ประชาธรรมอัจฉรา รักยุติธรรม: ข้อสังเกตถึงขบวนปชช.บนสังคมประชาธิปไตย กับโจทย์การมองปัญหาทรัพยากรใหม่

10 Nov 2014

*สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
กองบก.ประชาธรรม สัมภาษณ์/เรียบเรียง

ในห้วงเวลาที่รัฐบาลคสช.เข้ามาจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรในประเทศไทยอย่างขมีขมัน ไม่ว่าจะเป็นการจับชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่า ไล่รื้อบ้าน รีสอร์ทหลายแห่ง โดยเฉพาะรายที่รุกล้ำป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ การจัดการอย่างรวดเร็วเด็ดขาด ฉับพลัน ไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ต้องเข้าใจอะไร  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันชัดเจนว่าผิดแหง่มๆ ทำให้คสช.ได้คะแนนหัวใจของชนชั้นกลางในเมือง หรือผู้คนบางกลุ่มที่รักธรรมชาติอันแสนสวยงามในประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลออกแถลงการณ์หยุดสร้างเขื่อนดอนสะโฮง หยุดเข่นฆ่าคนหาปลา ลุ่มน้ำโขง

10 Nov 2014

ตามที่วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) และสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ (สบข.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ (สทภ. 11) จะจัดเวทีการให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮง สปป.

แหล่งข่าว: 


อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย

09 Nov 2014

เชียงใหม่/สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จัดกิจกรรมเดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย แนะรัฐบาล - คสช.ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับโดยเร็ว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้นำและนักสู้ สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ที่ล่วงลับ พิธีกรรมส่งขวัญกำลังใจเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์ “ปกาเกอะญอ” และพิธี “เรียกเจ้า 7 ศรี” ของพี่น้องชาติพันธุ์ “ลีซู” พร้อมทั้งการปาถกฐาพิเศษ “40 ปีความล้มเหลวการปฏิรูปที่ดินไทย”โดย ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับคำประกาศเจตนารมณ์ เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย มีเนื้อหาดังนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรีนพีซเรียกร้องให้ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมระบบเกษตรเชิงนิเวศ

31 Oct 2014

กรุงเทพฯ,/กรีนพีซเรียกร้องให้ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่หลากหลายเพื่อรับมือและปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) กรีนพีซเรียกร้องให้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์สนับสนุนการผลิตอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความหลากหลายทางอาหาร และความมั่นคงทางโภชนาการ  ข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4 (International Rice Congress หรือ IRC)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31ตุลาคม 2557(1)

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกฮือค้านการทดทดลองพืชGMOsในแปลงเปิด-พาณิชย์

30 Oct 2014

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกค้านการทดทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด-พาณิชย์ ขอให้ยับยั้งการอนุญาตให้มีการปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด จนกว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พร้อมขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรกรรมอินทรีย์โดยประชาชน มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปชช.ไทย 8 จังหวัดน้ำโขงเสนอขยายเวลาศึกษาผลกระทบเขื่อนดอนสะโฮงให้รอบด้าน

24 Oct 2014

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง (The Network of Thai People in Eight Mekong Provinces) ออกแถลงการณ์ เขื่อนดอนสะโฮง ต้องทำการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน และรับฟังชาวบ้านริมโขงอย่างจริงจัง

วานนี้ 23 ตุลาคม 2557 เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง(The Network of Thai People in Eight Mekong Provinces) ออกแถลงการณ์เรียกร้องถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้ดำเนินการ 6มาตรการ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การละเมิดสิทธิมนุษยชน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชุมชนท้องถิ่นในทวายเรียกร้องให้แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

22 Oct 2014

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone - DSEZ) ตั้งคำถามในวันนี้ว่า จะปล่อยให้โครงการขนาดใหญ่เดินหน้าไปได้อย่างไร ในเมื่อได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย และยังไม่ได้รับการแก้ไข ประเด็นเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนใหม่ของโครงการที่เต็มไปด้วยปัญหา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เครือข่ายปกป้องสาละวินฯเรียกร้องชะลอแผนสร้างเขื่อนช่วยยุติสงครามในลุ่มน้ำ

13 Oct 2014

 

วันนี้ 13 ตุลาคม 2557 เครือข่ายปกป้องแม่น้ำสาละวิน ออกแถลงการณ์ ชะลอการแผนสร้างเขื่อนสาละวิน ร่วมกันดับไฟสงครามที่กำลังปะทุ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เครือข่ายทวายเรียกร้องแก้ไขปัญหาสำคัญก่อนรื้อฟื้นโครงการทวาย

09 Oct 2014

วันนี้ 9 ตุลาคม 2557 สมาคมพัฒนาทวาย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยระงับการรื้อฟื้นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจนกว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการจะได้รับการเยียวยาแก้ไขและหลักปฎิบัติตามมาตรฐานสากลถูกนำมาใช้  นายกรัฐมนตรีไทย พลเอกประยุทธ์ จันโอชา กำลังเยือนประทศพม่าในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากการดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานในปีนี้ ท่านผู้นำของทั้งสองประเทศมีกำหนดการที่จะพบปะเจรจาเพื่อรื้อพื้นโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายขึ้นมาอีกครั้ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวไทยร่วมปกป้องอาร์กติกและรักษาอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

04 Oct 2014

พิษณุโลก/วันนี้ (4 ตุลาคม  2557)  นักปั่นจักรยานกว่า  1,000 คันเข้าร่วมกิจกรรม “Ice Ride-Ride for Rice :จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว” ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อปกป้องอาร์กติก กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันกว่า 157 แห่ง ใน  33 ประเทศทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ภูมิภาคอาร์กติกที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเขตคุ้มครองทางธรรมชาติ ปลอดจากภัยคุกคามจากการขุดเจาะน้ำมันและการประมงเกินขนาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ประชาธรรม