แนวหน้าคุมเข้มร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ย้ำต้องได้คุณภาพรับฤดูกาลเพาะปลูก

28 พ.ค. 2557

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ นอกจากกรมการข้าวช่วยเหลือชาวนาโดยลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตแล้ว ยังสั่งการให้สารวัตรข้าวทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว รวม 50 ศูนย์ ซึ่งดูแลแต่ละจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เร่งรัดดำเนินการตรวจแหล่งรวบรวมและร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพาะปลูกได้ตรงตามพันธุ์ที่ระบุ มีอัตราการงอกสูง และให้ผลผลิตดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งดาวเทียมเกาะติดข้าวนาปรังเกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือช่วยเหลือชาวนาสู้ “ภัยแล้ง”

16 พ.ค. 2557

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมชลประทาน และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ยกระดับการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรังด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลสำหรับการติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS ในการติดตามทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556-พฤษภาคม 2557 โดยมีการซ้อนกับข้อมูลพื้นที่ชลประทานที่ได้มีการประกาศพื้นที่ส่งน้ำและงดส่งน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน GISTDA ได้พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556/57 ให้สามารถครอบคลุมการติดตามสถานการณ์ได้ทั้งประเทศแ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


น้ำตาลทรายค้างสต๊อกพุ่ง ระบุตัวเลข3 ล้านกระสอบ

09 พ.ค. 2557

แหล่งข่าวจาก คณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำตาลทรายค้างกระดานสะสมในฤดูหีบปี 56/57 ประมาณ 3 ล้านกระสอบ ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากปัญหาการเมืองทำให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ประกอบกับการส่งออกไตรมาสแรกยังคงติดลบทำให้การจัดสรรน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ(โควตา ก.) ปีนี้ที่ 25 ล้านกระสอบจะส่งผลให้น้ำตาลมีบริโภคเพียงพอและไม่เกิดภาวะตึงตัวอย่างแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไฟเขียวแผนบริหารจัดการผลไม้ จับตาผลผลิต“ลิ้นจี่-ลำไย-ทุเรียน-เงาะ”ล้น

06 พ.ค. 2557

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2557 โดยแบ่งออกเป็น การบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ มีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ลิ้นจี่และลำไย ซึ่งพบว่า สถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 59,199 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 28.13 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา อากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ลิ้นจี่แทงช่อดอกมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะเจริญเติบโต ส่วนใหญ่ผลมีขนาดตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยไปจนถึงขนาดนิ้วหัวแม่มือ คาดว่าผลผ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยดันสถาบันวิจัยอ้อย-น้ำตาล พัฒนาผลิตภัณฑ์สู้ประเทศคู่แข่ง กังวลหากไม่ปรับปรุงตัวแพ้แน่

06 พ.ค. 2557

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย(กท.) เปิดเผยว่า กท.ได้เห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายอ้อย และน้ำ ตาลทรายและผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เมื่อโครงการประสบความสำเร็จจะจัดตั้งเป็นสถาบันต่อไป ตามกฎหมายพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทราย พ.ศ.2527 ที่มาตรา 23(1) กำหนดให้มีการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่จนถึงปัจจุบันกฎหมายใช้มาถึง30ปี แต่ ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นกท.ในสมัยที่ตนเป็นประธานฯจะต้อง เกิดขึ้นโดยเร็ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกกุ้งแช่แข็งยังไม่ฟื้นยอดตก10% โรคระบาดทำวัตถุดิบขาดแคลน เอกชนเพิ่มมูลค่าสินค้าทดแทน

06 พ.ค. 2557

เอกชนชี้ส่งออกกุ้งไทยยังไม่ฟื้นตัว คาดครึ่งปีแรกทำได้แค่ 8-9หมื่นตันจากเป้าแสนตันเหตุผลผลิตน้อย  เกษตรกรยังผวาโรคอีเอ็มเอสไม่กล้าเลี้ยงเต็มที่  เอกชนต้องปรับตัวหันมาส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบน้อยและเพิ่มมูลค่าสินค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุยหนุนปลูกปาล์มทดแทนพื้นที่เก่าตั้งเป้าพื้นที่หมื่นไร่5จังหวัดภาคใต้

28 เม.ย. 2557

นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสวนปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 25 ปีมากกว่า 260,000 ไร่ ซึ่งนับวันจะทรุดโทรมและให้ผลผลิตต่ำ จึงมีการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ เพื่อนำร่องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง มาปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเดิมที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ที่มีอยู่กว่า 300,000 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี พร้อมปัจจัยการผลิตในช่วง 3 ปีแรก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งได้เ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โยนสำนักงบฯ-พาณิชย์หาเงินจ่ายจำนำข้าว

24 เม.ย. 2557

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า การกู้เงินงบกลางอีก 4 หมื่นล้านบาท มาจ่ายหนี้จำนำข้าวชาวนาที่รัฐบาลยังค้างอยู่เป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณและกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องหารือกัน ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง 4 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งดันไทยฐานอุตสาหกรรมยางอาเซียนเกษตรฯย้ำเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน

17 เม.ย. 2557

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรภาคใต้มายาวนาน และมีการถ่ายทอดอาชีพมายังรุ่นลูกรุ่นหลานหลายสมัย ซึ่งแม้ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จนทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศประมาณ 18 ล้านไร่เศษ พร้อมทั้งมีผลผลิตส่งออกในรูปแบบต่างๆ มากเป็นอันดับ 1 ของโลก เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านตันแล้วก็ตาม แต่การให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ปลูกยางเดิมให้มีความเข้มแข็

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไอเอฟเอ็มเตือนศก.ชาติเกิดใหม่ชะลอตัว ไทยตกที่นั่งแย่สุดในอาเซียน

10 เม.ย. 2557

ไอเอ็มเอฟเคาะเศรษฐกิจไทยปี57ขยายตัว 2.5%ต่ำสุดในอาเซียน เตือนประเทศกำลังพัฒนาอาจเผชิญปัญหาเงินไหลออกจากมาตรการลดคิวอีของสหรัฐ  ด้านคลังยอมรับส่งออกตัวช่วยสุดท้ายทำท่าจะวืดเพราะชาติคู่คู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐ-ยุโรปยังไม่ฟื้นตัวชัด ต้องหันพึ่งตลาดอาเซียนทำรายได้เข้ามาพยุงเศรษฐกิจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า