แนวหน้าสหกรณ์ประสานกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคนิคผลิต'เมล็ดพันธุ์ถั่ว'

18 มี.ค. 2554

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดว่า ปัจจุบันความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของเมล็ดถั่วเหลืองและถั่วเขียวใน ประเทศไทยมีจำนวนมาก แต่ปริมาณเมล็ดพันธุ์มีน้อยมาก ขณะเดียวกันเมื่อกรมวิชาการเกษตรทำการวิจัยได้พันธุ์ที่ดีออกมา แต่การที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกร หรือส่งให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เพื่อขยายพันธุ์ต่อนั้นมีน้อยมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรปูพรมส่งเสริมกาแฟไทย จัด'ไทยแลนด์-อาเซียน'คอฟฟี่ คาด5วันเงินสะพัดกว่าร้อยล้าน

17 มี.ค. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย สามารถทำรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกทั้งในรูปแบบเมล็ดกาแฟและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟปีละกว่าพันล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลฯ เร่งจัดตั้ง คกก. JMC ดึง ปชช.ร่วมบริหารจัดการน้ำ มั่นใจแก้ปัญหาขาดแคลนได้

17 มี.ค. 2554

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีนโยบายที่จะให้โครงการชลประทานทั่วประเทศจัดตั้งคณะกรรมการ จัดการชลประทาน(JMC) ที่มีตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัว แทนหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากโครงการชลประทานในพื้นที่นั้นๆ มาเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ น้ำซึ่งในปัจจุบันโครงการชลประทานต่างๆ โดยที่ผ่านมา ได้จัดตั้งคณะกรรมการ JMC ไปแล้วประมาณ 70 แห่ง และกรมชลประทานตั้งเป้าจะจัดตั้ง ให้ได้ประมาณ 300 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2556

แหล่งข่าว: 


กรมข้าวตั้งธงเคลื่อน4นโยบาย ดันกองทุนสวัสดิการชาวนา งานเร่งด่วนลดต้นทุนผลิต

16 มี.ค. 2554

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวเตรียมจัดงานวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 5 ปี ในวันที่ 16 มีนาคมนี้ โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง แม่โพสพ พิธีมอบโล่รางวัลดีเด่น แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมการข้าว และพิธีมอบองค์แม่โพสพให้แก่ผู้มีอุปการะคุณกับกรมการข้าว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรมการข้าวในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมการข้าว ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้รัฐงัด ม.67 ปฏิรูป 'เหมืองแร่' ทวงสมบัติแผ่นดินคืนที่ทำกินชุมชน

15 มี.ค. 2554

สกู๊ปแนวหน้า
SCOOP@NAEWNA.COM

"หากถึงที่สุดแล้วรัฐยังไม่สามารถผลักดันนโยบายให้เป็นจริงได้ และการแก้ปัญหาไม่มีความคืบหน้า สุดท้ายภาคประชาชนก็จะลุกขึ้นสู้ด้วยวิธีการใช้มวลชนกดดันรัฐบาล อย่างน้อยที่สุดจะต้องให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกตรวจสอบและ ถ่วงดุลโครงการเหมืองแร่ต่างๆ ให้ได้"

การรุกคืบของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ล้วนผุดขึ้นมาบนฐานคิดที่อ้างถึงการสร้างความเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยอาจมิได้คำนึงถึงมิติทางสังคม วิถีชีวิต สิ่ง แวดล้อม เท่าที่ควร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรเข้มนำเข้ามะพร้าว เข้มตรวจสอบคุมแมลง-ศัตรูพืช/สกัดพันธุ์ต่างชาติทะลักไทย

15 มี.ค. 2554

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกักพืชมีมติเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย ซึ่งเดิมอนุญาตให้นำเข้าโดยมีเพียงใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า เท่านั้น แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเวียดนามและ มาเลเซีย จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ครอบคลุม ดังนี้ 1.อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าว ได้แก่ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด และ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผุดศูนย์ต้นแบบวิจัยเมล็ดพันธุ์ แก้ปัญหาเกษตรกรขาดแคลน นำร่องก่อน'ถั่วเขียว-ถั่วเหลือง'

15 มี.ค. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ทำการเปิดศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช อย่างครบวงจรเป็นครั้งแรก ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร โดยนำร่องพืชที่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ 2 ชนิด คือ ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เกิดศูนย์ต้นแบบฯ ในลักษณะเดียวกันนี้ในเขตพื้นที่ภาคอื่นๆ

แหล่งข่าว: 


ราคายางพาราตกวูบ นายกฯมาร์คเยือนตรัง รับปากกับชาวสวน ไม่ให้ต่ำกว่ากก.ละร้อย

13 มี.ค. 2554

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ค. นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ตรัง ได้เดินทางมายังบริเวณตลาดฉุ้น หมู่2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉุ้น ไพฑูรย์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอดเจ้าของตลาดและพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนให้การต้อนรับกว่า 500 คน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พ่อค้าแห่เข้าคิวแย่งซื้อไข่ไก่เหตุผลผลิตวูบ-ราคาพุ่งแตะ3บาท

10 มี.ค. 2554

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ขณะนี้พ่อค้าไข่ไก่ต้องเข้าคิวแย่งซื้อไข่ไก่หน้าฟาร์มเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลจากไข่ไก่ขายดีเพราะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง แต่ราคาถูกกว่าอาหารโปรตีนชนิดอื่น เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว และเนื้อปลา จึงส่งผลให้ขณะนี้ไข่ไก่ขายดีกว่าปรกติ ประกอบกับปริมาณไข่ไก่ทั่วประเทศปรับลดลง 10% โดยขณะนี้หายไปจากระบบ 2 ล้านฟอง เหลือในระบบเพียง 25 ล้านฟอง จากปกติจะต้องมีปริมาณ 27 ล้านฟอง เนื่องจากผู้เลี้ยงบางส่วนแบกรับต้นทุนไม่ไหว เลิกกิจการไป จึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในตลาดมีน้อย พ่อค้าขายปลีกจึงต้องเร่งแย่งซื้อ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คลังเร่งแจ้งเกิด พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ สร้างแรงจูงใจ เอกชนเข้าลงทุน

10 มี.ค. 2554

คลังเตรียมเข็น พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับใหม่เข้า ครม. มีนาคมนี้ เพิ่มความคล่องตัวในการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เหตุรัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณต้องอาศัยเอกชนที่มีประสิทธิภาพ ในการลงทุนดีกว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังกล่าวถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า