ข่าวสดเล็งรื้อแผนก่อหนี้ปี"55-ค้ำจำนำข้าวเพิ่ม

18 Oct 2011

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายหนี้สาธารณะ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 55 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้แก่รัฐวิสาหกิจอีก 2.69 หมื่นล้านบาท จากแผนเดิมที่มีวงเงินค้ำประกันอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วัดฝีมือรัฐบาลแก้น้ำท่วม เดิมพันเชื่อมั่นนักลงทุน

16 Oct 2011

รายงานพิเศษ

ปี"54 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องรับแจ๊กพอต 2 เด้ง ทั้งเหตุการณ์ สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา กับปัญหาอุทกภัยกลืนประเทศไทยที่รุนแรงต่อทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งทรัพย์สิน ชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือ-กลางตอนบนไหลบ่าท่วมนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางของประเทศไม่ต่ำกว่า 3 นิคมอุตสาห กรรม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ขับ เคลื่อนจากทุนไทยและทุนต่างชาตินับแสนล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกปีหน้าสำลักนำท่วม พาณิชย์แย้มหั่นเป้า-โตไม่ถึง15%

16 Oct 2011

นางอัญชลี พรหมนารท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีน้ำท่วมในกว่า 20 จังหวัดของไทย ส่งผลทำให้วัตถุดิบสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไม่สามารถป้อนเข้าโรงงานผลิตได้ รวมถึงเส้นทางการขนส่งถูกตัดขาด ระบบโลจิสติกส์ไม่สมบูรณ์ ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคร.) ชี้แจงให้ความมั่นใจกับประเทศผู้ซื้อว่า ไทยสามารถควบคุมเรื่องการส่งมอบสินค้าได้ตามปกติ แต่ยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อ ผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยบ้างแล้ว โดยน้ำท่วมไม่น่าจะกระทบตัวเลขการส่งออก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ทำแผนแม่บท10ปี

15 Oct 2011

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555-2564 ว่า แผนที่จัดทำขึ้นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นผลักดันให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงและเชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผ่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ การใช้อาเซียนเป็นฐานไปสู่เวทีโลก การยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลิตข้าวลดราคาส่อขยับ

15 Oct 2011

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ทางการเกษตรในขณะนี้ภาพรวมเสียหายไปแล้ว 10 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าเสียหายไปแล้ว 8 ล้านไร่ คาดว่าส่งผลให้ปริมาณข้าวได้รับความเสียหายกว่า 6-7 ล้านตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำท่วม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม

15 Oct 2011

เลาะรั้ว

ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ข่าวเรื่อง น้ำท่วมที่ผู้คนมากมายได้พูดถึงตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบของน้ำท่วม ที่มีต่อประเทศ รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกัน แก้ไข น้ำท่วม ที่สร้างผลเสียหายต่อสังคม เศรษฐ กิจ และความมั่นคง และความเดือดร้อนของผู้คนในประเทศเกือบ 20 ล้านคน

ในคำแนะนำวิธีการป้องกันน้ำท่วมนั้น มีการอภิปรายเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางในการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภา มีการกล่าวถึงมาตรการป้องกันน้ำท่วม โดยใช้หลักเกณฑ์ทางผังเมืองมาเป็นตัวกำหนด ขณะเดียวกันกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องควบคุมกันอย่างเคร่งครัด

แหล่งข่าว: 


อุทกภัยกลืนนิคม-จ่อตกงาน2แสนคน นักลงทุนญี่ปุ่นคาดใช้เวลาพลิกฟื้นนาน10เดือน

15 Oct 2011

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายเซ็ทซีโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และนายเคียวอิจิ ทานาดะ ประธานหอการค้าไทย-ญี่ปุ่น (เจซีซี) ว่า นักลงทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้หารือถึงปัญหาการจ้างงานลูกจ้าง ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่ากว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย กลับมาลงทุนซ่อมแซม จนกลับสู่ภาวะปกติ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-10 เดือน ทำให้ระหว่างนั้นอาจมีลูกจ้างกว่า 40% ต้องไม่มีงานทำไปด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำท่วมพังเศรษฐกิจแล้ว1.5แสนล. หอการค้าชงรัฐใช้งบ5แสนล้านแก้ปัญหายั่งยืน

14 Oct 2011

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคในเดือนก.ย.54 ว่า ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากระดับ 83.4 ในเดือนส.ค. เป็น 81.8 ในเดือนก.ย. แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วม ความกังวลต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังน้ำท่วม และความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เสนอแก้กฎหมายประมงพื้นบ้าน สลายพิพาทอ่าวปัตตานี

13 Oct 2011

ปัตตานี - พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผอ.สำนักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงผลการวิจัยเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่คณะวิทยาศาสตร์ มอ.ปัตตานี กรณีปัญหากลุ่มประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานี ที่มีปัญหาขัดแย้งในเรื่องการแย่งพื้นที่ทำกิน จนมีเรื่องแจ้งความดำเนินคดีของกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครงกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทำให้ความขัดแย้งระหว่างชุมชนบานปลายมากขึ้น โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักวิชาการ และตัวแทนจากผู้ขัดแย้งทั้ง 2 กลุ่มเข้าร่วมหารือ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลูกจ้างตกงาน1.27แสนเซ่นน้ำท่วม เจโทร-ส.อ.ท.จี้รัฐป้องนิคมอุตสาหกรรมที่เหลือ

12 Oct 2011

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม ได้รายงานให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทราบว่าล่าสุดมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 762 โรงงาน ในพื้นที่ 28 จังหวัด และคาดว่าจะมีแรงงานตกงานจำนวน 127,800 คน ส่วนตัวเลขความเสียหายใน นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น เบื้องต้นยังไม่มีการสรุปตัวเลขรายงานครม. ทราบ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด