ข่าวสดชงครม.ขอเงิน15ล้านล.

06 Sep 2011

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธาน ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ได้สรุปสาระสำคัญแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 เสร็จเรียบร้อย และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ก.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวหอมอ.ต.ก.เจ๋ง ซิวแชมป์กวางโจว

04 Sep 2011

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสินค้าเกษตรไทยที่ส่งเข้าไปขายในจีน หลังจากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยมีการปลอมปนจำนวนมากเนื่องจากได้รับความนิยม จนทำให้ต้องมีการจัดประกวดข้าวหอมมะลิ จำนวน 5 ยี่ห้อที่ขึ้นชื่อที่สุดในกวางโจว โดยการประกวดแบบไม่เปิดเผยยี่ห้อ แต่ใช้วิธีการสังเกตเมล็ดข้าวด้วยแสงธรรมชาติ สี ความเงางาม และดมกลิ่น รวมถึงการรับประทานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารของจีน ซึ่งจากการพิสูจน์พบว่าข้าวหอมมะลิไทยยี่ห้อ อ.ต.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นชาวนาก่อม็อบ-ชี้จำนำ1.5หมื่นไม่สูง สศก.เบรกรัฐลดพื้นที่ปลูกข้าว

04 Sep 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว คาดว่าจะเป็นมาตรการระยะยาว ในกรณีที่ราคาข้าวในประเทศไม่สูงขึ้นตามเป้าหมาย 15,000 บาท/ตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ตามที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ชี้แจงในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระบุว่าหากกรณีข้าวของไทยสูงมากจนเอกชนไม่สามารถรับซื้อได้ รัฐบาลจะรับซื้อไว้ทั้งหมด แล้วหาวิธีการระบายโดยที่ไม่กระทบกับกลไกการตลาด หลังจากนั้นรัฐบาลจะใช้วิธีลดพื้นที่การทำนาเพื่อให้ได้ข้าวลดลง ในกรณีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องพิจารณาอีกค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงตั้งอสม.เกษตรหมู่บ้านให้600บ./เดือน

03 Sep 2011

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณา นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายและโครงการพัฒนาด้านเกษตรต่างๆ ที่จะให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแล้ว จะมีการระบุเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน แห่งละ 1 คนไว้ด้วย เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับภาครัฐ เพื่อให้งานนโยบายต่างๆ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ด้วย โดยได้กำหนดการให้ค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านเดือนละ 600 บาท/คน เทียบเท่ากับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พ่อค้าลั่นหอมมะลิเตรียมขึ้นทันทีถุงละ40บ. ดีเดย์7ต.ค.นี้รับจำนำข้าวทุกเม็ด

02 Sep 2011

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวขาวตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาทว่า กระทรวงพาณิชย์จะเริ่มโครงการรับจำนำผลผลิตข้าวจากชาวนาหมดทุกเม็ดในวันที่ 7 ต.ค.54 เพื่อให้ชาวนาปรังได้ประโยชน์จากโครงการ เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดโครงการประกันรายได้พอดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เสนอยกเลิกปุ๋ยลดต้นทุน

30 Aug 2011

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน สมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ก่อนเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวจึงมีการให้บัตรเครดิตเกษตรกร ที่สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตอยู่แล้ว โดยให้สหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกแห่งทั่วประเทศ นำปุ๋ยทุกสูตรมาจำหน่ายให้เกษตรกรได้เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้รอบ10ปีรายได้ไม่พอใช้-เกษตรกรจนดักดาน สศช.เผยไตรมาสสองคนเตะฝุ่นลด

30 Aug 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านสังคม ในช่วงไตรมาส 2 ปี "54 ว่า การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.56% เป็นผู้ว่างงาน 216,980 คน ลดลง 1.3% ขณะที่ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้น 4.5% แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็น 4.1% ส่งผลให้ค่าจ้างแท้จริงเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้น 6% และ 3.8% ในไตรมาสที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 


อุ้มเกษตรหนีพิษเออีซี-นำร่องข้าว-ยางพารา ทีดีอาร์ไอจี้ผุดฮับแปรรูปส่งออก

29 Aug 2011

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า จากภูมิภาคอาเซียน ที่แต่ละประเทศอยู่กันเป็นกลุ่มเดียว มีชายแดนติดต่อกันได้ทุกประเทศ ทำให้การค้าในประเทศแถบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลักลอบและเปิดเผยอย่างชัดเจน ดังนั้นการเปิดเสรีการค้าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี2558 นั้นจึงไม่มีความหมายในด้านการค้าที่เสรีอยู่แล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผ่าไส้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

28 Aug 2011

รายงานพิเศษ

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาผ่านไปเรียบร้อย จากนี้ไปคงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาล ว่า จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชนทั้งประเทศกว่า 63 ล้านคน อย่างที่ประกาศไว้เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่

โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท และผู้จบปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 บาท

เพราะแรงกดดันให้รัฐบาลดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.55 เริ่มแรงขึ้นทุกที

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทีดีอาร์ไอจวกการเมืองล้วงลูกฉุดการพัฒนา รูดม่านแผน10จีดีพีเกษตรดิ่งเหว

28 Aug 2011

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-59) ต้องมีความชัดเจนในการกำหนดแผนระยะกลาง (1-3 ปี) และระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาภาคเกษตรให้ชัดเจนมากขึ้น แม้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศส่วนใหญ่จะมุ่งดำเนินนโยบายระยะสั้น 1 ปี เพราะเห็นผลในแง่การหาคะแนนเสียงมากกว่า ที่สุดภาคเกษตรจะถูกขับเคลื่อนให้เติบโตได้ตามเป้าหมายของแผนฯ 11 เฉลี่ยปีละ 3% เพราะตลอดระยะเวลา 50 ปีย้อนหลังภาคเกษตรไทยมีการเติบโตได้เฉลี่ย 3.5%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด