โดยญี่ปุ่นเตรียมจะสั่งนำเข้าข้าวจากไทยไปสำรองเก็บไว้ในสต๊อกมากขึ้นกว่า เดิมเพื่อป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศของญี่ปุ่นจนกว่าจะฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะ ปกติ อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมโรงสีข้าวไทยขอให้รัฐบาลไทยจัดส่งข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กล้วยไม้แบกต้นทุนส่งออกอ่วม

22 Mar 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลกระทบของสินค้าเกษตรที่จะส่งไปญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มแรก ได้แก่ 1.กลุ่มอาหาร คงไม่มีผลกระทบ และญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องบริโภค อาทิ ไก่ปรุงสำเร็จรูป สุกรปรุงสำเร็จ 2.กลุ่มที่มีผลกระทบ ได้แก่ กล้วยไม้ เพราะไม่ใช่สินค้าจำเป็น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"มาร์ค"ผวารังสียุ่น-สั่งเฝ้าระวังเข้ม ท่องเที่ยวสูญ5พันล.-12อุตฯอ่วม-จับตาเงินออก

22 Mar 2011

นาย ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น ซึ่งนายกฯ สั่งให้เฝ้าระวังปัญหาการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 3 ด้านทั้งอากาศ อาหาร และคน โดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาตั้งเครื่องตรวจสภาพอากาศ 8 จุดทั่วประเทศ รวมถึงให้องค์การอาหารและยา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุ่มตรวจสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ นำเข้าจากญี่ปุ่น และให้ บมจ.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูแลการปนเปื้อนจากคน รวมทั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยางดีดรับ3ประเทศจับมือดึงราคา

22 Mar 2011

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน เพื่อวิเคราะห์ราคายางในตลาดโลกที่ปรับขึ้นและลงว่ามีสาเหตุจากอะไร และนำผลศึกษามากำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาราคายางผันผวนในอนาคต โดยกำหนดให้ศึกษาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยส่วนตัวคาดว่าปีนี้ราคายางจะสูงกว่าทุกปีขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 200 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อานิสงส์ส่งออกไก่

21 Mar 2011

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

เหตุแผ่นดินไหวและการเกิดคลื่นสึนามิในญี่ปุนมีผลกระทบต่อโรงงานอาหารสัตว์ และพื้นที่การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์หลายแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

โดยเฉพาะในจังหวัดมิยางิ ฟูกูชิมะ และอิวาเตะ ที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งใน 3 จังหวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่ผลผลิตไก่เนื้อประมาณ 20% หากผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งหมด จะทำให้ญี่ปุ่นต้องนำเข้าเนื้อไก่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ

ผนวกกับอานิสงส์จากที่ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในช่วงต้นปีི ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องกำจัดไก่เนื้อประมาณ 2 แสนตัว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด