ข่าวสดราคาสินค้าเกษตรพุ่ง 32.38%

26 มี.ค. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนก.พ.54 และแนวโน้มเดือนมี.ค.54 ว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาในเดือนก.พ.54 ราคายังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายปี"53 โดยดัชนีราคาเดือนก.พ.54 อยู่ที่ 182.06 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น 32.38% โดยมีสินค้าหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนก.พ.54 พบว่า กลุ่มพืชน้ำมัน ดัชนีราคาสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา 101.46% ส่วนเดือนมี.ค.54 คาดว่า ดัชนีราคาจะลดลง เนื่องจากสินค้าสำคัญหลายช

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้โวยทุนผลิตพุ่ง สอดไส้กุ้งนำเข้า-แปรรูปส่งออกนามสินค้าไทย

25 มี.ค. 2554

สงขลา - นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดตกต่ำ ประชุมกับตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ และชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาไม่แน่นอนและมีปัญหาโรคระบาด เพื่อนำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลและหามาตรการช่วยเหลือ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปี"60ธนารักษ์แจกที่ราชพัสดุครบล้านไร่

25 มี.ค. 2554

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในปี"54 กรมธนารักษ์ตั้งเป้ามอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพิ่มอีก 4,700 ราย หรือ 4-5 หมื่นไร่ จากปัจจุบันที่มีการมอบสัญญาเช่าที่ดินให้ผู้เช่าแล้วกว่า 6 หมื่นราย หรือ 1.46 แสนไร่ และคาดว่าภายใน ปี"59-60 จะสามารถมอบสัญญาเช่าที่ดินได้ครบ 1 ล้านไร่ ตามเป้าหมายของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย โดยขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการขอคืนพื้นที่จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 1.4 พันไร่ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จากก่อนหน้านี้ได้มีการส

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พลังงานมึนไบโอดีเซลป่วน

25 มี.ค. 2554

น.พ.วรรณ รัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ให้กระทรวงพลังงานไปปรับสูตรขายไบโอดีเซลจากดีเซลบี 2 เป็นดีเซลบี 3 หรือ ดีเซลบี 5 ให้มีผล 1 เม.ย.นี้ว่า พร้อมที่จะดำเนินการหากปริมาณน้ำมันปาล์มมีเพียงพอและไม่กระทบการบริโภค

ด้านนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเริ่มคลี่คลายแล้ว หากรัฐให้ใช้บี 3 คาดว่าจะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า 11,000 ตัน/เดือน และหากผลิตบี 5 ต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ตัน/เดือน ขณะที่ตอนนี้มีสต๊อกกว่า 100,000 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรมีความสุขเพิ่ม

25 มี.ค. 2554

นาย อภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาด้านความผาสุกในปี"53 พบว่า ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ที่บ่งชี้ภาพรวม มีค่า 79.93% เพิ่มขึ้นจากปี "52 ซึ่งอยู่ที่ 79.46 แสดงว่าเกษตรกรไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้โดยตรง ทั้งนี้ สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง ดอกเบี้ยพุ่ง-บาทผันผวน

25 มี.ค. 2554

รายงานพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดสัมมนา "ค่าเงินบาทหรือดอกเบี้ย Impact ใดแรงกว่ากัน?" ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

โดยนายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท" ว่า หากมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ในเชิงเปรียบเทียบจะเห็นว่า เศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าแรง กดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทที่เริ่มผ่อนคลายลง ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศลิเบีย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ลุยบีบอุตฯลดราคาน้ำตาล "เทือก"จ่อเบรกชดเชยโรงกลั่น-สั่งปรับสูตรบี2

24 มี.ค. 2554

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่า สิ้นเดือนมี.ค.นี้ สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะเพิ่มขึ้นและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จะไม่มีการขาดแคลนน้ำมันปาล์มอีกแล้ว จึงมีมติทบทวนมาตรการให้โรงกลั่นซื้อน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ 4 หมื่นตัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริโภค โดยได้รับการชดเชยส่วนต่างไม่เกิน 9.5 บาท/ลิตร ซึ่งให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับผู้เกี่ยวข้องและสรุปให้ที่ประชุมในวันที่ 30 มี.ค.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกกุ้งจุกมะกันยืดเอดี

23 มี.ค. 2554

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.54 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ ได้ลงคะแนนเสียง 5 ต่อ 1 ให้ต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากจีน เวียดนาม อินเดีย บราซิล และไทย ต่อไปอีก 5 ปี ถึงปี"58 โดยให้เหตุผลว่าหากยกเลิกมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความเสียหายฟื้นคืนมาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลขั้นสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ที่ประกาศผลการทบทวนเอดีเมื่อวันที่ 14 พ.ค.53 โดยตัดสินว่าหากยกเลิกมาตรการเอดีจะทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวไทยส่งออกญี่ปุ่นรุ่ง

22 มี.ค. 2554

นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคม โรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ภายหลังจากประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุสึนามิถล่ม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเสียหายไปมากด้วยเช่นกัน อีกทั้งรัฐบาลไทยส่งข้าวไปช่วยกว่า 1 หมื่นตัน และที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้สั่งนำเข้าข้าวจากไทยเป็นประเทศหลักครั้งละมากๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% ดังนั้น เป็นโอกาสดีของไทย และเกษตรกรชาวนาไทยที่จะขายข้าวดีมีคุณภาพได้ราคา โดยญี่ปุ่นเตรียมจะสั่งนำเข้าข้าวจากไทยไปสำรองเก็บไว้ในสต๊อกมากขึ้นกว่า เดิมเพื่อป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศของญี่ปุ่นจนกว่าจะฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะ ปกติ อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมโรงสีข้าวไทยขอให้รัฐบาลไทยจัดส่งข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กล้วยไม้แบกต้นทุนส่งออกอ่วม

22 มี.ค. 2554

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลกระทบของสินค้าเกษตรที่จะส่งไปญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มแรก ได้แก่ 1.กลุ่มอาหาร คงไม่มีผลกระทบ และญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องบริโภค อาทิ ไก่ปรุงสำเร็จรูป สุกรปรุงสำเร็จ 2.กลุ่มที่มีผลกระทบ ได้แก่ กล้วยไม้ เพราะไม่ใช่สินค้าจำเป็น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด