ประชาธรรมการเมืองเรื่องแร่...มติเพื่อเหมือง?

26 Aug 2015

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา
รายงานชุด เพื่อทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จากมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระหว่างปี 2500 – ปัจจุบัน : ประเด็นทรัพยากรแร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สะเอียบ ประณามผู้ว่าแพร่ แอบประชุมผลักดันเขื่อนแม่น้ำยม

19 Aug 2015

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ต.สะเอียบ เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานยุติการผลักดันเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง

วันนี้ (19 ส.ค. 2558) เวลาประมาณ 07.00 น. คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้จัดประชุมเร่งด่วน ชาวบ้านบ้านดอนชัย หมู่ 1 และบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ 9 รวมทั้งตัวแทนจากบ้านดอนแก้ว หมู่ 6 และตัวแทนจากบ้านแม่เต้น หมู่ 5 กว่าร้อยคน ณ ศาลาวัดดอนชัย โดยทางคณะกรรมการได้ชี้แจงผลการไปร่วมประชุมร่วมกับเวทียุทธศาสตร์การจัดการน้ำชาติ ที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โครงการพัฒนาขนาดใหญ่รุกพื้นที่ชนกลุ่มน้อยในพม่า สร้างผลกระทบอื้อ

29 Jul 2015

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อเรื่อง พม่าในยุคเปลี่ยนผ่าน: ความเชื่อมโยง ความเปลี่ยนแปลง และความท้าทาย" (Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges) ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Uniserv)

ในวงเสวนากลุ่มที่ 49 มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ การยึดครองที่ดิน การเข้าไปเอาทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยประเทศพม่า (Land Grabs, Resource Extraction, and Development in Burma’s Ethnic Lands) โดยมีการเชิญชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุยกันหลังม่านหนังสารคดี “ศิวิไลซ์ ไม่สะอาด” กับบทสนทนา เลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคนอื่น

27 Jul 2015

ระหว่างวันที่ 14 -26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ผนังโค้งของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการจัดแสดงนิทรรศการ Dark Side of the City : ด้านมืดของเมือง ภายใต้คำอธิบายว่าด้านหนึ่งของความสว่างไสวในเมืองใหญ่ คือชะตากรรมของหลากหลายผู้คนที่ผูกติดกับทางเลือกการใช้พลังงานของเรา

กว่าครึ่งเดือนที่นิทรรศการ “Dark Side of the City : ด้านมืดของเมือง โดยภาพถ่ายของเริงฤทธิ์ - เริงชัย คงเมือง และนิทรรศการจัดวาง : Thai Climate Justice และ Civilize Creation พาผู้ชมเข้าไปสัมผัสสิ่งที่คำว่า “ถ่านหินสะอาด” ไม่ได้บัญญัติไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตือนจับตาผ่านกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพเปิดทางปลูกจีเอ็มโอในไทย

22 Jul 2015

จับตากลุ่มทุนเกษตรยักษ์ สอดไส้กฎหมายปล่อยผีปลูก GMOs ใน สปช.บ่ายนี้ อ้างเพื่อปฏิรูปเกษตร ไบโอไทยชี้ร้ายแรงยิ่งกว่ามอนซานโต้แอกในอเมริกา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรีนพีซเผย EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

21 Jul 2015

การเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไม่ชอบธรรม ในขณะที่รายงาน EHIA ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

กรุงเทพฯ/ 21 กรกฎาคม 2558 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิพากษ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่เดินหน้าเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนและกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ที่ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรีนพีซเผย EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

21 Jul 2015

การเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไม่ชอบธรรม ในขณะที่รายงาน EHIA ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

กรุงเทพฯ/ 21 กรกฎาคม 2558 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิพากษ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่เดินหน้าเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนและกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ที่ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เผยเอกชนยื่นรัฐบาลทหารสัมปทานเหมืองโปแตซอีสานกว่า 3.5 ล้านไร่

18 Jul 2015

เอกชนแห่ยื่นขอสัมปทานเหมืองโปแตชอีสานกว่า 3.5 ล้านไร่ เอ็นจีโอโต้หม่อมอุ๋ย สิทธิ เสรีภาพประชาชนสำคัญกว่าเทคโนโลยี

แหล่งข่าว: 


จับตาวาระเด่น ครม.สัญจรเชียงใหม่ 58 : ทวาย-ประชานิยมข้าราชการ-PDP2015

30 Jun 2015

MOU แสดงเจตจำนง 3 ฝ่ายระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

สนช. เสนอครม.พิจารณา เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนง 3 ฝ่าย (ไทย เมียนมา ญี่ปุ่น) ให้เลขาธิการสศช.ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงและหากต้องมีการแก้ไขประเด็นซึ่งไม่ใช่สารสำคัญ ให้สศช.ร่วม กต. พิจารณาดำเนินการได้

โดยครม. มีมติ (17 ก.ค. 55) เห็นชอบบันทึกความเข้าใจ ไทย-เมียนมาว่าด้วยพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวายและรัฐบาลได้ลงนามแล้วมีผลบังคับ 3 ปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดงานวิจัย การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน

25 Jun 2015

“เอ็นจีโอมักชี้ว่าการดำเนินชีวิตของผู้รับการพัฒนามีความบกพร่องผิดพลาดและควรได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำของตน ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเอ็นจีโออธิบายว่าตนมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีซึ่งช่วยให้เอ็นจีโอมีความชอบธรรมในการแสดงบทบาทผู้พิทักษ์มากขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงเอ็นจีโอก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งที่มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาด้วยเช่นกัน”

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ประชาธรรม