แนวหน้าดึงอัยการไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร เยียวยาสมาชิกกองทุนฟื้นฟู

30 Oct 2014

ดึงอัยการไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร  เยียวยาสมาชิกกองทุนฟื้นฟู - สกัดนายทุนเอาเปรียบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เล็งศึกษานำไม้ยางแปรรูป ช่วยหนุนรายได้ชาวสวนยาง หลังจีนปรับมาตรฐานยางคอมปาวน์

30 Oct 2014

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย จีนซึ่งเป็นตลาดยางคอมปาวน์ใหญ่ที่สุดของไทย มีนโยบายปรับเปลี่ยนมาตรฐานยางคอมปาวน์ หวั่น ส่งผลกระทบด้านภาษีการส่งออก ด้านคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ เตรียมศึกษาการนำไม้ยางมาแปรรูปเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แนวโน้มราคาข้าวลดลงต่อเนื่อง

30 Oct 2014

แนวโน้มราคาข้าวลดลงต่อเนื่อง  สศก.แจงสาเหตุทั้งไทย-เวียดนามสต๊อกล้น

สศก.เผยสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสต๊อกของไทยและเวียดนามยังมีอยู่จำนวนมาก ขณะที่สินค้ากุ้งยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค “ตายด่วน” อย่างต่อเนื่อง คาดการส่งออกลดเหลือ 2-2.2 แสนตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกว.แนะมุ่งวิจัยมั่นคงอาหาร เพิ่มศักยภาพแข่งขันครัวโลก

29 Oct 2014

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวปฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ” ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14 ว่า ประเทศไทยต้องการงานวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องอาหาร เพราะปัจจุบันพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าไทยเป็นครัวของโลก แต่กลับประสบปัญหาด้านอาหารและโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการขาดและโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังพบจุดอ่อนด้านการส่งออกอาหารโดยขาดความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานต่างๆ แม้จะมีหน่วยงานที่มาสนับสนุนด้านการแข่งขันด้านการส่งออกทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนจำนวนมากก็ตาม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งเข็นงานวิจัย ช่วยเพิ่มศักยภาพ ‘ข้าว-ยางพารา’

29 Oct 2014

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดว่า นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
ให้หน่วยงานในสังกัดรวมทั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ดำเนินการโดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในเรื่องข้าวและยางพารา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.เร่งผลักดันค้าชายแดนทดแทนส่งออก จ่อถกเอฟทีเอไทยอินเดีย

29 Oct 2014

29 ต.ค.57 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงพาณิชย์ว่า ในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้อธิบดีแต่ละกรมทำงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพะการส่งเสริมด้านการค้า เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีสินค้า ที่เป็นสินค้าชั้นนำเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งควรเน้นการผลักดันส่งออกผ่านการค้าชายแดน เนื่องจากตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดทั่วโลกค่อนข้างซบเซา อีกทั้งตลาดในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นของประเทศไทย ระยะทางการส่งออกที่ไม่ไกล สร้างความได้เปรียบให้ประเ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯจ่อดันร่างพรบ.การยาง เตรียมให้ที่ประชุมสนช.พิจารณา

28 Oct 2014

28 ต.ค. 57 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าหลังจากครม.ได้เห็นชอบมาตรการเฉพาะหน้าดึงราคายางพาราให้ปรับตัวสูงขึ้นนั้นมีทั้งสิ้น 3 มาตรการ โดยจะเริ่มรับซื้อยางช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งจะเป็นฤดูเปิดกรีดยางพอดี คือให้องค์การสวนยาง (อสย.) ซื้อยางดิบจากเกษตรกร โดยใช้งบเดิมที่รัฐบาลก่อนหน้านี้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีมติปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 วงเงิน 10,000 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับให้สหกรณ์สวนยางรับซื้อยางจากเกษตรกรมาขายให้ อสย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สินค้าเกษตรตกต่ำ ชาวบ้านไร้กำลังซื้อ เศรษฐกิจภูมิภาคซึม

28 Oct 2014

สินค้าเกษตรตกต่ำ ชาวบ้านไร้กำลังซื้อ  เศรษฐกิจภูมิภาคซึม ฉุดความเชื่อมั่น SME

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผย “ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB-SME Sentiment Index) ไตรมาส 3/2557 จากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการSME กว่า 1,100 กิจการ ครอบคลุม 71 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 1.4 จุด โดยล่าสุดอยู่ที่ 38.0 นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกและเป็นระดับที่สูงที่สุดในปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ปิติพงศ์'จ่อลดหนี้เกษตรกร หนุนกำลังใจปรับเปลี่ยนอาชีพ

27 Oct 2014

27 ต.ค. 57 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ารัฐบาลได้สรุปปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยในขณะนี้คือปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากไม่สามารถลดปัญหนี้สินได้ ทำให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรเป็นไปอย่างลำบาก โดยขณะนี้ ม.ร.ว.ปีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ภาคเกษตรกรทุกกลุ่ม โดยให้ตรวจสอบจำนวนหนี้สินของเกษตรกรที่มีการกู้ยืมในสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิยช์ รวมทั้งกองทุนต่างๆ 13 กองทุนของกระทรวงเกษตร เพื่อสรุปตัวเลขหนี้และประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขเร่งด่วน
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อาเซียนลงนามส่งเสริมสินค้าเกษตร ยกระดับความปลอดภัย-เพิ่มขีดสามารถแข่งขัน

27 Oct 2014

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้แทน สศก. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 36 ที่เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกสารและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญของอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ สศก.ในฐานะหน่วยงานดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ดังนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า