ข่าวสดสศช.เล็งสางปมมาบตาพุด6ประเด็น

16 May 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรใน 3 แนวทาง โดยให้สศช.ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อเสนอให้ครม.ชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งแนวทางสำคัญคือเร่งรัดโครงการที่ครม.อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้ง 32 โครงการวงเงิน 1,400 ล้านบาท เช่น โครงการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศ การขยายโรงพยาบาลมาบตาพุดเพิ่มเป็นขนาด 200 เตียง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนธุรกิจอาหาร บุกตลาดอาเซียน

15 May 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า แฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง รัฐบาล จึงมี นโยบาย ในการส่งเสริมแนวทางสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายการขยายตัวของภาคการส่งออก 5% ต่อปี และเสริมสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำความร่วมมือธุรกิจระบบ แฟรนไชส์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ซึ่งงานแสดงสินค้าอาหาร 2554 หรือ THAIFEX-World of food ASIA 2011 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนอาเซียนยกระดับปลอดภัย'โกโก้'

15 May 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการโกโก้ของตลาดโลกเติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี โดยราคาตลาดโลกอยู่ที่ตันละประมาณ 3,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยปัจจุบันพื้นที่ปลูกโกโก้ได้ลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่มีระบบการจัดการง่ายกว่า เช่น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นต้น ทำให้พื้นที่ผลิตโกโก้เหลือน้อยมาก ประมาณ 2,000-2,500 ไร่เท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี ได้ผลผลิตเมล็ดโกโก้ปีละประมาณ 200 ตัน ซึ่งการซื้อขายอิงราคาตลาดโลก ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งเพิ่มมาตรฐานเมล็ดพันธุ์-ฝันดันไทยเป็นศูนย์กลางเอเชีย

15 May 2011

นายพาโชค พงษ์พานิช นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์ไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้นำข้อมูลทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับอายุเมล็ดพันธุ์มาสรุป และประกาศมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์พืช 37 ชนิด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลอายุเมล็ดพันธุ์บนฉลากที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก อีกทั้งช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำ และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของวงการเมล็ดพันธุ์ของไทย เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) เมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สสว.ลุยเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย มั่นใจ5ปีปั้นอีก2.5แสนรายเป็นพลังขับเคลื่อนศก.

15 May 2011

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.54 เพื่อเป็นแผนแม่บทในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีཱི-59 นั้น แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"บุรีรัมย์"ประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด

13 May 2011

บุรีรัมย์ - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่หลายจังหวัดเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มมีน้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 200,000 ครัวเรือน จากกรณีดังกล่าว พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับราษฎรเติมใส่ภาชนะกักเก็บ และถังน้ำกลางหมู่บ้าน ที่บ้านโคกใหญ่ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรร่วม 200 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดทหารบก

แหล่งข่าว: 


คุยโครงการยึดไทยฐานผลิตส่งออก 4เดือนขอบีโอไอทะลัก1.7แสนล.

13 May 2011

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้คือ ม.ค.-เม.ย.54 ว่า มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยมีทั้งสิ้น 582 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 170,100 ล้านบาท จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 381 โครงการ ในขณะที่มีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 129,500 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินเครื่องปุ๋ยลดต้นทุนต้นมิ.ย.นี้

11 May 2011

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 พ.ค. จะเรียกประชุมคณะกรรมการ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดในการดำเนินโครงการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ที่รัฐบาลเข้ามาชดเชยราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรในอัตราก.ก.ละ 1.50 บาท เพื่อให้ทันกับการปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 54/55 ยืนยันว่าภายในต้นเดือนมิ.ย.นี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่แรกของการปลูกข้าวนาปีจะได้รับปุ๋ยตามโครงการปุ๋ยลดต้นทุนอย่างทั่วถึงแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภัยแล้งคุกคาม50จว.กระทบพื้นที่เกษตร5แสนไร่

11 May 2011

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เพราะมีความเสี่ยงและเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่นขึ้นได้อีก จึงมอบหมายให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามการแก้ปัญหา รวมถึงบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ไม่ให้การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: 


ต่อยอดแก้หนี้ภาคสอง-"กรณ์"ยันไม่เกี่ยวเลือกตั้ง รัฐโหมหนักประชานิยม-อุ้มรูดปรื๊ด

10 May 2011

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 พ.ค. จะเปิดตัวสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) อย่างเป็นทางการ และจะแถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ ซึ่งสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ เพราะกลไกหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนได้อยู่แล้ว ไม่ใช่พอมีการเลือกตั้งกลไกเหล่านี้ต้องหยุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด