ข่าวสดเวิลด์แบงก์จี้ไทยเร่งบริหารจัดการน้ำ

04 Jun 2013

นายเบิร์ต ฮอฟแมน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาการสูญเสียโอกาสจากภัยพิบัติในภูมิภาคนี้สูงถึง 61% ของการสูญเสียทั่วโลก ซึ่งทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กระทบต่องบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้การบริการแก่คนจนหยุดชะงัก การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหา เพราะรัฐบาลต้องโยกงบประมาณมาใช้ฟื้นฟู อีกทั้งภัยพิบัติที่เกิดทุกครั้งจะทำให้ปริมาณคนจนเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 


แฉพ่นสารเคมี 100 ก.ก.ถูกแมลงแค่1 เกษตรกรเหยื่อสะสมพิษ

03 Jun 2013

น.ส.แสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวระหว่างการเสวนา "ระดมพลังร่วมกันยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อันตราย!!!" ในเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก โดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า แต่ในการฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชครั้งหนึ่ง 100 ก.ก. พบว่ามีโอกาสฉีดถูกแมลงเพียง 1 ก.ก.เท่านั้น ที่เหลือจะปลิวไปในอากาศ 30 ก.ก. ระเหยไป 10 ก.ก. พลาดแมลงเป้าหมาย 15 ก.ก. และตกค้างอยู่บนพืช อยู่ในดิน ในน้ำ อีก 41 ก.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวพันธุ์ดีที่ชัยนาท เกื้อหนุนอาชีพชาวนา

03 Jun 2013

ในกระบวนการปลูกข้าวนั้น "การใช้เมล็ดพันธุ์ดี" ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ลงทุนต่ำที่สุดในบรรดาปัจจัยการผลิตต่างๆ

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ระบุว่า พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

หากมีพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ คือมีความต้านทานต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวหรือเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรเลี้ยงไก่มีเฮ-ไข่แพงคืนทุน

03 Jun 2013

นครศรีธรรมราช - นายสุริยา เกตุเกลี้ยง เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าก่อนหน้านี้ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคายารักษาโรคที่แพงมากขึ้นต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ตัวหนึ่งอยู่ที่ 2-2.30 บาทเก็บไข่จำหน่ายฟองละ 1.50-2.50 บาท อีกทั้งมาเจอสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรวจอาหารสัตว์ต้นตอไข่แพง

03 Jun 2013

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน (คน.) สำรวจราคาอาหารสัตว์ที่เป็นจริงว่ามีการปรับขึ้นหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่มักนำมาเป็นข้ออ้างทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ คน.ยืนยันว่าราคาอาหารสัตว์ไม่ได้ปรับขึ้นมาระยะหนึ่งจึงขอพิจารณารายละเอียดก่อนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน ส่วนสถานการณ์ไข่ไก่ล่าสุดนั้น หลังจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) มีมติให้ผู้ประกอบการตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ราคาฟองละ 3.30 บาท ทำให้แรงกดดันคลี่คลายลงไป ดังนั้นจะตรึงราคาดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนการนำเข้าเสรีแม่พันธุ์ไก่ไข่ตนเห็นว่าไ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่มงบฯซื้อที่แจกเกษตรกร

03 Jun 2013

นายวีระชัย วิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้วางแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินในปีงบประมาณ 2557 เพื่อแก้ปัญหาคนไร้ที่ดินทำกิน ด้วยการจัดซื้อที่ดินจากภาคเอกชนมากขึ้นภายในวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คาดว่าจะสามารถจัดหาที่ดินจากภาคเอกชนจากทั่วประเทศได้ราว 3 แสนไร่ เพียงพอสำหรับจัดสรรให้กับผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน ได้อย่างน้อย 30,000-40,000 ราย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แข่งขันไทยในโลกดีขึ้น3อันดับ

02 Jun 2013

รายงานข่าวจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยถึงการประกาศผลของสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม 60 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงสุด เลื่อนขึ้นหนึ่งอันดับจากเมื่อปีที่แล้ว รองลงมาได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเลื่อนขึ้นหนึ่งอันดับเช่นกัน ในขณะที่ฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในปีที่แล้วเลื่อนลงอยู่อันดับ 3

แหล่งข่าว: