ข่าวสดพาณิชย์แห้วระบายข้าวให้ปินส์-ไม่มีเงินค้ำ

07 เม.ย. 2557

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวปริมาณ 800,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลในวันที่ 15 เม.ย.นี้ และรัฐบาลไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศ จะเข้าร่วมเสนอราคาประมูลข้าวสารด้วยนั้น ล่าสุดจากการศึกษาเงื่อนไขที่ทางการฟิลิปปินส์กำหนดมาแล้วพบว่าไทยอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลข้าวในล็อตดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเงินค้ำประกันซองซึ่งเป็นเงินประมาณ 2% ของมูลค่าข้าวที่จะประมูล เนื่องจากติดขัดปัญหาการดำเนินการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง ที่ต้องรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวออกมาเพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศนำไปใช้ในการค้ำประกันซอง โดยคาดว่าเงินที่ต้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แย้ม2วิธีคืนเงินจำนำข้าว2หมื่นล้าน บัญชีกลางปิดประตูถลุงคลัง-ชี้เอาไวใช้เลือกตั้ง

07 เม.ย. 2557

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงทางออกในการใช้คืนเงินทดรองราชการ 2 หมื่นล้านบาท ที่เบิกมาจากเงินคงคลัง เพื่อจ่ายจำนำข้าวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดต้องคืนเงินภายในวันที่ 31 พ.ค.2557 ว่ามติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดชัดเจนว่าเงินที่จะนำมาคืนนั้นมาจาก 3 ส่วน คือ จากงบกลาง จากกระแสเงินสดของกระทรวงการคลังอาจเป็นการกู้เงิน และจากเงินระบายข้าว โดยกรมการค้าต่างประเทศ (กต.) ต้องรวบรวมเงินจากการขายข้าวมาคืนให้กรมบัญชีกลาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนคาดต้นปีหน้าราคาข้าวเริ่มฟื้นตัว

06 เม.ย. 2557

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้าวถุงที่มีการปรับลดลง ตามภาวะราคาข้าวเปลือก ซึ่งสถานการณ์ราคาข้าวยังอยู่ในช่วงขาลง โดยถือว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้ว คาดว่าช่วงต้นปี 2558 ราคาข้าวจะกลับมาปรับตัวดีขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ค้าภายในชงผลิตบี7แก้ปาล์มล้นตลาด

06 เม.ย. 2557

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากได้ประชุมหารือกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและราคาน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอีก 1-2 เดือนนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบจากเดิมอยู่ที่ 1.6-1.7 แสนตัน/วัน เพิ่มเป็น 1.9-2 แสนตัน/วัน และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2.1-2.2 แสนตัน/วัน ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ จึงเสนอให้กระทรวงพลังงานปรับแนวทางนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซลจากขณะนี้บี 4 เป็นบี 7 คาดว่ากระทรวงพลังงานจะประกาศได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อดึงน้ำมันปาล์มส่วนที่เกินนี้ไปผลิตไบโอดีเซลต่อไป โดยราคาน้ำมันป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นแล้งคุกคามอุตฯอ้อย

06 เม.ย. 2557

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชา สัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลเปิดรับหีบอ้อยฤดูการผลิตอ้อยปี 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2556 โดยผ่านมาแล้ว 120 วัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 96.89 ล้านตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลได้ 10.48 ล้านตันหรือ 108.25 กิโลกรัมต่อตันอ้อย มีค่าความหวานเฉลี่ย 12.47 C.C.S. และมีปริมาณกากน้ำตาล 3.82 ล้านตันหรือคิดเป็น กากน้ำตาลต่อตันอ้อย 39.45 กิโลกรัม ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว คุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา การหีบอ้อยของฤดูกาลหีบที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รองรับแผนผุดโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้าน สคร.เร่งเตรียมพร้อมพ.ร.บ.ร่วมทุน

06 เม.ย. 2557

นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) หรือพีพีพี เพื่อรองรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผนการลงทุนตามพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์) รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างการหารือถึงความเหมาะสมของโครงการที่จะหยิบยกขึ้นมาลงทุนก่อน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยโตแคจีดีพี-ภาวะเหลื่อมล้ำเพิ่ม! เผยกลุ่มยากจนสุดพึ่งคนชราหัวหน้าครอบครัว

05 เม.ย. 2557

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันได้จัดทำซีรีส์งานศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำ เรื่อง "8 ข้อเท็จจริง ความเหลื่อมล้ำในไทย" ซึ่งมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้ 1.ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้ดีขึ้นเลย จากเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมา โดย 25 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า แต่รายได้ส่วนที่ตกถึงครอบครัวไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า โดยเมื่อปี 2529 ครอบครัวที่จนสุด 10% เคยมีรายได้เฉลี่ย 1,429 บาท/เดือน ครอบครัวรวยสุด 10% มีรายได้เฉลี่ย 28,808 บาท/เดือน ผ่านมา 25 ปี รายได้ครอบครัวรวยที่สุดโตขึ้น 3 เท่า เพิ่มเป็น 90,048 บาท/เดือน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุยประมูลข้าว5แสนตัน

04 เม.ย. 2557

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ กรมจะเปิดให้มีการประมูลข้าวในโครงการรับจำนำเป็นการทั่วไปจำนวน 170,000 แสนตัน ในต่างจังหวัดโดยจะประเดิมเปิดให้มีการประมูลแห่งแรกที่ จ.สุพรรณบุรี เป็นข้าวขาว 5% กว่า 1 แสนตัน โดยจะเป็นข้าวในโครงการรับจำนำปี 2555/56 และปี 2556/57 ซึ่งจะใช้เงื่อนไขการประมูลข้าวหรือทีโออาร์รูปแบบเดียวกับการประมูลผ่านส่วนกลาง นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เม.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ต้นทุนผลิตพุ่งดันราคาอาหารสำเร็จรูปแพง ผวา!การเมืองยื้อชาวบ้านกระอัก

03 เม.ย. 2557

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ความไม่สงบจากปัจจัยทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้ราคาสินค้าประเภทอื่น เช่น ราคาอาหารสำเร็จรูปแพงขึ้น รวมถึงแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง และแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ที่เพิ่มขึ้น อาจผลักดันให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันไปสู่เงินเฟ้อ ปี 2557 โดยสศค. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2557 อยู่ที่ 2.5% จากช่วงคาดการณ์ 2-3% ตามแนวโน้มการทยอยปรับขึ้นของราคาก๊าซหุงต้ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประมูลข้าวตจว.เริ่มที่สุพรรณบุรี

01 เม.ย. 2557

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ร่างเงื่อนไขการประมูลข้าวทั่วไป (ทีโออาร์) ในต่างจังหวัดจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ และประกาศให้ผู้สนใจทั่วไปยื่นซองประมูลข้าวได้ในสัปดาห์ต่อไป โดยจะเริ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่แรก ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชนทุกรายจากทุกจังหวัดมีโอกาสมาร่วมประมูล และจะทยอยประกาศทีโออาร์เพื่อประมูลในจังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมต่อไป ส่วนปริมาณและชนิดของข้าวที่จะนำออกมาเพื่อระบายในล็อตดังกล่าวนั้นจะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งการเปิดประมูลข้าวทั่วไปในต่างจังหวัด เป็นนโยบายของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ต้องการให้มีการระบายข้าวเพื่อนำเงินไปคืนให้ชาวนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด