แนวหน้าองค์กรสวนยางแตก ค้านอุทัยตั้งสมัชชาฯ อดีตปธ.สหกรณ์อัด

23 Jan 2015

องค์กรสวนยางแตก ค้านอุทัยตั้งสมัชชาฯ อดีตปธ.สหกรณ์อัด อำนวยนั่งที่ปรึกษา หนุนพรบ.การยาง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรฯเพื่อแก้ไขปัญหายางทั้งระบบขององค์กรชาวสวนยาง ว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ ( กนย.) ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีแนวทางที่จะให้องค์กรชาวสวนยางร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำทั้งระบบและวางกรอบการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


‘ไก่-ไข่-ยาง’ราคาร่วงต่อเนื่อง สศก.แจงสาเหตุผลผลิตยังล้นตลาด

23 Jan 2015

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2556 ภาพรวมพบว่าลดลงร้อยละ 12.53 โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกมีมากขึ้น สับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง และสุกรราคาสูงขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กนป.สั่งลุยนำเข้าปาล์มน้ำมัน อ้างแล้งทำผลผลิตลด-ยันไม่กระทบเกษตรกร

22 Jan 2015

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านปริมาณและราคา เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ทั้งด้านการบริโภคและพลังงาน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มในปริมาณที่จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน โดยให้ดำเนินการในระยะเวลาที่สั้นและเร็วที่สุด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าในปริมาณ 50,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดราคาน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ประยุทธ์'ถกรมต.ไอซีทีอาเซียน หนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยี

22 Jan 2015

'ประยุทธ์'ถกรมต.ไอซีทีอาเซียน หนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยี
22 ม.ค. 58 เมื่อเวลา 09.00 น.ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นำรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าพบหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.ระดมสมองฟังความเห็น เดินหน้า‘เมืองเกษตรสีเขียว’

19 Jan 2015

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มกอช.ดันมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหารในโรงเรียน

19 Jan 2015

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มกอช.ได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยมุ่งขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดประกวดหนังสือเล่มเล็ก (Small Book) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือเล่มเล็ก จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา สุโขทัย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก ตาก เชียงราย ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จี้แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มตึงตัว!! รัฐบาลเตรียมนำเข้า 5 หมื่นตัน

19 Jan 2015

19 ม.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยมีนายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ และ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งวาระการประชุมสำคัญ คือ การเปิดตลาดน้ำมันปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ แนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มไตรมาสแรกของปี 2558

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.เล็งเสนอ'นบข.'ชดเชยดอกเบี้ย'ผู้ประกอบการค้าข้าว'

16 Jan 2015

15 ม.ค.58 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ทางผู้ประกอบการข้าวได้ร่วมหารือร่วมกับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายชะลอการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ที่กรมการค้าภายในร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ ในการชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่ร่วมโครงการ ระยะเวลา 3 - 6 เดือน โดยทางกรมการค้าภายในจะมีการนำเสนอนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ (นบข.) ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติก่อนที่ผลผลิตข้าวจะออกมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : ‘ส้มแก้วเมืองแม่กลอง’ของดีที่มีอยู่แห่งเดียวในสยาม

15 Jan 2015

สราวุฒิ ศรีธนานันท์

ส้มแก้วเป็นพืชสกุลเดียวกับส้มเขียวหวาน แต่ผลใหญ่กว่าเกือบเท่าตัว ลำต้นก็เล็กกว่า ปลูกยากกว่า ขายยากกว่า ขยายพันธุ์ได้ยากกว่า ราคาแพงกว่าถ้าเทียบเป็นผล แต่ถ้าเป็นกิโลกรัมจะราคาดีกว่า กินเปล่าๆ อาจจะเปรี้ยว แต่ถ้าคั้นใส่เกลือแม่กลองสักเล็กน้อยจะอร่อยมาก เติมน้ำแข็งหรือแช่เย็นอาจจะอร่อยมากยิ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญ คือ ส้มแก้วมีที่แม่กลองแห่งเดียวในไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สุดทนข้าวเหลือตันละ6พัน ม็อบชาวนาฮือ พิจิตรจี้ขอหมื่นบาท

14 Jan 2015

สุดทนข้าวเหลือตันละ6พัน ม็อบชาวนาฮือ พิจิตรจี้ขอหมื่นบาท แถมพักหนี้ ธกส.3ปี เดือดร้อนแสนสาหัส

ชาวนา อ.เมือง จ.พิจิตร ประมาณ 100 คน นำโดย นายมนตรา บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองจ.พิจิตร นายศิลปชัย ชูศรี และ นายสัมฤทธิ์ เพชรรุ่ง รวมตัวชุมนุมที่บริเวณถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม เรียกร้องปัญหาราคาข้าวตกต่ำมากเหลือแค่ตันละ 6 พันบาท อีกทั้งต้นทุนทำนาก็สูงขึ้น และประสบปัญหาขาดทุน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า