แนวหน้าสต็อกข้าว"อาเซียน"ลด สศก.คาดปลายปีเหลือ20ล้านตัน/เร่งเปิดเว็บติดตามสถานการณ์

14 Mar 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์ข้าวในภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ถกปาปัวนิวกินีขอทำประมง เกษตรส่งทีมบุกเจรจาเปิดทางส่งกองเรือขยายพื้นที่จับปลานอกน่านน้ำ

13 Mar 2012

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทรัพยากรประมงบริเวณน่านน้ำของไทยมีปริมาณลดลง จึงจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งทำการประมงใหม่ๆ เพื่อให้มีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในและภายนอก ประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาวะเศรษฐกิจเกษตรฉลุย สศก.แนวโน้มราคาทยอยปรับเพิ่ม ยางพารา-ปาล์มน้ำมันหายห่วงแน่

13 Mar 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์สินค้าเกษตรในช่วงนี้ หากเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคงลดลงไม่มานัก แต่สถานการณ์ตอนนี้มีสินค้าที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากผลผลิตปาล์มของไทยออกมาดีมีความชื้นสูง ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี อีกทั้งขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งสกัดปัจจัยเสี่ยงข้าว-มัน

13 Mar 2012

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านการผลิตสินค้าเกษตรทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ พบว่า มีพืชสำคัญ 2 ชนิด คือ ข้าว และมันสำปะหลัง ที่อาจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การ แข่งขันด้านราคา ปัจจัยเรื่องน้ำ และการระบาดของศัตรูพืช กระทรวงเกษตรฯจึงต้องเร่งวางมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ปริมาณผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี 2556 คือ ข้าว 30 ล้านตันข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง 24 ล้านตัน

แหล่งข่าว: 


เข็น3ยุทธศาสตร์สู้โลกร้อน เกษตรฯเร่งยกร่างแผนปฏิบัติการรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ

12 Mar 2012

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯกำลังพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2555-2559 เพื่อรองรับการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร และเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ ด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2.การปรับปรุงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร และ 3.การบริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดปฏิบัติการปราบปรามรุกป่า กรมป่าไม้ส่งทีมลุยตรวจจับพื้นที่"เพชรบูรณ์-เลย"พบการกระทำความผิดอื้อ

12 Mar 2012

กรมป่าไม้เปิดปฏิบัติการปราบปราม บุกรุกป่า ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจสอบพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และ เลย พบมีการบุกรุกอย่างรุนแรง ตรวจยึดพื้นที่ได้รวมกว่า 4 พันไร่ และยังต้องสอบต่ออีกเกือบหมื่นไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธกส.รับลูก"โต้ง"ขยายสิทธิบัตรเครดิตเอาใจ"รากหญ้า" รูดซื้อรถไถ-น้ำมัน-ข้าวสาร

12 Mar 2012

"กิตติรัตน์"เดินหน้าประชานิยม เอาใจ "รากหญ้า"สั่ง ธ.ก.ส.ขยายสิทธิ "บัตรสินเชื่อเกษตรกร" จากเดิมซื้อได้แค่ปุ๋ย- ยาฆ่าแมลง-เมล็ดพันธุ์ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการ เพิ่มประเภทของปัจจัยการผลิตอื่นๆ ทั้งข้าวสาร- เครื่องจักร-เครื่องสูบน้ำ-น้ำมันเชื้อเพลิงรวมขยาย ไปยังเกษตรกรส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชาวนา เผยเดือนเมษายนนี้ เริ่มแจกอีก 1 ล้านใบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตือนเร่งทำนาปีต่อเนื่อง กรมชลฯแนะชาวนาเร่งรีบปลูก/มั่นใจเก็บเกี่ยวได้สิ้นส.ค.ก่อนน้ำมา

09 Mar 2012

นายฎลงกรณ์ สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้รณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำท่าจีน ทำนาปรังเร็วขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน 2555 หลังจากนั้นจะขอความร่วมมือให้เกษตรกรทำนาปีต่อเนื่องทันที เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ภายในเดือนสิงหาคม 2555 ก่อนฤดูน้ำหลาก

แหล่งข่าว: 


เดินหน้าเขตเกษตรศก.

09 Mar 2012

นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 (สศข.5) จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และความต้องการพลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการนำร่องต้นแบบบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม โดยเลือกพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชพลังงานและพื้นเศรษฐกิจที่สำคัญใน จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่นำร่อง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เตือนสหกรณ์เร่งปรับตัว รับมือไทยก้าวสู่"เออีซี"

09 Mar 2012

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เตรียมการรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานและทุนอย่างเสรีด้วย โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ถ้าประเทศใดมีการปรับตัวของสินค้าได้รวดเร็วกว่าจะได้เปรียบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: