ข่าวสดจ๊ากพันธุ์ข้าวราคาสูงลิ่ว

25 Dec 2011

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรได้พิจารณาแผนการทำนาปรังในปี 2555 เพื่อจะใช้ประกอบกับแผนการทำฟลัดเวย์ที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในเบื้องต้นกรมชลประทานเสนอให้ทำนาปรังได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ชลประทาน 9 ล้านไร่ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10% เพียงพอที่จะขยายนาปรังในพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนด้วย แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในปี 2555 จะมีพายุเข้าเขตไทยหรือไม่ ดังนั้นจึงให้กรมชลประทานกลับไปพิจารณาแผนการทำนาปรังปี 2555 ใหม่ โดยพิจารณาตามแนวพื้นที่ฟลัดเวย์ แล

แหล่งข่าว: 


'โต้ง'ขึ้นเวทีดับเบิลยูทีโอ ฟื้นเชื่อมั่นไทยหลังน้ำท่วม

25 Dec 2011

รายงานพิเศษ
มาสุทธิ ตั้งภควัตกุล

ถือเป็นโอกาสดีที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ครั้งที่ 8 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2554

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'โต้ง'ป้องอคส.ปัดล็อกสเป๊กขายข้าวอิเหนา

25 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) อนุมัติให้บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบข้าวให้กับประเทศอินโดนีเซียปริมาณ 300,000 ตัน ว่า ก่อนอื่นตนต้องขอชี้แจงทำความเข้าใจก่อนว่าข้าวที่มีการขายไปนั้นไม่ใช่ข้าวในคลังของอคส. เป็นการเจรจาเพื่อให้เอกชนดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบข้าวให้อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสิทธิที่ทางอคส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นจากตนก่อนเพราะอคส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'โต้ง'ลั่นปีหน้าปล่อยผีสินค้า

23 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวทางการดูแลสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ในปีหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางว่าไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการควบคุมราคาสินค้ามากเกินไป แต่ต้องสร้างกลไกการแข่งขันทางการผลิตและการจำหน่าย รวมทั้งต้องให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ การแข่งขันจะทำให้ราคาลดต่ำลง และทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรน้อยหรือไม่นั้น มองว่าไม่น่ากระทบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไร่สับปะรด"เมืองสองแคว"วอนรัฐ ช่วยดูแลราคา-หาตลาดใหม่ระบายสินค้า

20 Dec 2011

ช่วยหน่อย - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรดบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 19 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร้องขอให้รัฐบาลช่วยหาตลาดใหม่เพื่อระบายสับปะรด และช่วยเรื่องราคาให้ขยับขึ้นเพราะตอนนี้ชาวไร่เดือดร้อนหนัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวบ้านอ่วมสินค้าแพงแน่-สิ้นปีส่อเลิกตรึงราคา

20 Dec 2011

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมจากปัจจุบันมีอยู่ 41 รายการ ว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้พิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนม.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรเผยผัก4ชนิดสารพิษตกค้างสูง

19 Dec 2011

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่ มกอช.ได้ติดตามประเมินความเสี่ยงสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จำนวน 164 ตัวอย่าง พบว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภคแบบเรื้อรัง (chronic) หรือแบบเฉียบพลัน (acute) หรือทั้ง 2 แบบรวมกัน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 9% โดยมีผักและผลไม้ที่พบความเสี่ยงสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยเสนอตัวจัดประชุมดับเบิลยูทีโอ

17 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเข้าประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ครั้งที่ 8 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่สองของการประชุม วันที่ 15 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนา3หมื่นเซ็งได้เงินช้า

16 Dec 2011

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ว่า ขณะนี้ข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลมีจำนวน 3 ล้านตันทั่วประเทศ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยอมรับว่าเป็นเพราะขั้นตอนการรับจำนำมีปัญหาหลายเรื่อง โดยที่ประชุมได้รายงานถึงปัญหาการรับจำนำข้าวคือปัญหาการออกใบประทวนล่าช้า ซึ่งมีเกษตรกรกว่า 30,000 ราย ที่ยังไม่ได้รับใบประทวน ล่าสุดที่ประชุมจึงมีมติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินภายในปี 2554 นี้ ส่วนปัญหาอื่น อาทิ จ.นครราชสีมา มีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หรือ จ.เชียงราย ที่โรงพิมพ์ที่รับพิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สินค้าจีไอ

16 Dec 2011

ถุงแดง

ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร ไม่น้อย รวมถึงพื้นที่ปลูกพืชของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จากการสำรวจของกรมพบว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 12 จังหวัด สินค้าเหล่านี้ได้รับความเสียหาย 583,780,611 บาท เช่น กาฬสินธุ์ สินค้าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เสียหาย 9.1 ล้านบาท ร้อยเอ็ด สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เสียหาย 63 ล้านบาท ศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เสียหาย 148 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด