ข่าวสดนำเข้าข้าวโพดลาว 3 หมื่นตัน

25 เม.ย. 2555

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ 30,000 ตัน จากสปป.ลาว ตั้งแต่เดือนพ.ค.-มิ.ย.2555 เพื่อจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในประเทศ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาหน้าฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่ซื้ออยู่ในปัจจุบัน โดยครม.มีมติให้อคส.กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำเข้า (วงเงินจ่ายขาด) รวม 37.50 ล้านบาท ให้สำนักงบปร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ราคากุ้งดิ่งเหว

25 เม.ย. 2555

นายสุวัฒนชัย วิเศษเจริญ ผู้จัดการชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำลงทุกวัน วันละ 5-10 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) สาเหตุจากปริมาณผลผลิตกุ้งล้นตลาดมากถึงเกือบเท่าตัวของช่วงปกติ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอากาศร้อนจัดทำให้กุ้งน็อก ผู้เลี้ยงจึงต้องรีบจับ ทำให้สถานการณ์ราคากุ้งตอนนี้ถือว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะปัจจัยกระทบของปีนี้มีค่อนข้างมาก ทั้งค่าแรง ค่าน้ำมัน และค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตโดยราคากุ้งขาว วานาไม เริ่มดิ่งลงอย่างหนัก จากกุ้งขนาด 70 ตัว/ก.ก.ราคา 120 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. ลดลงเหลือเพียง 103 บาท ในวันที่ 24 เม.ย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกยางชุมน้อยออกโรงแจง ข้อครหาเรื่องหอมแดง-พ่อเมืองสั่งตรวจ

24 เม.ย. 2555

ศรีสะเกษ - นายกันตนา ทองอินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล (ทต.) ยางชุมน้อย ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดง อ.ยางชุมน้อย เผยว่า ได้นำเกษตรกรจำนวนหนึ่งช่วยกันคัดแยกหอมแดงที่ยังมีสภาพดีและไม่เน่าเสียออกจากถุงหอม เพื่อเตรียมส่งไปขายยังจังหวัดต่างๆ ที่องค์การคลังสินค้าสั่งซื้อเข้ามาแล้ว เสนอกับองค์การคลังสินค้าว่าให้เกษตรกรนำหอมแดงที่เน่าเสียจำนวนนี้ไปทิ้งตามท้องไร่ท้องนา เพื่อนำไปทำปุ๋ย และให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นำหอมแดงพวกนี้ไปทำปุ๋ย ขณะนี้ฉีดพ่นยาใส่แมลงวัน เพื่อจะได้ควบคุมเรื่องหนอนต่างๆ จะได้เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อุ้มผลผลิตยกแผง-ซัดก.เกษตรทำล้นตลาด

24 เม.ย. 2555

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหอมหัวแดงที่เน่าเสีย 350 บาทต่อตันออกจากพื้นที่ พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานตรวจสอบว่ามีการรับซื้อหอมแดงรอบแรกจำนวนเท่าไร เสียหายเท่าไร พร้อมให้อคส.ทำแผนระบายสินค้าและจะลดความสูญเสียได้อย่างไร รวมทั้งให้ชะลอการรับซื้อหอมหัวแดงรอบใหม่ไว้ก่อน ซึ่งหากพบว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากการทุจริตก็จะนำมาเสนอที่ประชุมคชก.อีกครั้งในเดือนพ.ค.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.อ.ท.นำทัพนักธุรกิจบุกพม่า

23 เม.ย. 2555

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.2555 ส.อ.ท. จะนำคณะนักธุรกิจไทยรวมกว่า 60 บริษัท เดินทางไปประเทศพม่า นำโดยนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานส.อ.ท.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.อ.ท.นำทัพนักธุรกิจบุกพม่า

23 เม.ย. 2555

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.2555 ส.อ.ท. จะนำคณะนักธุรกิจไทยรวมกว่า 60 บริษัท เดินทางไปประเทศพม่า นำโดยนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานส.อ.ท.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สร้างชลประทานไม่คืบ

23 เม.ย. 2555

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยกเครื่องฐานข้อมูลธุรกิจ เสริมเคี้ยวเอกชนไทยแข่งตปท.

22 เม.ย. 2555

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงเหตุผลในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมว่า ปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีบทบาทมากต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นหลัก โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) รวมถึงธุรกิจการค้าและบริการมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 1 ใน 5 ของจีดีพี ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบการ ดังกล่าว จึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตื่นทำแผนรับมือเออีซี

22 เม.ย. 2555

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมภาษี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานในการจัดทำแนวนโยบายของกระทรวงการคลังในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558 รวมไปถึงการปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับประเทศในเออีซีว่าควรดำเนินการอย่างไร คงต้องวิเคราะห์ให้ขาดว่าเมื่อเออีซีมีผลบังคับแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยนั้นมีอะไรบ้าง ไทยควรจะปรับโครงสร้างภาษีและการทำงานอย่างไร เมื่อต้องลดภาษีเพื่อรองรับเออีซีแล้วไทยควรจะมีรายได้จากไหนมาทดแทน ซึ่งตั้งเป้าหมายแผนงานต่างๆ ต้องมีความชัดเจนก่อนปี 2557

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐแบกสต๊อกข้าวหลังแอ่น

21 เม.ย. 2555

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรับจำนำและการระบายข้าวว่า ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่มีการทบทวนราคาการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง หลังจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าวต้องการให้รัฐบาลทบทวนราคาที่กำหนดไว้ 15,000 บาทต่อตัน และหลังจากมีการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังมาตั้งแต่เดือนมี.ค.2555 จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำนำแล้วกว่า 3 ล้านตัน ส่วนข้อเสนอของเอกชนที่ต้องการให้ทบทวนราคารับจำนำ ในส่วนของข้าวเปลือกนาปี คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด