ข่าวสดอานิสงส์น้ำท่วมเงินเฟ้อต.ค.โตแค่ 2.8% ของบริจาคท่วมท้นพ่อค้าไม่กล้าโขกราคาสินค้า

02 พ.ย. 2553

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนต.ค.53 ว่า มีค่าเท่ากับ 108.52 โดยเมื่อเทียบกับเดือนก.ย.53 สูงขึ้น 0.03% แต่หากเทียบกับเดือนต.ค.52 สูงขึ้น 2.8% ส่วนอัตราเฉลี่ยช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) เพิ่มสูงขึ้น 3.4% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กกร.เร่งสรุป2สัปดาห์ช่วยเอกชนน้ำท่วม

02 พ.ย. 2553

นาย ดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบันเอกชน (กกร.) กล่าวภายหลังประชุมกกร. เพื่อหารือถึงเหตุการณ์น้ำท่วม ว่า ขณะนี้สมาชิก กกร. คือสมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว แต่การดูแลหลังน้ำลดนั้นคงต้องดูว่าจะช่วยเยียวยาอย่างไร โดยขอให้ทางหอการค้าจังหวัด สมาคมธนาคารแต่ละจังหวัด และส.อ.ท.ประจำจังหวัด ไปดูว่าผู้ประกอบการในพื้นที่อยากจะให้ช่วยเหลืออะไร คาดว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นากุ้งกาฬสินธุ์เจอะวิกฤตน้ำท่วม ร้องภาครัฐชดเชยราคา-หวั่นปีใหม่ขาดตลาด

02 พ.ย. 2553

เร่งเก็บ- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน หมู่ 4 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เร่งจับกุ้งเนื่องจากหวั่นน้ำจะไหลท่วม บางรายกุ้งจะตัวเล็กแม้ราคาต่ำแต่หนีภาวะการขาดทุน

แหล่งข่าว: 


นาข้าวสตูลพังนกหนูบุกทำลาย

02 พ.ย. 2553

ดักหนู - นายอดิศักดิ์ มัจฉา ชาว นาหมู่ที่ 4 ต.ปาก น้ำ อ.ละงู จ.สตูล ใช้กับดักหนูที่กัดทำลายนาข้าว นอก จากนี้ยังต้องใช้ถุงพลาสติกผูกรอบนาเพื่อป้องกันนกมากัดกินข้าวด้วย

สตูล - ผู้สื่อข่าวจาก จ.สตูล รายงานว่า นาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่ ม.บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เกิดโรคระบาดเพลี้ยกระโดดกัดกินต้นข้าว มีนกนับหมื่นตัวบุกกัดกินต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องอ่อนและมีหนูบุกทำลายซ้ำ นาข้าวประมาณ 3,000-4,000 ไร่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

แหล่งข่าว: 


หนุนแปรรูปยางใช้ในปท.มากขึ้น

02 พ.ย. 2553

นครศรี ธรรมราช - นายชูชาติ ตันอังสนากุล ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง กล่าวถึงภาษีเซสส์ (cess) ว่า ในเดือนต.ค.นี้ถ้ายางพารามีราคาเกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม จะถูกเก็บภาษีส่งออก 5 บาทกรณีราคา 80-100 บาท เก็บภาษี 3 บาท ยางราคา 60-80 บาท เก็บภาษี 2 บาท นำเงินส่วนนี้คือภาษีเซสส์แบ่งการใช้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลับคืนไปสู่ชาวสวนยางในรูปแบบการสงเคราะห์ปลูกแทน ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์, ใช้ในการบริหารของ สกย. 10 เปอร์เซ็นต์ และใช้ในงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ใต้จมแล้ว เหนือเยือก6องศา

02 พ.ย. 2553

ปีติน้ำพระทัย'ในหลวง' ทรงช่วยอีก10ล้านบาท สงขลาวิกฤตปิดรร.-รพ.

สงขลาจม - สภาพบริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. น้ำเอ่อท่วมหลังจากโดนฝนตกหนักถล่ม 3 วัน 3 คืน ซ้ำพายุดีเปรส ชันจากอ่าวไทย พัดขึ้น ฝั่งสงขลาแล้ว สถาน การณ์อาจถึงขั้นวิกฤต

แหล่งข่าว: 


คลังฟุ้งสางหนี้เกษตรกร5แสนราย

01 พ.ย. 2553

นายวิชิต จันทะแจ้ง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ปีི นี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีแผนเร่งปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้งบประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกอง ทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเร่งฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหลัก ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต คาดว่าภายใน 2 ปีจะปรับโครงสร้างหนี้ได้ไม่น้อยกว่า 510,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรและซื้อทรัพย์คืน รวม 12,315 ราย วงเงินประมาณ 2,616.01 ล้านบาท จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ 419,245 ราย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งปูพรมทำประกันภัยพืชผลฤดูแล้ง

01 พ.ย. 2553

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างศึกษาโครงการประกันภัยพืชผล ตามนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ที่ต้องการให้มีการประกันภัยเพาะปลูกข้าวครอบคลุมทั่วประเทศ ก่อนช่วงหน้าแล้งในปีหน้า ซึ่งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการประกันภัยแล้งในสินค้าข้าว จะเร่งพิจารณาเงื่อนไขและหาข้อสรุปได้ในการประชุมวันที่ 8 พ.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยกชั้นปาล์มไทยคลอดมาตรฐาน

01 พ.ย. 2553

นาย มนตรี กฤษณีไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง ซึ่งปีཱ นี้คาดว่าจะมีเนื้อที่ผลิต 3.63 ล้านไร่ ได้ผลผลิตกว่า 10.28 ล้านตัน และยังมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ได้ทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานป้อนเข้า สู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้มอบหมายให้ มกอช.เร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ปาล์มน้ำมันขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการขนส่งผลผลิตไปยังแหล่งรวบรวมผลผลิต (ลานเท)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลผลิตเสียหายล้านตัน-'มาร์ค'อ้ำอึ้งยังพอกิน ชาวบ้านจ๊ากข้าวจ่อโขกโลละ1.50บาท

01 พ.ย. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเสียหายของผลผลิตข้าวจากปัญหาน้ำท่วมว่า ในแง่ของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศไม่มีปัญหาแน่นอน แต่อาจจะส่งผลกระทบกับการส่งออก แต่จะมีปริมาณแค่ไหนต้องรอดูสต๊อกที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเหลืออยู่มากพอสมควร หากรัฐบาลมีการปรับยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด