แนวหน้ากรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงไก่สหฟาร์ม เรียกคืนหนี้

29 ก.ค. 2557

28 ก.ค.57 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาร่วมแกนนำเกษตรกรในทุกจังหวัด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่ชำระหนี้แก่เกษตรกรเข้าสู่สภาวะล้มละลาย โดยมีกรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมปศุสัตว์ ได้จัดการเจรจาไกล่เกลี่ย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเกษตรกรต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ พร้อมแสดงห

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเข้าเป้า สศก.ชี้ผลผลิตเพิ่ม-ชาวนา60%มีเงินเก็บ

29 ก.ค. 2557

นายอนันต์  ลิลา  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามและประเมินผลโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และสิ้นสุดเมื่อปี 2556 พบว่า 7 หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ได้แก่ สศก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงไก่สหฟาร์ม เรียกคืนหนี้

28 ก.ค. 2557

28 ก.ค.57 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาร่วมแกนนำเกษตรกรในทุกจังหวัด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่ชำระหนี้แก่เกษตรกรเข้าสู่สภาวะล้มละลาย โดยมีกรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมปศุสัตว์ ได้จัดการเจรจาไกล่เกลี่ย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเกษตรกรต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ พร้อมแสดงห

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งออกยางรถไปสหรัฐสดใส

28 ก.ค. 2557

น.ส.ประนิตา เกิดพิกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐ เปิดเผยว่าในปีหน้า คาดว่าไทยจะส่งออกสินค้ายางรถยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้นำเข้าสหรัฐจะต้องหาแหล่งนำเข้าสินค้ายาง โดยเฉพาะยางรถโดยสารและรถบรรทุกที่คาดว่าหายไปจากตลาด ในราวปลายเดือนมกราคม 2558 นี้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ร้องเรียนว่า จีนจำหน่ายในราคาต่ำกว่าเกินไป ขณะที่ สำนักงานบริหารการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ(ไอทีเอ)จะประกาศไต่สวนสินค้ายางรถโดยสารฯในชั้นต้นในต้นเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งอาจจะมีผลให้ประกาศเก็บภาษีโต้ตอบการทุ่ม(เอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติชดเชยเกษตรกร5.3แสนราย/ไม่เกิน8สค.ได้รับครบ

25 ก.ค. 2557

เกษตรฯ เดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555–2557 ตั้งเป้าโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ให้เกษตรกรกว่า 5.3 แสนราย แล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 8 สิงหาคมนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันชาวนาภาคเหนือปลูก‘ข้าวญี่ปุ่น’นำร่อง‘เชียงราย’ตั้งเป้าขายปีละ800ตัน

24 ก.ค. 2557

“กรมการข้าว” เดินหน้าสนับสนุนการปลูกข้าวญี่ปุ่นและข้าวเหนียวเขี้ยวงูในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำข้าวทั้ง 2 สายพันธุ์มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง และแนวโน้มการตลาดในอนาคตยังสดใส นำร่องจัดจั้งศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นและจำหน่ายให้ได้ 800 ตันต่อปี พร้อมดึงภาคเอกชนกว่า 10 รายมาร่วมทำเกษตรพันธะสัญญา ตั้งเป้า 80,000 ไร่ต่อปี มั่นใจสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เงินจำนำข้าวดันความสุขชาวนาพุ่งสภาพคล่องเพิ่มมีทุนทำการเกษตรต่อ

24 ก.ค. 2557

ศูนย์วิจัยธ.ก.ส.เปิดผลสำรวจระบุความสุขเกษตรกรไทยเพิ่ม หลังได้รับเงินจำนำข้าว ผลผลิตออกสู่ตลาด ราคาสินค้าเกษตรเพิ่ม มีเงินจับจ่ายคล่อง ด้านพาณิชย์เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ระบายข้าวให้นบข. อนุมัติ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯเปิดผลสำรวจข้าวปี’56การันตีผลพยากรณ์สศก.แม่นยำ

23 ก.ค. 2557

นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสำรวจข้าวนาปรังและมันสำปะหลัง ปี 2556 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2555/56 ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวมาจากการบูรณาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ระดับภูมิภาคภายใต้คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับภาค

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งสารวัตรเกษตรสุ่มตรวจปัจจัยการผลิต นำร่องพื้นที่กทม.และปริมณฑล

22 ก.ค. 2557

จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่มีหลักการชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการควบคุมราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร 8 ชุด กว่า 150 นาย สุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศข.5ปูพรม4จังหวัดอีสานสำรวจข้อมูลโคนม-ปศุสัตว์

22 ก.ค. 2557

นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 นครราชสีมา (สศข.5) เปิดเผยว่า สศข.5 มีแผนจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถาบันโคนม และการสำรวจปศุสัตว์เป็นการค้า และไม่เป็นการค้า ปี 2557 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10-25 กรกฎาคม โดยการสำรวจดังกล่าว กำหนดจำนวนตัวอย่างของหมู่บ้านในการสำรวจแบ่งเป็น ปศุสัตว์ไม่เป็นการค้า จำนวน 92 หมู่บ้าน แยกเป็น จ.นครราชสีมา 25 หมู่บ้าน จ.ชัยภูมิ 15 หมู่บ้าน จ.บุรีรัมย์ 31 หมู่บ้าน จ.สุรินทร์ 21 หมู่บ้าน สถาบันโคนม 36 สถาบัน ส่วนปศุสัตว์เป็นการค้า โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ จำนวน 46

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า