ข่าวสดแห่ฝากกองทุนช่วยชาวนาหลังกนง.หั่นดอกเบี้ย

16 เม.ย. 2557

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ยอดเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาล่าสุดจนถึงวันที่ 11 เม.ย. ก่อนปิดยาวช่วงสงกรานต์ อยู่ที่ 4,539 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนที่ 1 แบบบริจาคจำนวน 22.9 ล้านบาท กองทุนที่ 2 แบบคืนต้น-ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 807 ล้านบาท ส่วนกองทุนที่ 3 แบบคืนต้นและมีผลตอบแทน 0.63% ต่อปี จำนวน 3,700 ล้านบาท โดยพบว่ายอดเงินกระโดดเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10 เม.ย.ที่มียอดรวมอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท เนื่องจากวันที่ 11 เม.ย.นั้น มีเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินำมาสมทบแบบที่ 3 กว่า 3,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรปรับแผนรับมือภัยพิบัติ-ผวา!แล้งรุนแรง

15 เม.ย. 2557

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแผนรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจําปีงบประมาณ 2557 เพื่อรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาศัตรูพืชระบาด ทั้งการกําหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร ตลอดจนให้การช่วยเหลือเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.ฝันปีหน้ากำไรทะลุ1หมื่นล.

11 เม.ย. 2557

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการในปีบัญชี 2556 เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2556-31 มี.ค. 2557 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 9,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.35% ส่วนในปีบัญชี 2557 ตั้งเป้าหมายกำไรมากกว่า 10,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวไร่ข้าวโพดโวยรบ.ไม่ชดเชย

10 เม.ย. 2557

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 เม.ย. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดใน อ.สอง และอ.เด่นชัย จ.แพร่ 130 คน รวมตัวกันที่ สภาเกษตรกร จ.แพร่ ตั้งอยู่ในบริเวณถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือราคาข้าวโพดตกต่ำ โดยทางรัฐบาลยืนยันจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กิโลกรัมละ 1.50 บาท แต่เกษตรกร จำหน่ายข้าวโพดให้กับพ่อค้าไปนับเดือนแล้วยังไม่มีการให้เงินช่วยเหลือดังกล่าวทั้งๆ เป็นข้อตกลงของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขายรับทรัพย์"สงกรานต์" ยโสธรตลาดโค-กระบือสุดคึกคัก

10 เม.ย. 2557

คึกคัก - บรรดานายฮ้อยและเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในจังหวัดยโสธรและใกล้เคียง เร่งนำโค-กระบือมาขายที่ตลาดนัดบ้านเชียงหวางกันอย่างคึกคัก เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังเป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวจีนและเวียดนาม ทำให้ช่วงนี้โค-กระบือมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อปท.สมทบธ.ก.ส.อุ้มชาวนาหมื่นล.

10 เม.ย. 2557

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องการนำเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั่วประเทศ ส่งเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา แบบที่ 3 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน 0.63% เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์ขณะนี้ลดลงมาอยู่ที่ 0.50% โดยประเมินว่าส่วนราชการต่างๆ จะทยอยส่งเงินเข้าสมทบในกองทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10-20% ของยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของ อปท.และส่วนราชการทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้จะต้องทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อยืนยันว่าการสมทบเงินเข้ากองท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประมงมหาชัยโวย

09 เม.ย. 2557

พิษเรือน้ำมันล่ม ฟาร์มปู-กุ้งอ่วม

คราบน้ำมัน - ชาวบ้านหมู่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทร สาคร ประกอบอาชีพเลี้ยงปูในกระชัง ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกรณีเรือขนกากน้ำมันล่ม คราบน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง กระทบต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กขช.ถกแก้ราคาข้าวทรุด

08 เม.ย. 2557

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) วาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาตลาดข้าวภายในประเทศและการช่วยเหลือเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอแผนการเข้มงวดสต๊อกข้าวของผู้ส่งออกที่ต้องมีไว้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่จะเน้นการตรวจสอบว่ามีสต๊อกอยู่จริงและให้สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ส่งออกแต่ละรายจะต่อใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าวซึ่งมีอายุครั้งละ 1 ปี ได้ภายใต้เงื่อนไขต้องมีสต๊อกข้าวคงคลังไว้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน ซึ่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน

07 เม.ย. 2557

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เศรษฐกิจติดดิน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index หรือ KR-ECI) ขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องชี้สำหรับการติดตามภาวะการครองชีพของภาคครัวเรือนในปัจจุบัน และในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

จากผลสำรวจล่าสุด พบว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 42.1 ในเดือนมี.ค.2557 จากระดับ 44.5 ในเดือนก.พ.2557 โดยค่าดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน อาจสะท้อนว่า ปัญหาการครองชีพยังคงเป็นประเด็นกังวลของภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.จนแต้มหาเงินจ่ายชาวนา

07 เม.ย. 2557

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางธนาคารไม่สามารถออกแนวทางหรือมาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้ เนื่องจากได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วไม่พบช่องทางใดเลยที่จะสามารถดำเนินการได้ คงต้องรอเงินจากกระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินมาให้ธ.ก.ส.ใช้จ่ายจำนำข้าวต่อไป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด