ข่าวสดอัดนโยบายหาเสียงฉุดฐานะคลังล่ม สรรพสามิตค้านแข่งลดภาษี-ผวาต่างชาติเผ่น

05 Jun 2011

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้ซื้อรถยนต์คันแรกจะได้คืนภาษีสรรพสามิต เพราะการเก็บภาษีรถยนต์ปัจจุบันมีเหตุผลเฉพาะด้านไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม หากยกเว้นให้ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ซื้อรถรายอื่น

"ไม่ว่าจะเป็นรถคันแรก หรือคันไหน ก็ปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ต้องมีการเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทุกคันที่วิ่งบนถนนประเทศไทย" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรเร่งรัดให้สางหนี้-ที่ทำกิน

05 Jun 2011

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมหารือปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินกับเกษตรกร โดยมีตัวแทนเกษตรกรจาก จ.มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนเกษตรกรได้ขอรับทราบถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือ 3 เรื่อง คือ 1.การแก้ไขปัญหาหนี้สิน 2.ที่ดินทำกิน และ 3.แนวทางการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ซึ่งปัญหาหนี้สินมีกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรยากจน (อชก.) ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ แต่เกษตรกรยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการของ อชก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอฟไอดีเอฟเลหลังที่ดินทั่วประเทศ

01 Jun 2011

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอดีเอฟ) กล่าวว่า ในวันที่ 19 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ กองทุน เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีสิทธิซื้อใบเสนอประกวดราคาที่ดินรัชดาฯ 4 โฉนด เนื้อที่รวม 33-0-81.8 ไร่ บริเวณติดถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 17 ส.ค.54 เวลา 09.00-10.30 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 11.00-12.00 น. ในวันเดียวกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มึนปาล์มขาดฉุดโซฮอล์-ไบโอดีเซลพลาดเป้า พลังงานทดแทนสะดุด-เล็งรื้อแผน

30 May 2011

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมตัวเลขการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (ปี཯-65) พบว่าพลังงานบางตัวต่ำกว่าเป้าหมายมาก แต่บางตัวกลับสูงกว่าเป้าหมาย โดยในปีนี้อยู่ในช่วงกลางแผน พพ.กำลังหารือกับทางกระทรวงพลังงานว่าอาจจะต้องปรับแผนพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อนำเสนอต่อรมว.พลังงานคนใหม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตรียม200ล.ช่วยชาวสวนผลไม้

28 May 2011

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพที่มีความปลอดภัย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทำให้ปริมาณการส่งออกผลไม้สดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี สุราษฎร์ธานี ลำพูน เชียงใหม่ สามารถรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพให้กับห้างโมเดิร์นเทรด ผู้ส่งออ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งล้อมคอกละเมิดลิขสิทธิ์ข้าวไทยในตปท.

28 May 2011

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ตลอดจนผู้แทนภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าวไทย เมื่อวันที่ 26 พ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้รัฐบาลใหม่สางต้นทุนผลิต-เสถียรภาพราคา เกษตรกรบักโกรกหนี้ท่วม1.2แสนล.

27 May 2011

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพเกษตรกรไทยและนโยบายภาคเกษตรที่เกษตรกรต้องการ จากประชาชนภาคเกษตรจำนวน 1,182 ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีบ้านและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ยังมีหนี้ถึง 87.6% โดยเป็นการกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายทั่วไป และมีหนี้สินโดยรวมในปัจจุบัน 123,888.5 ล้านบาท ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งมีความสามารถชำระหนี้ในระบบได้มากกว่าหนี้นอกระบบ ขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากอาชีพหลักที่ทำ แต่ยังขาดองค์ความรู้และเงินทุน จึงไม่ค่อยประกอบอาชีพเสริม ซึ่งรายได้โดยรวมทั้งเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สหรัฐเข้มกฎหมายอาหาร

27 May 2011

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้วุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการรับผิดด้านอาหารปลอดภัย พ.ศ.2554 เพื่อปกป้องและทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหาร โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้เพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารโดยตั้งใจ อาทิ กรณีวางจำหน่ายอาหารปนเปื้อนสารตกค้างในท้องตลาดทั้งที่รู้ว่าอาหารนั้นปนเปื้อน หรือปลอมแปลงเครื่องหมายทางการค้า จนเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ซึ่งต้องถูกปรับตามมาตรา 18 ของ United States Code หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อากาศแปรปรวนทำลิ้นจี่ลดฮวบ ตลาดเชียงรายราคาพุ่ง-ขายตจว.โลละ150บาท

26 May 2011

เชียงราย - นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตร จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ลิ้นจี่ให้ผลผลิตได้ดีใน จ.เชียงราย และที่ผ่านมาถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวเชียงรายเคยปลูกกันมากถึง 50,000 ไร่ ในปีนี้พบเกษตรกรปลูกลิ้นจี่ลดลงเหลือเพียงประมาณ 30,000 ไร่ หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพารา และผลจากการลดการปลูกรวมทั้งสภาพอากาศช่วงต้นปีที่แปร ปรวนมีทั้งความร้อน ความหนาวเย็น พายุ ทำให้ปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 20% ออกสู่ตลาดเพียงประมาณ 11,000 ตัน แต่พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพดีเพราะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีจึงทำให้สามารถผ่านพ้นสภาพอากาศดังกล่าวมาได้ ทำให้ลิ้นจี่ปีนี้มีราคาแพง ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงเกษตรฯ วางงบป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หอยเชอรี่ระบาดหนักหลังน้ำท่วม

23 May 2011

พัทลุง - นางเกสร สุวรรณรัตน์ เกษตรกรชาวนาตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง กล่าวว่า ชาวนาในตำบลชัยบุรีได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังจากพื้นที่มีสภาพน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างหลายครั้ง ทำให้หอยเชอรี่ลอยมากับน้ำ เข้าแพร่ระบาดกัดกินต้นข้าวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะต้นข้าวที่อยู่ในระยะต้นกล้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก ใช้วิธีออกเก็บและทำลายแต่ก็ไม่สามารถลดจำนวนหอยเชอรี่ในพื้นที่ได้ ปีนี้หอยมีมากเหลือเกิน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด