ASTV ผู้จัดการออนไลน์ข้าวยากหมากแพง : การเมืองเรื่องสิทธิ อิสรภาพ อธิปไตย และความมั่นคงทางอาหาร

24 May 2012

ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ

หนึ่งในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำคัญจากกระบวนการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนสังคมบนแนวทางการแสวงหาฉันทามติเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือ ‘การปฏิรูประบบเกษตรกรรมเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหาร’ เพราะความเป็นธรรมในภาคเกษตรเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ในประเทศเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 400 คนขู่ปิดถนน 304 บีบรัฐช่วยราคาร่วง

22 May 2012

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.ปราจีนบุรี กว่า 400 คน ชุมชุมประท้วง ขู่ปิดถนน 304

ปราจีนบุรี - เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดปราจีนบุรีกว่า 400 คน รวมตัวชุมนุมประท้วง ขู่ปิดถนนสาย 304 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา เพื่อบีบให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องราคาร่วง

หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯ ยันจัดสรรงบปี 56 เดินหน้ากระตุ้น ศก.รับ AEC

21 May 2012

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านท้วงติงว่างบประมาณปี 2556 เข้าข่ายประชานิยม ว่า ขอให้รอฟังการชี้แจงในสภาฯ ก่อน ยืนยันจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และประเทศต้องการโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านการศึกษา สังคม เพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2556 วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท รัฐบาลจัดทำงบแบบขาดดุล 3 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด กว่า 4.6 แสนล้านบาท

หมวดหมู่ของข่าว: 


ราคา"เงาะ"จันทบุรียังทรงตัว หลังหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยรับซื้อ

21 May 2012

ราคาเงาะจังหวัดจันทบุรี ยังทรงตัว หลังมีหลายหน่วยงาน เข้ามาช่วยรับซื้อ

เกษตรกรชาวสวน ต่างนำเงาะมาจำหน่ายด้วยตัวเองเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ราคาเงาะเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร จึงนำเงาะมาจำหน่ายด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

จันทบุรี-ราคาเงาะจังหวัดจันทบุรียังทรงตัว หลังมี 37 องค์กรเข้ามารับซื้อจากเกษตรกร ในราคา กก.ละ 8-9 บาท ด้าน คชก.จังหวัดจันทบุรี รับเงินมา 62.5 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาราคาเงาะตกต่ำ

หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.สัญจรพิจารณา 6 ข้อเสนอพัฒนากลุ่ม จว.ภาคตะวันตก

20 May 2012

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ภาคตะวันตก ที่ จ.กาญจนบุรี วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมพิจารณาข้อเสนอ 6 เรื่อง เพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จ.ราชบุรี ถึง จ.กาญจนบุรี และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และอื่นๆ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ การเปิดด่านถาวรชายแดนไทย-พม่า เช่น ด่านพระเจดีย์สามองค์ ด่านพุน้ำร้อน ตลอดจนการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเปิดด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการลดความสูญเสียในวงจรการผลิตภาคอุตสาหกรรม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำ

หมวดหมู่ของข่าว: 


“บุญทรง” จับมือเขมร เร่งผลักดัน “การค้า-ลงทุน” นำร่อง 4 สินค้าเกษตรหลัก

20 May 2012

“บุญทรง” จับเข่าถก รมว.พาณิชย์เขมร เร่งทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ร่วมการค้า ลงทุน 4 ด้าน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมโยงตลาดข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ส่งออกร่วมกัน ส่วนประเด็นข้าวเขมรทะลักสวมสิทธิรับจำนำไม่น่าห่วง

หมวดหมู่ของข่าว: 


ก.อุตสาหกรรม ชู 4 โครงการดันธุรกิจลุย AEC

20 May 2012

กระทรวงอุตสาหกรรม ปลื้มผลงานหนุนผู้ประกอบการบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ผ่าน 4 โครงการ “EDIPP- HCME-CORE-SMEs BUDSY” ฉลุย พร้อมขับเคลื่อนผู้ประกอบการกรุยทางสู่ AEC

หมวดหมู่ของข่าว: 


มติ JTC ขยายมูลค่าการค้าไทย-กัมพูชาปีละ 30%

20 May 2012

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ 3 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ที่กำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ทุกปี จนถึงปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากปัจจุบันมีมูลค่าการค้ารวมกันที่ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯ สั่ง กษ.กำหนดพื้นที่ปลูกพืชขึ้นชื่อแต่ละจังหวัด

20 May 2012

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปรารภในที่ประชุมว่า จากการลงพื้นที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะส้มโอ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล หลังปัจจุบันพบว่า ผลไม้ชนิดนี้ปลูกได้ผลดีที่ จ.นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาในการปลูกส้มโอให้ดีขึ้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดพื้นที่ในเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่ขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อที่รัฐจะได้ให้การสนับสนุนต่อไป

หมวดหมู่ของข่าว: 


สุพรรณฯ เตรียมจัดสรรพื้นที่รับน้ำ 4 แสนไร่

18 May 2012

นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเตรียมพร้อมเสนอโครงการสำคัญต่างๆ ของ จ.สุพรรณบุรี ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่รับน้ำ ประมาณ 4 แสนไร่ เพื่อป้องกันและรองรับปัญหาอุทกภัย และโครงการขยายพื้นที่สร้างแนวป้องกันอุทกภัยเพิ่มเติม จากเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไปยังพื้นที่เศรษฐกิจ โดยใช้วงแหวนรอบนอกเป็นแนวป้องกันน้ำชั้นนอกเขตเทศบาล และสร้างฝายปิดทางน้ำและท่อ ตั้งเป้าเป็นพื้นที่รองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ส่วน อ.สองพี่น้อง ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ เตรียมเสนอขุดคลอง เป็นเส้นทางลัดให้น้ำไหลลงสู่

Pages

Subscribe to RSS - ASTV ผู้จัดการออนไลน์