ข่าวสดรมต.อาเซียน-ยุ่นรับมือเออีซีปี"58

06 ก.ค. 2554

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและเอกชนของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.54 ที่กรุงกัวลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี"58

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.ชี้ภาคเกษตรขยายตัวดีสุดรอบ10ปี

06 ก.ค. 2554

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีแรก ของปี"54 ว่ายังคงขยายตัวได้ดีอยู่ที่ประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปีจะเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ แต่ไม่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมากนัก โดยผลผลิตของพืชสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ถั่วเหลือง และปาล์มน้ำมัน ขณะที่ราคาพืชส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์จี้รัฐ-เอกชนเร่งทำความเข้าใจเออีซี

05 ก.ค. 2554

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้จับตาสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ภายหลังจากไทยถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการมรดกโลกและภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลกไทยนั้น ปัจจุบันการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ยังไม่ได้มีผลกระทบใดๆ จากปัญหาความขัดแย้งบริเวณพื้นที่รอบเขาพระวิหารและด่านการค้าชายแดน โดยผู้ส่งออกไทย ผู้นำเข้ากัมพูชาและผู้บริโภคตามแนวชายแดนแยกแยะปัญหาชายแดนกับการค้าได้ และไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกันให้เป็นปัญหาแต่อย่างใด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.รับลูกอุ้มเกษตรกร

05 ก.ค. 2554

นายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้านโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ซึ่งมีด้วยกัน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การพักหนี้เกษตรกร 2.การจำนำข้าวและพืชผลการเกษตร และ 3.บัตรเครดิตเกษตรกร โดยเฉพาะ 2 เรื่องแรก ยืนยันว่าสามารถเดินหน้าได้ทันที เพราะเป็นโครงการที่ธ.ก.ส.มีประสบการณ์ทำมาแล้วทั้งสิ้น พร้อมเตรียมข้อมูลรองรับแล้ว ส่วนบัตรเครดิตเกษตรกรนั้น อาจต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดก่อน แต่เชื่อว่าทั้งหมดจะเดินหน้าได้ภายในปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.วางเป้าแผน11เศรษฐกิจโต5%

05 ก.ค. 2554

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช. ประเมินผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 10 (ปี"50-54) ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย.54 โดยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 66.33% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี"49 ที่อยู่ที่ 65% เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย 3.4% จากเป้าหมาย 4-5% ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลลดลงจาก 75% ในปี"49 และสิ้นสุดแผนฯ 10 เหลือเพียง 56% เงินเฟ้อเฉลี่ย 3.3% จากเป้าหมาย 3-4% อัตราการออมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 29.4% เป็น 30% คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดลงเหลือ 70.8% จาก 71.4%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โวยส่งออกสะดุดรัฐฟื้นจำนำข้าว

05 ก.ค. 2554

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การซื้อขายข้าวในตลาดหยุดชะงักลงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา นับจากที่มีกระแสข่าวการเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อไทยมาแรง และจนถึง วันนี้โรงสีข้าวยังหยุดการซื้อขาย เพื่อรอดูสถานการณ์ราคาข้าวและวิธีปฏิบัติในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้ผู้ส่งออกยังไม่กล้าส่งออก เพราะเกรงว่าโอกาสจะขาดทุนมีสูง จึงคาดว่ายอดส่งออกข้าวของไทยจะลดลงในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า เพราะนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกที่พรรคเพื่อไทยตั้งไว้ตันละ 1.5 หมื่นบาท ทำให้ราคาส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอีกตันละ 330 เหรียญสหรัฐ จาก 520 เหรียญสหรัฐ กลายเป็น 850 เหรียญสหรั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เพิ่มบทบาทสหกรณ์เป็นทั้งแหล่งทุน-ความรู้ สศช.จี้พัฒนาโลจิสติกส์ด้านเกษตร

03 ก.ค. 2554

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มงบวิจัยและการพัฒนา หรืออาร์แอนด์ดี ของประเทศให้ได้ 1% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภายในสิ้นปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีཱི ไปจนถึงปีཷ หากคิดจีดีพีในปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านล้านบาท ก็เท่ากับว่างบประมาณด้านอาร์แอนด์ดีจะเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาท ในปีཷ จากปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา ค่อนข้างน้อยโดยมีเพียง 0.21-0.22% ของจีดีพีเท่านั้น ทั้งที่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งจะสิ้นสุดในปีི นี้ได้กำห

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อุปสรรคเออีซี

01 ก.ค. 2554

ถุงแดง

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี"58 ซึ่งจะมีผลให้ 10 ประเทศสมาชิกกลายเป็นฐานการผลิต และเป็นตลาดเดียวกัน ภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันจะลดลงเป็น 0%

แต่ขณะนี้หลายภาคส่วนแทบไม่รู้จักว่าเออีซีคืออะไร และต้องปรับตัวรับมืออย่างไร

ในขณะที่ภาคเอกชนใหญ่ๆ จะรู้และเตรียมตัวเข้าเออีซีแล้ว แต่เป็นห่วงว่าแม้จะมีปัจจัยเอื้อต่อการลงทุน เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคมากมาย เนื่องจากในหลายประเทศก็มีข้อจำกัด เช่น การลงทุนใน กัมพูชาที่ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ค่อยดี ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเข้าไปลงทุนเพราะเกรงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จุดพลุประกันนาล่ม 8บริษัทรับความเสี่ยง

01 ก.ค. 2554

เริ่มแล้วสำหรับ"โครงการประกันภัยพืชผล" และถือเป็นครั้งแรกที่มีการยืมมือบริษัทประกันวินาศภัยเอกชน เข้ามาช่วยดูแลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อชดเชยปีละ 5-6 หมื่นล้านบาทเพียงอย่างเดียว

ประกอบด้วย 1.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 2.บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด และ 8.บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งรีดภาษียางรถ-ยาฆ่าแมลง

23 มิ.ย. 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอแผนปฏิบัติการสรรพสามิตสีเขียวให้รัฐบาลใหม่พิจารณาทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจัดเก็บภาษีจากสินค้าหรือผู้ประกอบการก่อมลพิษสูงกว่าสินค้าหรือกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแผนดังกล่าวแบ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทันที คือ การปรับปรุงภาษี 4 รายการคือ 1.การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ที่ผ่านการพิจารณาในหลักการ เหลือเพียงปรับรายละเอียดเท่านั้น 2.การเก็บภาษีแบตเตอรี่ ที่จะอิงตามโลหะที่ใช้ 3.เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ จากที่เคยเว้นภาษีในช่วงที่ผ่านมา และ 4.การเก็บภาษีพลังงานเชื้อเพลิง ที่วั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด