ข่าวสดภัยแล้งคุกคาม50จว.กระทบพื้นที่เกษตร5แสนไร่

11 May 2011

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เพราะมีความเสี่ยงและเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่นขึ้นได้อีก จึงมอบหมายให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามการแก้ปัญหา รวมถึงบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ไม่ให้การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: 


ต่อยอดแก้หนี้ภาคสอง-"กรณ์"ยันไม่เกี่ยวเลือกตั้ง รัฐโหมหนักประชานิยม-อุ้มรูดปรื๊ด

10 May 2011

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 พ.ค. จะเปิดตัวสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) อย่างเป็นทางการ และจะแถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ ซึ่งสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ เพราะกลไกหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนได้อยู่แล้ว ไม่ใช่พอมีการเลือกตั้งกลไกเหล่านี้ต้องหยุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยศูนย์กลางสำรองข้าวอาเซียน

10 May 2011

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมความมั่นคงอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM High-Level Conference on Food Security โดยมีประเทศสมาชิกอาเซมเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ว่า จะมีการกำหนดแนวทางกรอบความร่วมมือเรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นรูปธรรม โดยจะร่วมหารือใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.สร้างความมั่นคงอาหารในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโลก 2.สร้างความร่วมมือการเข้าถึงอาหารของประชาชนทั่วโลก และ 3.สร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกัดนายทุนฮุบที่ดินห้ามออก'ภ.บ.ท.5'

10 May 2011

ประจวบฯ - นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาที่พบ มีชาวบ้านบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ปัญหาดังกล่าวขณะนี้ ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง งดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พร้อมทั้งยกเลิกการออกเอกสารแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.6) ให้กับประชาชนในท้องที่นั้น เนื่องจากใบ ภ.บ.ท.5 และ ภ.บ.ท.6 มักถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับนายทุน ว่ามีการเสียภาษีที่ดิน แล้วนำที่ดินนั้นมาซื้อขายเปลี่ยนมือ ทั้งที่จริงแล้ว พื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของรัฐ ประชาชนไม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตือนรับมือข้าวจีเอ็มโอจีน

09 May 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ตามที่นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลาดข้าวซึ่งรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการปลูกข้าวที่ตกแต่งพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (จีเอ็มโอ) เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของจีนลดน้อยลงจากผลพวงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น คาดว่าข้าวจีเอ็มโอจะได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เป็นเครื่องชี้ว่าในอนาคตจีนอาจส่งออกข้าวได้มากขึ้นด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อ้อยพุ่งฉุดราคาน้ำตาลต่ำสุดรอบ8เดือน

09 May 2011

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข (ผลิตเพื่อส่งออก) ว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องมาจากเดือนเม.ย. ตั้งแต่ตลาดโลกรับทราบผลผลิตอ้อยของไทยว่าปีนี้ทำสถิติสูงสุดขณะนี้มีปริมาณอ้อยเกินกว่า 90 ล้านตันแล้ว นอกจากนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกที่เริ่มปรับลดลงในสัปดาห์ก่อนยิ่งทำให้ราคาน้ำตาลปรับลดลง ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกส่งมอบล่วงหน้างวดเดือนมี.ค.55 ลงมาอยู่ที่ระดับ 21.4 เซ็นต์/ปอนด์ ต่ำกว่าระดับราคาปิดเมื่อ 26 เม.ย.ที่อยู่ระดับ 23.68 เซ็นต์/ปอนด์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรปูพรมผลไม้ไทย ลุยเจาะตลาดเซี่ยงไฮ้

08 May 2011

พรพิมล แย้มประชา
รายงานพิเศษ

จากการเปิดเสรีของประเทศจีน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ขนาดเศรษฐกิจของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียให้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐ กิจของจีนเฉลี่ย 10% ต่อปี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ 8.767 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาจากสหรัฐ ญี่ปุ่น และเยอรมนี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ญวน'คุมเข้มนำเข้าผักจากไทย

08 May 2011

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แห่ปลูกพืช-ทำนาปรังเกินกว่าแผน3.67ล้านไร่ กรมชลชี้น้ำเกือบไม่พอใช้ในฤดูแล้ง

08 May 2011

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดผยว่า ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้รายงานผลการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ตลอดในช่วงฤดูแล้ง ปีཱ/54 ตามแผนการจัดสรรน้ำที่เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. - 30 เม.ย. ของทุกปีว่า ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ได้กำหนดแผน การจัดสรรน้ำทั้งประเทศไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,144 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยลำดับความสำคัญ ดังนี้ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,882 ล้านลูกบาศก์เมตร การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 5,248 ล้านลูกบาศก์เมตร การเกษตรกรรม 12,755 ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม 259 ล้านลูกบาศก์เมตร

แหล่งข่าว: 


อัดฉีดงบ200ล.เชื่อมโยงตลาดผลไม้

08 May 2011

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูของผลไม้ภาคตะวันออก แต่สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลทำให้ผลผลิตออกล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมการรองรับเพื่อช่วยเหลือสมาชิกโดยจัดเตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ได้กู้ยืมไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อผลผลิตกระจายออกจากแหล่งผลิต

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด