แนวหน้าคน.จ่อลดพื้นที่ปลูกข้าว'ตุลาฯ'นี้ ยาหอมฤดูกาลใหม่ได้ราคาสูง

29 ก.ย. 2557

29 ก.ย.57 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเสนอให้ลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่มาเพาะปลูกแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาข้าวเปลือกที่ตกต่ำในอนาคต เพราะผลผลิตข้าวมีปริมาณมากกว่าความต้องการ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ และจะพร้อมดำเนินการได้ทันที

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ดันข้าวไม่ให้ต่ำกว่า8,500บ. ชี้เหตุโรงสีช่วยซื้อเก็บไว้ในสต๊อก

29 ก.ย. 2557

พาณิชย์ดันข้าวไม่ให้ต่ำกว่า8,500บ. ชี้เหตุโรงสีช่วยซื้อเก็บไว้ในสต๊อก  พร้อมเริ่มลดพื้นที่เพาะปลูกตค.นี้

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า  คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเสนอให้ลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่มาเพาะปลูกแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาข้าวเปลือกที่ตกต่ำในอนาคต เพราะผลผลิตข้าวมีปริมาณมากกว่าความต้องการ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว คาดจะเสร็จสมบูรณ์ และดำเนินการภายในเดือนตค.2557นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“จักรมณฑ์”ปัดฝุ่นร่างกม.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

29 ก.ย. 2557

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการทบทวนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2548 เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อรองรับการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาท กนอ.จากเดิมผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เหลือเพียงการกำกับดูแล โดยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาฯของ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯจ่อชงครม.หนุนค่ายังชีพ ช่วยชาวนา-สวนยางช่วงเปลี่ยนอาชีพ

26 ก.ย. 2557
แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มหาดไทยประกาศลดค่าเช่าที่นา กำชับยุทธศาสตร์ปลูกพืชทดแทน

24 ก.ย. 2557

24 ก.ย. 57 รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าคณะอนุการทำงานกำกับติดตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 57/58 ได้สรุปผลดำเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิต 432 บาทต่อไร่ ในส่วนค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง และค่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ติดตามประเมินผลโครงการที่มีเป้าหมายช่วยเหลือชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต รวมถึงการปล่อยสินเชื่อ ขณะนี้การประเมินผลยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนเพราะฤดูนาปีเริ่มปลูก 1 ก.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จับตาเขื่อนภูมิพลวิกฤติหนัก ส่อเลวร้ายสุดใน30ปี/สั่งฝนหลวงเร่งเติมน้ำในอ่าง

24 ก.ย. 2557

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะฝนทิ้งช่วง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก พบว่า เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงที่วิกฤติที่สุดในรอบ 30 ปี เนื่องจากปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อย 13 ดังนั้นหากไม่มีพายุหรือดีเปรสชั่นเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ อีก 6 เดือนข้างหน้าจะต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : เดินหน้าปฏิรูปข้าวไทย มุ่งสร้างมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต

24 ก.ย. 2557

“ข้าว” คืออาหารหลักของคนไทย รวมถึงประชากรโลกอีกจำนวนมาก ดังนั้น กระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'เครือข่ายหนี้สินชาวนา'จี้ถามรัฐ ให้ปลูกอย่างอื่นมีที่ขายหรือไม่

24 ก.ย. 2557

23 ก.ย.57 นางปิ่นแก้ว แก้วสุกใส ผู้ประสานงานเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดตกลงไป 6 - 7 พันบาทต่อตัน ไปขายโรงสีก็โดนหักความชื้นอีก เหลือแค่ 5 - 6 พันบาทต่อตัน รัฐบาลเห็นอย่างนี้แล้วยังไม่เร่งแก้ไข ถามว่าจะให้ชาวนาจะอยู่กันอย่างไร ต้นทุน 4 พันบาทต่อตัน รวมค่าเช่านา ที่ชาวนาจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีแต่พูดกับเกษตรกรมาตลอดให้ทำนาครั้งเดียว หรือขาดทุนให้เลิกอาชีพไปทำอย่างอื่น ซึ่งทางกรมต่างๆ ก็ส่งข้าราชการลงไปสอบถามชาวบ้านอย่างนี้ ไปทุกกรมผลัดกันไปแต่ถามคำถามเดียวกันหมด ยังบอกให้นัดมาวันเดียวพร้อมๆ กัน จะได้ไม่ต้องตอบหลายรอบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดัน“กล้วยไม้”ตีตลาดอาเซียน เกษตรลุยคุมคุณภาพ-ขยายการส่งออก

23 ก.ย. 2557

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันและมีโอกาสสูงในการส่งออกกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่มีคุณภาพในตระกูลสีชมพู ที่สามารถส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากการส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีปริมาณมากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดทำแผนงานสำหรับปีหน้า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก จึงได้มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมคุณภาพการปลูกกล้วยไม้ส่งออกให้มากขึ้น อาทิ 1.การควบคุมคุณภาพในการแบ่งประเภทของกล้วยไม้ส่งออกตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ต้องการนำเข้า 2.วิธีปฏิบัติในการควบคุมการนำเข้า ตั้งแต่มาตรฐานสวนที่ปลูก โรงคัด บรรจุภั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ปิติพงษ์'จ่อหารือประเทศผู้ผลิตยาง ร่วมวางแนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบ

22 ก.ย. 2557

22 ก.ย. 57 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน ที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.นี้ว่า เพื่อลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรร่วมกันในอาเซียน ขณะเดียวกันยังมีการลงนามความร่วมือในการรตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างอาเซียนกับจีน พร้อมทั้งลงนามในข้อตกลงไทยกับจีนในการส่งรังนางแอ่นไปประเทศจีน เพื่อให้มีความชัดเจนในการดูแลสุขอนามัย
 

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า