ข่าวสดคลังเร่งเข็นกม.13ฉบับหนุนศก.

20 Jun 2011

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้จัดลำดับความสำคัญในการผลักดันกฎหมาย 13 ฉบับ ออกมาบังคับใช้เป็นอันดับต้น เพราะมีผลต่อการสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจ โดย 2 ฉบับแรก คือ 1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนการออม (กอช.) แห่งชาติ พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้แล้ว และ 2.ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประดิษฐ์จี้ผุดแผนแม่บทรับมือเออีซี หวังชิงเค้กการค้า-ลงทุนอาเซียน52.8ล้านล.

20 Jun 2011

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เปิดเผยถึงการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปีྲྀ ว่า เหลือเวลาอีกเพียง 40 กว่าเดือน ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเออีซี ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเกือบ 600 ล้านคน มากกว่าประชาคมยุโรป และมากกว่าประชากรของสหรัฐถึง 2 เท่า การค้ากันภายในตลาดอาเซียนปีหนึ่งๆ มีมูลค่าสูงถึง 51 ล้านล้านบาท และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถึงกว่า 1.8 ล้านล้านบาท นี่คือขนาดของเค้กที่ประเทศไทยต้องเข้าไปมีส่วนแบ่ง และถ้าเราอยากให้คนไทยร่ำรวย อยากจะเพิ่มความสำคัญของประเทศของเราในภูมิภาคนี้ เราจะมองข้ามตลาดอาเซียนไม่ได้เด็ดขาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนปลูก'ปอคิวบา'ป้อนอิเหนา

19 Jun 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปอคิวบาเป็นพืชเส้นใยหนึ่งชนิดที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียที่มีความต้องการใช้ปอคิวบาในอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะที่มาเลเซียต้องการใช้ใบปอคิวบาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปริมาณมาก ซึ่งถือเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำปอคิวบาเข้าไปปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรจ๊ากราคาผลผลิตวูบ

19 Jun 2011

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาในเดือนพ.ค.54 ราคาลดลงจากเดือนเม.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นโยบาย"มหา"ประชานิยม ระวัง!ทุบหม้อข้าวรัฐบาล

19 Jun 2011

รายงานพิเศษ

นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ในทุกวงการ จนถูกขนานนามว่ามหาประชานิยม และจากการจับกระแสที่ผ่านมา ประเด็นที่ภาคราชการและเอกชนมีความเป็นห่วงมี 3 เรื่องใหญ่ เริ่มจาก

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ค่าแรงขั้นต่ำถูกนำมาเป็นประเด็นหาเสียงของ 2 พรรคการเมืองใหญ่

พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน หากคิดฐานค่าแรงในกรุงเทพฯ ที่ 215 บาท/วัน จะเพิ่มขึ้น 85 บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 39.5%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกข้าวยังสดใส

18 Jun 2011

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ในเดือนพ.ค.54 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อย อยู่ในระดับ 176.50 หดตัว 0.2% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีปรับลดลงไปอยู่ในระดับ 164.79 หรือหดตัว 3.4% MoM แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนหน้า ทั้งดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายส่งหน้าโรงสีปรับเพิ่มขึ้น 8.9% และ 1.7% ตามลำดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขู่งัดกม.คุมราคาข้าวแกง

18 Jun 2011

นางฐนิวรรณ กุลมงคล สมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยหลังนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เชิญเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ราคาอาหารแพง ว่ากรมการค้าภายในขอความร่วมมือสมาคมให้ขายสินค้าราคา 20 บาท/จาน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน หลังต้นทุนราคาสินค้าพุ่ง โดยขอความร่วมมือร้านอาหารให้มีเมนูแนะนำเป็นทางเลือกในการบริโภค ประมาณ 5-10 เมนู ในราคาไม่เกิน 20 บาท/จาน และยังได้ขอข้อมูลจำนวนร้านอาหารในไทยทั้งหมดว่ามีเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอความร่วมมือในการควบคุมราคาอาหาร และพิจารณากำหนดราคาอาหาร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าตีทะเบียนประกันรายได้

15 Jun 2011

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่าจะทำต่อไปหรือไม่ เนื่องจากหากรัฐบาลชุดใหม่เป็นพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าจะยกเลิกโครงการประกันรายได้แล้วใช้โครงการรับจำนำแทน หากยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไปจะสิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าขอให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไปตามปกติ ถือว่ายังเป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามมติครม.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวถุงจ้องโขกราคาหลังเลือกตั้ง อ้างต้นทุนพุ่ง-โรงสีแสบกว้านซื้อตุนรอฟันกำไร

14 Jun 2011

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวทุกชนิด อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวนึ่ง ข้าวเจ้า ข้าวปทุมฯ ปรับตัวสูงขึ้นถึงตันละ 1,000 บาท ในช่วงเพียง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต รวมทั้งโรงสีขนาดใหญ่บางแห่งมีการเพิ่มกำลังการผลิตถึงเดือนละ 1 แสนตัน โดยได้ข่าวว่ามีการกว้านซื้อข้าวเปลือกจากตลาด เพื่อเก็บไว้รอดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ หลังการเลือกตั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวสารบรรจุถุง ที่อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาตามไปด้วย เพราะมีภาระต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลงขันกองทุนอาเซียน15ล.เหรียญ

13 Jun 2011

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประเทศมาเลเซีย และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ได้ทำรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนเสร็จแล้ว และจะจดทะเบียนจัดตั้งภายใน 3-4 เดือนนี้ พร้อมระดมเงินจากธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เบื้องต้น 500-600 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในส่วนของไทยมีมติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ใช้เงินสำรองเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมทบกองทุน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียนจะปล่อยกู้ให้กับประเทศสมาชิกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการเชื่อมต่อของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน เป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด