ข่าวสดขู่เชือดสวมสิทธิ์จำนำข้าว

07 Jan 2012

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ว่าที่ประชุมได้รับทราบการร้องเรียนการทุจริตการรับจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านสายด่วน 1569 หลังจากส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ พบว่า มีการสวมสิทธิ์ข้าวในโครงการรับจำนำ บางรายเป็นชาวนาปลูกข้าวเพียง 5 ไร่ แต่สามารถนำข้าวมารับจำนำได้เงินไปถึง 5-6 แสนบาท ส่วนอีกรายเป็นคนขับรถแท็กซี่ แต่มีข้าวไปรับจำนำและได้เงินไป 5-6 แสนบาทเช่นกัน ที่ประชุมจึงแต่งตั้งนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไป ทั้งในส่วนของ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งผุดนิคมอุตฯใหม่หนีน้ำ

07 Jan 2012

นายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยในการสัมมนาพลิกฟื้นนิคมอุตสาหกรรมไทยหลังมหาอุทกภัย 2554 ว่า ขณะนี้ กนอ.อยู่ระหว่างการศึกษาพื้นที่เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.นิคมฯพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 500-1,000 ไร่ รูปแบบนิคมการค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ โดยการศึกษาจะต้องแล้วเสร็จในเดือนก.ย.นี้ และก่อสร้างให้เสร็จภายในปี 2556-2557 เพื่อเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และโรงกลั่นที่จะเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศพม่า ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯงัดไอทีตรวจสต๊อกรับจำนำข้าวส่งกลิ่นตุ

06 Jan 2012

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวนาปีของรัฐบาล มีเพียง 4.7 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มาจากการจำนำที่ยุ้งฉางเพียง 2,000 ตัน ซึ่งถือว่าน้อยมาก อาจเป็นเพราะขั้นตอนยุ่งยาก และชาวนาทางภาคเหนือและอีสานหันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการเกี่ยวมือมากขึ้น ทั้งๆ ที่เหลือเพียงเดือนกว่าก็จะสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ขณะที่ความจริงน่าจะมีข้าวรับจำนำกว่า 10 ล้านตัน ดังนั้นปริมาณข้าวที่เข้าในสต๊อกรัฐบาลจึงถือว่าน้อยกว่าปกติ จึงสั่งการให้กรมการค้าภายในออกคำสั่งให้โรงสีข้าว ผู้ส่งออกข้าวรายงานปริมาณครอบครองข้าวโดยเร็ว และนำมาประเมินข้อมูล เพื่อปรับน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทำบุญผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืช ฟื้นฟูฐานผลิตอาหารหลังน้ำท่วม

06 Jan 2012

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ประธานมูลนิธิชีววิถีและผู้จัดการแผนงานความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัย ทำให้พื้นที่การเกษตรในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสาน ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมถึงเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ข้าวพันธุ์เหลืองอ่อน ข้าวพันธุ์เพชรช่วย และข้าวพันธุ์ขาวตาเชือก จากการสำรวจความต้องการของครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมใน จ.นครสวรรค์กว่า 2,538 ครอบครัว มีสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ พันธุ์ข้าว พันธุ์ผักสวนครัว และพันธุ์ไม้ผล ซึ่งพันธุ์พืชพื้นบ้านเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการมากเพราะพันธุ์พืชที่อยู่ใน

แหล่งข่าว: 


ส่งออกข้าวหืดจับคาดปีนี้ต่ำ 9ล้านตัน

04 Jan 2012

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกข้าวในปี 2555 คาดว่าจะสามารถส่งออกได้เท่ากับปี 2554 ที่ประมาณ 10 ล้านตัน หรืออาจจะลดลงบ้างแต่มั่นใจว่าจะไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตันอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการระบายข้าวของรัฐ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ วางแผนการระบายข้าวอยู่ซึ่งหากมีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคงจะมารายงานให้ตนทราบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวสวนโค่นต้นกาแฟทิ้ง2หมื่นไร่

04 Jan 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดว่าปี 2555 พื้นที่ให้เพาะปลูกกาแฟ จะมีปริมาณ 302,860 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 20,036 ไร่ หรือลดลง 6.21% และผลผลิตทั้งปีจะเหลือ 41,600 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 794 ตัน หรือ 1.87% ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 137 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6 กิโลกรัม หรือ 4.58% โดยในปี 2555 เนื้อที่ให้ผลผลิตกาแฟทั้งประเทศลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสตาทางภาคใต้และภาคกลางลดลง จากการโค่นต้นกาแฟทิ้งในสวนกาแฟที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแซม เนื่องจากยางพาราและปาล์มน้ำมันโตเต็มที่ ส่งผลให้ผลผลิตทั้งหมดลดลง สำหรับผลผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิกาทางภาคเหนือเพิ่ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กระทรวงวิทย์ผนึกไบโอเทคช่วยชาวนา จัดโซนปลูกข้าว-แจกพันธุ์ทนน้ำท่วม

04 Jan 2012

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดโซนนิ่งปลูกข้าวพร้อมแจกจ่ายข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ให้แก่เกษตรกร อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในระดับชุมชน

แหล่งข่าว: 


คลังชงเพื่อไทยไฟเขียวภาษีที่ดิน

03 Jan 2012

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค.ได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากร่างเดิมของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว และนำไปหารือกับนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว. คลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง แล้ว ซึ่งได้รับไฟเขียวให้ดำเนินการต่อ โดยนายบุญทรง และนายวิรุฬ จะนำร่างดังกล่าวเข้าหารือกับในที่ประชุมพรรคเพื่อไทย เพื่อขอความเห็นหากผ่านความเห็นชอบจากทางพรรค จะนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวบ้านจ๊ากอาหารพาเหรดขึ้นราคา พาณิชย์จับสินค้าอีก8รายการยัดบัญชีควบคุม

03 Jan 2012

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปี 2555 กรมเตรียมจะเสนอให้ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาเพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุมอีก 8 รายการ คือ 1.เครื่องสูบน้ำ 2.รถไถนา 3.รถเกี่ยวข้าว 4.เครื่องวัดความชื้นข้าว 5.เครื่องตรวจคุณภาพข้าว 6.เครื่องวัดเชื้อแป้ง 7.ค่าบริการทางการเกษตร เช่น ค่าเกี่ยวข้าว และ 8.กระดาษชำระ เนื่องจากแนวโน้มสินค้าเหล่านี้จะได้มีความสำคัญเพราะจากนโยบายที่รัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และภาครัฐก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่อเนื่องทำให้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมราคาให้อยู่ในอัตราที

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขึ้นเงินเดือน-ค่าแรงขั้นต่ำ ไล่กวดพลังงาน-สินค้าแพง

03 Jan 2012

เปิดศักราชใหม่ ปีพญานาค 2555 คาดว่าข้าวของยังคงปรับขึ้นราคาไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ข้าวราดแกง อาหารจานด่วน อาหารตามสั่ง ราคาพุ่งพรวด ข้าวราดแกงจากจานละ 25-30 บาท เป็น 35-40 บาท ก๋วยเตี๋ยวจากชามละ 30-35 บาท ขึ้นไปเป็นชามละ 35-40 บาท

ส่งผลให้ภาพรวมของแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 จะยังคงทรงตัวสูงต่อเนื่องจากที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2554 จะอยู่ที่ไม่เกิน 3.8%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด