แนวหน้าเกษตรฯวางมาตรการลดสูญเสีย เพิ่มความความมั่นคงทางอาหาร

28 พ.ย. 2556

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัย แต่องค์การอาหารและเกษตรจากสหประชาชาติ หรือ FAO เปิดเผยข้อมูลว่า ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียอาหารจากการรับประทานไม่หมดกว่าร้อยละ 30 ของอาหารภายในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางการลดจำนวนการเสียเปล่าด้านอาหารทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่จะใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ลดความเสียหายของพืชผล รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่วนด้านการขนส่งจะเพิ่มเครื่องมือในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ส่วนด้านตลาดจะปรับให้มีระบบก

แหล่งข่าว: 


ตลาดอาหารฮาลาลไทยในจีนสดใส สค.แนะใช้เทคโนโลยีคุมการผลิต

26 พ.ย. 2556

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยถึงการทำตลาดอาหารฮาลาลในจีน ว่า ไทยส่งออกอาหารฮาลาลเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ศักยภาพและความพร้อมที่มี ทำให้ไทยมีโอกาสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาลโลกได้ เนื่องจากไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและค่าแรงงาน แต่จำเป็นต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตให้ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยสากล พร้อมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าฮาลาลไทย ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า การรับรองฮาลาลให้กับสินค้า และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนซื้อข้าวพาณิชย์ต่ำกว่าราคากลาง

26 พ.ย. 2556

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเปิดการประมูลข้าวผ่าน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(เอเฟท) ครั้งที่2/2556 โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูล 8 ราย ถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าครั้งที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะเอกชนเริ่มเข้าใจการประมูลผ่านเอเฟทมากขึ้น และเห็นว่าข้าวที่ใช้ในการประมูลเป็นข้าวที่มีคุณภาพ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประมงเร่งฟื้นฟู‘ปูม้า’รอบอ่าวไทย

21 พ.ย. 2556

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันปูม้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากในแต่ละปีมูลค่าเฉพาะการส่งออกนอกประเทศได้เกือบ 3 พันล้านบาทต่อปี จึงทำให้มีความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปูม้าส่วนใหญ่ที่จับขึ้นมานั้นก็ได้จากธรรมชาติ จึงทำให้มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน และชุมชนบริเวณอ่าวรูปตัว ก ซึ่งส่งผลกระทบกับแหล่งอนุบาลสัตว์ทางธรรมชาติให้ลดลงไปอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและสมาคมชาวประมงสมุทรสาคร จึงได้คิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้น ได้นำไข่ปูนอกกระดองมาให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดึงสหกรณ์แทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

19 พ.ย. 2556

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน–31 ธันวาคม 2556 โดยมีเป้าหมายแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ 1.1 ล้านตัน ความชื้น 30% เพื่อเป็นการดูดซับปริมาณผลผลิตออกจากตลาดในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทำให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายของเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์เข้าแทรกแซงตลาดในปริมาณ 100,000 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ สางปัญหาผลผลิตเกินโควตาโครงการรับจำนำ

19 พ.ย. 2556

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลปรับหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวใหม่เพื่อเป็นการรักษาวินัยคลัง ทำให้ชาวนาจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปได้ไม่เกิน 350,000 บาท/ครัวเรือนนั้น นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายพัฒนาศักยภาพชาวนากลุ่มนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมชาวนาที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าว และสร้างความเข้มแข็งต่อการแข่งขันในตลาดเสรี เนื่องจากแต่ละปีมีความต้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'รมว.พาณิชย์'โต้ทุจริตจำนำข้าว ยันเกษตรกรรับ3แสนล้านชัวร์

13 พ.ย. 2556

13 พ.ย.56 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ข้อเสนอของ IMF ที่จะให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวนั้น การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนรัฐบาลได้ทำอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่บอกว่าการจำนำข้าวมีทุจริตนั้น เป็นเรื่องที่ว่ากันไป เพราะเรื่องการรับจำนำข้าวเป็นเงินที่เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เงินที่ใช้ 3 แสนกว่าล้านบาท ก็เข้าเกษตรกรหมดเงินไม่หายไปไหน และเงินที่ช่วยเหลือเกษตรกรปีละ 8 หมื่นล้านบาท ช่วยอยู่แล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคอรัปชั่นหรือไม่ เบ็ดเสร็จก็ใช้งบประมาณไม่มากไปกว่านี้ ปัญหาทั้งหมดที่ต่างชาติวิพากษ์วิจารณ์เขาอาจไม่เข้าใจเพราะการใช้งบประมาณเรื่องข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประมงวางเครือข่าย‘ฅนเฝ้าทะเล’ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ-ความหลากหลายชีวภาพ

07 พ.ย. 2556

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมประมงได้ดำเนินนโยบายเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลยั่งยืนและเป็นธรรม โดยการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 2.การบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง 3.การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 4.การพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


‘สนข.-พาณิชย์’ถกแลกข้าวกับรถไฟ

07 พ.ย. 2556

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.จะหารือกับ กระทรวงพาณิชย์ ในการนำสินค้าเกษตรไปชำระราคาค่าระบบรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีดเทรน)

โดยประเด็นแรกจะพิจารณารายละเอียดด้านข้อกฎหมายว่า จะสามารถแลกเปลี่ยน(บาร์เตอร์ เทรด)ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นที่สอง คือ ไทยจะนำสินค้าเกษตรตัวใดไปชำระค่าใช้จ่ายรถไฟความเร็วสูง โดยที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการนำข้าวไปแลก แต่อาจจะมีสินค้าตัวอื่นอีกหรือไม่ รวมทั้งจำเป็นต้องทราบปริมาณสินค้าเกษตร และราคาในช่วงแลกเปลี่ยนด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รุกทำประมงอย่างรับผิดชอบ หวังลดแรงกีดกันทางการค้าจากคู่ค้า

05 พ.ย. 2556

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  เปิดเผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของ 8 สมาคมประมง ประกอบด้วย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย เพื่อเป็นการวางรากฐานการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศวิทยา เพื่อลดแรงกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า