ASTV ผู้จัดการออนไลน์ธ.ก.ส.ยืดเวลาขายกรมธรรม์ประกันภัยพืชผล

03 Aug 2011

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวถึงการขายกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจซื้อแล้วประมาณ 4 แสนไร่ จำนวน 16,000 ราย แต่ยังถือว่าน้อยมาก จึงขยายเวลาออกไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

หมวดหมู่ของข่าว: 


ผอ.ไบโอไทย ติง กษ.เอื้อเอกชน ขยายเวลาขึ้นทะเบียนสารเคมี

03 Aug 2011

ภายหลังจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เตรียมขยายเวลาขึ้นทะเบียนเคมีเกษตร ออกไปอีก 2 ปี นายวิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเคมีเกษตร มากกว่าความปลอดภัยผู้บริโภค เพราะ พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้บริษัทเคมีเกษตร เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2551 แต่รัฐบาลกลับขยายเวลาดำเนินการต่อไปอีก จึงเป็นการส่งสัญญาณผิดๆ ต่อเกษตรกร หลังพบว่า เกษตรกรบางส่วนยังคงเพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะช่วงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อพันธุ์ข้าวทนโรค อัตราการขยายพื้นที่ปลูกข้า

หมวดหมู่ของข่าว: 


ผอ.ไบโอไทย ติง กษ.เอื้อเอกชน ขยายเวลาขึ้นทะเบียนสารเคมี

03 Aug 2011

ภายหลังจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เตรียมขยายเวลาขึ้นทะเบียนเคมีเกษตร ออกไปอีก 2 ปี นายวิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเคมีเกษตร มากกว่าความปลอดภัยผู้บริโภค เพราะ พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้บริษัทเคมีเกษตร เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2551 แต่รัฐบาลกลับขยายเวลาดำเนินการต่อไปอีก จึงเป็นการส่งสัญญาณผิดๆ ต่อเกษตรกร หลังพบว่า เกษตรกรบางส่วนยังคงเพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะช่วงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อพันธุ์ข้าวทนโรค อัตราการขยายพื้นที่ปลูกข้า

หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรประสงค์ร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางไม่ถึงเป้า

02 Aug 2011

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ใหม่ ระหว่างปี 2554-2556 ว่าเกษตรกรแจ้งความประสงค์ปลูกยางปีนี้ เฟสแรก เพียง 7 หมื่นไร่ จากเป้าหมาย 2 แสนไร่ เนื่องจากประสบปัญหากล้ายางราคาสูง ทำให้เกษตรกรขาดเงินลงทุน ส่วนที่เหลือขอเลื่อนปลูกในปีหน้า

สำหรับกล้ายาง ขณะนี้อยู่ที่ต้นละ 40-45 บาท เพราะเป็นช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ก่อนหน้านี้ราคาเฉลี่ยที่ต้นละ 50-60 บาท ทั้งนี้ สกย.จะเสนอปัญหาราคากล้ายางให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไร ให้เกษตรกรสามารถปลูกยางได้

หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรประสงค์ร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางไม่ถึงเป้า

02 Aug 2011

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ใหม่ ระหว่างปี 2554-2556 ว่าเกษตรกรแจ้งความประสงค์ปลูกยางปีนี้ เฟสแรก เพียง 7 หมื่นไร่ จากเป้าหมาย 2 แสนไร่ เนื่องจากประสบปัญหากล้ายางราคาสูง ทำให้เกษตรกรขาดเงินลงทุน ส่วนที่เหลือขอเลื่อนปลูกในปีหน้า

สำหรับกล้ายาง ขณะนี้อยู่ที่ต้นละ 40-45 บาท เพราะเป็นช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ก่อนหน้านี้ราคาเฉลี่ยที่ต้นละ 50-60 บาท ทั้งนี้ สกย.จะเสนอปัญหาราคากล้ายางให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไร ให้เกษตรกรสามารถปลูกยางได้

หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาคการเกษตรฯ หวั่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกระทบชาวนา-แรงงานเก่า

26 Jul 2011

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้รับจ้างมีการรวมตัวกัน เพื่อต่อรองค่าแรงเพิ่มให้เท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ ซึ่งจากเดิมจ้างวันละ 200 บาท พร้อมกับข้าว 1 มื้อ โดยชาวนาผู้ปลูกข้าวไม่สามารถกำหนดต้นทุน หรือราคาสินค้าได้เหมือนกับรูปแบบโรงงานหรือบริษัท ทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้ลดลง ซึ่งอาจจะไม่มีเงินจ้างแรงงานเข้ามาช่วย และสุดท้ายอาจเก็บเกี่ยวไม่ทันจนกระทบถึงผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาคการเกษตรฯ หวั่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกระทบชาวนา-แรงงานเก่า

26 Jul 2011

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้รับจ้างมีการรวมตัวกัน เพื่อต่อรองค่าแรงเพิ่มให้เท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ ซึ่งจากเดิมจ้างวันละ 200 บาท พร้อมกับข้าว 1 มื้อ โดยชาวนาผู้ปลูกข้าวไม่สามารถกำหนดต้นทุน หรือราคาสินค้าได้เหมือนกับรูปแบบโรงงานหรือบริษัท ทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้ลดลง ซึ่งอาจจะไม่มีเงินจ้างแรงงานเข้ามาช่วย และสุดท้ายอาจเก็บเกี่ยวไม่ทันจนกระทบถึงผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

หมวดหมู่ของข่าว: 


ปี 52 พบเกษตรกรป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกือบ 1,700 ราย

24 Jul 2011

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เป็นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพเกษตรกร จากการนำสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาใช้จำนวนมาก และเกิดอันตรายตามมาจากการใช้ไม่ถูกวิธี โดยตั้งแต่ปี 2543-2552 พบผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ยปีละ 1,996 ราย เฉพาะในปี 2552 มีรายงาน 1,691 ราย ไม่มีเสียชีวิต ผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 3 ป่วยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยพบที่ภาคเหนือมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยมากสุด ได้แก่ กำแพงเพชร และกลุ่มอายุ 55-64 ปี มีการเจ็บป่วยมากที่สุดจีนใช้AECยึดไทยแสดงสินค้า หวังเป็นเกทเวย์ต่อยอดประเทศเพื่อนบ้าน

06 Jun 2011

ธุรกิจจัดแสดงสินค้ายิ้มออก ต้นปีโตต่อเนื่อง มั่นใจตลาดรวมทั้งปีโตกว่า 20% เผยงานแสดงสินค้าจากประเทศจีนฉวยประโยชน์จากข้อตกลง AEC ชักแถวจัดงานแสดงสินค้าในไทยหวังเป็นเกทเวย์ต่อยอดประเทศเพื่อนบ้าน ประเดิม 3 งานใหญ่ ครึ่งปีหลังรวมมูลค่าเกือบ 500 ล้านบาท

หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนากรุงเก่าหนุนรับจำนำข้าว ชี้ราคาดีกว่าประกันรายได้ฯ

06 Jun 2011

นายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานเกษตรกรชาวนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สมาชิกชาวนาส่วนใหญ่ชอบโครงการรับจำนำข้าว มากกว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร เนื่องจากได้ราคาดีกว่า แม้จะถูกหักค่าความชื้น แต่ยังมีรายได้ใกล้เคียงกับราคารับจำนำ เช่น ราคารับจำนำ 15,000 บาท หักค่าความชื้นอาจได้ประมาณ 12,000-13,000 บาท ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้น ชาวนาขายข้าวได้ราคาต่ำมาก เพราะถูกกดราคา แม้รัฐบาลชดเชยให้ก็ไม่คุ้มต้นทุน เนื่องจากราคาอ้างอิงกับราคาที่เกษตรกรขายกับพ่อค้าแตกต่างกันมาก

หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ASTV ผู้จัดการออนไลน์