ข่าวสดอุ้มสวนปาล์ม ตั้งรับอาฟต้า

02 ส.ค. 2553

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการรับมือผลกระทบการเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียน (อาฟต้า) ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทย ว่า ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องใช้ปาล์มน้ำมันพันธุ์ ดี การดูการใช้ปุ๋ยเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสิ้นเปลืองมากทำให้ต้นทุน การผลิตสูง ดังนั้นควรจะนำดินไปวิเคราะห์ว่าขาดธาตุอาหารชนิดใด แล้วใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สร้างเครือข่ายจับหัวขโมยพันธุ์ข้าวไทย

02 ส.ค. 2553

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า ขณะนี้กรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยเสร็จแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในประเทศไทย โดยจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว ผู้บริโภคและสาธารณชน เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในประเทศและนำผลการคุ้มครองไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพดีของไทย จัดทำการประเมินสถานการณ์และปัญหาข้าวไทยรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า เป็

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถ่วงกม.ภาษีที่ดิน-คลังยันไม่ทันใช้ปีหน้า เซ็งกฤษฎีกายื้อกองทุนเงินออมชรา

02 ส.ค. 2553

รายงาน ข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ(กอช.) ยังอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่ 12 ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง เนื่องจากมีอดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลังหลายคน ทำให้มีการพิจารณาล้วงลึกไปในรายละเอียดของการจัดตั้งกองทุน การจ่ายเงินสมทบและเงินสะสม รวมไปถึงได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาหากไม่มีแรงงานนอกระบบสนใจเข้าเป็น สมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงแล้วหลาย ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะส่งร่างกฎหมายกลับมาให้รัฐบาลได้เมื่อไหร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิชาการเจ๋ง! คิดข้าวพันธุ์ใหม่

01 ส.ค. 2553

นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวเหนียวมีราคาค่อนข้างสูง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ว่า จากสถานการณ์ ดังกล่าว กรมการข้าวขอแนะนำข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเจ้าที่มีคุณ สมบัติทางเคมีที่ใกล้เคียงกับข้าวเหนียวและสามารถนำมาทดแทนข้าวเหนียวได้ โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวเหนียว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โวยรัฐกดราคาสินค้าเกษตรจมดิน

01 ส.ค. 2553

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่า นโยบายรัฐที่ปฏิบัติต่อเกษตรกรขณะนี้ ไม่ได้ใส่ใจ หรือให้การดูแลเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการกดราคาสินค้าไข่ไก่ ทั้งที่สินค้าเกษตร และสินค้าภาคปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ หรือไข่ไก่ ล้วนแต่เป็นสินค้าคอมมอดิตี้ โดยราคาสินค้าเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามดีมานด์ ซัพพลาย อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ และโรคต่างๆ ซึ่งเวลาที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับช่วงที่มีราคาตกต่ำ และที่ผ่านมาเกษตรกรก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อัดรัฐสร้างดีมานด์เทียม-ซื้อตุนนานจนเจ๊ง เปิดสต๊อกข้าว-สูงลิ่ว6.29ล้านตัน

01 ส.ค. 2553

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยนับว่ามีข้าวในสต๊อกสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยในปี"53 มีจำนวน 6.29 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ สต๊อกไว้เพียง 1.87 ล้านตัน นับว่าไทยมีข้าวค้างในสต๊อกสูงมาก จึงอยู่ที่รัฐบาลจะมีแผนระบายข้าวในสต๊อกออกสู่ตลาดอย่างไรบ้าง แต่ข้าวราคาจะผันผวนอยู่ที่นโยบายรัฐของประเทศผู้ขาย โดยการส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค. มีจำนวน 4.47 ล้านตัน ยังลดลง -8.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งผุดโซนนำเข้าข้าวชายแดน

28 ก.ค. 2553

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ไทยมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ที่ลดภาษีนำเข้าระหว่างกลุ่มอาเซียนด้วยกันเป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น พบว่าข้าวยังเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียวที่มีปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือก เข้ามาตามจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอด ทำให้กรมการค้าต่างประเทศมีแนวคิดที่จะอนุญาตให้นำเข้าข้าวเปลือกมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง แต่จะกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาในการนำเข้าเพื่อควบคุมการนำเข้า ไม่ให้กระทบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศ โดยจะให้โรงสีข้าวที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดสามารถสีแปรเป็นข้าวสารและบรรจุ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ชงกฤษฎีกาอุ้มหนี้เกษตรกร

27 ก.ค. 2553

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 และ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการให้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ ธ.ก.ส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้รัฐรับผิดชอบเสรีนำเข้า-เร่งผุดประกันรายได้ คนเลี้ยงจ๊ากไข่ไก่จ่อล้น-ราคาร่วง3ปี

24 ก.ค. 2553

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ว่าที่ประชุมมีมติให้ปรับลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลงฟองละ 10 สตางค์ คือปรับลดจากฟองละ 2.80 บาท เป็น 2.70 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 5-10% หรือประมาณ 1 ล้านฟอง/วัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จ้างมก.ศึกษายุบเอ้กบอร์ด

22 ก.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติตามมติครม.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด