ข่าวสดไร่สับปะรด"เมืองสองแคว"วอนรัฐ ช่วยดูแลราคา-หาตลาดใหม่ระบายสินค้า

20 Dec 2011

ช่วยหน่อย - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรดบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 19 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร้องขอให้รัฐบาลช่วยหาตลาดใหม่เพื่อระบายสับปะรด และช่วยเรื่องราคาให้ขยับขึ้นเพราะตอนนี้ชาวไร่เดือดร้อนหนัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวบ้านอ่วมสินค้าแพงแน่-สิ้นปีส่อเลิกตรึงราคา

20 Dec 2011

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมจากปัจจุบันมีอยู่ 41 รายการ ว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้พิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนม.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรเผยผัก4ชนิดสารพิษตกค้างสูง

19 Dec 2011

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่ มกอช.ได้ติดตามประเมินความเสี่ยงสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จำนวน 164 ตัวอย่าง พบว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภคแบบเรื้อรัง (chronic) หรือแบบเฉียบพลัน (acute) หรือทั้ง 2 แบบรวมกัน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 9% โดยมีผักและผลไม้ที่พบความเสี่ยงสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยเสนอตัวจัดประชุมดับเบิลยูทีโอ

17 Dec 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเข้าประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ครั้งที่ 8 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่สองของการประชุม วันที่ 15 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนา3หมื่นเซ็งได้เงินช้า

16 Dec 2011

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ว่า ขณะนี้ข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลมีจำนวน 3 ล้านตันทั่วประเทศ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยอมรับว่าเป็นเพราะขั้นตอนการรับจำนำมีปัญหาหลายเรื่อง โดยที่ประชุมได้รายงานถึงปัญหาการรับจำนำข้าวคือปัญหาการออกใบประทวนล่าช้า ซึ่งมีเกษตรกรกว่า 30,000 ราย ที่ยังไม่ได้รับใบประทวน ล่าสุดที่ประชุมจึงมีมติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินภายในปี 2554 นี้ ส่วนปัญหาอื่น อาทิ จ.นครราชสีมา มีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หรือ จ.เชียงราย ที่โรงพิมพ์ที่รับพิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สินค้าจีไอ

16 Dec 2011

ถุงแดง

ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร ไม่น้อย รวมถึงพื้นที่ปลูกพืชของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จากการสำรวจของกรมพบว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 12 จังหวัด สินค้าเหล่านี้ได้รับความเสียหาย 583,780,611 บาท เช่น กาฬสินธุ์ สินค้าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เสียหาย 9.1 ล้านบาท ร้อยเอ็ด สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เสียหาย 63 ล้านบาท ศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เสียหาย 148 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟาร์มจ๊ากราคาไข่ไก่ดิ่งเหว

15 Dec 2011

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบภาวะขาดทุน ที่สำคัญผลพวงจากการเปิดเสรีนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เมื่อปีที่แล้ว จะยิ่งทำให้ราคาไข่ไก่ในปี 2555 มีทิศทางตกต่ำอย่างหนัก เนื่องจากปริมาณไข่ไก่จากที่เคยผลิตได้ 10,000 ล้านฟองต่อปี กลายเป็น 14,000-15,000 ล้านฟองต่อปี ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการพยุงราคาเพื่อเตรียมรับมือปริมาณไข่ไก่มหาศาลในปีหน้าด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"โกร่ง"ประชุมกยอ.นัดสอง-วางกรอบอนาคตไทย

15 Dec 2011

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ที่มีนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน วันที่ 15 ธ.ค.นี้ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กยอ. จะเสนอกรอบการทำงานเพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ด้านต่างๆ ของกยอ. ให้ที่ประชุมพิจารณา รวมถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กยอ. โดยกำหนดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ 30 คน พร้อมวงเงิน 150 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สถานการณ์ข้าว ปี 2555

14 Dec 2011

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ราคาข้าวในเดือนธ.ค. 2554 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2554 มีปัจจัยหนุนจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในไทย

ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกของไทยไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่ง โดยเริ่มส่งออกตั้งแต่ไตรมาส 4/2554 รวมทั้งปากีสถานก็เพิ่มการส่งออกข้าวด้วยเช่นกัน

ทำให้ประเทศผู้ซื้อข้าวหันไปซื้อข้าวจากอินเดียและปากีสถานที่ราคาถูกกว่า ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าราคารับจำนำ เนื่องจากปัญหาเรื่องจำนวนโรงสีที่เข้าร่วมมาตรการรับจำนำในบางพื้นที่ไม่เพียงพอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนาเมินจำนำข้าวแห่ขายพ่อค้า

14 Dec 2011

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวพบว่ามีปัญหาการดำเนินการในส่วนของความไม่สะดวกในการรับจำนำข้าวของเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกนำมาใช้มากขึ้นในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้ชาวนาไม่ได้รับความสะดวก จึงหันไปขายข้าวให้กับพ่อค้า หรือโรงสีที่บางรายได้ออกพื้นที่ไปรับซื้อข้าวกับชาวนาถึงพื้นที่แม้ว่าราคาซื้อขายจะต่ำกว่าราคารับจำนำของรัฐบาล แต่เมื่อเทียบความสะดวกแล้วถือว่าสะดวกกว่า ได้เงินเร็วกว่าและราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด