ข่าวสดทิศทางอุตฯอาหารไทย ต้องปรับตัวรับกระแสโลก

15 เม.ย. 2554

รายงานพิเศษ

ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปเป็นอาหาร เป็น 1 ใน 7 ประเทศของโลกที่มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียงและยังมีเหลือเพื่อการส่งออกอีกด้วย

เห็นได้จากภาพรวมผลผลิตสินค้าเกษตรในปี "53 ที่ผ่านมา มีปริมาณสูงกว่าการบริโภคภายในประเทศ สามารถทำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกผลผลิตทางเกษตรและอาหารเป็นมูลค่ามหาศาล

ส่วนทิศทางของอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไทย จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะท่ามกลางกระแส"วิกฤตอาหารโลก" นายอมร งามมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ "ข่าวสด" ดังนี้

อนาคตอุตสาหกรรมโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังห่วงเลือกตั้งถ่วงประกันภัยพืชผล

15 เม.ย. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า เป็นห่วงว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นกลางปีนี้ จะส่งผลกระทบให้การบริหารโครงการประกันภัยพืชผลไม่มีความต่อเนื่อง แต่ถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกเป็นรัฐบาลต่อ โครงการนี้จะไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นนโยบายเป้าหมายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปิดรับประกันภัยให้ทันฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงเดือน มิ.ย.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรจ๊ากยาฆ่าแมลงจ่อคิวแพง เอกชนอัดรัฐออกประกาศช้า-ตีตราสารเคมีไม่ได้

15 เม.ย. 2554

นาย วีรวุฒิ กตัญญูกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 4 เดือน ก่อนถึงกำหนดวันที่ 22 ส.ค.54 ที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 จะมีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ต้องขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชใหม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถ ขึ้นทะเบียนได้สำเร็จแม้รายเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมวิชาการเกษตร หลัง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีผลบังคับใช้วันที่ 23 ส.ค.51 รวมทั้งความไม่ชัดเจนจนต้องตีความ รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน ตลอดจนความไม่พร้อมทางปฏิบัติ ของก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวไทยเดี้ยง

14 เม.ย. 2554

ถุงแดง

ปีก่อนวงการข้าวไทยต้องสั่นสะเทือน เพราะมหาวิทยาลัยในรัฐหลุยส์เซียน่า ของสหรัฐอเมริกา ได้ค้นคว้าและพัฒนาข้าวหอมพันธุ์ Jazzman Rice ออกมาวางขาย หวังจะแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิจากไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าตลาดส่งออกไปขายทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐอเมริกา

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานด้านการตลาด สั่งทูตพาณิชย์ในต่างประเทศจับตลาดผู้ซื้อข้าวหอมในต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งอัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิ ด้วยการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเปิดตลาดที่มีกำลังซื้อหลายแห่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรวจชาวนา50จังหวัดแอบปลูกข้าวเกินกำหนด ธีระผวาปีนี้ภัยแล้งสาหัส-หวั่นน้ำไม่พอ

14 เม.ย. 2554

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานผลการสำรวจพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศหลังจากกระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรง จึงมีการสั่งห้ามการทำนาและการเกษตรที่ใช้น้ำในปริมาณที่มากๆ แต่จากการสำรวจพบว่าขณะนี้มีจำนวน 50 จังหวัด ที่มีการปลูกพืชการเกษตรเกินกว่าที่ทางการกำหนด

แหล่งข่าว: 


'อภิสิทธิ์'ไฟเขียว ผุดกองทุนชาวนา

13 เม.ย. 2554

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ. กองทุนสวัสดิการชาวนา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แม้ว่ายังมีหลายหน่วยงานได้แสดงความเห็นว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนกับกองทุนเงิน ออมแห่งชาติ รวมทั้งเห็นว่าไม่ควรจัดตั้งองค์กรใหม่ แต่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ถือเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีเงินออมและสวัสดิการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรเมืองแพร่ร้องมะละกอราคาตก

13 เม.ย. 2554

แพร่ - นายสมมิตร เสาวะระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เผยว่าขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในหมู่ที่ 3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เดือดร้อนอย่างหนัก และก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกมะละกอ ที่ผ่านมาได้มีบริษัทมาแนะนำให้ชาวบ้านปลูกมะลอกอ และให้ซื้อกล้ากล้าละ 10 บาท และให้ซื้อปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์การส่งน้ำเข้าสวนมะละกอเป็นราคาสูง และมีสัญญารับซื้อพร้อมประกันราคา ต่ำสุดที่ ก.ก.ละ 5 บาท ในเกรดเอ ชาวบ้านจึงไปกู้ ธ.ก.ส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พรทิวาดิ้นถกนายกฯขอเงิน1.3พันล. เร่ขายของถูกทั่วปท.-ชดเชยราคาปุ๋ยให้เกษตรกร

12 เม.ย. 2554

นาง พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะใน 10 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยจะจัดทำโครงการลดค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นราคาถูกกว่า ท้องตลาด 20-40% มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยในพื้นที่ห่างไกลจะจัดทำรูปแบบรถโมบายเข้าไปขายสินค้า เบื้องต้นจะดำเนินโครงการจำนวน 3 เดือน โดยเตรียมของบประมาณสนับสนุนการทำโครงการจำนวน 1,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตร'ประทาย'สารเคมีในเลือดสูง

12 เม.ย. 2554

นครราชสีมา - ดร.พรรสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนหนึ่งของการแลกเปลี่ยน MOU ความร่วมมือโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนระหว่างองค์กรภาคี ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องการรณรงค์เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ว่าเกษตรกรกลุ่มที่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงมีความเสี่ยงที่จะพบความผิดปกติทาง คลินิก ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมากกว่ากลุ่มที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะมีอาการพิษทางระบบ ประสาทอื่น เช่น อาการอ่อนเพลีย ปวดหัว มึนงง เป็นต้น

แหล่งข่าว: 


บีโอไอผุดนโยบายหนุนภาคเอกชนคุมมลพิษ

11 เม.ย. 2554

รายงาน ข่าวจากอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 11 เม.ย.นี้ ทางสำนักงานบีโอไอ จะเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ต่างๆ ใน จ.ระยอง ด้วยการเน้นเรื่องมลพิษ หากโครงการใดไม่มีแผนควบคุมหรือดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จะไม่ได้รับ ส่งเสริมจากบีโอไอ ส่วนโครงการใหม่ หรือโครงการขยายกิจการที่มีแนวทางส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี การปรับปรุงโครงการเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาด้านสิทธิประโยชน์ให้เป็นพิเศษเป็นรายๆ ไป สำหรับกิจการเดิมที่มีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด