ข่าวสดกวางโจวนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ พ่อค้าข้าวจีนมาถึงศรีสะเกษ-ดูแหล่งผลิต

13 ธ.ค. 2553

ศรีสะเกษ - นางอุไร สุวรรณวงศ์ กงสุลฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนักธุรกิจชาวจีน เป็นบริษัทนำเข้าข้าวสาร เดินทางมาเยี่ยมชมการค้าข้าวหอมมะลิ 105 ที่จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์ และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการค้าร่วมกันระหว่างกลุ่มสหกรณ์การเกษตรกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และนักธุรกิจค้าข้าวจากนครกวางโจว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.รุกตลาดข้าว ในฮ่องกง-มาเก๊า

13 ธ.ค. 2553

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.53 ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยไปเยือนฮ่องกง-มาเก๊า ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการประสานงานผ่านสมาคมผู้ค้าข้าว ฮ่องกง 3 สมาคม ได้แก่ The Rice Merchants Association of Hong Kong, Hong Kong Rice Suppliers Association Ltd., และ Hong Kong Rice Importers & Exports และสมาคมนักธุรกิจไทย-มาเก๊า โดยใช้แนวทางประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและ กำลังซื้อสูง คือ ภัตตาคารชั้นนำในฮ่องกงและมาเก๊า และผู้บริโภคระดับสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลกระทบภัยแล้ง ราคามะพร้าวแพง

12 ธ.ค. 2553

ประจวบฯ - นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาราคามะพร้าวที่แพงขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเพราะว่าเกิดผลกระทบจากภัยแล้งและศัตรูพืชเข้ามาทำลายจนเสียหาย เพราะ จ.ประจวบฯ มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว ถึง 450,000 ไร่เศษ แต่ก็ถูกศัตรูพืชเข้ามาทำลายเกือบแสนไร่ ประกอบกับในปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภัยแล้งเข้ามากระทบอย่างหนัก จนทำให้เกิดมีปัญหาดังกล่าว

แหล่งข่าว: 


'บ้านดง'ไม่อนุญาตที่ทิ้งมูลดิน'กฟผ.' กระทบสิ่งแวดล้อม-730 ครัวเรือนเดือดร้อน

11 ธ.ค. 2553

ลำปาง - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 มีระเบียบวาระสำคัญ คือการพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นที่เททิ้งมูลดินทรายของ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ทำหนังสือลงวันที่ 9 พ.ย.ขอให้อบต.บ้านดง ให้ความเห็นชอบต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ ท้องที่ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมเนื้อที่ 3 แปลง จำนวนกว่า 11,416 ไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อียูแสบยืดเวลานำเข้าไก่ไทย-จี้คุมเข้มผัก

11 ธ.ค. 2553

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ ได้มีมติขยายเวลาการระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.55 จากกำหนดเดิมคือวันที่ 31 ธ.ค.53 โดยให้เหตุผลว่า ขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มประเทศที่สาม แต่สินค้าไก่สุกยังคงนำเข้าได้ตามปกติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลผวาแล้ง-ให้ทำนาปรังรอบเดียว

10 ธ.ค. 2553

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ถึงแนวทางการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/54 ของกรมชล ประทาน ว่าปริมาณน้ำในปี 2554 คาดว่าจะอยู่ที่จำนวน 55,101 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้อยกว่าปริมาณน้ำปี 2553 อยู่ที่จำนวน 58,057 ล้านลบ.ม. แต่เชื่อว่าจะเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของประเทศ เบื้องต้นกรมชลฯ ได้จัดสรรน้ำที่ใช้การได้ไว้ จำนวน 20,144 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม 259 ล้านลบ.ม. ด้านการเกษตร 12,672 ลบ.ม. ด้านอุปโภค-บริโภค 1,882 ลบ.ม. และระบบนิเวศ และอื่นๆ 5,311 ล้านลบ.ม.

แหล่งข่าว: 


เกษตรทุ่ม40ล้าน แก้ไขมะพร้าวแพง

09 ธ.ค. 2553

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร เร่งมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตมะพร้าวในประเทศขาดแคลน เนื่องจากปัญหาการระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรงกว่า 4 แสนไร่ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 40 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 


เล็งตั้งกองทุนอุ้มเกษตรกร

09 ธ.ค. 2553

นาย กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดจะต้องตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกร ซึ่งขณะนี้คลัง กำลังศึกษาการทำระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของ ธ.ก.ส. ที่เพิ่มขึ้นเป็น 11% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น จนทำให้ธ.ก.ส.ต้องมีมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จีนลงทุนในไทยเพิ่ม

09 ธ.ค. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ปีཱ จีนมีโอกาสจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแทน ญี่ปุ่น พิจารณาจากอัตราการเติบ โตของเศรษฐกิจจีนที่ค่อนข้างก้าวกระโดด ที่ระดับ 11.9% ในไตรมาสที่ 1 และ 10.3% ในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะเติบโตชะลอตัวลง เล็กน้อยในไตรมาส 3/53 มาอยู่ที่ 9.6% ซึ่ง ธนาคารโลกคาดหมายว่าภายใน 15 ปีข้างหน้า หรือค.ศ. 2025 จีนอาจแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกได้สำเร็จ ปัจจุบันจีนก็ได้กลายเป็นประเทศที่บริโภคพลังงานมากที่สุดในโลกแทนสหรัฐ อเมริกาไปแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.ส.ปชป.ค้านสั่งซื้อมะพร้าวเข้าปท. จวกจ้างเอกชนพ่นยา

07 ธ.ค. 2553

ประจวบฯ - นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าร่วมกับ ส.ส.อีก 2 คน ลงนามในหนังสือที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อคัดค้านการสั่งมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อชดเชยผลผลิตที่มีราคาแพงจาก ปัญหาภัยแล้งและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด การนำมะพร้าวเข้ามาเป็นการช่วยเหลือนายทุนรายใหญ่ ซ้ำเติมปัญหาให้ชาวสวน เพราะราคาผลผลิตในประเทศจะตกต่ำ พร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สนใจเร่งแก้ปัญหา แมลงศัตรูพืชที่ระบาดมานานกว่า 8 ปี

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด