ข่าวสด

 

เสี่ยงอาหารปนเปื้อนสารตกค้าง สร้างตลาดทางเลือกใหม่-ใช้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

19 Dec 2014

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันลักษณะการบริโภคอาหารของคนไทยถือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งผลสำรวจของมูลนิธิชีววิถี พบว่า เกษตรกรไทยมีสารเคมีตกค้างในเลือดสูงถึง 30% แต่กลุ่มที่เสี่ยงสูงกว่าคือผู้บริโภค เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างถึง 36% สสส.ร่วมมือกับ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด และเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก เพื่อพัฒนาต้นแบบตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทำให้การเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปี"58โอกาสฮาลาลไทย

17 Dec 2014

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
วงล้อเศรษฐกิจ

ความแตกต่างกันตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม อัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิมยังสูงราว 1.5% ต่อปี โดยสูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประชากรโลกซึ่งอยู่ที่ราว 0.7% ต่อปี จากจำนวนประชากรมุสลิมในปี 2556 ที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านคน หรือคิดเป็นราว 28.5% จากจำนวนประชากรทั่วโลกประมาณ 7 พันล้านคน

ประชากรมุสลิมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่ยังอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูง ในขณะที่ประชากรมุสลิมบางส่วนบนโลกมีกำลังซื้อสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐตั้งกองทุน-ร่วมลุยเอสเอ็มอี

17 Dec 2014

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนร่วมทุนในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีสภาพคล่องมากขึ้น

"ที่ผ่านมารัฐมีนโยบายในการปล่อยกู้ให้กับเอสเอ็มอี แต่มาตรการนี้จะให้การสนับสนุนในลักษณะการเข้าไปร่วมทุนกับเอสเอ็มอี โดยในขั้นตอนต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการลงทุน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นทางการในเดือนก.พ. 2558"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรสุราษฎร์โค่นยางปลูกขมิ้น แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

17 Dec 2014

วันที่ 17 ธ.ค. ที่หมู่ที่ 3 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรทำสวนเวียงสระพัฒนา กว่า 70 คน รวมตัวกันมาลงแรง ช่วยกันปลูกขมิ้นระหว่าง ร่องสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ บนเนื้อที่กว่า 26 ไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มุมมองศก.ไทยปี"58

16 Dec 2014

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
วงล้อเศรษฐกิจ

ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตในระดับ 3-3.5% โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในปี 2558 จะมาจาก 1.การท่องเที่ยวที่จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ในระดับ 3% และ 3.การลงทุนภาครัฐตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

แต่การเติบโตดังกล่าวถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวัง เมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในปี 2557 ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2557 จะขยายตัว 0.8%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งตั้งกองทุน-ช่วยเกษตรกรกู้เงินจากแบงก์ง่ายขึ้น แก้กฎหมายให้ที่ดินส.ป.ก.จำนองได้

15 Dec 2014

รมว.เกษตรฯ เล็งตั้งกองทุนค้ำประกันเกษตรกรนำที่ดินส.ป.ก.ไปกู้ธนาคาร โดยจะเข้าไปดูแลหากเกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะใช้หนี้แทนและยึดที่ดินมาแจกจ่ายให้เกษตรกรรายอื่น

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสร้างกลไกให้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่เกษตรกรถือครองอยู่ให้มีมูลค่า สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้ได้ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องเข้ามามีบทบาท เป็นตัวกลาง หรือค้ำประกัน การซื้อ-ขายที่ดิน ส.ป.ก. เพราะขณะนี้ที่ดินมีมูลค่าที่ดินสูงขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวสวนยางพะเยาผนึกจี้รัฐบาลอีก ค้านแผนออกพันธบัตร

13 Dec 2014

พะเยา - นายสาย อิ่นคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำพันธบัตรรัฐบาลมาใช้แทนเงินสดในมาตรการใดๆ ก็ตาม ส่วนตัวไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางและรู้ถึงความรู้สึกเพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ขณะนี้ความเดือดร้อนคือราคายางพาราตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา เพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย แต่หากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือเป็นการซื้อเวลา ทำให้เกษตรกรที่เดือดร้อนไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เนื่องจากพวกเขาต้องการเงินสด ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลที่เปรียบเสมือนเงินเย็นคือล่าช้า เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลต้องช่วยเ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สหกรณ์ยางฯ ตรัง 80 แห่ง ขาดทุน 150 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน

12 Dec 2014

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายแดง สิทธิชัย อายุ 66 ปี ประธานสหกรณ์ยางพาราบ้านหนองครก ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กล่าวถึงสาเหตุที่สหกรณ์ยางพาราในจังหวัดต้องประสบกับปัญหาผลประกอบการขาดทุนอย่างมาก มาจากสาเหตุเพราะว่าราคายางแผ่นรมควันมีราคาถูกมาก ความแตกตางระหว่างราคาน้ำยางสดที่สหกรณ์รับซื้อมาจากสมาชิกกับราคาย่างแผ่นรมควันที่สหกรณ์ผลิตออกมาแตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้ขายไม่ได้กำไร ต้องขาดทุน เพราะต้นทุนในการผลิตยางแผ่นสูงนั้นสูงสำหรับสหกรณ์บ้านหนองครกต้องขาดทุนไปประมาณ 240,000 บาท และยังจะต้องปัญหาไปอีกระยะยาว แต่ทางผู้บริหารทำอะไรไม่ได้ก็ต้องประคองตัวเองไปเรื่อยๆ เพราะหากยุบไปก็เป็นห่วงสมาชิกจะได

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แกนนำตรังลุยแจกใบปลิว-ริบบิ้นสีขาว จี้อุ้มราคายาง ประกาศฝ่ากฎอัยการศึก

11 Dec 2014

วันที่ 11 ธ.ค. สำหรับบรรยากาศการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ นายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง พร้อมด้วย จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ เส้งนุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เขตอำเภอเมืองตรัง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด