• แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร

    อ่านต่อ
  • ถึงกาลพริกล่มสลาย ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าต่อเกษตรกรรายย่อย

    อ่านต่อ
  • มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2

    อ่านต่อ

บทความ

หนังสือแนะนำ

เกี่ยวกับเรา

แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศ ไทย) มูลนิธิชีววิถี สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรชุมชนมากกว่า 18,000 ครอบครัว โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Facebook

หน่วยงาน