แนวหน้าส่งออกข้าวหอมมะลิวูบ 10เดือนแรกทรุด14% เหตุราคาสูง-แข่งยาก

30 พ.ย. 2553

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิส่งออกอยู่ที่ตันละ 1,100 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าสูงเกินไป ส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวทำตลาดลำบากและมีคู่แข่ง โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังมีคุณภาพดีจึงครองตลาดได้ แต่ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของไทยยังสูง ถ้าชาวนานำระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) มาใช้ จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง ถ้าต้นทุนการปลูกข้าวลดลงจะทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยถูกเลือกก่อน โดยระบบ GAP จะมีข้อกำหนด เช่น มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดการใ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อังถัดหนุนไทยปั้นศก.สร้างสรรค์ รุกตลาดอาเซียนทำเงินเข้าประเทศ

30 พ.ย. 2553

เลขาอังถัดหนุนรัฐบาลไทยจัดตั้งหน่วยงานอิสระด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการเมืองนักคิด เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำเงินเข้าประเทศ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF)ว่าการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์และเป็นความท้าทายระดับโลกและระดับประเทศ ที่จะขยายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้ก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียน อีกทั้งพร้อมเป็นการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้ มีประสิทธิพล โดยคาดว่าเวทีนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาและให้เกิด ผลิตผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รณรงค์ขยายปลูกถั่วเหลือง กรมส่งเสริมฯจับมือเอกชนหวังลดนำเข้าปีละกว่า2หมื่นล้าน

30 พ.ย. 2553

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผย ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองด้วยเครื่อง จักรกลการเกษตรขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร จ.ศรีสะเกษ และ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่มลงทุนระบบน้ำ-ขนส่ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของชาติ

30 พ.ย. 2553

คลังประกาศทุ่มงบลงทุนระบบโลจิสติกส์-ระบบชลประทาน พร้อมสนับสนุนโครงการ PPP เดินหน้าเข้าสู่แผนงบประมาณสมดุล 5 ปี รองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มั่นใจจีดีพี ปี 54 โต 4.5-5% หลังสัญญาณการลงทุนจากเอกชนเริ่มฟื้นช่วยหนุนเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยหนุนวิชาการเกษตรกานา เพิ่มประสิทธิปลูกข้าว-เพาะเห็ด

29 พ.ย. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า นายแดเนียล ควาซี อะโบดักพี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าพบ โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือ คือ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 ประเทศทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกข้าว การเพาะเห็ด และไม้ตัดดอก ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงมีความยินดีที่จะจัดโปรแกรมการอบรมหรือศึกษาดูงานในสาขาที่กานาให้ความ สนใจ เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เนื่องจากเมื่อปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกานาในสาขา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"มาร์ค"ยาหอมฟื้นศก.อีสาน แก้ยากจน-ดันรถไฟสายใหม่

29 พ.ย. 2553

นายกฯชูนโยบายแก้จนในภาคอีสาน หนุนสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจีนลงมาลาว-หนองคาย เชื่อมกับกรุงเทพฯให้เสร็จใน4ปี เชื่อสามารถช่วยสร้างโอกาสรายได้ พร้อมปฏิรูประบบชลประทาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำท่วม-น้ำแล้ง-ดินถล่ม สารพัดภัยธรรมชาติ"ป่าไม้"ช่วยได้

28 พ.ย. 2553

สกู๊ปแนวหน้า
SCOOP@NAEWNA.COM

ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าใครจะยกเหตุผลใดมาอ้างก็ล้วนมีส่วนถูก เช่น เกิดจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำไหล ฯลฯ แต่สิ่งที่ขาดหายไปท่ามกลางภาพการช่วยเหลือแจกของ แจกเงิน เยียวยาผู้ประสบภัย คือการมองภาพใหญ่ของประเทศและการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ แหล่งดูดซับน้ำธรรมชาติที่จะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และดินถล่มได้ส่วนหนึ่ง

แหล่งข่าว: 


หมอดินต่อยอดนวัตกรรม"พด." ผลิตสารขับไล่แมลงแทนสารเคมี

26 พ.ย. 2553

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่การเกษตรแบบอินทรีย์โดยใช้วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรและในครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ควบคู่กับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งกรมฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงได้ทำตามในการเลิกพึ่งพา สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พันธมิตร บุกสภายื่นหนังสือค้านมาตรา 190 ยัน ชุมนุม 11 ธ.ค.ไม่ได้ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

25 พ.ย. 2553

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายพิภพ ธงไชย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่างบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมมาธิการเขตแดน ไทย-กัมพูชา(เจบีซี) และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ออกจากความเห็นชอบของรัฐสภา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรวจเขตชลประทานทั่วปท. เตรียมขยายพื้นที่"จัดรูปที่ดิน"

25 พ.ย. 2553

นายจรัญ ภูขาว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กำลังเร่งจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่การเกษตรสำหรับวางแผนจัดรูปที่ดิน ทั่วประเทศ โดยมุ่งสำรวจพื้นที่ชลประทานที่ยังขาดระบบแพร่กระจายน้ำในระดับไร่นา ทั้งงานคันและคูน้ำ และงานจัดรูปที่ดิน ประมาณ 10 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า