ข่าวสด



ส่งออกไทย 5 เดือนแรก ได้ตลาดจีน-อาเซียนหนุน

28 Jun 2012

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

มูลค่าส่งออกของไทยเดือนพ.ค. 2555 มีมูลค่า 20,932.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 7.68% (YoY) และจากเดือนก่อนหน้า 23.72% (MoM) สามารถกลับมายืนในแดนบวกได้เป็นครั้งที่ 2 นับจากต้นปี 2555 ที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางที่ดีขึ้นของภาคการผลิตที่กลับสู่ภาวะปกติแล้วในหลายอุตสาหกรรมจนปัญหาการขาดแคลนสินค้าคลี่คลายไปอย่างมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้ซื้อพันธุ์ปาล์ม ให้ดูแหล่งที่มา

27 Jun 2012

เลย - นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลยเผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยจึงขอเตือนเกษตรกรให้ระวังการซื้อต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จะได้ผลผลิตน้ำมันต่ำไม่คุ้มกับการลงทุน

นางปทุมวันกล่าวว่า เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามจากหน่วยสังกัดกรมวิชาการเกษตร และศูนย์พันธุ์ปาล์มน้ำมันทุกแห่ง พิจารณาจากผู้ผลิตที่ให้คำรับรองพันธุ์ปาล์ม และสอบถามข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้รัฐฯแก้ภาคธุรกิจขูดเกษตรกร

26 Jun 2012

เชียงใหม่ - นายไพสิฐ พานิชย์กุล นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การวิจัยพบว่าเกษตรพันธสัญญาที่เชื่อกันว่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ แต่ 'สัญญา' ดังกล่าวกลับกลายมาเป็นเครื่องมือในการขูดรีดเกษตรกร สัญญาที่ทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขเกษตรพันธสัญญานั้นไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาของบริษัท แอบแฝงด้วยเล่ห์กลบางอย่าง ส่งผลให้เกษตรกรยิ่งทําตามสัญญาก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้น ทางรอดของเกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มและมีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยต้องคิดบนพื้นฐานความเป็นไปได้ของข้อสัญญาต่างๆ ก่อนการทำสัญญากั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งยกระดับโอท็อป-เข็นส่งออก

26 Jun 2012

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (โอท็อป) ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า คณะกรรมการได้ปรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปใหม่โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมออกเป็น 4 กลุ่มหลักตามศักยภาพ ได้แก่กลุ่มเอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง ปริมาณสูง เน้นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายที่พร้อมส่งออก กลุ่มบี คุณภาพสูง ราคาสูง ปริมาณน้อย เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดเฉพาะ เช่น การทอผ้าไหมท้องถิ่น อาจจัดทำเว็บไซต์ให้เข้าถึงผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษ กลุ่ม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกหืดจับ5เดือนยังติดลบ1.4% แห่นำเข้าเครื่องจักรฉุดขาดดุลกว่า3แสนล้าน

26 Jun 2012

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกประจำเดือนพ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประมงออกกฎ แก้ราคากุ้งตก

24 Jun 2012

นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีมติแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพราคา ขณะนี้ได้กำหนดรูปแบบอย่างชัดเจนแล้ว เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกชมรมกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จดทะเบียนนิติบุคคล โดยสมัครกับสำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้าน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ดันผู้ส่งออกบุกตลาดใหม่ พิษยูโรฉุดอัญมณีหด20%

24 Jun 2012

นายวีระศักดิ์ เลอวิศิษฐ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (ยูโร) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักๆ เพชร พลอย เงิน ทอง ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพราะตลาดส่งออกหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คือ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งสหรัฐอเมริกามีปัญหาก่อนและต่อด้วยยุโรป ทำให้ปี 2554 รายได้รวมจากการส่งออกลดลงอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาท คาดว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2555 จะกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปแน่นอน โดยในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สิ่งทอ-เฟอร์นิเจอร์เดี้ยงรับเออีซี พงษ์สวัสดิ์แนะย้ายฐาน-อุ้มเอสเอ็มอีไทยไปนอก

24 Jun 2012

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือในปี 2558 ที่ไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้ต้องเปิดเสรีทางด้านการค้า ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางในการดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย เพราะเอสเอ็มอีถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ความเสี่ยงจากยุโรปเพิ่มขึ้น

23 Jun 2012

เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงเทขายเพิ่มมากขึ้น หลังจาก ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบ 0.0-0.255 และไม่ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบใหม่ในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย.2555 ที่ผ่านมา แม้จะมีการยอมรับว่า เฟดพร้อมดำเนินการเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและระบบการเงินของสหรัฐ หากสถานการณ์วิกฤตหนี้ยุโรปเลวร้ายลงก็ตาม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ผนึกดีเอสไอลุยกวาดล้างขั้นเด็ดขาด เอกซเรย์ต่างชาติฮุบอาชีพคนไทย

22 Jun 2012

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า ได้สั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินหน้าติดตามตรวจสอบเชิงลึก หลังจากมีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องกรณีที่มีต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และมีการถือครองหุ้นเกินกว่ากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้ว่าต่างชาติถือได้ไม่เกิน 49% และคนไทยถือหุ้น 51% โดยหากต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการทั้งโรงแรม รีสอร์ต หรือแม้แต่ธุรกิจสินค้าเกษตร เช่น การทำนา ถือว่าทำผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในส่วนของกฎหมายท้ายบัญชี ที่ห้ามคนต่างชาติเข้ามาทำอาชีพสงวนโดยเฉพาะภาคการเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด