ข่าวสดโรงงานรื้อกระบวนการผลิต-เพิ่มรายได้ชาวไร่อ้อย

11 Mar 2012

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 47 โรงได้ประกาศความร่วมมือต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำตาลทรายโดยให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตของทุกโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตน้ำตาลทรายดิบของไทยให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันตลาดชมพู่ทับทิมจันท์

11 Mar 2012

นางมัณฑนา มิลน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาส่งออกชมพู่ทับทิมจันท์ไปยังประเทศมาเลเซียรอบใหม่ ภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าเนื่องจากตรวจพบแมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของมาเลเซียติดไปกับสินค้าบ่อยครั้ง เบื้องต้นกรมวิชาการเกษตรได้เสนอมาตรการควบคุมแมลงวันผลไม้ B.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รวมสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาสามัญประจำบ้าน (แผนโบราณ)

11 Mar 2012

ไพบูลย์ แพงเงิน
สมุนไพรใกล้บ้าน
เทคโนโลยีชาวบ้าน

ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ได้กำหนดชื่อยาสามัญประจำบ้าน แผนโบราณ (หลายคนไม่ชอบ แต่อยากจะให้เรียกชื่อว่า "แพทย์แผนไทย" ก็ขอให้เข้าใจว่า คือ อย่างเดียวกัน) ไว้จำนวน 27 ตำรับ อันได้แก่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มันเส้นเขมรทะลักเข้าไทย

10 Mar 2012

นายธีระ ตันติพาณิชย์กูล ผู้จัดการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กรมการค้าภายในมีหนังสือถึงผู้ประกอบการส่งออกสินค้ามันเส้น ว่ามีพฤติกรรมร่วมกันกำหนดราคารับซื้อมันเส้นเพื่อการส่งออก โดยร่วมกันเสนอราคารับซื้อมันเส้นในราคาต่ำ และได้ให้เข้ามาชี้แจง ว่า ทางสมาคมชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาหัวมันสดตกต่ำนั้นทางผู้ประกอบ การส่งออกไม่ได้ฮั้วกันกดราคารับซื้อมันเส้น แต่ขณะนี้พบว่ามีมันเส้นจากประเทศกัมพูชาทะลักเข้ามาในไทยจำนวนมากเนื่องจากราคาถูก คาดว่าทะลักเข้ามา 3-4 แสนตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รับจำนำกระเทียม

10 Mar 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้เห็นชอบดำเนินโครงการรับจำนำกระเทียมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จ.เชียงใหม่ แล้ว ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท โดยให้ผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เป้าหมายนำ 48,000 ตัน ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม อัตรา 3% ต่อปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1,440 ล้านบาท ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 9 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ยืม ระยะเวลาดำเนินการรับซื้อเดือนมี.ค.-ส.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้ส.ป.ก.เช็กที่ดินหวั่นซ้ำ"วังน้ำเขียว"

07 Mar 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบาย 3 ข้อ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการต่อไป ในโอกาสครบรอบปีที่ 37 ส.ป.ก. คือ 1.การจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งปัจจุบันส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 2.45 ล้านราย รวมพื้นที่ 34.15 ล้านไร่ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด 2.การพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และให้เกษตรกรได้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งในรูปแบบนิคมการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เพิ่มขึ้น และ 3.การติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายของส.ป.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เงินเฟ้อครึ่งหลังทะยาน

06 Mar 2012

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เศรษฐกิจติดดิน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนก.พ.2555 ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.37% (MoM) และ 3.35% (YoY) ในเดือนก.พ. เทียบกับ 3.38% (YoY) ในเดือนม.ค. ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.11% (MoM) และอยู่ที่ 2.72% (YoY) ในเดือนก.พ. เทียบกับ 2.75% (YoY) ในเดือนม.ค.

ในเดือนก.พ. ราคาเฉลี่ยน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้น 5.0-6.5% ในส่วนของเบนซิน และ 3.0% ในส่วนของดีเซล ท่ามกลางการทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 8.1%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้กนป.ขยับราคาปาล์มขวด

05 Mar 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เพื่อประชุมตามข้อเสนอของสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย ที่มีปัญหาราคาปาล์มดิบมีราคาสูงถึงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 6 บาท ไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มขวดที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมไว้ที่ขวดละ 42 บาท

'ราคาน้ำมันปาล์มซีพีโอของมาเลเซียในขณะนี้อยู่ที่ก.ก.ละ 30 บาท ใกล้เคียงกับของไทย เมื่อนำมาผลิตเป็นปาล์มขวด ราคาจะเกินขวดละ 42 บาทอย่างแน่นอน' นายอภิชาตกล่าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันรับจำนำมันอุ้มเกษตรกรสุดลิ่ม 'บุญทรง'ลั่นสวมสิทธิ์โดนฟันทั้งแพ่ง-อาญา

04 Mar 2012

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2555 ว่า นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้มาชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ.ที่ผ่านมา มีลานมันที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทำสัญญาเข้าโครงการแล้ว 400 แห่ง คิดเป็น 65-70% จากทั้งสิ้นที่มี 600 แห่ง มีปริมาณมันเข้าโครงการแล้วเกือบ 7 แสนตัน และมีเกษตรกรบางส่วนได้ขุดมันออกไปจำหน่ายเองแล้ว จึงคาดว่าจะมีปริมาณมันเข้าโครงการประมาณ 6-7 ล้านตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"สุรินทร์"เร่งสำรวจขุดน้ำมัน หวั่นกระทบข้าวหอมมะลิ-ระบบนิเวศ

03 Mar 2012

สุรินทร์ - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มีโครงการเจาะหลุมปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L 31/50 โดยศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในความคิดเห็นของชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านโคกกลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด