แนวหน้าเขมรรุกส่งออกมันสำปะหลังตลาดจีน เปิดทางไทยร่วมลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม

10 มี.ค. 2557

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กัมพูชาเป็นประเทศผู้ผลิตมันสำปะหลังอันดับที่ 13 ของโลก และผลิตมากเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน รองมาจาก อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยจากข้อมูลองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่กัมพูชาผลิตมากเป็นอันดับที่ 2 รองมาจาก ข้าวมีทั้งการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ และการส่งออก ซึ่งมันเส้นส่วนใหญ่จะส่งออกมาประเทศไทย ส่วนแป้งมันสำปะหลังจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม จึงถือได้ว่าประเทศไทยและเวียดนามเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของกัมพูชา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปรับแผนระบายอ่างคลองสียัด ผลักดันน้ำเค็ม-แก้ภัยแล้ง10อำเภอ

10 มี.ค. 2557

นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสียัด กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำใหม่ โดยเพิ่มการระบายน้ำจากที่วางแผนไว้วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 3 ล้าน ลบ.ม. เพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าลาด ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำบางปะกง ให้พ้นจากภัยแล้งรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เพาะปลูก โดยจะส่งน้ำไปถึงเดือนพฤษภาคม 2557

แหล่งข่าว: 


สินค้าเกษตรยังได้ดุลอาเซียน ศสก.เตือนเร่งพัฒนาศักยภาพแข่งขัน

07 มี.ค. 2557

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอ้างอิงข้อมูลการส่งออก–นำเข้าจากกรมศุลกากร พบว่า ในปี 2556 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 172,640 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 242,181 ล้านบาท และการนำเข้าสินค้าเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 69,541 ล้านบาท โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล ยางพารา ข้าว และกาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น ขณะเดียวกันนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทะเลแช่แข็ง อาหารปรุงแต่งที่ทำจากนมสำหรับทารก ส่วนผสมพรีมิกซ์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร น้ำมันเนื

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'สุรพงษ์'ซัด'คปท.'กดดันจีนซื้อข้าวไทย

06 มี.ค. 2557

'สุรพงษ์' เตรียมฟ้องทูต เหตุ 'กปปส.' ยืมมือองค์กรอิสระล้มรัฐบาล ซัด 'คปท.' ไปสถานทูตจีน หวังกดดันกรณีซื้อขายข้าวไทย
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.ชี้“อาหารสัตว์”พุ่งต่อเนื่อง อุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพโคนม

05 มี.ค. 2557

นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA เพื่อประสิทธิภาพในระบบการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิตและสร้างระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ป้องกันผลกระทบจากเปิดเสรีการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : พัฒนางานวิจัยพืชผัก สร้างแหล่งอาหารโภชนาการสูง

04 มี.ค. 2557

จากตัวเลขที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำรวจพบว่าขณะนี้มีประชากรในโลกที่ขาดแคลนอาหารและมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการอยู่ประมาณ 870 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมอยู่ด้วย เช่น อินเดีย และบังกลาเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผู้ส่งออกไม่เชื่อ‘พาณิชย์’ ขายข้าวได้เดือนละล้านตัน

03 มี.ค. 2557

นายกฯสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองตลาดส่งออกช่วงนี้ “อิ่มตัว”แล้ว เชื่อการให้ข่าวระบายสต๊อก เดือนละ 1 ล้านตัน เป็นแค่การให้ข่าวเพื่อลดแรงกดดันจากเกษตรกรที่รอเงินรับจำนำเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกย.เตรียมพร้อมสวนยางกระบี่ รับผลกระทบประชาคมอาเซียน

27 ก.พ. 2557

นายสมคิด สืบตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จ.กระบี่ เปิดเผยว่า จ.กระบี่ มีพื้นที่ปลูกยางกว่า 8 แสนไร่ เปิดกรีดแล้วกว่า 7 แสนไร่ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 2 แสนตันต่อปี สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง จ.กระบี่ ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ และในฐานะที่ สกย. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลยางพารา รวมทั้งการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กระบี่ จัดงาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันมาตรฐาน“ทุเรียน-กระเจี๊ยบเขียว” ไทยชงCodexรับรอง-เพิ่มศักยภาพแข่งขันส่งออก

26 ก.พ. 2557

นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผักและผลไม้สด (Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables: CCFFV) ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รับเกียรติจากโครงการมาตรฐานอาหารภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศเม็กซิโกจัดขึ้นที่โรงแรม Mövenpick Resort & Spa Karon Beach อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดมาตรฐานผักและผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ มาตรฐานทุเรียน เสาวรสสีทอง และกระเจี๊ยบเขียว  ทั้งยังมีการพิจารณาทบทวนข้อกำหนด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แจงสี่เบี้ย : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (2)

26 ก.พ. 2557

เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่สินค้าพริกไทย มะพร้าว และเนื้อโคขุน ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ซึ่งการพัฒนาการผลิตสินค้าดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า