ข่าวสดน้ำท่วมกรุงเทพฯ ปีหน้าและปีต่อๆ ไป

25 ธ.ค. 2553

เลาะรั้ว
นายช่าง

พ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก็จะมีการพูดคุยออกข่าวหาวิธีป้องกันน้ำท่วมหรืออุทกภัยกัน พอปลายเดือนธันวาคมข่าวเรื่องการป้องกันน้ำท่วมก็จะเลือนหายไป

เพื่อ ป้องกันปัญหาที่จะมาอีกในปีหน้า และปัญหาที่จะมาถึงในอีก 10 ปีข้างหน้า เรื่องนี้ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวว่าให้ศึกษาแบบจำลองผลกระทบภาวะน้ำท่วม และน้ำทะเลขึ้นสูงในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ชั้นในและปริมณ ฑล ในเมื่อกทม. เป็น 1 ใน 9 เมืองในทวีปเอเชียมีความเสี่ยงสูงที่น้ำทะเลจะเอ่อทะลักเข้าท่วมในเมือง พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วม กทม. ชั้นในมี 4 ปัจจัย คือ

แหล่งข่าว: 


เอทานอลปี 54

25 ธ.ค. 2553

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ในแต่ละปี ไทยต้องสูญเสียเงินเพื่อนำเข้าพลังงานประเภทน้ำมันดิบ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถึงประมาณปีละกว่า 7-8 แสนล้านบาท

และยิ่งราคาน้ำมันในตลาดโลก ผันผวน และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำมันของโลกที่จะค่อยๆ หมดไปในที่สุด ไทยเองก็จะยิ่งสูญเสียเงินตราไปเพื่อการนำเข้าน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์อึ้งรายใหญ่ตุนปาล์มล้านขวด บีบผู้ผลิตคายสต๊อก-พ่อค้าอัดรัฐต้นตอขาดแคลน

24 ธ.ค. 2553

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี เปิดเผยกรณีบางห้างสรรพสินค้าไม่ยอมจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด ว่า กระทรวงพาณิชย์ควรเร่งคุยกับผู้ประกอบการเพื่อหาทางออก เพราะต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจริง แต่หากจะปรับราคาขึ้นรวดเดียวขวดละ 10 บาทก็มากเกินไป แต่หากไปควบคุมจนทำให้ฝืนตลาดจนขาดแคลนก็ไม่มีประโยชน์กับใคร ดังนั้น ต้องหาความพอดี ส่วนปุ๋ย เครื่องแบบนักเรียนและนมที่มีปัญหานั้นกระทรวงพาณิชย์จะพยายามคลี่คลายไปที ละตัว โดยจะยังไม่ปรับขึ้นราคาภายในปีนี้ตามข้อตกลงเดิม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฉวยโอกาสอย่างไร?

23 ธ.ค. 2553

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

จากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กำหนดให้ประเทศ ในอาเซียนเดิม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเล เซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ บรูไน ต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็นศูนย์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป และกำหนดให้ ประเทศเขมร เวียดนาม ลาว และ พม่า ที่ได้เข้ามารวมกับประชาคมอาเซียนในภายหลัง ต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็น 0% ในปีྲྀ

แม้ว่าประเทศไทยได้แสดงถึงความพร้อมในการเปิดตลาดข้าวของ ประชาคมอาเซียน และมุ่งหวังว่าไทยน่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้าข้าวดัง กล่าว เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุเมธชี้เหลือแค่9%-ปลุกคนรุ่นใหม่หวงอาชีพ ชาวนาไทยลดฮวบ-หวั่นสูญพันธุ์

22 ธ.ค. 2553

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า การลงนามความร่วมมือทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของชาวนาไทยและความ ยั่งยืนของการทำนา การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมข้าวไทย และส่งเสริมข้าวไทยอย่างครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนให้ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนาไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ช่วยน้ำท่วม ล็อตแรก1.7พันล.

22 ธ.ค. 2553

นาย ลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ภายในสิ้นปีนี้ ธ.ก.ส.จะสามารถจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พืชผลเกษตรเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มแรก ในวงเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติงบจากสำนักงบประมาณจำนวน 2,500 ล้านบาท โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยในล็อตแรก จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ ในจ.อ่างทอง สุโขทัย อุบลราชธานี และขอนแก่น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จัดตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรชุมพร

21 ธ.ค. 2553

ชุมพร - นายวัฒนา ตุ้มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร จังหวัดชุมพร ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ตัวแทนที่จะสะท้อนถึงปัญหาด้านการเกษตรกรรมรวมถึงจะเป็นตัวแทนเพื่อเสนอ นโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ภาครัฐรับทราบโดยตรง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทวาย...จุดเริ่มต้นการค้า

21 ธ.ค. 2553

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและการพัฒนาท่า เรือน้ำลึกปากบารา ในจ.สตูล ซึ่งการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ในจ.สตูล จะมีขีดความสามารถรองรับสินค้าได้ราว 8.25 แสน TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) ต่อปีในช่วง 6 ปีแรก และเพิ่มเป็นประมาณ 2.5 ล้าน TEU ต่อปีในปีที่ 12-30 แต่จะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการพัฒนาพื้นที่ปากบาราเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ท่าเรือน้ำลึกทวายมีทำเลที่ตั้งเอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก อีกทั้งยังรองรับอุตสาหกรรมหนักได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พ่อค้าสุดอั้นต้นทุนสินค้าพุ่ง-เกษตรกรอ่วม จ่อไฟเขียวนม-ปุ๋ยขึ้นราคาปีใหม่

21 ธ.ค. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการปรับราคาสินค้าภายหลังมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบใน ปีหน้า ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้ 5ปีมะพร้าวขาด จี้รัฐบาลเหลียวแล

20 ธ.ค. 2553

นาย วนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังได้รับปัญหากะทิขาดแคลน เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลงซึ่งมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย ภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งขณะนี้ศัตรูพืชละบาดหนัก ส่งผลให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้ไม่มีผลผลิตกว่า 1 แสนไร่ในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่เรื่องแก้ไขอีก 5 ปีประเทศไทยจะขาดแคลนกะทิ

อย่าง ไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหา มาระยะยาวตั้งแต่ปี཯ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ทางชาวสวนต่างช่วยเหลือกันเองเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด