ข่าวสดลุ้นผลข้าวจีทูจีหลังปีใหม่

27 Dec 2012

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการตรวจสอบการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในทุกสัญญาจากนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเบื้องต้นตนได้มอบให้ทีมงานไปสรุปรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ หากสามารถสรุปทันอาจจะแถลงให้สาธารณชนรับทราบถึงผลสอบการขายข้าว แต่หากสรุปไม่ทัน จะแถลงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยยอมรับว่า จากการดูแลข้อมูลเบื้องต้น พบประเด็นและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบาย ราคา และบริษัทที่เข้ามาประมูลมีความซ้ำซ้อน แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ถูกต้องหรือไม่ เพราะต้องให้คณะทำงานได้พิจารณาปัญหาเหล่านี้ ให้ชัดเจนก่อน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รุกค้าออนไลน์อาเซียน

25 Dec 2012

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ รักษาการรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในปี 2556 โครงการตลาดกลางซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ Thailand B2B E-Marketplace: Thaitrade.com ตั้งเป้าจะมีผู้ประกอบเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย จาก 7,000 ราย เป็น 10,000 ราย โดยกรมจะสร้างแอพพลิเคชั่นของ Thaitrade.com บนสมาร์ตโฟน ซึ่งมีแผนลงนามความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อให้ ผู้ประกอบการไทยและประเทศสมาชิกเข้ามาใช้พื้นที่เว็บไซต์ทำการค้าออนไลน์ ตั้งเป้าไว้ 300-500 รายในระยะแรก และจะขยายไปยังประเทศสมาชิกบวก 3 บวก 6 บวก 9 ต่อไ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปาล์มราคาตกต่ำ-ติงรัฐไม่นำเข้า

24 Dec 2012

สตูล - นายผัน ยกฉวี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด กล่าวถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หลังราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำลงเรื่อยๆ ทุกวันจนปัจจุบันราคาปาล์มทะลายก.ก.ละ 3 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เนื่องจากราคาปาล์มยังคงมีแนวโน้มตกต่ำลงเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละ 20 สตางค์ จ.สตูล มีพื้นที่ปลูกปาล์มกว่า 1 แสน 2 หมื่นไร่ เฉพาะ อ.ควนกาหลง 5 หมื่นกว่าไร่แล้ว โดยเฉพาะในสหกรณ์การเกษตรควนกาหลงมี 5 หมื่นกว่าไร่สมาชิกกว่า 1 พันครัวเรือน ในแต่ละวันมีผลผลิตจากปาล์มน้ำมันประมาณ 80-100 ตัน/วัน ขณะนี้ทางสหกรณ์และเกษตรกรเดือดร้อนจากราคาปาล์มไปตามๆ กัน ปาล์มน้ำมันราคาเริ่มตกต่ำตั้งแต่เดือ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผักไร้สารส่งออกอียูฉลุย

24 Dec 2012

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการใช้มาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อ (EL) ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (อียู) ได้แจ้งสถิติปริมาณการตรวจพบสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้างในผักไทยที่ส่งออกไปยังอียูในไตรมาสที่ 2/2555 พบเพียง 2.35% จากไตรมาสแรก 6.2% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ 14.43% และ 10.96% ตามลำดับ ทำให้คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอประเทศสมาชิก ลงมติปรับลดระดับการสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในมะเขือ กะหล่ำ และถั่วฝักยาว จากระดับสุ่มตรวจ 50% ลดลงเหลือ 20%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรลดผลิตไข่ไก่ปี56 ป้องกันราคาตก พณ.เปิดเว็บไซต์เช็กข้อมูลสินค้า

24 Dec 2012

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์(พณ.) ได้จัดทำเว็บไซต์ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว (Producer & Consumer Alert) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและผู้ผลิตในการติดตามภาวะราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้เป็นรายสัปดาห์ โดยในด้านประชาชนจะช่วยให้สามารถวางแผนในการเลือกบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ถูกที่สุด ขณะที่ผู้ผลิตก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้นๆ ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมทรัพย์สินฯพร้อมบุกอาเซียน

23 Dec 2012

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนส.ค.2555-พ.ค.2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการสัมมนา "บุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ให้ครบทั้ง 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนได้ หลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะต้องลดเลิกภาษีศุลกากร และมาตรการที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน ผู้ประกอบก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวยืดเวลาแก้ปัญหาผลไม้ใต้

23 Dec 2012

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ปี 2555 โดยดำเนินการ 2 มาตรการ คือ การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.2555 และระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2555-30 มิ.ย.2556 นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับหนังสือจาก จ.นครศรีธรรมราช ว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากสภาวะอากาศที่แปรปร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผุดรง.เอทานอลจากมัน

23 Dec 2012

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สนช. กล่าวว่า สนช.ได้ร่วมกับองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) ลงนามในบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 276 ล้านบาท ให้แก่ประเทศไทยภายใต้ "โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แล้งหนักน้ำในเขื่อนกฟผ.เหลือ72% ภาคอีสานสาหัส-เกษตรฯสั่งงดปลูกพืชหลังนา

23 Dec 2012

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ จ.บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุโขทัย พิษณุโลก และนครสวรรค์ รวม 229 อำเภอ 1,657 ตำบล 17,232 หมู่บ้าน ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว มีพื้นที่นาข้าวได้รับ ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวประมาณ 6 ล้านไร่ และพืชชนิดอื่นๆ ประมาณ 1 แสนไร่

แหล่งข่าว: 


ส่งออกข้าวไทยหด

22 Dec 2012

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานผลการส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ย.) ว่ามีปริมาณทั้งสิ้น 6.4 ล้านตัน มูลค่า 135,254 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 10.1 ล้านตัน มูลค่า 178,809 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ 37% และ 25% ในด้านของมูลค่า โดยข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 684 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554 ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ย.) ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย ปริมาณ 1,259,782 ตัน, อิรัก ปริมาณ 732,241 ตัน, แอฟริกาใต้ ปริมาณ 357,351 ตัน, ไอวอรีโคสต์ ปริมาณ 355,330 ตัน, อินโดน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด