ข่าวสดเกษตรดัดหลังหอมมะลิปลอมในจีน

15 Jul 2011

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง และฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า มีการปลอมปนข้าวหอมมะลิของไทยที่ส่งเข้าไปจำหน่ายในตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้ยอดการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยลดลงจากเดิมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข้าวหอมมะลิของไทยถูกผู้บริโภคในจีนจัดให้เป็นข้าวในระดับพรีเมียม และมีราคาสูง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการนำข้าวเมล็ดยาวสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยแต่มีราคาถูก เข้ามาผสมปลอมปน จำหน่ายในตลาดข้าวของจีน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผุดกรอบลงทุนโลจิสติกส์ 5แสนล้าน

15 Jul 2011

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาการขนส่งหลายรูปแบบ หรือระบบโลจิสติกส์ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนภาคขนส่งของไทยที่สูงกว่า 18% สูงกว่าประเทศในภูมิภาคนี้ เบื้องต้นเสนอตัวเลขเงินลงทุนในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี"55-59) อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านบาท โดยหลังจากนี้ภายใน 1 เดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปสรุปจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะลงทุนให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าเส้นทางใดจะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนบ้าง เพราะต้องก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังห่วงนโยบายรัฐทำเงินเฟ้อพุ่ง

11 Jul 2011

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เรียกนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูง เข้าหารือถึงการทำนโยบายต่างๆ ของ พท.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตรึงยาง-รอราคาปรับเพิ่ม

11 Jul 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ปัจจุบันราคายางได้ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดโดยยางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ลดลงจากกิโลกรัม(ก.ก.)ละ 146.30 บาท ของต้นเดือนมิ.ย.54 เหลือก.ก.ละ 131.49 บาท เบื้องต้นได้มีการขอความร่วมมือผู้ส่งออกในการชะลอจำหน่ายยาง และให้เกษตรกรเก็บยางไว้ก่อน เพื่อผลักดันให้สามารถขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่าก.ก.ละ 120 บาท อีกทั้งยังได้หารือกับประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย ให้ขายยางในราคาก.ก.ละไม่ต่ำกว่า 120 บาทด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะช่วยตรึงราคายางไม่ให้ลดลงไปได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรอัดมาตรการตรึงราคายาง

11 Jul 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ปัจจุบันราคายางได้ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดโดยยางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ลดลงจากกิโลกรัม(ก.ก.)ละ 146.30 บาท ของต้นเดือนมิ.ย.54 เหลือ ก.ก.ละ 131.49 บาท อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรึงราคายางพาราไม่ให้ลดต่ำลง ซึ่งเบื้องต้นคณะอนุกรรมการศึกษาสถานการณ์ยางพาราและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกในการชะลอจำหน่ายยาง และให้เกษตรกรเก็บยางไว้ก่อน เพื่อผลักดันให้สามารถขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่าก.ก.ละ 120 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวถุงเตรียมโขกราคาเดือนส.ค.นี้ โวยพิษรับจำนำ-ปรับค่าแรงดันต้นทุนกระฉูด

11 Jul 2011

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ขณะนี้โรงสีได้ประกาศหยุดซื้อขายข้าวชั่วคราวแล้ว เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำว่าจะมีรายละเอียดและเริ่มดำเนินโครงการเมื่อใด รวมทั้งยังคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอีกจึงชะลอการขาย ทำให้หาซื้อข้าวมาบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายยากขึ้น ขณะที่ภาวะการขายข้าวสารบรรจุถุงในตลาดยังเป็นไปตามปกติ โดยขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงมีสต๊อกข้าวสารเหลือไว้จำหน่ายได้ประมาณ 2 เดือนเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนส่งออกสินค้ากันภัยพิบัติ

11 Jul 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า รายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีཱ และ ปีི รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยมากถึง 4 พันล้านคน และเสียชีวิต 2 ล้านคน ซึ่งธนาคารโลกระบุว่าส่งผลกระทบทำให้รายได้ประชาชาติของประเทศต่างๆ ลดลง 1-15% และแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับภัยพิบัติ ทำให้ความต้องการสินค้าอุปกรณ์การป้องกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผงะแผนพัฒนาภาคเกษตรไทยเน่าใน สศช.ชี้4ปัจจัยเสี่ยงรุม-ผวาวิกฤตขาดอาหาร

09 Jul 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ป ཱི-59) ในส่วนของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มี 4 ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ คือ 1.ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจำนวนมากอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการบำรุงรักษา เกษตรนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรปีละประมาณ 6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาท ทำให้ดินเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ 1 ล้านไร่ จากปัจจุบันที่มีดินเสื่อมสภาพจำนวน 190 ล้านไ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนเฮ!คลังเล็งลดภาษีนิติบุคคล เหลือ20%ในปี"56-สนองนโยบายรัฐบาลชุดใหม่

06 Jul 2011

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า พร้อม ดำเนินการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปี"55 และลดเหลือ 20% ในปี"56 ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ หากฝ่ายการเมืองยอมรับรายได้จากภาษีที่หายไปได้ โดยไม่ไปเพิ่มการเก็บภาษีในตัวอื่นๆ มาทดแทน ส่วนการลดหย่อนและการคืนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรกคงต้องรอฟังนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รมต.อาเซียน-ยุ่นรับมือเออีซีปี"58

06 Jul 2011

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและเอกชนของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.54 ที่กรุงกัวลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี"58

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด