แนวหน้าสนช.รับร่างพ.ร.บ.การชุมนุมฯ แจ้งก่อนชุมนุมภายใน24ชั่วโมง

26 Feb 2015

26 ก.พ.58 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 13/2558 โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ในวาระแรก นำเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมข้าวเดินหน้า ผลิต‘เมล็ดพันธุ์’ แจกจ่าย‘ชาวนา’

25 Feb 2015

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2558 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 78,600 ตัน โดยมีข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 42,850 ตัน ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 550 ตัน ข้าวเหนียว 9,800 ตัน และข้าวหอมมะลิ 25,400 ตัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรขณะนี้ชะลอตัวจากสถานการณ์ภัยแล้ง กรมการข้าวจึงได้แนะนำให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง และร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชส่งเสริมรายได้ที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว ทำให้การปลูกข้าวฤดูนาปรังมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 10.7 ล้านไร่ ลดลง 4.47 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดตลาดกลางยางเมืองคอน ช่วยชาวสวน-แก้ปัญหาราคา

24 Feb 2015

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รอง ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ตลาดยาง สกย. เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สกย. ให้ความสำคัญ และเป็นไปตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้กำหนดโครงการแก้ไขปัญหาราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็น 1 ในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้องค์การสวนยาง เข้ารับซื้อยางชี้นำตลาด ผ่านกลไกตลาดกลางยางพาราแต่ละจังหวัด และเพื่อให้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีนโยบายให้ตลาดยาง สกย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้เมืองเกษตรสีเขียวสร้างเชื่อมั่น มีตลาดรองรับ‘สินค้าอินทรีย์’

23 Feb 2015

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ริเริ่มโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง มาดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรทั้งพื้นที่ การผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว ซึ่งขณะนี้ แต่ละจังหวัดมีตลาดเกษตรกรสำหรับการซื้อขายผลผลิต ส่งผลให

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แบงก์อนุมัติสินเชื่อยางลอตแรก684ล.

23 Feb 2015

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อน้ำยางดิบมาเก็บสต๊อกไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทนั้น พบว่ามีผู้ประกอบการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 41 ราย เป็นเงิน 5,271 ล้านบาท ล่าสุดมีผู้ประกอบการได้รับเงินกู้แล้ว 12 ราย คิดเป็นเงิน 684.3 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พณ.ให้ออก2ข้าราชการ เซ่นจีทูจีเก๊ ปปช.ชี้ผิดวินัยร้ายแรง

23 Feb 2015

คลังถก‘วิษณุ’24กพ. ลุยฟ้องแพ่งเจ๊งจำนำ พท.ฉุนท้าโชว์ใบเสร็จ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)ว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมและมีมติให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 2 คนคือ นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ออกจากราชการ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง กรณีการขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พณ.ให้ออก2ขรก.เซ่นจีทูจีเก๊

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คาดระบายยางได้หลังฤดูปิดกรีด สั่งเข้มห้ามเงินไหลเข้ารายใหญ่

21 Feb 2015

19 ก.พ. 58 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ในที่ประชุม นายกฯ ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกร และขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการยางให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่งของโลกให้ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อีก3ปีต้องการเพิ่มกว่า3ล้านคน-ไทยเริ่มสังคมชราต้องพึ่งต่างด้าว

20 Feb 2015

วิกฤติแรงงานส่อเค้าหนัก

สศอ. ชี้อีก 3 ปีไทยต้องการแรงงานเพิ่มกว่า 3 ล้านคน หลัง จีดีพีเติบโตสูง ตั้งแต่ปี’59 เป็นต้นไป อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มต้องการมากสุดกว่า 1.3 ล้านคน ขณะที่สังคมไทยมีประชากรเกิดน้อยลง จำเป็นต้องใช้ต่างด้าว ก.อุตฯวางแผนร่วมมือ ก.ศึกษาฯ ก.แรงงาน ผลิตแรงงานให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับเทคโนโลยี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ต่อยอดวิจัย‘ข้าวเหนียวลืมผัว’ พัฒนายาต้านโรคอัลไซเมอร์

17 Feb 2015

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเหนียวลืมผัวเป็นข้าวนาปีพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มพันธุ์ชาวม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ถูกจัดเป็นข้าวเหนียวชั้นเยี่ยมพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ในแต่ละปีผลผลิตข้าวเหนียวลืมผัวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ต้องปลูกในที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400-800 เมตร ในเขตภาคเหนือ จึงจะได้ผลผลิตมีคุณภาพดี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.เปิดมุมมองบทวิเคราะห์ภาคเกษตรต่อราคาน้ำมัน

17 Feb 2015

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โลกได้เผชิญวิกฤติราคาน้ำมันลดลงอย่างมหาศาล จากราคาสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล เมื่อเดือนมิถุนายน เหลือเพียง 62.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2557 ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า