ข่าวสดอากาศแปรรวน กุ้งน็อกน้ำตายอื้อ

23 พ.ค. 2554

เกลื่อน- ชาวนากุ้ง หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระดมเครื่องสูบน้ำและช่วยกันเก็บกุ้งในบ่อที่น็อกน้ำตาย เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนร้อนจัด ฝนตกหนัก อีกทั้งน้ำเสียทำให้กุ้งปรับตัวไม่ทัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรรับโลกร้อน รื้อยุทธศาสตร์พืช

23 พ.ค. 2554

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านพืชใหม่ ซึ่งเน้นให้สอดรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน โดยตั้งเป้าศึกษาวิจัยผลกระทบต่อระบบการผลิตพืชของไทย ทั้งพืชอาหาร พืชอาหารสัตว์ และพืชทดแทนพลังงาน รวมถึงการวิจัยด้านการปรับตัวของโรคและแมลงศัตรูพืชที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ และแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีการวิจัยสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรี มีการวิจัยปรับลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญยังมีการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยปีนี้มีแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตพื

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แม่บ้านจ๊าก!เนื้อไก่พุ่งกิโลละ100บ. พาณิชย์เต้นเรียกพ่อค้าถก24พ.ค.-จี้ตรึงราคา

22 พ.ค. 2554

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวกรณีกระทรวงพาณิชย์ได้รับงบประมาณ 169 ล้านบาท เพื่อจัดงานธงฟ้าทั่วประเทศประมาณ 500-600 ครั้ง ทั่วทุกอำเภอ และจะมีการปรับงบประมาณใหม่ เหลือจัดงานใหญ่เพียงไม่กี่งาน ทำให้กระจายการจัดงานไม่ทั่วถึงประชาชน รากหญ้า ทำให้การใช้เงินกระจุกตัวและเสี่ยงต่อการรั่วไหลของงบประมาณนั้น ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขออนุมัติการจัดมหกรรมลดค่าครองชีพประชาชนทั้งในส่วนกลางและ ภูมิภาคทั่วประเทศ ในวงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท แต่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพียง 169.42 ล้านบาท กระทรวง จึงจำเป็นต้องปรับแผนการจัดงานใหม่ โดยคงหลักการเดิม คือ กระจายการจัดงานให้ครอบคลุ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปีนี้ผลผลิตอ้อยพุ่งจ่อกู้เพิ่มอุ้มชาวไร่

19 พ.ค. 2554

นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยปีนี้ดีกว่าที่คาดไว้มาก ล่าสุดคาดว่าจะเพิ่มเป็น 94-94.5 ล้านตันอ้อย จากเดิมคาดจะผลิตได้ 66 ล้านตันอ้อย ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำตาลทรายได้ถึง 9.57 ล้านตัน หรือคิดเป็น 95.4 ล้านกระสอบ ซึ่งจะทำให้ปีนี้อุตสาหกรรมอ้อยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากปีก่อน 50,000 ล้านบาท คือ จาก 1.3 แสนล้านบาท เป็น 1.8 แสนล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลผลิตไข่ไก่ทะลักสั่งลดหน้าฟาร์ม10สตางค์ พาณิชย์บี้เขียงหมูหั่นราคาโลละ5บ.

19 พ.ค. 2554

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการออกสำรวจภาวะราคาของไข่ไก่ และเนื้อหมูพบว่า มีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไข่ไก่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 1 ล้านฟอง คือ ปรับเพิ่มขึ้นจากวันละ 24-25 ล้านฟอง เป็นวันละ 25-26 ล้านฟอง ดังนั้น ในวันที่ 18 พ.ค. กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศให้มีการปรับลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลงฟองละ 10 สตางค์ คือ ปรับลดลงจากฟองละ 3.00 บาท เหลือฟองละ 2.90 บาท ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกและส่งไข่ไก่ทุกขนาดปรับลดลงฟองละ 10 สตางค์เช่นกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.คลังสมองฯ ฉายภาพอนาคตเกษตรไทยน่าห่วง

17 พ.ค. 2554

ส.คลังสมองของชาติสะท้อน 3 ภาพอนาคตเกษตรไทย อีก 10 ปีข้างหน้าน่าห่วง หากไ่ม่รีบติดเครื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ-การเมืองภายใน เป็นตัวแปร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ชงทอท.เคาะตั้งศูนย์ค้าส่งดอนเมือง

16 พ.ค. 2554

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้คลังสินค้าในสนามบินดอนเมืองเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ว่า ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) พิจารณาอนุมัติในหลักการ ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกไทยนานาชาติที่สนามบินดอนเมือง เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งจะมี 2 ทางเลือก คือ ทอท.จะเป็นผู้ลงทุนเอง และรูปแบบที่สอง คือ อาจจะใช้รูปแบบ Built - Transfer - Operate หรือ BTO คือ ให้เอกชนเข้ามาลงทุน ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเนื่องจากที่ดินดังก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.เล็งสางปมมาบตาพุด6ประเด็น

16 พ.ค. 2554

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรใน 3 แนวทาง โดยให้สศช.ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อเสนอให้ครม.ชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งแนวทางสำคัญคือเร่งรัดโครงการที่ครม.อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้ง 32 โครงการวงเงิน 1,400 ล้านบาท เช่น โครงการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศ การขยายโรงพยาบาลมาบตาพุดเพิ่มเป็นขนาด 200 เตียง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนธุรกิจอาหาร บุกตลาดอาเซียน

15 พ.ค. 2554

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า แฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง รัฐบาล จึงมี นโยบาย ในการส่งเสริมแนวทางสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายการขยายตัวของภาคการส่งออก 5% ต่อปี และเสริมสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำความร่วมมือธุรกิจระบบ แฟรนไชส์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ซึ่งงานแสดงสินค้าอาหาร 2554 หรือ THAIFEX-World of food ASIA 2011 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนอาเซียนยกระดับปลอดภัย'โกโก้'

15 พ.ค. 2554

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการโกโก้ของตลาดโลกเติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี โดยราคาตลาดโลกอยู่ที่ตันละประมาณ 3,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยปัจจุบันพื้นที่ปลูกโกโก้ได้ลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่มีระบบการจัดการง่ายกว่า เช่น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นต้น ทำให้พื้นที่ผลิตโกโก้เหลือน้อยมาก ประมาณ 2,000-2,500 ไร่เท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี ได้ผลผลิตเมล็ดโกโก้ปีละประมาณ 200 ตัน ซึ่งการซื้อขายอิงราคาตลาดโลก ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด