ข่าวสดถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ"59

19 Nov 2015

รายงานพิเศษ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "ถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ที่ห้องประชุมชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 60 คน ซึ่งมาจากนักกฎหมาย อดีตนักการเมือง ภาคประชาสังคม ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. ที่ผ่านมา และได้สรุปความเห็นเมื่อวันที่ 18 พ.ย.

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า ต้องมีส่วนร่วมและการถกแถลงแบบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยทุกภาคส่วนของสังคมในกิจการสาธารณะ จากการเชิญภาคส่วนต่างๆ มาร่วมถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 มีข้อสรุปดังนี้

แหล่งข่าว: 
 

เมืองคอนตั้งสภาเครือข่ายชาวสวน รองรับพ.ร.บ.ยางแห่งชาติ

17 Nov 2015

นครศรีธรรมราช - นายพงศ์เทพ ไขมุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงการประชุมจัดตั้งสภาเครือข่ายองค์กรชาวสวนยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า มีกลุ่มองค์กร/ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางหลายองค์กร/หลายกลุ่ม แต่ยังขาดความเข้มแข็ง และขาดเอกภาพในการขับเคลื่อน จึงตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ดังกล่าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อภ.รุก"ตลาดยา"กลุ่มประเทศอาเซียน ขยายสมุนไพรสนามบิน

17 Nov 2015

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) กล่าวว่า ในส่วนของการกระจายยาและเวชภัณฑ์ นอกจากจะดำเนินการตลาดเชิงรุกภายในประเทศแล้ว จะขยายตลาดไปต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสรรหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อขึ้นทะเบียนยาและทำการตลาด ขยายตลาดกลุ่มยาที่มีศักยภาพ และมีคู่แข่งน้อยราย เช่น ผ่านตัวแทนจำหน่ายผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ผ่านความ ร่วมมือแบบรัฐบาลกับรัฐบาล โดยจะเพิ่มยอดจำหน่ายยาไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์ชี้ศก.เริ่มฟื้น-ปีนี้โตได้2.9% ส่วน59ยิ่งเฟื่องส่งออกเป็นบวก-รัฐลงทุน1.5ล้านล.

17 Nov 2015

สภาพัฒน์มั่นใจปีนี้ศก.โต 2.9% แม้ส่งออกจะมีปัญหาแต่ได้ท่องเที่ยวมาช่วยพยุงเอาไว้ได้ ส่วนปีหน้าคาดโต 3-4% ส่งออกทำได้ 3% ได้อานิสงส์โครงการลงทุนภาครัฐในปีหน้าอีก 1.5 ล้านล้านบาทมาช่วยพยุง แนะเอกชนควรเร่งลงทุนเพราะน้ำมัน-วัสดุก่อสร้างถูก ดอกเบี้ยก็ต่ำด้วย

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2558 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558-2559 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัว 2.9% ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว 0.9% ในปี 2557

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

รุกส่งออกผลไม้-ตีตลาดเกาหลีใต้ ชาวโสมติดใจมะม่วงไทย-นำเข้าทะลัก2พันล.

15 Nov 2015

เผยเกาหลีใต้ฮิตมะม่วงไทย หลังสมาคมนำเข้า นำตัวแทน 120 บริษัทเข้าพบนายกฯ แต่ขณะนี้ มีปัญหามะม่วงไม่เพียงพอโดยเฉพาะน้ำดอกไม้ และแรด ล่าสุดเริ่มนำเข้าไก่ย่างยากิโทริ จากไทยเป็นครั้งแรก ประสานขอเปิดตลาดลำไย ส้มโอ และเงาะเพิ่ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายโครงการตำบลละ5ล้าน

15 Nov 2015

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รมว.คลัง มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดติดตามการลงทุนขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งกรมบัญชีกลางให้สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 2559

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: