ข่าวสดนำเข้าข้าวโพดลาวทะลัก

20 Nov 2011

นายสมพงศ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุดรธานี (สศข.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากสถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนภาคอีสาน พบว่าในปีཨ ไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวมากขึ้น บริเวณด่านศุลกากรท่าลี จ.เลย ด่านศุลกากรเชียงคาน จ.เลย และด่านศุลกากรบึงกาฬ รวมนำเข้าตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค. 138,498 ตัน หรือ 35% ของผลผลิตในเขต สศข.3 คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 101,215 ตัน หรือ 37% มูลค่าการนำเข้า 499.48 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วิจัยปลูกหอมแดงไร้สารเคมี หวังเสริมจุดขาย-กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

19 Nov 2011

ปลูกหอมแดง- ชาวบ้านในชุมชนโนนสาย ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ช่วยกันปลูกหอมแดงลงในนา โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารกระตุ้นในการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงสร้างจุดเด่นในการออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

ศรีสะเกษ - นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ 'ผลิตหอมแดงเพื่อการพึ่งพาตนเอง' ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโนนสาย ต.บุสูง อ.วังหิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายงานวิจัยท้องถิ่น 200,000 บาท โดยมีนางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอวังหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและทีมงานวิจัยการผลิตหอมแดง ต้อนรับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แผนจัดการน้ำปี"55

19 Nov 2011

ถุงแดง

วิกฤตน้ำท่วมนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งภาคฝั่งตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพฯ ชั้นใน

ยังสร้างปัญหาให้กับนักการเมือง ข้าราชการการประจำ ที่อยู่ต่างพรรค ต่างพวก

ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะด้วยปริมาณน้ำที่มาก จนหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างยกให้ภัยพิบัตินี้เป็นเรื่องของธรรมชาติลงโทษ เป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารน้ำมีไม่เพียงพอ เป็นเรื่องของการคุยกันไม่เข้าใจระหว่างคนที่ทำงานด้วยกัน

แหล่งข่าว: 


ล้อมคอกนำเข้ามะพร้าว

19 Nov 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการ เกษตร เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาไทยนำเข้ามะพร้าวมากขึ้น หลังจากที่ไทยมีปัญหาเรื่องแมลงดำหนามทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง ดังนั้นเพื่อป้องกันโรคแมลงที่อาจจะติดเข้ามากับผลมะพร้าว และป้องกันการนำเข้ามะพร้าวมาปลูกในไทยด้วย กรมจึงกำหนดเงื่อนไขใหม่ในการนำเข้ามะพร้าว ซึ่งตามเงื่อนไขใหม่ ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร และผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาต นำเข้ามะพร้าวต้องประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปมะพร้าว ในส่วนของการนำเข้าผลมะพร้าวแก่ต้องปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออกให้เหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง และต้องกำจัดความงอกโดยรมด้วยสารเมทธิลโบรไมด์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟุ้ง7ประเทศสนข้าวไทย

19 Nov 2011

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวของรัฐบาลว่าขณะนี้มี 5-7 ประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวนหลายล้านตัน ทั้งแบบรัฐต่อรัฐและแบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งจะพิจารณาว่าวิธีการใดได้ประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด โดยขณะนี้ยังไม่ได้เน้นไปที่วิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทั้งยังไม่มีการพิจารณาว่าข้าวที่ระบายจะเป็นข้าวเก่าในโกดังที่เหลืออยู่ประมาณ 2 ล้านตัน หรือเป็นข้าวใหม่ในโครงการรับจำนำที่กำลังดำเนินการอยู่ และในเร็วๆ นี้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) จะเดินทางไปร่วมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น ผู้ผลิตข้าว เช่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ กัมพูชา เป็นต้น เพื่อส่งเสริม การ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟลัดเวย์

19 Nov 2011

เลาะรั้ว
นายช่าง

โครงการอภิมหาโครงการเพื่อป้องกันอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกนั้น มีผู้เสนอความเห็นในโครงการดังกล่าวอยู่หลายความคิด

วิธีคิดที่เสนอกันในแนวทางคล้ายกันก็คือ การสร้างช่องทางน้ำไหลหรือ FLOOD WAY ในระบบและวิธีการต่างๆ ซึ่งน่าจะสรุปเป็นแนวทางดังนี้

1. ให้ทำทางน้ำไหลหรือ FLOOD WAY เริ่มต้นจากนครสวรรค์ไหลผ่านกรุงเทพฯ ไปลงทะเลโดยตรง โดยให้เวนคืนที่ดิน 1 กิโลเมตร จัดทำทางน้ำไหลกว้าง 500 เมตร จัดให้มีถนนทางด่วนเลียบ 2 ข้างทาง

แหล่งข่าว: 


จี้รัฐแก้ปัญหาราคายาง เกษตรกรโอดราคาลดลงกว่า100%ขายได้จริงกก.ละ60บาท

18 Nov 2011

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายางแผ่นดิบในประเทศปรับลดลงเกือบ 100% จากกิโลกรัมละ 120 บาท เหลือกิโลกรัมละ 70 บาท ขณะที่เกษตรกรขายได้จริงเพียงกิโลกรัมละ 60 เท่านั้น ที่สำคัญราคายางแผ่นดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศหยุดรับซื้อผลผลิตอย่างไม่มีกำหนด จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขให้กับเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวรับจำนำยุ้งฉาง

17 Nov 2011

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ว่า ที่ประชุมมีมติให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเปิดรับจำนำข้าวแบบยุ้งฉางได้ ซึ่งจะเริ่มจำนำยุ้งฉางได้ 1 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มจำนำข้าวยุ้งฉาง ตนได้สั่งการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปดำเนินการเพิ่มเงื่อนไขพิเศษในสัญญาการจำนำยุ้งฉาง ซึ่งสัญญานี้จะเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เพื่อให้การจำนำยุ้งฉางละเอียดมากขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตปลอมปนข้าว

ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับจำนำข้าวแบบยุ้งฉางในวันที่ 1

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนเครียดประกันส่อเบี้ยวสินไหม จี้รัฐเร่งเยียวยา-อุตฯสนับสนุนจ่อปลดคน3แสน

17 Nov 2011

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ได้รับข้อมูลผลกระทบน้ำท่วมจากภาคเอกชน โดยมี 4 เรื่องสำคัญที่ฝ่ายค้านรับข้อเสนอเพื่อไปประสานงานกับรัฐบาลโดยเร็ว ประกอบด้วย 1.มาตรการเยียวยา ให้กับผู้ประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมาก 2.มาตรการภาษี ที่มีการเสนอจากเอกชนขนาดเล็ก ให้รัฐลดหย่อนการจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3.การช่วยเหลือการจ้างงาน ที่เอกชนมองว่าการช่วยเหลือที่ 2 พันบาทต่อคนยังไม่เพียงพอ ต้องดูว่าจะทำอะไรได้ เช่น การใช้เงินจากกองทุนประกันสังคม และ 4.ในช่วงการฟื้นฟู ที่คาดว่าจะขาดแคลนแรงงานเทคน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด