ข่าวสดเปิดจะจะข้อมูลจำนำข้าว ทำไมชาวนาหนุนสุดตัว

07 Oct 2012

รายงานพิเศษ

การปะฉะดะทางความคิดระหว่างผู้คัดค้านโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและผู้สนับสนุนนโยบาย รวมถึงชาวนากลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้

"ข่าวสด" ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งความเห็นของชาวนาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจดังนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.โล่งได้เงินขายข้าว3.4หมื่นล. ยันมีพอรับจำนำรอบใหม่-พาณิชย์ว้ากผู้ส่งออก

06 Oct 2012

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการระบายข้าว และอนุกรรมการรับจำนำข้าว ว่าที่ประชุมอนุมัติให้จำหน่ายข้าวขาว 5% จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 ในราคาพิเศษ จำนวน 20,000 ตัน ราคาตันละ 10,000 บาท รวม 200 ล้านบาท ตามที่กรมราชทัณฑ์ขอมาเป็นประจำทุกปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ญวนส่งซิกจับมือดันยาง

06 Oct 2012

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการหารือร่วมกับรมช.เกษตรและพัฒนาชนบท และรมช.อุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม ทางเวียดนามรับในหลักการที่จะเข้าร่วมในกลไกความร่วมมือไตรภาคียางพารา (ไอทีอาร์ซี) ซึ่งขณะนี้มีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นสมาชิกอยู่ โดยเวียดนามจะส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งแรกในการประชุมไอทีอาร์ซีในเดือนธ.ค.นี้ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการเริ่มต้นที่เวียดนามจะพัฒนาสู่การเป็นสมาชิกไอทีอาร์ซีอย่างแน่นอน จากที่ก่อนหน้านี้เวียดนามจะสงวนท่าทีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกมาโดยตลอด สำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกไอทีอาร์ซีของเวียดนาม จะช่วยทำให้มีอำนาจการต่อรองในตลา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มข.นัด15ชาติยกระดับอาหารพื้นบ้าน นำเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนในอนาคต

05 Oct 2012

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา ลัยขอนแก่น(มข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมนานาชาติว่าด้วยการยกระดับความสำคัญของอาหารพื้นบ้านในการแก้ไขการขาดแคลนอาหาร และแลกเปลี่ยนประสบ การณ์และบทบาทของนานาประเทศด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมพัฒนากลยุทธ์สู่ความมั่นคงด้านอาหารของมนุษยชาติ โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่นานาชาติเข้าร่วมฝึกอบรมจาก 16 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา จีน ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์เลสเต ไนจีเรีย นามิเบีย เคนยา กัมพูชา คอสตาริกา อียิปต์ เซเนกัล ซูดานและฟิจิ ว่า ในอนาคตจะเกิดวิกฤตอาหารขาดแคลน จึงต้องให้ความสำคัญกับอาหารพื้นบ้านใ

แหล่งข่าว: 


"ยิ่งลักษณ์"ควง"เต็งเส่ง"ลุยแจ้งเกิดนิคมทวาย

05 Oct 2012

นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เปิดเผยว่า ในเดือนพ.ย.นี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และพล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะเดินทางลงพื้นที่โครงการเพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศจะสนับสนุนงบประมาณลงทุน เพื่อส่งสัญญาณให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุนในโครงการต่อไป ทั้งนี้ ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาความเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของไทยกับโค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ประมง"ยกระดับเข้า"เออีซี"

04 Oct 2012

กรมประมง - นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่ผู้แทนของกรมประมงได้เดินทางไปหารือกับเอกอัคร ราชทูตถาวรไทยประจำอาเซียน และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งดูงานด้านการประมง ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงทิศทางด้านการประมงในภาพรวมของอาเซียน และนำมาวางแนวการดำเนินงานภาคการประมงไทย อาทิ การจัดตั้งกลไกและแผนงานบูรณาการภาคการประมงแห่งชาติให้สอดรับกับนโยบายของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน หอการค้าไทย สมาคมประมงต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดตั้งคณะทำงานติดตามการค้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวไทยหืดจับชิงที่3โลก

04 Oct 2012

นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เปิดเผยว่า โครงการจำนำข้าวเปลือก ทำเมื่อใดก็ถูกต่างชาติ ทั้ง พม่า เขมร เข้ามาสวมสิทธิ์เข้าโครงการของรัฐบาลด้วยทุกครั้ง ถือเป็นโครงการที่ใช้ซื้อเสียงไปวันๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลต้องเร่งทำยุทธศาสตร์ข้าว แต่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และขณะนี้มีตัวเลขราคาส่งออกข้าวในตลาดโลกแบ่งตามชนิดได้ดังนี้ ราคาข้าวขาวไทย 570 เหรียญสหรัฐ/ตัน แพงกว่าข้าวเวียดนามที่ขายในราคา 450 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนข้าวหอมมะลิไทยราคา 1,095 เหรียญสหรัฐ/ตัน สูงกว่าข

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จ่อระดมทุนทวายแสนล.

03 Oct 2012

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการสนับสนุนทางการเงินโครงการทวาย ของประเทศพม่า ว่า ภายในเดือนต.ค.นี้ น่าจะมีข้อสรุปแนวทางสนับสนุนทางการเงินโครงการลงทุนในทวายของรัฐบาลไทย ซึ่งสศค. ได้รับมอบจากรัฐบาลให้ศึกษาโมเดลทางการเงินทั้งในเรื่องขนาดเงินทุน แหล่งเงินทุน ผู้ร่วมทุนควรเป็นอย่างไร และสัดส่วนของการลงทุนแต่ละฝ่าย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยางราคาทะยาน-ลุ้นแตะก.ก.ละ120บ. "ณัฐวุฒิ"งัดไม้แข็งไม่ขาย-ชี้มาตรการรัฐบาลได้ผล

03 Oct 2012

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาราคายางพาราว่า ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่าครึ่งเดือน โดยราคายางแผ่นดิบในประเทศทะลุราคากิโลกรัม(ก.ก.) ละ 90 บาท และราคา ณ จุดส่งออก (ราคาเอฟโอบี) เลยก.ก.ละ 100 บาทแล้ว โดยมั่นใจว่าราคาต่อจากนี้ไปจะขยับตัวสูงขึ้น เพราะทุกมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการนั้นกำลังส่งผลในเชิงบวก ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจระดับโลกอยู่ในสภาพทรงตัว ไม่มีสัญญาณลบใดๆ มากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งการที่ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถือว่าเกิดจากยุทธศาสตร์ยางพาราไทยที่ยังมีการซื้อยางพาราเก็บเข้าสต๊อกมากกว่า 2.4 แสนตันแล้ว และยังมีการซื้อเข้าอย่างต่อ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิชาการมองต่างมุม"จำนำข้าว"

03 Oct 2012

รายงานพิเศษ

การรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล เป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นทันที

หลัง นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำรายชื่ออาจารย์นิด้า อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษารวม 146 รายชื่อ

ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำวินิจฉัยยับยั้ง หรือยุติโครงการดังกล่าว

ด้วยเหตุผลรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อและเข้ามาผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว จนทำลายกลไกการตลาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด