ข่าวสดอากาศแปรปรวนกระทบเกษตร ศัตรูพืชระบาดหนัก-กัดกินผักยกแปลง

03 เม.ย. 2554

นครราชสีมา - จากกรณีที่สภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนแปลงอย่างหนักในขณะนี้ส่งผลให้พืชผักของเกษตรกรสวนผักภายในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตพืชผักของเกษตรกรแล้วนับพันไร่

แหล่งข่าว: 


หวั่นชาวสวนผลไม้หันไปปลูกยาง

02 เม.ย. 2554

ตราด - นายธีระ สลักเพชร เปิดเผยว่า ผลผลิตผลไม้ของ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก (ระยอง, จันทบุรี และตราด) ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี รัฐบาลได้ให้ คชก.เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ทั้งการให้งบประมาณในการพยุงราคา การกระจายผลผลิตออกสู่พื้นที่การผลิต ซึ่งในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องการกระจายผลผลิตมาสู่พื้นที่นอกการผลิต โดยจะพยายามกระจายผลไม้ออกไปยังต่างประเทศและในประเทศให้มากขึ้น แต่ปัญหาก็คือการที่ผลไม้ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่แปรปรวน ผลไม้ออกผลผลิตล่าช้าและไม่พร้อมกัน โดยส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยว

แหล่งข่าว: 


ธปท.แหยงน้ำท่วมใต้เล็งหั่นจีดีพีปีนี้ พาณิชย์ถกช่วยส่งออกอาหาร-คาดผลไม้ขึ้นเท่าตัว

01 เม.ย. 2554

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 20 เม.ย.นี้ จะนำปัจจัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในลิเบีย เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น และอุทกภัยภาคใต้ มา ประกอบการพิจารณาปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีของประเทศ ใหม่ จากเดิมคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัว 3-5% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบ แต่เบื้องต้นยอมรับว่าปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการประมงของไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายได้เฉลี่ยวันละ30บ.-อีสานครองแชมป์ ผงะเกษตรกร7ล้านไม่มีจะกิน

01 เม.ย. 2554

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนในภาคเกษตร ปีเพาะปลูก 2551/52 พบว่า มีครัวเรือนภาคเกษตรประมาณ 29% หรือคิดเป็นเกษตรกรประมาณ 7,211,000 คน มีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน ที่ระดับคนละ 18,948 บาทต่อปี โดยเกษตรกรจำนวนดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ยเพียงคนละ 11,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยคนละ 916 บาทต่อเดือนเท่านั้น หรือเฉลี่ยวันละ 30 บาท หากแบ่งเป็นรายภาคพบว่า ครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยคนละ 38,259 ต่อปี รองลงมาคือภาคเหนือเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยคนละ 55,856 บาทต่อปี และภาคใต้เกษต

แหล่งข่าว: 


ก.วิทย์เปิดตัววัสดุอ้างอิงทางเคมี

01 เม.ย. 2554

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์แคดเมี่ยมในข้าว วัสดุอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์ค่าความหวาน และวัสดุอ้างอิงเพื่อวัดค่าออกซิเจนในอากาศ ซึ่งวัสดุทั้ง 3 ตัวนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปากท้อง รายได้ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเกี่ยวข้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรหลักๆ ของไทยในตลาดโลก สำหรับวัสดุอ้างอิงตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในข้าวจะช่วยสร้างหลักประกันและการยอมรับคุณภาพข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศในแต่ละปีประมาณ 1 แสนล้านบาท ขณะที่วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่าความหวานของน้ำตาลจะ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วุ่นซ้ำ"พลูโตเนียม"รั่ว

30 มี.ค. 2554

พบปนเปื้อนในดิน รังสีลามถึง"ปินส์"

หารังสี - เจ้าหน้าที่อย.เปิดตู้คอนเทนเนอร์บรรจุปลาทูน่า 21 ตัน นำเข้ามาจากญี่ปุ่น ที่ด่านตรวจสินค้าศุลกากร ลาดกระบัง เก็บตัวอย่างไปตรวจว่าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือไม่ เมื่อ 29 มี.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศค.ยอมรับเสี่ยงต่ำกว่า4-5%-เคาะอีกครั้งมิ.ย. หวั่นผลกระทบยุ่น-ฉุดจีดีพีหลุดเป้า

30 มี.ค. 2554

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี "54 ว่าน่าจะยังขยายตัวได้ในช่วง 4-5% ต่อปี หรือเฉลี่ย 4.5% เท่าเดิม โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าคาดคือ ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากเหตุความไม่สงบในกลุ่มประเทศตะวันออก กลาง และความผัน ผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.ป.ก.ไล่บี้ยึดที่ดิน-จัดสรรให้เกษตรกร

30 มี.ค. 2554

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหนังสืออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.4-01 ที่มอบให้ไปแล้ว 33.5 ล้านไร่อย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในเกษตรกรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปว่า มีความประสงค์ที่จะให้ลูกหลานเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ถือครองต่อหรือไม่ หรือได้มีการเข้าทำเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังเพียงใด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวสวนปาล์มร้องรบ.ประกันราคา

29 มี.ค. 2554

กระบี่ - นายวิศาล จันทร์ทิพย์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาผลปาล์มน้ำมันราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.50-4.80 บาท ซึ่งสาเหตุมาจาก 2 ประการ คือ ประการแรกรัฐบาลได้นำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศในครั้งล่าสุดเพิ่มเข้ามา อีก 3 หมื่นตัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ำมันออกมามากขึ้น และประการที่สองคือ นโยบายของรัฐบาลไม่มีความชัดเจน เช่น การที่จะมีการปรับราคาน้ำมันบริโภคลดลง เหลือลิตรละ 42 บาท ส่งผลทำให้ตลาดราคาปั่นป่วน โรงกลั่นน้ำมันไม่กล้าเปิดรับซื้อ หรือเปิดรับซื้อในปริมาณน้อยลง และปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยง คาดว่า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'สารคาม'ระทม! โรคระบาดนาข้าว

29 มี.ค. 2554

มหาสารคาม - นายผดุง เอมะพันธุ์ เกษตรอำเภอกันทรวิชัย เผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ช่วงนี้เกิดโรคไหม้ระบาดในพื้นที่ทำนาปรังของอำเภอกันทรวิชัย รวมพื้นที่กว่า 4 หมื่นไร่ และมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่ม การให้ความช่วยเหลือให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกษตรกรถึงการป้องกันกำจัดโรคไหม้อย่างถูกวิธี โดยแนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคไหม้ข้าว ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน วิธีนี้อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวบ้างแต่จะช่วยไม่ให้ข้าวอ่อนแอต่อโรค รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรค เช่น เชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส ฉีดพ่นตามอั

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด