แนวหน้า“ปีติพงษ์”กร้าวห้ามทุจริต-ซื้อเก้าอี้ ตีกรอบ4แผนเร่งด่วน-ลุยสอบรุกที่ดินสปก.

17 ก.ย. 2557

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ว่า กรอบระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ จะเป็นไปตามโรดแมปของ คสช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : ส.ป.ก.เอาจริงตามยึดที่ดินใช้ผิดวัตถุประสงค์

16 ก.ย. 2557

ปัจจุบันพบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่นำที่ดินส.ป.ก. ไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดังนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหา จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบยึดคืน เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรไทยในอนาคต

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.เร่งผลักดันสกต. เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร9ชนิด

16 ก.ย. 2557

16 ก.ย.57 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) มาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อเป็นกลไกในการสร้างพลังและอำนาจต่อรองทางการตลาดของเกษตรกร เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่าย การแปรรูปผลผลิตของสมาชิกเพี่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ สกต.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยเฮ!!ชนะประมูลข้าว3แสนตัน จีทูจี'ฟิลิปปินส์'เริ่มส่ง15ต.ค.57

16 ก.ย. 2557

16 ก.ย.57 สำนักงานประมูลข้าวฟิลิปปินส์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยกับเวียดนาม จะจัดหาข้าวรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัน ให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การทำข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาล(จีทูจี) โดยการจัดส่งข้าว 25% จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-15 ธ.ค.

รายงานระบุว่า การเปิดประมูลข้าวนั้น ไทยได้เสนอขาย 300,000 ตันในราคาตันละ 475 ดอลลาร์ ในขณะที่เวียดนาม เสนอขาย 400,000 ตันในราคาตันละ 479 ดอลลาร์ ต่อมาเวียดนามตอบตกลงฟิลิปปินส์หลังถูกเชื้อเชิญให้เวียดนาม ส่งข้าวให้ 200,000 ตัน ในราคาเดียวกับไทย ขณะที่กัมพูชา ถูกตัดสิทธิ์จากการประมูล เนื่องจากข้อเสนอไม่ตรงกับเงื่อนไขเวลาในการจัดส่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทูตพณ.เผยสินค้าไทยถูกลดชั้น มะกันเข้มกม.ค้าระหว่างประเทศ

16 ก.ย. 2557

16 ก.ย.57 นางเกษสิริ ศิริภากรณ์ อดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงวอชิงตัน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่สหรัฐจัดให้ไทยอยู่ในระดับ 3 (TIER 3) ส่งผลกระทบในเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าไทย จากนี้ไปจะมีการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้า และกระบวนการผลิตจากผู้ซื้อเพิ่มขึ้น โดยมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี(NTB) จะนำเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นประเด็นกีดกัน กับ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม(UCA ) เรื่อง การส่งสินค้เข้าสหรัฐได้ ต้นทางต้องใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ในการกระบวนการผลิต การขาย และการตลาด ทุกๆ ขั้นตอน เพื่อป้องกันสินค้านำเข้าข

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


‘ฉัตรชัย‘ชูยุทธศาสตร์การค้าชาติเข้มแข็ง ดันส่งออกปี’58ขยายตัว4%

16 ก.ย. 2557

รมว.พาณิชย์มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงให้เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างโปร่งใส สนับสนุนนโยบายรัฐบาล พร้อมดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพประชาชนให้เหมาะสม ห้ามผูกขาด กักตุนสินค้า เตรียมเรียกผู้ประกอบการสินค้าเข้ามาหารือเร็วๆ นี้ ส่วนส่งออกปีนี้ยังคงเป้าเดิม 3-3.5% ปีหน้าโต 4% เน้นให้ความสำคัญการค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2557 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์
เดินทางเข้าทำงานวันแรกพร้อมมอบนโยบายให้กับฝ่ายบริหารกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้าว

15 ก.ย. 2557

ความปลอดภัยทางอาหาร หรือ Food Safety เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งแต่ปี 2547 และยังดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มารองรับเพื่อนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยทางอาหารและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคแห่งการค้าเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ยื่นจดทะเบียนจีไอผ้าไหม‘ศรีสะเกษ’ป้องภูมิปัญญาไทย

15 ก.ย. 2557

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ มีลักษณะเด่น คือ เส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน มีการย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วยมะเกลือที่มีอยู่ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง มีการอบผ้าและผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำให้มีกลิ่นหอมติดทนนาน เนื้อผ้าจะมีความแน่นและมีการทิ้งตัว มีความอ่อนนุ่มและเลื่อมมันจากเส้นไหมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเก็บมีการเย็บและปักลวดลายด้วยเส้นไหมสีสันต่างๆ เรียกว่า “การแซว” ซึ่งมีท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไตรมาส4ยางทะลัก1.4ล้านตัน

15 ก.ย. 2557

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การสินค้าเกษตรของยางพาราและสับปะรด ซึ่งจะมีผลผลิตออกมากในช่วงไตรมาส 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม คาดการณ์ว่า ยางพาราจะมีผลผลิต 4.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี 4.38 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ประกอบกับมีเนื้อที่เปิดกรีดหน้ายางใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.44 ล้านตัน หรือร้อยละ 31.51 ของผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 1.38 ล้านตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.28 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาล

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รมว.เกษตรฯสั่งแก้สารพัดปัญหา ขู่ขรก.รับสินบนลั่นไม่เอาไว้แน่

15 ก.ย. 2557

15 ก.ย. 57 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่กระทรวงเกษตรฯ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯเดินทางเข้าทำงานวันแรกพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง โดยกล่าวว่า รู้สึกอบอุ่น เหมือนได้กลับบ้าน แม้จะจากไป10กว่าปี โดยการทำงานจะเดินตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งหลักๆ เน้น การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้อง เช่น โซนนิ่ง สนับสนุนให้กลุ่มและสหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าเกษตร
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า