ข่าวสดตั้งรับเออีซี

27 Dec 2011

ถุงแดง

การเปิดตลาดการค้าเสรี ประเทศไทยคงต้องเตรียมรับมือเหมือนเช่นเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2553 เป็นต้นมา ที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า ที่ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และไทย ปรากฏว่าสินค้าเกษตรไทยได้เปรียบดุลการค้า 175,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.60% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 ถือว่าไทยเตรียมตัวมาดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดีเดย์ก.พ.55แจกบัตรรูดปื๊ดชาวนา ธ.ก.ส.นำร่อง5จังหวัด-ตั้งเป้า1ล้านใบปีหน้า

26 Dec 2011

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. ที่มีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เป็นประธานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2554 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ว่าจ้างบริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะเสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 177 ล้านบาท จากงบฯ ที่ตั้งไว้ 300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าเช่าระบบ 113 ล้านบาท ค่าบัตรจำนวน 2 ล้านใบวงเงิน 64 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันสินค้าแพง-จีดีพีเกษตรโต5% สศก.หวั่นปีหน้าน้ำท่วมซ้ำ

26 Dec 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลผลิตเกษตรปี 2555 เป็นช่วงเสี่ยงและต้องระมัดระวังอย่างมาก แม้แนวโน้มความต้องการอาหารของโลกจะเพิ่มขึ้น แต่จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีรอบวงถี่ขึ้น หากไม่เกิด สถานการณ์แล้งจัด ก็จะเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง ซึ่งไม่ดีต่อภาคการเกษตรทั้งสิ้น แต่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ภัยพิบัติในปี 2555 ได้ ส่วนราคาสินค้าเกษตรยังมีความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างจริงจัง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คชก.เปิดไฟเขียวอุ้มมันสำปะหลัง

26 Dec 2011

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ แล้วมีมติอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยอนุมัติเป็นเงินจ่ายขาดจำนวน 38.47 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 7 ปี (2554-2561) และให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ และให้รายงานผลการดำเนินการโครงการต่อ คชก.ทุกปี ทั้งนี้ โครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง มีพื้นที

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูคุมเข้มสินค้าสัตว์ปีก

26 Dec 2011

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพ ยุโรป (อียู) รายงานว่า อียูได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจหาเชื้อซัลโม เนลล่าในเนื้อสัตว์ปีกใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2554 โดยกฎระเบียบกำหนดว่าสินค้าไก่ดิบที่วางจำหน่ายในอียูต้องผ่านการตรวจสอบภายใต้ข้อกำหนด "Salmonella absence in 25 grams" คือ หากมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเนื้อไก่ดิบ 25 กรัม จะต้องปลอดจากเชื้อซัลโมเนลล่าโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการศึกษาวิธีการสุ่มตรวจดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมหากอีย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จ๊ากพันธุ์ข้าวราคาสูงลิ่ว

25 Dec 2011

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรได้พิจารณาแผนการทำนาปรังในปี 2555 เพื่อจะใช้ประกอบกับแผนการทำฟลัดเวย์ที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในเบื้องต้นกรมชลประทานเสนอให้ทำนาปรังได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ชลประทาน 9 ล้านไร่ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10% เพียงพอที่จะขยายนาปรังในพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนด้วย แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในปี 2555 จะมีพายุเข้าเขตไทยหรือไม่ ดังนั้นจึงให้กรมชลประทานกลับไปพิจารณาแผนการทำนาปรังปี 2555 ใหม่ โดยพิจารณาตามแนวพื้นที่ฟลัดเวย์ แล

แหล่งข่าว: 


'โต้ง'ขึ้นเวทีดับเบิลยูทีโอ ฟื้นเชื่อมั่นไทยหลังน้ำท่วม

25 Dec 2011

รายงานพิเศษ
มาสุทธิ ตั้งภควัตกุล

ถือเป็นโอกาสดีที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ครั้งที่ 8 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2554

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'โต้ง'ป้องอคส.ปัดล็อกสเป๊กขายข้าวอิเหนา

25 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) อนุมัติให้บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบข้าวให้กับประเทศอินโดนีเซียปริมาณ 300,000 ตัน ว่า ก่อนอื่นตนต้องขอชี้แจงทำความเข้าใจก่อนว่าข้าวที่มีการขายไปนั้นไม่ใช่ข้าวในคลังของอคส. เป็นการเจรจาเพื่อให้เอกชนดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบข้าวให้อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสิทธิที่ทางอคส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นจากตนก่อนเพราะอคส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'โต้ง'ลั่นปีหน้าปล่อยผีสินค้า

23 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวทางการดูแลสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ในปีหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางว่าไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการควบคุมราคาสินค้ามากเกินไป แต่ต้องสร้างกลไกการแข่งขันทางการผลิตและการจำหน่าย รวมทั้งต้องให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ การแข่งขันจะทำให้ราคาลดต่ำลง และทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรน้อยหรือไม่นั้น มองว่าไม่น่ากระทบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไร่สับปะรด"เมืองสองแคว"วอนรัฐ ช่วยดูแลราคา-หาตลาดใหม่ระบายสินค้า

20 Dec 2011

ช่วยหน่อย - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรดบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 19 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร้องขอให้รัฐบาลช่วยหาตลาดใหม่เพื่อระบายสับปะรด และช่วยเรื่องราคาให้ขยับขึ้นเพราะตอนนี้ชาวไร่เดือดร้อนหนัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด