แนวหน้าเกษตรฯ ​เดินหน้าฟื้นฟู​เยียวยา​เกษตรกรประสบอุทกภัย ตั้ง 2คกก.​ทำ​แผนช่วย​เหลือ​และ​เร่งรัดติดตามผล

04 Jan 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.​เกษตร ฯ​เปิด​เผยว่า จากวิกฤตอุทกภัย ที่​เกิดขึ้น​ในช่วง​เวลาที่ผ่านมา ส่งผล​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ทั้งชีวิต​และทรัพย์สินของประชาชน​เป็นจำนวนมาก ​โดย​เฉพาะด้าน​การ​เกษตร​ซึ่ง​ได้รับผลกระทบ​และ​ความ​เสียหาย​ในหลายจังหวัด ดังนั้น ​เพื่อ​ให้​การช่วย​เหลือ ฟื้นฟู ​เยียวยา​ผู้​ได้รับผลกระทบด้าน​การ​เกษตรจากสถาน​การณ์อุทกภัย​เป็น​ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวด​เร็ว มีทิศทาง​การดำ​เนินงาน​และ​แผนงาน​โครง​การที่ชัด​เจน กระทรวง​ได้​แต่งตั้งคณะกรรม​การ จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าพัฒนาทุ่งสัมฤทธิ์ พด.เข็น"โคราช-บุรีรัมย์"แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ

04 Jan 2012

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิใน ทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2553 ซึ่งจะไปสิ้นสุดโครงการ ในปี 2556 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ใน ทุ่งสัมฤทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 1.24 ล้านไร่ ครอบคลุม พื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา และอีก 2 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ สามารถสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เข้มรับประชาคมอาเซียน เกษตรวางมาตรการรุก-รับ ป้องกันผลกระทบสินค้าไทย

04 Jan 2012

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯในฐานะ หน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลสินค้าเกษตรและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ได้หารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการรองรับการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมาตรการเชิงรุกมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาคการเกษตรใน 3 ประเด็น คือ 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แข่งขันได้ 2.ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงใจผู้ซื้อ และ 3.ปรับปรุงภาพลักษณ์ ของสิน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์จับ8สินค้าเกษตรเข้าบัญชีควบคุม สกัดพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา สร้างความเดือดร้อนเกษตรกร

03 Jan 2012

ปี'55 พาณิชย์เพิ่ม 8 รายการสินค้า เข้าบัญชีรายการสินค้า และบริการควบคุม พร้อมจับตาสินค้ากลุ่มอาหารแพงขึ้น ผลพวงจากภาวะ โลกร้อน-เศรษฐกิจโลก ฟุ้งเดินหน้าป้องกันปัญหาขาดแคลนสินค้า

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในปี 2555 นี้กรมเตรียมจะเสนอให้ประชุมคณะกรรมการ กลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ หรือกกร. พิจารณาเพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุมอีก 8 รายการ คือ 1.เครื่องสูบน้ำ 2.รถไถนา 3.รถเกี่ยวข้าว 4.เครื่องวัดความชื้นข้าว 5.เครื่องตรวจคุณภาพข้าว 6.เครื่องวัดเชื้อแป้ง 7.ค่าบริการ ทางการเกษตร เช่น ค่าเกี่ยวข้าว และ 8.กระดาษชำระ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

กรมชลออกหน้าแทนเกษตรกร ซ่อมคูส่งน้ำ-ถนนเขตจัดรูปที่ดิน

29 Dec 2011

กรมชลออกหน้าแทนเกษตรกร ซ่อมคูส่งน้ำ-ถนนเขตจัดรูปที่ดิน
กรมชลประทาน รับเป็นเจ้าภาพซ่อมใหญ่คูส่งน้ำ-ถนนในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระบุท่วมซ้ำหลายหน เกินขีดความสามารถของเกษตรกรจะทำเองได้

แหล่งข่าว: 


ชงปลดล็อกซื้อ-ขายที่ดินจัดรูป แนะโอนอำนาจให้ผู้ว่าฯพิจารณาอนุมัติช่วยเพิ่มความรวดเร็ว

27 Dec 2011

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เสนอปลดล็อกกฎหมายซื้อขาย-ให้-โอนที่ดินในพื้นที่จัดรูปฯ จากเดิมที่ต้องให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่มีรมว.เกษตรฯ เป็นประธาน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเพียงหนึ่งเดียว เป็นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธานอนุมัติแทน สะดวกทั้งผู้พิจารณาและเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กิติรัตน์​เผย กยน.ชงสร้างฟลัด​เวย์​เข้า ครม.พรุ่งนี้ ​แย้มปีหน้าพื้นที่​เกษตร​เตรียมตัว​เสียสละ รับน้ำ​แทน​เขต​เศรษฐกิจ

27 Dec 2011

​เมื่อ​เวลา 17.30 น.

แหล่งข่าว: 


สปก.​เร่งจัดสรรที่ดิน​ให้​เกษตรกร

27 Dec 2011

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ​เลขาธิ​การสำนักงาน​การปฏิรูปที่ดิน​เพื่อ​เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ​เปิด​เผยภายหลัง​การหารือคณะกรรม​การปฎิรูปที่ดิน​เพื่อ​เกษตรกรรมว่า ​ในที่ประชุมวันนี้​ได้มีหารือ​ใน​เรื่อง​การ​เร่งรัดจัดซื้อ จัดหาที่ดินของสมัชชา​เกษตร 4 ภาค ​โดยคณะกรรม​การ​ได้มี​การสอบถามรายละ​เอียด ​เนื่องจากบาง​แปลงมี​การ​เสนอราคาสูงกว่าราคาประ​เมิน ​แต่​ได้ผ่าน​การตรวจสอบจากคณะกรรม​การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอย่าง​เคร่งครัด​แล้ว รวม​ทั้ง​ใน​การจัดหาที่ดิน​แต่ละ​แปลงนั้น จะต้อง​ให้ทาง​ผู้​แทนของสมัชชา​เกษตรกร 4 ภาค ​ไปร่วมดูพื้นที่ด้วย ​เพื่อ​ให้​แน่​ใจว่ามี​ความพึงพอ​ใจที่ดิน ​และราคาที่จะจัดซื้อนั้น​เห

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“ม็อบมันสำปะหลัง”​แห่​เยือน​ทำ​เนียบ ร้อง”นายกฯ”รับจำนำราคา3บาทต่อกิ​โลฯ

26 Dec 2011

วันนี้(26ธ.ค.)​เมื่อ​เวลา 9.00 น. ที่หน้าประตู 4 ​ทำ​เนียบรัฐบาล กลุ่ม​เกษตรกร​และชาว​ไร่มันสำปะหลังภาคอีสานประมาณ 300 คน นำ​โดยนายอัควัฒน์ กิตติพงษ์ภากร อุบนายกสมาคมชาว​ไร่มันสำปะหลัง ​เดินทางมายื่นหนังสือ​ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ​เพื่อ​ให้รัฐบาลดำ​เนิน​การ​แก้​ไขราคามันสำปะหลัง ​ให้กับ​เกษตรกร​ผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคอีสาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า