ข่าวสดเตือนอนาคตไทยเกิดวิกฤตอาหาร

26 ก.พ. 2554

เชียงใหม่ - รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ทรัยากรธรรมชาติสูง ราคาพืชผลมีอัตราส่วนเพิ่มสูงกว่าเท่าตัว ด้วยปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ และพืชถูกนำไปใช้ในรูปแบบพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และถั่วเหลือง ทำให้ปริมาณอาหารลดลงตามไปด้วย เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการตลาด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารเร็วกว่าที่คาดการณ์ 5 ปี โดยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมกันจัดระบบการผลิตและส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ต้องช่วยกันรักษาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อที่จะผ

แหล่งข่าว: 


รัฐเร่งคลอดประกันพืช-นำร่องข้าวนาปี

25 ก.พ. 2554

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำระบบประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร ว่า นายกฯ เห็นชอบในหลักการจัดทำระบบประกันภัยพืชผลเกษตร โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจากนี้ไปการปลูกพืชผลเกษตรจะได้รับการดูแลที่ คุ้มค่ากับเงินลงทุน นอกเหนือจากการที่รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับเกษตรกรไร่ละ 606 บาท หากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งหลังจากนี้จะหารือกับนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อากาศแปรปรวนปีนี้กินมังคุดแพง

24 ก.พ. 2554

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศปรวนแปรและหนาวกว่าทุกปีส่งผลให้สวนมังคุดในพื้นที่ภาคตะวัน ออกออกดอกติดผลช้า โดยทั่วไปแล้วมังคุดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด จะเริ่มทยอยออกดอกติดผลให้เห็นประมาณช่วงปลายเดือนพ.ย.จนถึงธ.ค.ของทุกปี และจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.

แหล่งข่าว: 
 

ดัชนีราคาข้าว

24 ก.พ. 2554

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ในเดือนม.ค.54 ดัชนีราคาข้าวทุกตลาดยังคงหดตัวเล็กน้อย เทียบกับเดือนธ.ค.53

โดยดัชนีราคาเกษตรกรขายได้อยู่ในระดับ 176.95 ปรับลด 1% จากเดือนก่อนหน้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากผลกระทบเรื่องน้ำท่วม

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีขยับขึ้นเล็กน้อยแตะระดับ 171.60 หรือเพิ่มขึ้น 0.6% จากโรงสีบางแห่งเริ่มออกรับซื้อข้าว เพราะคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น และหลายประเทศจะหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวไทยหมดหวังเจาะปท.อาเซียน

23 ก.พ. 2554

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ต่อเศรษฐกิจข้าวไทย ว่า ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งอันดับหนึ่ง ของไทยในการส่งออกข้าวว่าหากปรับลดอัตราภาษีเป็น 0% ทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้เออีซีในปี"58 พบว่าเวียดนามจะมีมูลค่าการส่งออกข้าวสารไปยังตลาดอาเซียนได้มากกว่าไทยและ ปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ครองตลาดข้าวสารในอาเซียนนับตั้งแต่ปี"48 โดยในปี"52 เวียดนามมีมูลค่าส่งออกข้าวเท่ากับ 1,310 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ไทยส่งออกได้เพียง 316 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนแบ่งตลาดเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 7

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนะกขช.ปรับขึ้นประกันราคาข้าว

22 ก.พ. 2554

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) น่าจะทบทวนราคาข้าวในโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร เนื่อง จากราคารับประกันปี"53/54 ยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้มา 2 ปี ซึ่งมีเกษตรกรออกมาเรียกร้องว่าต่ำเกินไป ทั้งนี้ กขช.สามารถนำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง มาคำนวณราคาต้นทุน เพื่อกำหนดราคารับประกันใหม่ โดยปัจจุบันราคาประกันข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ 1.1 หมื่นบาท, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1 หมื่นบาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,500 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์จ๋อยจีดีพีปี"53โตแค่ 7.8% ฟุ้งศก.ปีกระต่ายคึกทะลุ4%-สวนทางปัจจัยลบรุม

22 ก.พ. 2554

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/53 ของไทยขยายตัว 3.8% ต่ำกว่าไตรมาส 3/53 ที่ขยายตัว 6.6% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ สศช. คาดไว้ ทำให้จีดีพีปี"53 ทั้งปีขยายตัวเพียง 7.8% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่คาดไว้ 7.9% ขณะที่ปี"54 ยังคงประมาณการไว้ที่ 3.5-4.5% ต่อปีเช่นเดิม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

ชาวสวนยางตราด-จันท์ดันตลาดกลาง เตือนใช้น้ำกรดต้นมีปัญหา

21 ก.พ. 2554

ตราด - น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าฯ ตราด เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดตราด (กรอ.ตร.) เสนอแนวคิดแก้ปัญหาการกำหนดราคาซื้อขายและการชำระเงินให้เกษตรกรที่มีความ ล่าช้า รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับเงินจากพ่อค้าผู้ประมูลยางพารา เพราะปัจจุบันตลาดยางใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรีใช้ระบบการกำหนดราคาในท้องถิ่น ไม่มีมาตรฐาน ควรที่แก้ไขปัญหา ด้วยการตั้งตลาดกลางยางพาราในภาคตะวันออก เพื่อเป็นองค์กรกลางในการรับซื้อผลผลิตยางพาราในจังหวัดและภาคตะวันออก โดยใช้โมเดลของตลาดกลางยางพาราที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด