ข่าวสดเร่งปูพรมทำประกันภัยพืชผลฤดูแล้ง

01 พ.ย. 2553

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างศึกษาโครงการประกันภัยพืชผล ตามนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ที่ต้องการให้มีการประกันภัยเพาะปลูกข้าวครอบคลุมทั่วประเทศ ก่อนช่วงหน้าแล้งในปีหน้า ซึ่งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการประกันภัยแล้งในสินค้าข้าว จะเร่งพิจารณาเงื่อนไขและหาข้อสรุปได้ในการประชุมวันที่ 8 พ.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยกชั้นปาล์มไทยคลอดมาตรฐาน

01 พ.ย. 2553

นาย มนตรี กฤษณีไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง ซึ่งปีཱ นี้คาดว่าจะมีเนื้อที่ผลิต 3.63 ล้านไร่ ได้ผลผลิตกว่า 10.28 ล้านตัน และยังมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ได้ทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานป้อนเข้า สู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้มอบหมายให้ มกอช.เร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ปาล์มน้ำมันขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการขนส่งผลผลิตไปยังแหล่งรวบรวมผลผลิต (ลานเท)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลผลิตเสียหายล้านตัน-'มาร์ค'อ้ำอึ้งยังพอกิน ชาวบ้านจ๊ากข้าวจ่อโขกโลละ1.50บาท

01 พ.ย. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเสียหายของผลผลิตข้าวจากปัญหาน้ำท่วมว่า ในแง่ของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศไม่มีปัญหาแน่นอน แต่อาจจะส่งผลกระทบกับการส่งออก แต่จะมีปริมาณแค่ไหนต้องรอดูสต๊อกที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเหลืออยู่มากพอสมควร หากรัฐบาลมีการปรับยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาเกษตรกรคืบ ตั้ง3อนุกรรมการ

31 ต.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าตามร่าง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... ว่า กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณ สมบัติเกษตรกรตามบัญชีครัวเรือนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จัดเตรียมบัญชีรายชื่อ เกษตรกรตามบัญชีครัวเรือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง และการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การเลือกตั้ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธปท.บ่ยั่นน้ำท่วมเพิ่มจีดีพีปีนี้โต8% ข้าว-พืช-ผักแพง30%-หวั่นเงินเฟ้อ54หลุดกรอบ

29 ต.ค. 2553

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ปรับประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ใหม่เป็น 7.3-8% จากเดิมที่ 6.5-7.5% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้จาก 4.6% เป็น 4.8% รวมทั้งยังมีแรงขับจากอุปสงค์ในประเทศคือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่ทั้งนี้ ยังไม่รวมผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม แต่เชื่อว่าเลวร้ายสุดเศรษฐกิจจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 7.3% ส่วนปัญหาเงินแข็งค่าเร็วในเดือนก.ย. 43% จากเดือนส.ค. 35% นั้นผู้ส่งออกเริ่มปรับตัวได้แล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฝ้ายแพงรอบ15ปี

28 ต.ค. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ฝ้าย ถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ซึ่งในแต่ละปีไทยจะต้องนำเข้าฝ้ายมากถึง 90% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด

ดังนั้นจากการที่ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างมาก

ล่าสุดในเดือนก.ย.ราคาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 100 เซ็นต์/ปอนด์ (หรือ 1 เหรียญสหรัฐ /ปอนด์) เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ราคาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 60-70 เซ็นต์/ปอนด์ ซึ่งถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คนจนอีสาน-ใต้สูงสุด

26 ต.ค. 2553

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยแพร่ผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ระบุว่าที่ผ่านมาไทยบรรลุเป้าหมายการลดสัดส่วนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่งใน ช่วงปีཝ-58 ตามที่กำหนดไว้ แต่ยังมีภาวะความยากจนสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี཰ พบว่าความยากจนของคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 1,586 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งในระยะต่อไปผู้สูงอายุ เด็ก และแรงงานภาคเกษตร ถือเป็นเป้าหมายหลักในการขจัดความยากจน นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้แรงงานทั้งหมดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสัดส่วนผู้ มีงานทำที่ยากจนมีแนวโน้มลด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูผงะผัก-ผลไม้ไทยมียาฆ่าแมลง

25 ต.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. จะเชิญผู้ประกอบการส่งออกผักและผลไม้สดไปในตลาดสหภาพยุโรป(อียู) เข้าหารือเนื่องจากประเทศสมาชิกอียูได้ตรวจพบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในสินค้า ผักของไทย 3 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักในตระกูลมะเขือ และผักในกะหล่ำ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอียูใช้มาตรการเข้มงวดในการสุ่มตรวจสอบผักจากไทย 50% จากเดิมที่ 10% ของผักใน 3 รายการดังกล่าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อุตฯไร้อำนาจสั่งหยุดกิจการรุนแรง

25 ต.ค. 2553

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานอนุมัติอนุญาตทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทที่เข้าข่ายกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงที่อยู่นอกเหนือจาก 76 โครงการในมาบตาพุด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 รายให้เร่งทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ(เอชไอเอ) ที่ยังไม่ครบตามมาตรา 67 วรรค 2 โดยยังไม่มีคำสั่งระงับกิจการ เนื่องจากยังต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้ชัดเจนและรอบคอบก่อน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาผู้ส่งออกนัดหารือ'ประสาร'บรรเทาพิษบาท

25 ต.ค. 2553

บี้ธปท.ใช้ไม้แข็งสกัดเงินทุนไหลเข้า

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกเตรียมเสนอภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดปัญหาและ อุปสรรคต่อการส่งออก เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า โดยในวันที่ 2 พ.ย.53 นี้จะหารือกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หาก ธปท.รับหลักการที่เสนอแล้วก็จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด