ข่าวสดขอพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา

04 Dec 2011

นครสวรรค์ - นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้มีความรุนแรงและแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างในทุกอำเภอ สรุปความเสียหายในภาพรวมด้านการเกษตรแยกเป็นนาข้าว 1,045,830 ไร่ พืชไร่ 252,173.25 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ อีก 53,461.75 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย 1,351,465 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 71,520 ราย ช่วยเหลือเป็นเงินสดเพื่อนำไปลงทุนทำการเกษตร 3,389,308,645.75 บาท ขณะนี้ได้ขอรับการช่วยเหลือเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีอีก 2,325,843.50 ก.ก. ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ 23,948 ราย สามารถปลูกได้ในพื้นที่ 212,411.50 ไร่

แหล่งข่าว: 


เกษตรกรสงขลา ผวาปลากระชังตาย

02 Dec 2011

สงขลา - นายนิคม ละอองศิริวงศ์ นักวิชาการประมง ชำนาญการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำในทะเลสาบสงขลาพื้นที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา หลังจากที่เมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมา ปลากะพงขาวในกระชังของเกษตรกร ต.เกาะยอ ทยอยตายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบหาสาเหตุว่ามาจากสภาพแวดล้อมของน้ำในทะเลสาบสงขลาที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำทั้งจากในพื้นที่จ.สงขลาและจ.พัทลุง ซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียจากสภาพน้ำที่เพิ่มขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้น้ำทะเลจืด ทั้งนี้ ก็เพื่อเร่งหาทางป้องกันและผลกระทบที่อาจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บี้ผู้ว่าฯรับมือจำนำข้าว

02 Dec 2011

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับจำนำข้าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2 ล้านตัน และคาดว่าในเดือนธ.ค.นี้จะมีข้าวที่ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกมาอีกกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเตรียมพร้อมรองรับข้าวที่จะออกมา ซึ่งขณะนี้มีโรงสีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 600 แห่งแล้ว และหากพื้นที่ใดมีโรงสีไม่เพียงพอสามารถรับจำนำข้ามเขต/ภาคได้ ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะนำข้าวมาเข้าโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันเกษ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ตุน3หมื่นล.ฟื้นชาวนา-ซีพีขายพันธุ์ข้าวถูก

01 Dec 2011

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้นาข้าวเสียหาย 10 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวหายจากระบบประมาณ 5-8 ล้านตัน และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 7 แสนครัวเรือน หากน้ำลดกรมการข้าวจะแจกเมล็ดพันธุ์ รายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม ซึ่งคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ 3 หมื่นล้านบาท ให้เกษตรกรนำไปลงทุนฟื้นฟูประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ลดลงจากอัตราเดิม 3%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยางราคาวูบชาวสวนวอนรบ.ช่วย

28 Nov 2011

ประชุม-นายจิรเดช อารีพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สกย.นครศรีฯ เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้นำเครือข่ายเกษตรกร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีสมาชิกเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ และสร้างความเข้มแข็ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังลั่นเดินหน้ารีดภาษี

27 Nov 2011

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังเร่งรัดติดตามการจัดเก็บรายได้รัฐบาลของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้จะเร่งปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั้งระบบ ทั้งภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีสรรพสามิต ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ คงต้องมาตั้งกติกาการจัดเก็บภาษีกันใหม่ อาทิ ภาษีนิติบุคคล มีโจทย์ที่สำคัญคือเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุน ที่ผ่านมาอาจให้หักลดหย่อนมากไป ขณะเดียวกันได้เตรียมนัดหารือเป็นการเร่งด่วนกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ และนาย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.คาดผลผลิตอ้อยพุ่ง

27 Nov 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดปริมาณอ้อยในภาคตะวันออก ในปีི/55 จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งสิ้น 525,660 ไร่ รวมประมาณ 5,723,150 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยวได้และผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 40,799 ไร่ และ 691,005 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 8% และ 14% ตามลำดับ สาเหตุที่ทั้งพื้นที่และผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานอ้อยเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อขยายการผลิตเอทานอล และในปีนี้ปริมาณน้ำฝนมีเพียงพอทำให้ผลผลิตต่อไร่ที่ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในฤดูหีบปีนี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้กำหนดให้โรงงานเริ่มเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.54 เนื่อ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"สวนส้มโอ-ทุเรียนนนท์" มรดกที่ถูกลืม

26 Nov 2011

ทวี มีเงิน
เมืองไทย25น.

ขณะที่รัฐบาล และสื่อมวลชนพุ่งความสนใจและทุ่ม น้ำหนักไปปกป้องและกอบกู้นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ จนลืมว่ายังมีสวนกล้วยไม้ เขตทวีวัฒนา บางเลนหลายพันไร่ สวนจำปี บาง ขุนเทียน ที่ต้องจมน้ำตาย

เราสนใจอยู่กับโรงงานฮอนด้า ดิจิตอลเวสเทอร์น พานาโซนิคที่จมน้ำ แต่ลืมว่าเรากำลังจะสูญเสีย "สวนส้มโอนครชัยศรี" ส้มโอที่อร่อยที่สุดในโลกและ "สวนทุเรียนเมืองนนท์" ทุเรียนราคาแพงและรสชาติดีที่สุดของไทย

แหล่งข่าว: 


ซีพีเอฟซื้อซีพีพีหวังโต 50%

26 Nov 2011

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า คณะกรรมการซีพีเอฟ ได้มีมติอนุมัติเสนอซื้อหุ้นจำนวน 74.18% ของบริษัท C.P.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.เยียวยาเกษตรกร

26 Nov 2011

นายบุญช่วย เจียดำรงค์ชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้ธ.ก.ส.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด