แนวหน้าไทยดันสถาบันวิจัยอ้อย-น้ำตาล พัฒนาผลิตภัณฑ์สู้ประเทศคู่แข่ง กังวลหากไม่ปรับปรุงตัวแพ้แน่

06 พ.ค. 2557

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย(กท.) เปิดเผยว่า กท.ได้เห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายอ้อย และน้ำ ตาลทรายและผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เมื่อโครงการประสบความสำเร็จจะจัดตั้งเป็นสถาบันต่อไป ตามกฎหมายพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทราย พ.ศ.2527 ที่มาตรา 23(1) กำหนดให้มีการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่จนถึงปัจจุบันกฎหมายใช้มาถึง30ปี แต่ ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นกท.ในสมัยที่ตนเป็นประธานฯจะต้อง เกิดขึ้นโดยเร็ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกกุ้งแช่แข็งยังไม่ฟื้นยอดตก10% โรคระบาดทำวัตถุดิบขาดแคลน เอกชนเพิ่มมูลค่าสินค้าทดแทน

06 พ.ค. 2557

เอกชนชี้ส่งออกกุ้งไทยยังไม่ฟื้นตัว คาดครึ่งปีแรกทำได้แค่ 8-9หมื่นตันจากเป้าแสนตันเหตุผลผลิตน้อย  เกษตรกรยังผวาโรคอีเอ็มเอสไม่กล้าเลี้ยงเต็มที่  เอกชนต้องปรับตัวหันมาส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบน้อยและเพิ่มมูลค่าสินค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุยหนุนปลูกปาล์มทดแทนพื้นที่เก่าตั้งเป้าพื้นที่หมื่นไร่5จังหวัดภาคใต้

28 เม.ย. 2557

นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสวนปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 25 ปีมากกว่า 260,000 ไร่ ซึ่งนับวันจะทรุดโทรมและให้ผลผลิตต่ำ จึงมีการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ เพื่อนำร่องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง มาปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเดิมที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ที่มีอยู่กว่า 300,000 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี พร้อมปัจจัยการผลิตในช่วง 3 ปีแรก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งได้เ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


โยนสำนักงบฯ-พาณิชย์หาเงินจ่ายจำนำข้าว

24 เม.ย. 2557

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า การกู้เงินงบกลางอีก 4 หมื่นล้านบาท มาจ่ายหนี้จำนำข้าวชาวนาที่รัฐบาลยังค้างอยู่เป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณและกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องหารือกัน ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง 4 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งดันไทยฐานอุตสาหกรรมยางอาเซียนเกษตรฯย้ำเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน

17 เม.ย. 2557

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรภาคใต้มายาวนาน และมีการถ่ายทอดอาชีพมายังรุ่นลูกรุ่นหลานหลายสมัย ซึ่งแม้ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จนทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศประมาณ 18 ล้านไร่เศษ พร้อมทั้งมีผลผลิตส่งออกในรูปแบบต่างๆ มากเป็นอันดับ 1 ของโลก เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านตันแล้วก็ตาม แต่การให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ปลูกยางเดิมให้มีความเข้มแข็

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไอเอฟเอ็มเตือนศก.ชาติเกิดใหม่ชะลอตัว ไทยตกที่นั่งแย่สุดในอาเซียน

10 เม.ย. 2557

ไอเอ็มเอฟเคาะเศรษฐกิจไทยปี57ขยายตัว 2.5%ต่ำสุดในอาเซียน เตือนประเทศกำลังพัฒนาอาจเผชิญปัญหาเงินไหลออกจากมาตรการลดคิวอีของสหรัฐ  ด้านคลังยอมรับส่งออกตัวช่วยสุดท้ายทำท่าจะวืดเพราะชาติคู่คู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐ-ยุโรปยังไม่ฟื้นตัวชัด ต้องหันพึ่งตลาดอาเซียนทำรายได้เข้ามาพยุงเศรษฐกิจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า สศก.เตือนพัฒนากลไกโปร่งใส-เข้มระเบียบWTO

09 เม.ย. 2557

นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า รายงาน OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADING ENVIRONMENT ขององค์การการค้าโลก (WTO) ฉบับล่าสุด ได้คาดการณ์ว่า การเติบโตทางการค้าของโลกในปี 2557 นี้ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-4.5 แต่ขณะเดียวกัน พบว่า มีมาตรการที่เป็นข้อจำกัดทางการค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นถึง 407 มาตรการ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการนำเข้าของโลกร้อยละ 1.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 240 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'กรมประมง'เดินหน้า'เมืองเกษตรสีเขียว'รับประชาคมอาเซี่ยน

09 เม.ย. 2557

8 เม.ย.57 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านประมง ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัด นายทองอยู่ เอมวรรธนะ ผู้ช่วยประมงจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมง ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน รวมเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่รวม 290 คน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวง ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศข

แหล่งข่าว: 


ไข่ไก่เล็กทุบราคาไซด์ใหญ่ตก เอ้กบอร์ดไฟเขียวเร่งระบาย เปิดจุดขายถูกสกัดร่วงหนัก

08 เม.ย. 2557

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์  ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขราคาไข่ไก่ที่แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ขนาดเล็ก  เบอร์ 3-5 มีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการดึงราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ เบอร์ 0-2 โดยเฉลี่ยลดลง ซึ่งขณะนี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยฟองละ 3.10 บาท มีต้นทุนการผลิตฟองละ 3.02 บาท ทางผู้ประกอบการและเกษตรกรจึงมีความกังวลว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ราคาไข่ไก่ มีแนวโน้มลดลงอีก เนื่องจากปีนี้มีการปรับระบบปิดเทอมใหม่ ทำให้การบริโภคไข่ไก่ลดน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุ้นครึ่งปีหลังส่งออกยางพาราดีขึ้น เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

08 เม.ย. 2557

ส่งออกยางพาราปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เหตุเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวและโรงงานยางล้อในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

นายหลักชัย  กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกยางพาราปี2557ว่า มีแนวโน้มจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง การส่งออกจะกระเตื้องขึ้น เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่ดีขึ้น โดยจากยอดขายรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งปัจจัยโรงงานผลิตยางล้อแห่งใหม่อีก 2 แห่งจะเริ่มผลิตได้ ซึ่งอยู่ในจีนและอินเดีย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า