ข่าวสดชาวนาอ่วมปุ๋ยขอพาณิชย์ขึ้นราคา

03 Mar 2012

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอปรับราคาเพิ่ม หลังจากต้นทุนการผลิตปุ๋ยเพิ่มขึ้น ทั้งราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้แม่ปุ๋ยราคาสูงขึ้นประมาณ 10% โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ขณะที่ค่าขนส่งปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และการประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นต้นทุนในอุตสาหกรรมปุ๋ย แต่ในด้านการขายปุ๋ยผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการราคาได้ เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมราคาของกระทรวงพาณิชย์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวบ้านแหยงน้ำท่วม-ของแพงฉุดบริโภคสะดุด ดัชนีความเชื่อมั่นก.พ.พุ่งรอบ5เดือน

03 Mar 2012

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนก.พ.2555 ว่า ปรับตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 74.2 ในเดือนม.ค.2555 เป็น 75.5 ในเดือนก.พ.2555 เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบให้พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล และทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมที่ได้วาง แผนไว้ ซึ่งจะผลักดันให้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 สามารถขยายตัวได้ดีขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สินค้าอาหารไทยในจีน

02 Mar 2012

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เศรษฐกิจติดดิน

จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารที่น่าจับตามอง เนื่องจากโอกาสเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มว่าจีนมีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น

ไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่สำคัญ ของโลก น่าจะมีศักยภาพในการขยายการผลิตสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นของจีน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าอาหารกับจีนมาโดยตลอด โดยในปี 2554 ไทยได้ดุลการค้าสินค้าอาหารกับจีนประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงพาณิชย์ขอขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด

02 Mar 2012

นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้ทบทวนมาตรการการควบคุมราคาน้ำมันปาล์มขวด ขนาด 1 ลิตร ไว้ที่ขวดละ 42 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สั่งสศก.ศึกษาจัดระบบอาหารในวิกฤตภัยพิบัติ เกษตรชูหลัก"3R"วางกรอบงบปี"56

02 Mar 2012

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือผู้บริหารกระทรวง เพื่อให้เตรียมจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2556 ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายการจัดทำงบประมาณตามที่นายกรัฐมนตรีให้หลักการไว้ รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แนวนโยบายมาตรการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ (กยน.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและการสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) รวมทั้งแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยเน้นการบูรณาการในทุกมิติ

แหล่งข่าว: 


จ๊าก!สงกรานต์ข้าวถุงจ่อขึ้นอีก5-10%

01 Mar 2012

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะนำข้าวในโกดังรัฐบาลปริมาณ 50,000 ตันออกจำหน่ายในโครงการธงฟ้า โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดทำเป็นข้าวถุงขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม (ก.ก.) กำหนดราคาถุงละ 70 บาท ออกจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและตลาดสด สำหรับโครงการร้านอาหารธงฟ้าและราคาแนะนำอาหารสำเร็จรูปที่มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ให้ความร่วมมือลดราคาแล้ว ส่วนร้านอาหารธงฟ้าจะเพิ่มจำนวนให้ได้ 8 พันแห่งทั่วประเทศตามโครงการร้านค้า 1 ธงฟ้า 1 ชุมชน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ราคาปาล์มผันผวน

01 Mar 2012

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เศรษฐกิจติดดิน

การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ประมาณ 4.28 ล้านไร่ และ 3.75 ล้านไร่ ตามลำดับ โดยที่พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาครัฐได้ดำเนินยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันในช่วงปี 2551-2555 เพื่อเร่งผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน เพิ่มผลผลิต และผลิตภาพการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวเยียวยาชาวนา

29 Feb 2012

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ว่า ครม. อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ในการขยายเวลาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2554 ซึ่งเก็บเกี่ยวและขายข้าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันหอมแดงศรีสะเกษสู่อาเซียน มีจุดเด่นในสายพันธุ์-เป็นต่อด้านการแข่งขันส่งออก

28 Feb 2012

ศรีสะเกษ - ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงโครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดง แบบครบวงจรภายใต้แนวคิดทางการตลาด เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีของไทยกับต่างประเทศ" โดยมีแผนการช่วยเหลือ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ว่าระดับต้นน้ำ เกษตรกรขาดความรู้ เทคโนโลยีสนับสนุน โดยเฉพาะการคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสม ต้านทานโรค ให้ผลผลิตดี ขาดการจัดการความรู้วิธีการเพาะปลูก ยังคงใช้ความรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก คณะวิจัยจึงร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ให้ได

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทิศทางราคายาง

28 Feb 2012

ธนาคารไทยพาณิชย์
เศรษฐกิจติดดิน

ราคายางพาราในปี 2554 ปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงหลังจากทำสถิติสูงสุดในช่วงต้นปี โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งรุนแรงในญี่ปุ่นซึ่งมีผลให้ความต้องการใช้ยางพาราปรับลดลง

สำหรับปี 2555 คาดว่าราคายางพารายังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐและผลกระทบของวิกฤตหนี้สินของกลุ่มยูโรโซนที่อาจลุกลามเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด