ข่าวสดพาณิชย์รับจำนำมันสำปะหลัง อัตราก้าวหน้า5ส.ต./ด.

10 Nov 2011

กำแพงเพชร - นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เห็นชอบที่จะครม. อนุมัติโครงการรับจำนำราคามันสำปะหลัง รวมทั้งให้ครม.ตัดสินใจจะรับจำนำมันสำปะหลังที่ระดับราคาและปริมาณเท่าใด ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องรับจำนำเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ว่าราคาจะไม่ตกลงไปกว่าที่ตั้งไว้ ซึ่งตามหลักการจะเพิ่มราคารับจำนำเป็นแบบขั้นบันได เดือนละ 5 สตางค์ เพื่อให้เกษตรกรเก็บหัวมันไว้ในดิน ไม่ขุดหัวมันขึ้นมาพร้อมกัน ใครที่เก็บไว้นานก็จะได้ราคาดีกว่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บทเรียนจาก'ไข่ไก่'

10 Nov 2011

เมืองไทย 25 น.
ทวี มีเงิน

"กิตติรัตน์ ณ ระนอง"รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจและรมว.พาณิชย์ เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องรับบทหนักในภาวะน้ำท่วมเวลานี้ เพราะต้องรับภาระแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนและมีราคาแพง

จนถูกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รุมกินโต๊ะกรณีนำเข้าไข่ไก่จากมาเลย์ โดยตำหนิฟังแต่ผู้ค้าปลีก โมเดิร์นเทรดไม่ได้หารือผู้เลี้ยงไก่ไข่และบอกว่าตัวการใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาคือโมเดิร์นเทรดไม่ใช่ผู้เลี้ยง ประกอบกับการขนส่งมีปัญหา

โดยทั่วไปเวลาสินค้าขาดแคลนจนทำให้ราคาแพงผิดปกติ การแก้ปัญหามีหลายวิธีการนำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลต้องมีหน้าที่ "ปกป้องผู้บริโภค" ด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำท่วมสูญ1ล้านล.-ตกงาน7แสนคน หวั่นหนี้นอกระบบพุ่ง-กนง.เล็งอัดยาแรงพยุงศก.

09 Nov 2011

นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มหันตภัยน้ำท่วมครั้งนี้ เบื้องต้นน่าจะส่งผลกระทบต่อผลิต ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไม่น้อยกว่า 1.5 แสนล้านบาท จากเดิมคาดไว้ 1.1 แสนล้านบาท ทำให้จีดีพีปีนี้น่าจะปรับลดลงมากกว่าเดิมที่คาดไว้ 2.6% นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตรวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและบริการที่ต้องหยุดชะงักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเดือนพ.ย.-ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เซ็งขั้นตอนยุ่งชาวนา-โรงสีเมินโครงการรับจำนำ

08 Nov 2011

นายชาญชัย รักษ์ธนารักษ์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า จาก น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวบ้างแล้ว เนื่องจากการขนส่งทางน้ำในเส้นทางหลักคือ แม่น้ำเจ้าพระยา ไม่สามารถเดินเรือได้ และหากน้ำยังไม่ลดในอีก 2 เดือนจะยิ่งส่งผลกระทบเพราะไม่สามารถขนส่งข้าวได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนพ.ย.นี้จะมีผลผลิตข้าวออกมาจำนวนมาก รวมแล้วมากกว่า 10 ล้านตัน คาดว่าส่วนใหญ่ชาวนาจะเลือกขายข้าวเองแทนการนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ เพราะมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร และบางพื้นที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะปัจจุบันแม้จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่ออนุญาตให้มีการรับจำนำข้ามเขตแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ควรลด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มึนปล่อยกู้ฟื้นฟูน้ำท่วมยังไม่ขยับ ธีระชัยถกแบงก์รัฐวันนี้เคลียร์เงื่อนไข-ชดเชย

08 Nov 2011

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พ.ย. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เรียกผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งเพื่อหารือรายละเอียดเงื่อนไขและอุปสรรคการปล่อยกู้ฟื้นฟูประชาชนและผู้ประกอบ การที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากที่ผ่านมาได้มอบนโยบายไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่รับหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนไม่มีปัญหาเรื่องฐานะการดำเนินงาน แต่ติดเรื่องกำหนดเงื่อนไขการปล่อยกู้และการขอเงินชดเชยจากรัฐบาลว่าจะให้เท่าไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธปท.เผยคำสั่งซื้อล่วงหน้าดิ่งเหว เอกชนชี้เศรษฐกิจไทยปีนี้อย่าหวังพึ่งส่งออก

07 Nov 2011

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 41.5 ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่ 50 และดัชนีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 47 ต่ำกว่าระดับความ เชื่อมั่นที่ระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 28 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในอนาคตจะลดลงจากปัจจุบัน จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟาร์มผวาไก่เนื้อเสี่ยงติดโรคไข่นำเข้า เกษตรกรยืนยันไม่ขาดแคลน-เร่งกระจายจุดขาย

06 Nov 2011

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่าสมาคมได้ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย รายกลาง รายใหญ่ ตลอดจนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในการเร่งขนส่งไข่ไก่จากภูมิภาคต่างๆ เช่น เหนือ อีสาน และใต้ เข้ามาเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณไข่ไก่ โดยจะกระจาย จุดจำหน่าย 20 แห่งในพื้นที่ประสบภัย และเป็นการขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อไข่ไก่ในราคายุติธรรม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงนำเข้าอาหารสัตว์3ปี

03 Nov 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 3 ชนิด ประกอบด้วย กากถั่วเหลือง ข้าวโพด และปลาป่น โดยจะขยายระยะเวลาการนำเข้าจากเดิมที่กำหนดแบบปีต่อปี ขยายเป็นจำนวน 3 ปี ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะคงระยะการนำเข้าแบบปีต่อปีต่อไป แต่จะขยายเวลาการนำเข้าจากเดิมกำหนดให้นำเข้าในช่วงเดือนมี.ค.-มิ.ย. ขยายเป็นเดือนมี.ค.-ก.ค.แทน เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนการนำเข้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะสรุปและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปลายเดือนพ.ย.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จับตาฝีมือบริหารภาครัฐ นำเข้าด่วน!สินค้าขาดแคลน

03 Nov 2011

รายงานพิเศษ

จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ส่งผลให้คนแห่ตุนอาหารจำเป็นในการดำรงชีวิต ตั้งแต่ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา และลากยาวมาถึงปัจจุบัน ทำให้สินค้าหลายอย่างขาดแคลนหนัก

จนบางคนหวั่นวิตกว่าหากปัญหาน้ำท่วมไม่คลี่คลายโดยเร็ว อาจเห็นภาพคนอดอยาก หิวโหย โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังมากและนาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บี้ธปท.เปิดเสรีธนาคาร

03 Nov 2011

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เปิดเผยผลการหารือกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ได้หารือร่วมกันถึงการเปิดเสรีธนาคารเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านดอกเบี้ย เพราะขณะนี้ส่วนต่างดอกเบี้ยรับและจ่ายของธนาคารพาณิชย์ของไทยยังสูงมาก ซึ่งธปท.รายงานให้ทราบว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน แต่ธนาคารต่างประเทศที่มาเปิดสาขาในไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขัน โดยขอเวลาในการเปิดสาขาก่อน ซึ่งตนไม่เห็นด้วย และขอให้ธปท. ไปทบทวนเวลาในการเปิดเสรีให้เร็วขึ้น เพราะเห็นว่าสาขาธนาคารต่างประเทศมีความพร้อมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด